De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

25 juli 2017

Wat is er zoals nieuw? (Snelle lees update)

1) The new EU law on refugees takes shape: More Harmonisation but Less Protection?
2) 72% van alle asielaanvragen wordt toegewezen blijkt uit "vluchtelingen in getallen 2017"
3) Nieuw Boek: "Sable" - kinderboekenschrijfster was verliefd op een illegaal
4) Tweede negatieve stuk in NRC over Vluchtelingenwerk: privacy (+ reactie Vluchtelingenwerk)
5) Brussel, blokkades werken juist averechts
6) Hoe hoe zeer iets kan doen dat je kwijtraakte: het aanzien van een baan, het plezier in werk, de sociale contacten (naast huis en haard)
7) An environmental approach to migration. How to discourage Africans to go to Europe by creating better chances at home.
8) Arbeidsmigratie werkt beter dan hulp
9) VACANCY / VACATURE: Postdoc ‘Law in the everyday lives of mixed families’
10) VACANCY / VACATURE PhD: Research project ‘Euromix: Regulating mixed intimacies in France, Italy or United Kingdom’
11) UITSPRAAK: Aanvraag verblijf familie of gezinslid. Middelenvereiste. Arbeidsongeschikt. Participatiewet. Verblijfsgat.
12) UITSPRAAK: Waarom breng je zo'n hopeloze zaak voor een rechter?

Ik kijk uit naar uw reacties en overpeinzingen er op.

Tip: Kindle boeken zijn erg goedkoop want Amerika kent geen minimale boekenprijs. U kunt ze op uw telefoon lezen met een gratis app. Gebruikt u de links op mijn webblog dan krijg ik 10 cent of iets in die geest.

Groeten,

Wytzia Raspe


******************************************************


Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l
In the first decades of the nineteenth century, no place burned more brightly in the imagination of European geographers––and fortune hunters––than the lost city of Timbuktu. Africa's legendary City of Gold, not visited by Europeans since the Middle Ages, held the promise of wealth and fame for the first explorer to make it there. In 1824, the French Geographical Society offered a cash prize to the first expedition from any nation to visit Timbuktu and return to tell the tale.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

UITSPRAAK: Waarom breng je zo'n hopeloze zaak voor een rechter?

Als ik deze uitspraak lees dan vraag ik me af waarom iemand hier mee naar een rechter gaat. Een mvv aanvraag en meneer komt naar zitting in Nederland. Mevrouw de referente zit in de Bijstand. Dan ben je klaar als er niets bijzonders valt te melden.

Ze hebben geen huwelijksakte en komen niet met iets om bewijsnood aan te tonen. Gaan ook niet voor dan maar partner.

8 EVRM niet gemotiveerd?

Ik vraag me dan af: Waarom ga je hier in hemelsnaam mee naar een rechter en in beroep van gemeenschapsgeld????????

Wilde client per se?

Omdat meneer dan een half jaartje langer hier kan blijven zonder uitgezet te worden?

Meneer heeft blijkbaar wel geldig verblijf in Italië. Waarom dan niet kijken of daar het hele gezin heen kan of meneer zorgen dat hij in de loop der tijd hetzij langdurig ingezetene wordt dan wel Italiaan?

ECLI:NL:RBDHA:2017:8112

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 13-07-2017
Datum publicatie 24-07-2017
Zaaknummer 17/6254
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie
- MVV TEV
- Geen sprake van een Nederlands naar internationaal privaatrecht rechtsgeldig huwelijk
- Geen gelegaliseerde huwelijksakte
- Niet voldaan aan middelenvereiste
- Geen schending artikel 8 van het EVRM
- Beroep ongegrond
Vindplaatsen Rechtspraak.nl
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:8112 

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Middelburg
Bestuursrecht
Zaaknummer: AWB 17/6254
V-nummer: [nummer]
uitspraak van de enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken van 13 juli 2017 in de zaak tussen

[eiser], eiser,

gemachtigde mr. M.S. Yap,
en

de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verweerder,

gemachtigde mr. M.F. van der Lubbe.

Procesverloop

Eiser heeft beroep ingesteld tegen het besluit van 22 februari 2017.
Van verweerder is een beroepschrift ontvangen.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 1 juni 2017. Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Tevens was aanwezig L. Warsame, tolk Somalisch. Ter zitting is het onderzoek gesloten.

Overwegingen

1. Eiser, geboren op [geboortedatum] en van Somalische nationaliteit, beoogt verblijf in Nederland bij zijn gestelde echtgenote, [referente], geboren op [geboortedatum] en eveneens van Somalische nationaliteit (referente), met wie hij in Kenia stelt te zijn gehuwd, en hun vier kinderen. Daartoe is een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) met als doel verblijf bij familie en gezin voor eiser gevraagd. Referente beschikt over een geldige verblijfstitel in Nederland. Eiser heeft een verblijfsvergunning in Italië.
2. Verweerder heeft aan het standpunt dat eiser niet voor de gevraagde mvv in aanmerking komt, het volgende ten grondslag gelegd. Geen sprake is van een naar Nederlands internationaal privaatrecht rechtsgeldig huwelijk, nu geen gelegaliseerde huwelijksakte is overgelegd. Verder is niet voldaan aan het middelenvereiste uit artikel 3.22 van het Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb). Er is geen aanleiding van het beleid af te wijken.
3. Op wat eiser daartegen heeft aangevoerd, wordt hierna ingegaan.
De rechtbank overweegt als volgt.
4. Ingevolge artikel 3.14, aanhef en onder a, van het Vb wordt een reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde tijd onder de beperking verblijf als familie- of gezinslid verleend aan de vreemdeling van 21 jaar of ouder die met de hoofdpersoon een naar Nederlands internationaal privaatrecht geldig huwelijk of een naar Nederlands internationaal privaatrecht geldig geregistreerd partnerschap is aangegaan.
Ingevolge artikel 3.22, eerste en tweede lid, van het Vb wordt de hiervoor bedoelde verblijfsvergunning verleend indien de hoofdpersoon duurzaam en zelfstandig beschikt over voldoende middelen van bestaan als bedoeld in artikel 3.74, eerste lid, onder a, van het Vb dan wel – voor zover van belang – blijvend en volledig arbeidsongeschikt is.
5. Niet in geschil is dat een gelegaliseerde huwelijksakte ontbreekt. Eiser heeft aangevoerd dat de Keniaanse autoriteiten niet aan legalisatie willen meewerken, maar die stelling niet met stukken of anderszins onderbouwd. Derhalve heeft verweerder zich terecht op het standpunt gesteld dat geen sprake is van een naar Nederlands internationaal privaatrecht geldig huwelijk. Evenmin is gesteld of gebleken dat sprake is van een naar Nederlands internationaal privaatrecht geldig geregistreerd partnerschap. Nu geen sprake is van een
naar Nederlands internationaal privaatrecht geldig huwelijk of geregistreerd partnerschap, is hoofdstuk V van de richtlijn 2003/86/EG (gezinsherenigingsrichtlijn) niet van toepassing. Dit betekent dat verweerder kan verlangen dat aan het in artikel 3.22 van het Vb gestelde middelenvereiste wordt voldaan.
6. Voorts is niet in geschil is dat niet aan het in artikel 3.22 van het Vb neergelegde middelenvereiste wordt voldaan, nu referente een bijstandsuitkering krijgt. Gesteld noch gebleken is dat sprake is van volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid. Verder is aangevoerd dat vrijstelling van het middelenvereiste op grond van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) had moeten worden verleend. De rechtbank overweegt dat uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 februari 2009 (ECLI:NL:RVS:2009:BH5611) volgt dat reeds omdat artikel 3.14 van het Vb een algemeen verbindend voorschrift is, het beroep op artikel 4:84 van de Awb faalt.
7. Ten slotte is een beroep op artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) gedaan. Verweerder heeft zich deugdelijk gemotiveerd op het standpunt gesteld dat afwijzing van de aanvraag geen schending van dit artikel oplevert, reeds omdat geen sprake is van beëindiging van rechtmatig verblijf van eiser in Nederland.
8. Het beroep is ongegrond. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.
Deze uitspraak is gedaan door mr. P.M. van Dijk-de Keuning, rechter, in aanwezigheid van S.A.K. Kurvink, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 13 juli 2017.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen vier weken na de dag van verzending hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Afschrift verzonden aan partijen op:

****************************************************** Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l
In the first decades of the nineteenth century, no place burned more brightly in the imagination of European geographers––and fortune hunters––than the lost city of Timbuktu. Africa's legendary City of Gold, not visited by Europeans since the Middle Ages, held the promise of wealth and fame for the first explorer to make it there. In 1824, the French Geographical Society offered a cash prize to the first expedition from any nation to visit Timbuktu and return to tell the tale.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

UITSPRAAK: Aanvraag verblijf familie of gezinslid. Middelenvereiste. Arbeidsongeschikt. Participatiewet. Verblijfsgat.

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 14-07-2017
Datum publicatie 24-07-2017
Zaaknummer AWB - 16 _ 30283
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie Aanvraag verblijff familie of gezindslid. Middelenvereiste. Arbeidsongeschikt. Participatiewet. Verblijfsgat.
1. Het beroep, gericht tegen het besluit van 29 november 2016, wordt op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geacht mede te zijn gericht tegen het bestreden besluit.
2. Met ingang van 1 september 2014 is eiseres in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning voor het doel ‘studie aan hoger onderwijs’, geldig tot 1 december 2016. Bij besluit van 26 februari 2016 is deze verblijfsvergunning met terugwerkende kracht tot 1 september 2014 ingetrokken en is aan eiseres de verplichting opgelegd de Europese Unie binnen 4 weken te verlaten. Hiertegen heeft eiseres geen rechtsmiddel aangewend. Op 23 februari 2016 heeft eiseres de onderhavige aanvraag gedaan, waarna de besluitvorming heeft plaatsgevonden zoals omschreven in het procesverloop.
3. Eiseres stelt in beroep primair dat de datum van aanvraag, te weten 23 februari 2016, als ingangsdatum van de verblijfsvergunning had moeten gelden. Eiseres heeft belang bij het vaststellen van een eerdere ingangsdatum in verband met de mogelijke gevolgen voor de Participatiewet-uitkering van de echtgenoot van eiseres, [persoon] (hierna: referent). Als gevolg van de besluitvorming van verweerder is sprake is van een verblijfsgat tussen 20 november 2014 en 24 oktober 2016. Uit de door eiseres en referent overgelegde geschreven toelichtingen en bewijsstukken had verweerder al ten tijde van de aanvraag kunnen concluderen dat referent niet kon werken en als blijvend en duurzaam arbeidsongeschikt diende te worden beschouwd, althans dat sprake is van een situatie die vergelijkbaar is met iemand die in het kader van de ontvangen bijstandsuitkering gedurende vijf jaar is vrijgesteld van alle arbeidsverplichtingen en dat deze vrijstelling nog tenminste een jaar voortduurt. Subsidiair stelt eiseres dat de ingangsdatum in ieder geval op een eerder moment dan 24 oktober 2016 had moeten liggen, namelijk op 4 juli 2016, de datum dat de gronden van bezwaar zijn ingediend, of enige datum gelegen tussen 25 februari 2016 en 24 oktober 2016. Dat verweerder pas tijdens de hoorzitting overtuigd is geraakt van het feit dat aan de voorwaarden voor verblijf wordt voldaan, betekent niet dat dit niet veel eerder al was gebleken. De situatie van referent en het feit dat hij al vanaf 2007 blijvend en volledig arbeidsongeschikt is, was al ten tijde van de aanvraag voldoende duidelijk naar voren gebracht. Hetgeen bij de aanvraag en in bezwaar is aangevoerd rechtvaardigt op zijn minst een afwijking van het beleid als bedoeld in artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) terzake vrijstelling van het middelenvereiste . Eiseres wijst op een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 26 oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2840) waaruit blijkt dat de afweging of er aanleiding is af te wijken van het beleid ook moet worden gemaakt indien sprake is van feiten en omstandigheden die worden geacht te zijn verdisconteerd in het beleid . Uit het bestreden besluit blijkt niet welke feiten en omstandigheden of welke toelichting bepalend is geweest voor de conclusie dat eiseres pas vanaf 24 oktober 2016 in aanmerking komt voor verblijf bij referent. Eiseres stelt dat het besluit op dit punt onvoldoende is gemotiveerd.
4. Verweerder heeft in beroep gemotiveerd verweer gevoerd.
5. Ingevolge artikel 4:2, tweede lid, van de Awb is een vereiste van de aanvraag dat de aanvrager alle gegevens en bescheiden verschaft die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.
Artikel 3.102 van het Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000) bepaalt dat de vreemdeling bij de aanvraag de gegevens en bescheiden, op basis waarvan kan worden vastgesteld dat wordt voldaan aan de voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000), overlegt.
Ingevolge artikel 26, eerste lid, van de Vw 2000 wordt de verblijfsvergunning, die van rechtswege rechtmatig verblijf inhoudt, verleend met ingang van de dag waarop de vreemdeling heeft aangetoond dat hij aan alle voorwaarden voldoet, maar niet eerder dan met ingang van de dag waarop de aanvraag is ontvangen.
Ingevolge artikel 3.13 van het Vb 2000 wordt een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking gezinshereniging of gezinsvorming verleend indien wordt voldaan aan alle in de artikelen 3.16 tot en met 3.22 van het Vb genoemde voorwaarden.
Ingevolge artikel 3.22, eerste lid, van het Vb 2000 wordt de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 3.13, eerste lid, verleend, indien de hoofdpersoon duurzaam en zelfstandig beschikt over voldoende middelen van bestaan als bedoeld in artikel 3.74, eerste lid, onder a. In het tweede lid is onder meer bepaald dat in afwijking van het eerste lid de verblijfsvergunning eveneens wordt verleend, indien de hoofdpersoon naar het oordeel van Onze Minister blijvend en volledig arbeidsongeschikt is.
In paragraaf B7/2.1.1 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc 2000) is bepaald dat de IND de aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd niet afwijst omdat de referent niet zelfstandig en duurzaam over voldoende middelen van bestaan beschikt, als de referent voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
(…);
de referent is naar het oordeel van de Minister blijvend en volledig arbeidsongeschikt; of
dde referent is blijvend niet in staat aan de plicht tot arbeidsinschakeling te voldoen.
De IND neemt blijvende en volledige arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 3.22, tweede lid, van de Vb 2000 aan als de referent geen uitkering op grond van de WIA, WAO, WAZ, Wet Wajong of Wajong ontvangt en als wordt voldaan aan alle volgende voorwaarden:
  • - de referent is ten minste twee jaar volledig arbeidsongeschikt;
  • - (gedeeltelijk) herstel van de referent is voor ten minste nog een jaar redelijkerwijs
uitgesloten; en niet al op voorhand, gelet op de reden(en) van de arbeidsongeschiktheid, is geheel of gedeeltelijk herstel van de referent na dit jaar te verwachten.
Met toepassing van artikel 3.13, tweede lid, van het Vb 2000 wijst de IND de verblijfsvergunning niet af op grond van artikel 16, eerste lid, onder c, van de Vw 2000 als de referent blijvend niet in staat is aan de plicht tot arbeidsinschakeling te voldoen. De IND neemt in ieder geval aan dat de blijvend niet in staat is om aan de wettelijke verplichting tot arbeidsinschakeling conform artikel 9 van de Participatiewet te voldoen als de referent voldoet aan de twee volgende voorwaarden:
de referent is vijf jaar door het college van Burgemeester en Wethouders op grond van artikel 9, tweede lid, Participatiewet volledig ontheven van de verplichtingen bedoeld in artikel 9, eerste lid, Participatiewet (plicht tot arbeidsinschakeling); en gedeeltelijke of volledige arbeidsinschakeling van de referent is niet binnen één jaar te voorzien.
