De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

04 november 2015

Uitspraken: Terechte boetes voor bedrijven vanwege Bulgaarse werknemer zonder werkvergunning

Minister Asscher heeft terecht boetes opgelegd aan 10 verschillende bedrijven in de bouw- en vastgoedsector, omdat een Bulgaarse man zonder werkvergunning bouwwerkzaamheden verrichtte voor de bedrijven. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State was hiervoor wel een werkvergunning vereist, anders dan de bedrijven in hoger beroep aanvoerden. Dit blijkt uit 10 uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag.

Overgangsmaatregelen Bulgarije

Tot 1 januari 2014 golden zogenoemde overgangsmaatregelen voor Bulgaren op grond waarvan zij, hoewel zij sinds 2007 burgers zijn van de Europese Unie, over het algemeen een werkvergunning nodig hadden om in Nederland te werken. Daarbij kregen zij voorrang tot de Nederlandse arbeidsmarkt boven inwoners uit landen buiten de EU, de zogenoemde derdelanders. Volgens de bedrijven was geen werkvergunning nodig voor Bulgaren. Zij wijzen op een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak waaruit volgt dat Japanners vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt. De bedrijven vinden dat als inwoners van Japan hier mogen werken zonder werkvergunning, dat ook moest gelden voor Bulgaren.

Voorrang

De Afdeling bestuursrechtspraak benadrukt dat voor Bulgaren in het algemeen geen strengere eisen golden voor de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt dan voor derdelanders. Het uitgangspunt was immers dat voor beide groepen een werkvergunningsplicht geldt. Dat voor Japanners hierop een uitzondering is gemaakt, betekent niet dat de minister dat ook moest doen voor Bulgaren. Het beginsel van voorrang uit de Bulgaarse overgangsmaatregelen "moet namelijk niet zo ruim worden uitgelegd" als de zogenoemde "meestbegunstigingsclausule" waarop de Japanners een beroep kunnen doen.

Verstoring arbeidsmarkt

De bedrijven voerden ook nog aan dat de overgangsmaatregelen, die aanvankelijk golden tot 1 januari 2012, ten onrechte met twee jaar waren verlengd tot 1 januari 2014. Volgens hen was niet voldaan aan de 'dreigende (ernstige) verstoring van de Nederlandse arbeidsmarkt' die daarvoor is vereist. De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de minister de werkvergunningsplicht mocht voortzetten. De minister heeft namelijk toegelicht dat uit gegevens bleek dat de arbeidsmigratie uit Bulgarije en Roemenië anders nog meer zou toenemen, terwijl Nederland nog kampte met een verder oplopende werkloosheid en verdringing van onbenut arbeidspotentieel.
Zie ook de uitspraken met de zaaknummers 201501898/1, 201501901/1, 201501902/1, 201501905/1, 20151906/1, 201501907/1, 201501908/1, 201501909/1 en 201501910/1.
Uitspraken: ECLI:NL:RVS:2015:3367Bron: https://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Terechte-boetes-voor-bedrijven-vanwege-Bulgaarse-werknemer-zonder-werkvergunning.aspxInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator