Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november, 2011 weergeven

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Mr Fouad Ben Saddek advocaat te Rotterdam deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk ger…

VVD neemt paspoortzorgen Nederlanders in het buitenland serieus

Veel Nederlanders die in het buitenland wonen, hebben zowel de nationaliteit van het land waar ze nu wonen als het Nederlandse paspoort.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Rijkswet zou hieraan een einde kunnen komen. De VVD streeft ernaar dit te voorkomen. VVD-woordvoerder Cora van Nieuwenhuizen liet al eerder weten dat wat haar betreft Nederlanders die in het buitenland wonen niet bang hoeven te zijn dat zij hun Nederlandse paspoort moeten opgeven. Van Nieuwenhuizen: “Onze insteek is pragmatisch. Wij kijken naar het poortje van Nederland. Als iemand naar Nederland komt, vinden wij dat hij zijn andere nationaliteit moet afstaan. Omgekeerd gaan wij daar niet over, dat is aan die landen zelf.” Bestaande rechten zullen onder de nieuwe Rijkswet dan ook niet worden aangetast en de nieuwe wet zal alleen van toepassing zijn op personen die na de inwerkingtreding van de wet een andere nationaliteit verkrijgen.

Van Nieuwenhuizen:”De berichten die de afgelopen dagen verschenen over het verme…

Irak: Scherpere regels terugkeer asielzoekers Nederland

Irak heeft strengere regels ingevoerd voor het toelaten van uitgeprocedeerde asielzoekers uit onder meer Nederland. Door de nieuwe regels is onlangs een vlucht met Iraakse asielzoekers naar Bagdad uitgesteld.

Irak wil een einde maken aan 'deportatievluchten' uit Europa
Nederland dreigt weer afvoerputje van Europa te worden. Strengere eisen aan Iraakse asielzoekers zijn niet genoeg

Strengere eisen Irakezen te laat en onvoldoende

Minister Gerd Leers (CDA, Immigratie en Asiel) bevestigt vrijdag een bericht hierover in dagblad Trouw. De strengere eisen gelden ook voor andere Europese landen.

Vertraging
'We konden altijd gewoon een namenlijst van de mensen in het vliegtuig opsturen, nu moeten we van de Iraakse autoriteiten voor al die uitgeprocedeerde asielzoekers eerst reisdocumenten aanleveren,' zegt een woordvoerder van Leers.

De uitzetting van vreemdelingen uit Irak levert daarom vertraging op. De papieren moeten worden aangevraagd bij de Iraakse ambassade in Nederland…

En nog een uitspraak over de inspanningplicht van werkgevers om de ware identiteit van iemand te achterhalen (Uitspraak Raad van State)

Het komt er op neer dat ook als je via een ander bedrijf iemand inhuurt je zelf moet controleren of iemand wel legaal is hier.

LJN: BU5438, Raad van State , 201104227/1/V6

Datum uitspraak: 23-11-2011
Datum publicatie: 23-11-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 9 augustus 2008 heeft de minister [wederpartij] een boete opgelegd van € 22.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, artikel 15, tweede lid, en artikel 18, tweede lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

-------------
2.3. Het op 29 mei 2008 op ambtsbelofte respectievelijk ambtseed door inspecteurs van de Arbeidsinspectie opgestelde boeterapport en de daarbij behorende bijlagen (hierna: het boeterapport) en het op 15 mei 2009 op ambtseed door een van de inspecteurs opgestelde aanvullende boeterapport houden in dat, voor zover thans van belang, tijdens administratief onderzoek op 12 februari 2008 in de administrat…

Baas komt er later achter dat werknemer illegaal was. Wat dan te doen? (uitspraak Raad van State)

LJN: BU5441, Raad van State , 201104225/1/V6

Datum uitspraak: 23-11-2011
Datum publicatie: 23-11-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 10 juli 2008 heeft de minister [wederpartij] een boete opgelegd van € 23.500,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, artikel 15, eerste en tweede lid, en artikel 18, tweede lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

2.3. Het op 29 mei 2008 op ambtsbelofte respectievelijk ambtseed door inspecteurs van de Arbeidsinspectie opgestelde boeterapport en de daarbij behorende bijlagen (hierna: het boeterapport) en het op 15 mei 2009 op ambtseed door een van de inspecteurs opgestelde aanvullende boeterapport houden in dat, voor zover thans van belang, tijdens administratief onderzoek op 12 februari 2008 in de administratie van [school] te Oegstgeest een kopie van een Franse identiteitskaart op naam van [persoon] is aangetroffen. Uit de presentielijsten…

Schorsingen wegens te veel toevoegingen en gebruik derdengelden

Twee advocaten en een advocaat-medewerker uit het arrondissement Leeuwarden zijn door het Hof van Discipline onvoorwaardelijke geschorst voor drie en twee maanden voor het op onrechtmatige wijze aanvragen en declareren van toevoegingen bij de Raad voor Rechtsbijstand en het gebruikmaken van de derdengeldrekening als een soort bank.
In de jaren 2007, 2008 en 2009 hebben twee advocaten (een deel van) de jaarlijkse 250 toevoegingen van de advocaat-medewerker gebruikt om de limiet van het toegestane aantal toevoegingen te overschrijden en daardoor aanzienlijke extra kantoorinkomsten te genereren. De advocaat-medewerker heeft aan deze praktijk meegewerkt, aldus de klacht. Een groot aantal toevoegingen in met name vreemdelingenzaken is op naam van de medewerker aangevraagd, terwijl niet hij, maar de twee andere advocaten of kantoorgenoten de behandelend advocaat was. De tweede klacht is gericht op het gebruik van de derdengeldrekening door de twee advocaten. Omdat zij die voor eigen gebruik h…

VACATURE: Consulent inburgering / docent

We zijn op zoek naar een Consulent/ docent die zich gaat bezighouden met inburgering en met activeringstrajecten (o.a. geven van computertraining) aan inburgeraars/ WWB-klanten. Een aantal van je werkzaamheden zullen zijn: lesgeven aan inburgeraars en aan andere cliënten, intakegesprekken met cliënten voeren, testen afnemen, begeleiding en bemiddeling, trajectplannen schrijven, rapporteren, contact en overleg met klantmanagers van gemeenten, met werkgevers en andere (keten)partijen, projectadministratie, HRM werkzaamheden,uren facturatie, presentaties houden, trainingen geven (o.a. computertraining, maatschappijleer, taaltraining (bijvoorbeeld praktijksituaties/rollenspellen oefenen), stage-/ werkplaatsen zoeken en content op de website zetten. Wij zoeken een ondernemend persoon die van alle markten thuis is! Je bent een selfstarter, kunt organiseren, bent creatief en energiek en hebt vanzelfsprekend gevoel voor de doelgroep. Ook heb je regelmatig overleg met onze opdrachtgever voor h…

VACATURE: Medewerker frontoffice

Medewerker Frontoffice (M/V)
Ben jij op zoek naar een flexibele functie als medewerker van de Front Office van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)? De IND is een agentschap van het ministerie van Justitie. De IND beslist namens de staatssecretaris wie in Nederland wordt toegelaten. Daarnaast behandelt de IND verzoeken van vreemdelingen die Nederlander willen worden. Samen met de politie, de Koninklijke Marechaussee en de Douane is de IND verantwoordelijk voor grensbewaking, de controle op legaal verblijf van vreemdelingen en het verwijderen van illegalen. Als medewerker Frontdesk Telefonie beantwoordt je 1e lijns vragen van het publiek, bedrijven en instanties over alle processen en het maken van afspraken voor de loketten. Deze functie betreft een functie op oproepbasis. Op het moment dat er een piek plaatsvindt in vragen (bv. na een uitspraak van een minister) of in tijden van onderbezetting (bv. vakanties) word je ingezet voor een aantal weken. Om goed beslagen ten ijs te k…

VACATURE: ‘Juridisch medewerker ondersteuning’

‘Juridisch medewerker ondersteuning’ te Hoofddorp - Verhuisbereid? Bekijk het actuele kameraanbod in Hoofddorp.

Studievoorkeur:
Recht, staat en veiligheid

Omschrijving
Organisatie
Immigratie en naturalisatiedienst

Functiebeschrijving
het verstrekken van informatie in het kader van handhaving, inclusief
het schriftelijk verstrekken van informatie over het verblijfsrecht van
vreemdelingen aan ketenpartners
- het beantwoorden van telefonische vragen en vragen per e-mail van
IND-collega's en ketenpartners over het verblijfsrecht van
vreemdelingen;
- het verstrekken van titelbrieven en artikel 9 brieven;
- het administratief ontdubbelen van dubbel opgevoerde klanten;
- het opmaken en versturen van voornemens tot intrekkingen, inclusief
het opvoeren van daarbij behorende procedures;
- het controleren van het elektronisch berichtenverkeer van en naar de
GBA;
- het testen van wijzigingen in relevante applicaties;
- het herstellen van foute titels

Functie-eisen
U bes…

Moving to the EU? Good advice is now just a few clicks away

Brussels, 18 November 2011 – Where do you apply for a German work permit? Does an Indian citizen need a residence permit to study in Spain? And if you have been exploited for work, who can you call for support?

Today, the European Commissioner for Home Affairs, Cecilia Malmström, launched the 'EU Immigration Portal', a website with hands-on information for foreign nationals interested in moving to the EU. The site, ec.europa.eu/immigration , is also directed at migrants who are already here and would like to move from one Member State to another. It provides specific information for each category of migrants about migration procedures in all 27 Member States.

Commissioner Malmström said: "Many people who want to move to the European Union do not know what possibilities exist, how to apply for a resident permit or the risks related to irregular migration. And migrants who are already in the EU are not always aware of their rights. We need to provide solid, easily accessibl…

EU lanceert website voor immigranten EU

- HoofdinhoudMet dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd opvrijdag 18 november 2011. Brussel , 18 november 2011 - Waar vraag je een Duitse arbeidsvergunning aan? Heeft een onderdaan van India een verblijfsvergunning nodig om in Spanje te studeren? Als je op je werk uitgebuit wordt, bij wie kun je dan terecht voor hulp? Vandaag presenteerde Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström i de EU-portaalsite over immigratie, een website met praktische informatie voor buitenlandse onderdanen die naar de EU willen verhuizen. De site, ec.europa.eu/immigration , richt zich ook tot migranten die al in de EU zijn en die van een lidstaat naar een andere willen verhuizen. Hij biedt specifieke informatie voor elke categorie migranten over de migratieprocedures in alle 27 lidstaten. Commissaris Malmström verklaarde: "Veel mensen die naar de Europese Unie willen verhuizen, kennen de verschillende mogelijkheden niet. Zij weten niet hoe zij een verblijfsvergunni…

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarin het College voor de rechten van de mens wordt opgericht.

Met de oprichting van dit College geeft Nederland uitvoering aan de in internationaal verband nagestreefde oprichting van een onafhankelijk instituut voor de rechten van de mens in elk land. De Commissie gelijke behandeling zal opgaan in het nieuw op te richten College voor de rechten van de mens. De huidige taken van de Commissie gelijke behandeling gaan ongewijzigd over naar het nieuwe instituut.

Nu het wetsvoorstel is aanvaard, kan de werving starten voor leden van de raad van advies en vervolgens voor de leden en medewerkers van het College. Naar verwachting zal het College voor de rechten van de mens in de tweede helft van 2012 zijn werkzaamheden starten.

Met dit onafhankelijke instituut ontstaat samenhang en een centraal aanspreekpunt voor Nederlandse en internationale organisaties die actief zijn op het terrein van mensenrechten. De nieuwe organisatie heeft tot doel de rechten van de mens, waaronder het recht op gelijke behandeling, in Nederland te beschermen en de naleving d…

BOEK: Rechten van Turkse Burgers op grond van de associate EEG-Turkije

Het recht dat in het kader van de associatie tussen de EU en Turkije tot stand kwam, is van groeiend belang voor de rechtspositie van Turkse burgers in de EU. Voor de huidige stand van het associatierecht zijn bijna vijftig arresten van het EU Hof van Justitie bepalend. Zonder die rechtspraak is de betekenis van de regels die op grond van de Associatieovereenkomst zijn afgesproken, niet goed te begrijpen.

Dit bronnenboek is bedoeld om de rechtspraak van het Hof van Justitie op het gebied van het associatierecht toegankelijker te maken. Het bevat een overzicht van de belangrijkste overwegingen van het Hof van Justitie over de relevante artikelen betreffende het verblijfsrechten de gelijke behandeling van Turkse burgers op basis van de Associatieovereenkomst.

De associatieregels zijn van groot belang voor de rechtspraktijk. Turkse burgers zijn veruit de grootste groep burgers uit derde landen in Nederland en in de EU. De associatieregels blijven relevant zolang Turkije nog niet tot de E…

Lezing over toezicht op advocatuur

Hierbij nodig ik u uit voor de bijeenkomst van het Leidsch Juridisch Genootschap, die op
woensdag 14 december 2011, om 17.30 uur in zaal B 041 van de Juridische Faculteit in het
Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG) aan de Steenschuur 25 te Leiden zal plaatsvinden.
Met als titel "De advocatuur geknecht door de overheid?" zal mr. E. van Win, advocaat bij
De Clercq Advocaten en Notarissen en sinds november 2009 Deken van de Haagse Orde van
Advocaten de lezing voor het Genootschap geven. Voorts maakt de heer Van Win deel uit van
het Comité van Aanbeveling van het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland (NBN) en is hij lid van
het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten.
In zijn lezing zal de heer Van Win ingaan op de kernwaarden van de beroepsethiek en het
actuele wetsvoorstel Teeven over toezicht. Het betreft de 2e wijzigingsnota op de
Advocatenwet.
Aansluitend kunt u onder het genot van een drankje van gedachten wisselen met het bestuur en de
leden.
Met vriendelijke…

De algemene commissie voor Immigratie en Asiel heeft op 11 oktober 2011 overleg gevoerd (notulen)

VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG
Vastgesteld 16 november 2011
De algemene commissie voor Immigratie en Asiel heeft op 11 oktober 2011 overleg gevoerd met minister Leers voor Immigratie en Asiel over:
– de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 16 juni 2011 betreffende het landgebonden asielbeleid inzake Syrië (19 637, nr. 1431);
– de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 20 juni 2011 betreffende de terugkeer van Chinese asielzoekers (19 637, nr. 1433);
– de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 1 juli 2011 betreffende terugkeer in het vreemdelingenbeleid (19 637, nr. 1436);
– de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 12 juli 2011 betreffende informatie zoals toegezegd tijdens het AO van 8 juni 2011 inzake het besluit tot terugkeer van de familie Karim naar Irak (19 637, nr. 1437);
– de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 29 augustus 2011 betreffende de uitspraak van het EHRM over Zuid- en Centraal-Somalië en de bele…

Recente berichten


en meer