Artikel 4:84 van de Awb bepaalt dat het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.
6. De rechtbank overweegt als volgt.
6.1 Partijen zijn verdeeld over de vraag welke datum als ingangsdatum van de op 18 mei 2017 aan eiseres verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd moet gelden. Verweerder heeft als ingangsdatum 24 oktober 2016 gehanteerd. Eiseres stelt dat een eerdere datum als ingangsdatum zou moeten gelden.
6.2 De rechtbank volgt het standpunt van verweerder dat eiseres met de overgelegde stukken heeft aangetoond dat referent op 24 oktober 2016 ten minste twee jaar volledig arbeidsongeschikt is, terwijl niet is gebleken dat geheel of gedeeltelijk herstel van referent na een jaar is te verwachten. Verweerder heeft daarbij grote waarde mogen hechten aan de rapportages van het UWV, omdat dat de instantie is die de arbeidsongeschiktheid beoordeelt. Uit de rapportage van het UWV van 24 oktober 2014 blijkt, voor zover van belang, dat referent stelt sinds 2001 te kampen met psychische klachten, dat 23 november 2005 als eerste ziektedag wordt aangehouden en dat de verwachting is dat de prognose van de participatiemogelijkheden op termijn zullen toenemen. In de rapportage van het UWV van 4 januari 2016 wordt, voor zover van belang, vermeld dat er sprake is van een ernstig psychische stoornis die referent volledig arbeidsongeschikt maakt, dat gezien de omstandigheid dat behandeling nog moet worden opgestart de situatie niet duurzaam wordt geacht te zijn en dat de prognose van de participatiemogelijkheden dankzij adequate therapie zullen toenemen. Voorts blijkt uit het behandelplan van de GGZ Delfland van
29 september 2016 niet dat er een verbetering heeft plaatsgevonden in de medische klachten van referent en dat er een behandeling zal worden opgestart. Gelet op deze stukken is verweerder terecht tot de conclusie gekomen dat eerst op 24 oktober 2016 aangetoond is dat referent blijvend en volledig arbeidsongeschikt wordt geacht gedurende de afgelopen twee jaar. Referent kan daarom per 24 oktober 2016 als volledig en blijvend arbeidsongeschikt worden aangemerkt en is per die datum vrijgesteld van het middelenvereiste. Verweerder heeft dus op goede gronden aangenomen dat eerst op 24 oktober 2016 is aangetoond dat aan alle voorwaarden wordt voldaan van de gevraagde verblijfsvergunning en dat deze datum als ingangsdatum dient te gelden.
6.3 De rechtbank volgt eiseres niet in haar standpunt dat referent op het moment van het indienen van de onderhavige aanvraag voldeed aan de voorwaarden om te worden vrijgesteld van het middelenvereiste. Daarvoor is, gelet op hetgeen is bepaald in paragraaf B7/2.1.1 van de Vc, vereist dat op het moment van het verstrekken van de verblijfsvergunning al sprake was van twee jaar volledige arbeidsongeschiktheid. Uit de door eiseres overgelegde stukken blijkt dit niet. De medische stukken die zijn overgelegd dateren allemaal van na die periode, en zien ook niet specifiek op de periode vóór 24 oktober 2014. In die stukken vindt de rechtbank ook onvoldoende aanknopingspunten voor het oordeel dat referent wellicht niet formeel arbeidsongeschikt was geacht, maar dat in feite wel was. Uit die stukken is evenmin af te leiden dat herstel voor ten minste een jaar redelijkerwijs is uitgesloten. Er is dan ook voldoende grond voor het oordeel dat verweerder de verblijfsvergunning kon verlenen met terugwerkende kracht tot 24 oktober 2016. De beroepsgrond slaagt niet.
6.4 Eiseres heeft tot slot een beroep gedaan op artikel 4:84 van de Awb en in dat kader aangevoerd dat sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan verweerder had moeten afwijken van het beleid inzake vrijstelling van het middelenvereiste. Ter zitting heeft de gemachtigde van eiseres verduidelijkt dat zij afwijking beoogt van beide in paragraaf B7/2.1.1 van de Vc 2000 genoemde vrijstellingsmogelijkheden. Als bijzondere omstandigheden heeft eiseres aangevoerd: dat de gemeente Delft referent gedeeltelijk heeft vrijgesteld van de verplichtingen tot arbeidsinschakeling; dat op grond van de overgelegde stukken duidelijk was dat referent ten tijde van de aanvraag al blijvende arbeidsongeschiktheid was en dat gedeeltelijke of volledige arbeidsinschakeling van referent niet binnen één jaar was te voorzien; dat referent vanwege zijn verblijf in Vietnam van begin 2012 tot medio 2014 niet kan aantonen dat hij al vijf jaar is ontheven van de verplichting als bedoeld in de Participatiewet en in die periode geen beroep heeft gedaan op de openbare kas.
6.5 De rechtbank is van oordeel dat verweerder in redelijkheid heeft kunnen afzien van het toepassen van artikel 4:84 van de Awb. Met betrekking tot de mogelijkheid tot vrijstelling van het middelenvereiste vanwege het ten minste twee jaar volledig arbeidsongeschikt zijn, verwijst de rechtbank naar hetgeen onder 6.2 en 6.3 is overwogen. De rechtbank ziet geen bijzondere omstandigheden die afwijking van het toepassen van de tweejaarstermijn rechtvaardigen. Met betrekking tot de mogelijkheid tot vrijstelling van het middelenvereiste vanwege het vijf jaar volledig ontheven zijn van de verplichtingen op grond van de Participatiewet, overweegt de rechtbank dat de door eiseres aangevoerde omstandigheden geen bijzondere omstandigheden zijn die afwijking van het beleid rechtvaardigen. Daarbij acht de rechtbank van belang dat het de keuze van referent is geweest om naar Vietnam te gaan, waardoor hij niet kon voldoen aan het vereiste van ontheffing van de verplichting tot arbeidsinschakeling gedurende vijf jaar. Voorts volgt de rechtbank het standpunt van verweerder dat onvoldoende is gebleken van gevolgen die onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. De omstandigheid dat eiseres als gevolg van de onderhavige besluitvorming acht maanden later in aanmerking kan komen voor voortgezet verblijf, acht de rechtbank niet dusdanig onevenredig dat verweerder had dienen af te wijken van het beleid. Daarbij acht de rechtbank van belang dat eiseres hoe dan ook een zogenaamd verblijfsgat zal hebben nu zij niet is opgekomen tegen de intrekking van de verblijfsvergunning. De mogelijke intrekking van de bijstandsuitkering en het risico op terugvordering van uitgekeerde bedragen zijn bovendien onzekere in de toekomst gelegen gebeurtenissen die niet maken dat ten tijde van de besluitvorming sprake was van onevenredige gevolgen zoals bedoeld in artikel 4:84 van de Awb.
7. Gelet op het voorgaande zal de rechtbank het beroep ongegrond verklaren.
8. In de omstandigheid dat verweerder het besluit van 29 november 2016 in de beroepsfase heeft ingetrokken, ziet de rechtbank aanleiding om verweerder te veroordelen in de kosten die eiseres in verband met de behandeling van het beroep redelijkerwijs heeft moeten maken. Deze kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 990,- (1 punt voor het indienen van het beroepschrift en 1 punt voor het bijwonen van de zitting, met een waarde per punt van € 495,- en een wegingsfactor 1).
9. De rechtbank wijst er ten slotte op dat verweerder het door eiseres betaalde griffierecht van € 168,- aan haar dient te vergoeden.

De hele uitspraak staat hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:8088******************************************************

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l
In the first decades of the nineteenth century, no place burned more brightly in the imagination of European geographers––and fortune hunters––than the lost city of Timbuktu. Africa's legendary City of Gold, not visited by Europeans since the Middle Ages, held the promise of wealth and fame for the first explorer to make it there. In 1824, the French Geographical Society offered a cash prize to the first expedition from any nation to visit Timbuktu and return to tell the tale.Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACANCY / VACATURE PhD: Research project ‘Euromix: Regulating mixed intimacies in France, Italy or United Kingdom’

 Research project ‘Euromix: Regulating mixed intimacies in France, Italy or United Kingdom’
This project answers the question If, when and where mixed sex, relationships and marriages were regulated, how they were regulated, how and why these regulations developed and how couples were affected.  Each PhD-project focusses of on one of three countries: France, Italy of United Kingdom.   
The methodology used in this project will be a combination of historical and socio-legal analysis. 
 
Tasks
• conducting research - resulting in a PhD thesis in the form of a book and/or articles in academic journals;
• (limited) undergraduate teaching.
 
Requirements
We are looking for candidates with a Master Degree in a relevant field (e.g: history, law,  anthropology, sociology). Candidates should have a demonstrable interest in historical (archival) research and should be qualified to work in a multidisciplinary environment.
 
If candidates have equal qualifications on all other points, we will give preference to candidates who can speak French or Italian and English.
 
Further particulars
The appointment will be initially for 1 year. After satisfactory evaluation of the initial appointment, the appointments can be extended for a total duration of 4 years. You can find information about our excellent fringe benefits of employment at www.workingatvu.nl like:
• remuneration of  8,3% end-of-year bonus and  8% holiday allowance;
• a minimum of 29 holidays, in the case of full-time employment;
• generous contributory (65%) commuting allowance based on public transport.
 
Salary
The salary will be in accordance with VU University regulations for academic personnel and amounts € 2.222,- gross per month in the first year up to € 2.840,- in the fourth year (salary scale 85) based on a full-time employment.
 
Information
For more information please contact:
Ms Prof Dr B. (Betty) de Hart, project leader, e-mail: b.de.hart@vu.nl.
 
Application
You are requested to write a letter in which you describe your abilities and motivation, accompanied by your curriculum vitae and an academic transcript (list of grades) from your BA and MA.
Applications should be sent before August 17, 2017 by email to secretariaat3.sb.rch@vu.nl, attn. Ms Prof Dr B. de Hart, mentioning the vacancy number plus project number 1, 2 and/or 3 in the subject line.   


 Info: https://www.vu.nl/nl/werken-bij-de-vu/vacatures/2017/17214PhDpositionsinEuromixRegulatingMixedIntimaciesinEurope.aspx
******************************************************

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/
In the first decades of the nineteenth century, no place burned more brightly in the imagination of European geographers––and fortune hunters––than the lost city of Timbuktu. Africa's legendary City of Gold, not visited by Europeans since the Middle Ages, held the promise of wealth and fame for the first explorer to make it there. In 1824, the French Geographical Society offered a cash prize to the first expedition from any nation to visit Timbuktu and return to tell the tale.Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACANCY / VACATURE: Postdoc ‘Law in the everyday lives of mixed families’

Postdoc Research project ‘Law in the everyday lives of mixed families’
This project addresses the question how ‘mixed’ couples experience law in their everyday lives, how they address legal issues and with what results. The methodology used in this project will consist of a socio-legal analysis, mainly based on qualitative interviews with couples. 
 
Tasks
• conduct research as described above, leading to academic publications;
• participate in coordinating tasks in the management of the project;
• participate in co-supervision of PhD students;
• organise conference(s) and edit edited volume;
• (limited) undergraduate teaching.
 
Requirements
Candidates have a PhD, have demonstrable affinity with the topic of (regulation of) mixed intimacies and experience with socio-legal research. If candidates have equal qualifications on all other points, we will give preference to candidates who can speak French, Italian and English (preferably all three languages) .
 
Further particulars
The appointment will be initially for 1 year. After satisfactory evaluation of the initial appointment, the appointments can be extended for a total duration of 4 years. You can find information about our excellent fringe benefits of employment at www.workingatvu.nl like:
• remuneration of  8,3% end-of-year bonus and  8% holiday allowance;
• a minimum of 29 holidays, in the case of full-time employment;
• generous contributory (65%) commuting allowance based on public transport.
 
Salary
The salary will be in accordance with VU University regulations for academic personnel. The salary will, depending on experience, range from a minimum of € 3.238,- gross per month (salary scale 10) up to a maximum of € 4.757,- gross per month (salary scale 11) based on a fulltime employment.
 
Information
For more information please contact:
Ms Prof Dr B. (Betty) de Hart, project leader, e-mail: b.de.hart@vu.nl.
 
Application
Applications should be sent before August 17, 2017 by email to secretariaat3.sb.rch@vu.nl, attn. Ms Prof Dr B. de Hart, mentioning the vacancy number in the subject line.  

Meer info:  https://www.vu.nl/nl/werken-bij-de-vu/vacatures/2017/17213PostdocpositioninEuromixRegulatingMixedIntimaciesinEurope.aspx


******************************************************

 Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l
In the first decades of the nineteenth century, no place burned more brightly in the imagination of European geographers––and fortune hunters––than the lost city of Timbuktu. Africa's legendary City of Gold, not visited by Europeans since the Middle Ages, held the promise of wealth and fame for the first explorer to make it there. In 1824, the French Geographical Society offered a cash prize to the first expedition from any nation to visit Timbuktu and return to tell the tale.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

"Arbeidsmigratie werkt beter dan hulp"

Economische migranten hebben geen hoog aanzien. In het migratiedebat figureren ze meestal als de jonge avonturiers uit Afrika, die zich op de smokkelbootjes tussen de vluchtelingen uit Syrië wagen. Maar die vormen maar een fractie van de 200 miljoen arbeidsmigranten uit arme landen in de wereld. Die worden door de familie thuis als helden gezien. Terecht, vindt Volkskrantredacteur Wim Bossema. Internationale organisaties laten in recente rapporten zien: geldovermakingen van migranten dragen veel meer bij aan armoedebestrijding dan alle ontwikkelingshulp bij elkaar.

De VN-organisatie IFAD, met als doel de agrarische bevolkingsgroepen te helpen, zette de feiten onlangs op een rijtje: het geld dat de economische migranten sturen vanuit de industriële gastlanden naar hun families thuis overtreft wereldwijd de officiële ontwikkelingshulp, het is zelf meer dan drie keer zoveel, in 2016 was het 445 miljard dollar (390 miljard euro).

Lees verder in de Volkskrant:  https://www.volkskrant.nl/opinie/opinieblog-arbeidsmigratie-werkt-beter-dan-ontwikkelingshulp~a4494787/******************************************************

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l
In the first decades of the nineteenth century, no place burned more brightly in the imagination of European geographers––and fortune hunters––than the lost city of Timbuktu. Africa's legendary City of Gold, not visited by Europeans since the Middle Ages, held the promise of wealth and fame for the first explorer to make it there. In 1824, the French Geographical Society offered a cash prize to the first expedition from any nation to visit Timbuktu and return to tell the tale.Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

An environmental approach to migration. How to discourage Africans to go to Europe by creating better chances at home.


By 2020, 60 million people from sub-Saharan Africa are expected to migrate because of desertification. The Great Green Wall is a $8bn project restoring degraded land. But will it encourage people to stay or earn the money to go?

 (....)

To encourage men like Ndiaga and their children to stay in their countries of birth, the World Bank, the EU and other international donors and development organisations are banking on gardens like this one. It is part of the Great Green Wall, an $8bn 4,000-mile effort to stymie the environmental devastation of climate change and the human misery that comes with it. This orderly garden isn’t just a local source of money and food, it’s also one link in an ambitious continent-wide chain seeking to reshape opportunities and stave off the wreckage of climate change.

While donors hope the project will encourage would-be migrants to enjoy better conditions at home, some migration experts say such development policies might have the opposite effect. With a little more money in peoples’ pockets, migration becomes more tenable.

Lees het hele artikel hier: https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jul/19/will-africas-great-green-wall-discourage-migration-to-europe

Mijn collega Jolanda van der Vliet schreef de volgende reactie:


Jolanda van der Vliet
When all the signs tell us that environmental degradation contributes to mass displacement, we need to consider what type of action makes sense. Although legal regimes generally don't focus on prevention or adaptation, these are sensible ways to deal with especially slow-onset degradation. Environmental migration should be approached as a security, human rights and environmental problem. These combined approaches should lead to a flexible apllication of the corresponding legal regimes.


******************************************************


 Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l
In the first decades of the nineteenth century, no place burned more brightly in the imagination of European geographers––and fortune hunters––than the lost city of Timbuktu. Africa's legendary City of Gold, not visited by Europeans since the Middle Ages, held the promise of wealth and fame for the first explorer to make it there. In 1824, the French Geographical Society offered a cash prize to the first expedition from any nation to visit Timbuktu and return to tell the tale.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Hoe hoe zeer iets kan doen dat je kwijtraakte: het aanzien van een baan, het plezier in werk, de sociale contacten (naast huis en haard)

 Gelezen op Linkedin:

"Mijn vluchtelingengezin mag rustig inburgeren. Ze hoeven niet te werken voorlopig en ook laat de gemeente hen met rust voor wat betreft vrijwilligerswerk. Heel nobel maar ook dom. Ik ben met vader gaan praten bij de kinderboerderij. Hij is er nu vrijwilliger 2 dagen in de week en hij vindt het leuk! Hij is buiten, werkt hard, maakt contacten, spreekt alleen Nederlands, ontleent status aan deze baan en glundert. Geef vluchtelingen een kans in het Vrijwilligerswerk!"

Inderdaad van op de bank zitten wordt niemand beter: de vluchteling niet en de maatschappij niet die de uitkering betaalt. Door goed Nederlands te leren en een netwerk op te bouwen kan zomaar de betaalde baan om de hoek komen. Men realiseert zich ook niet hoe zeer iets kan doen dat je kwijtraakte: het aanzien van een baan, het plezier in werk, de sociale contacten (naast huis en haard). Juist het gevoel dat men weer op zijn pootjes terecht is gekomen helpt het andere leed te verzachten en te verwerken. Ik ben wel niet gevlucht maar ik weet hoe dat voelt.
******************************************************


Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l
In the first decades of the nineteenth century, no place burned more brightly in the imagination of European geographers––and fortune hunters––than the lost city of Timbuktu. Africa's legendary City of Gold, not visited by Europeans since the Middle Ages, held the promise of wealth and fame for the first explorer to make it there. In 1824, the French Geographical Society offered a cash prize to the first expedition from any nation to visit Timbuktu and return to tell the tale.Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Brussel, blokkades werken juist averechts


Vertrekken via de achterdeur - Zo noemen West-Afrikanen de tocht naar Europa die ze door de woestijn, over land en de Middellandse Zee maken. Waarom vertrekken ze, wat betekent dat voor de achterblijvers? Wie profiteren, wie maken vuile handen en wie betaalt de prijs? Slot van een serie: tips van drie Afrikaanse migratie-experts aan Brussel.

Tip 1: Laat de paniek varen en kijk naar de realiteit

Tip 2: Stop met repressie, open de voordeur

Tip 3: Kijk ook naar voordelen van migratie, voor Afrika én voor Europa

Lees het artikel in Trouw hier op Blendle: https://blendle.com/i/trouw/brussel-blokkades-werken-juist-averechts/bnl-trn-20170724-8424263/r/sh-tw?medium=twitter&campaign=social-share&source=blendle&sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6InRtcDY2YzEyMTBmNGMyNWIxZ

Ik vraag me af of deze succesvolle, academische Afrikanen niet te optimistische zijn.

Zijn er wel banen over die we een tijdelijke Afrikaanse immigrant kunnen bieden zonder dat ja in de Veenkoloniën klaagt dat hij nog steeds werkloos is? Kijk naar de hele Brexit discussie in Groot Brittannië.

Laat iemand zich tegenhouden doordat zijn handige landgenoten een baan kunnen krijgen als hij perse asiel wil aanvragen om zo een paar jaar financieel onder de pannen te zijn. Sommige mensen zijn dik tevreden met een uitkering. En nou doel ik dus niet op de persoon die daadwerkelijk persoonlijk wordt vervolgd maar diegene die gewoon het maar proberen. Klinkt negatief maar we hebben ze allemaal wel eens langs gehad. Maar als je in armoede leeft zou je zelf dan nee zeggen bij zo'n kans?

Wat ik wel denk waar de heren een zeer goed punt hebben is dat de mogelijkheden van circulaire migratie tegengaan zouden moeten worden afgebouwd. Nu zie je dat mensen beseffen dat terugkeer naar het land van herkomst leidt tot nooit meer naar Nederland mogen en daarom blijven mensen er maar. Geef mensen de kans om in het land van herkomst terug te keren en toch niet gelijk alle bruggen te verbranden. Heb je bijvoorbeeld een kennismigrantenvergunning ooit gehad of eentje bij een partner geef dan iemand bijvoorbeeld te mogelijkheid om drie maanden terug te komen als mini zoekjaar voor bijvoorbeeld een verblijf als zelfstandige of in loondienst ergens.
******************************************************

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

In the first decades of the nineteenth century, no place burned more brightly in the imagination of European geographers––and fortune hunters––than the lost city of Timbuktu. Africa's legendary City of Gold, not visited by Europeans since the Middle Ages, held the promise of wealth and fame for the first explorer to make it there. In 1824, the French Geographical Society offered a cash prize to the first expedition from any nation to visit Timbuktu and return to tell the tale.Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

24 juli 2017

Steve Peers: The new EU law on refugees takes shape: More Harmonisation but Less Protection?

Steve Peers Professor of EU Law and Human Rights Law at University of Essex - Law Department and Human Rights Centre wrote:

"The new EU law on defining refugees is moving towards adoption. Will it lead to more harmonisation, but lower standards of protection? My analysis:

The new EU law on refugees takes shape: More Harmonisation but Less Protection?


Professor Steve Peers
At the heart of the contested issue of asylum in the EU – including the current perceived ‘refugee/migrant crisis’ – is the definition of who is a ‘refugee’, or is at least entitled instead to a form of ‘subsidiary protection’ for those fleeing threats of ‘serious harm’. Refugees and people with subsidiary protection receive more legal protection and status than many other non-EU citizens, in particular irregular migrants.
Unsurprisingly then, the proposed revision of the EU legislation on this issue forms part of the broader overhaul of all EU asylum laws proposed in 2016, as a response to the perceived crisis. Recently the EU governments agreed their position on the proposal, which must now be negotiated with the European Parliament (its negotiating position is set out here).
Most of the other 2016 proposals are still under negotiation (I’ll discuss them as part of an update of recent EU immigration and asylum developments, coming soon). But since the ‘qualification’ rules are a cornerstone of EU asylum law, the latest development calls for a more in-depth analysis. In particular, will the new law meet the Commission’s objectives for dealing with the ‘crisis’: more harmonisation, an overall reduction in protection standards, and deterrents for ‘secondary’ movements between Member States?
The proposal aims to implement the UN Refugee Convention (which the EU refers to as the ‘Geneva Convention’) in more detail, as regards both the definition of ‘refugee’ and the rights which refugees receive. It also defines ‘subsidiary protection’ and sets out the rights which subsidiary protection beneficiaries are entitled to.
It will replace the existing EU law on the subject. As part of the ‘first phase’ of the Common European Asylum System (CEAS), an initial Qualification Directive was adopted in 2004. A ‘second phase’ Qualification Directive replaced it in 2011. (I analysed the negotiation of the latter Directive here; there’s also a lengthy analysis of it by Madeline Garlick and Violeta Moreno Lax in EU Immigration and Asylum Law: Text and Commentary). The UK and Ireland opted in to (and are still bound by) the first phase Directive, but not the second phase Directive or the 2016 proposal; Denmark is not bound by any of them. After Brexit, UK citizens will be able to apply for asylum in the EU.

Continue here on his own webloghttp://eulawanalysis.blogspot.nl/2017/07/the-new-eu-law-on-refugees-takes-shape.html
Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l 

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Toen men in Afrika op zoek ging naar goud - nu denken mensen dat dat in Europa valt te vinden - boek The race for Timbuktu

Wellicht voor diegene die veel Afrikaanse cliënten hebben en / of gek zijn op geschiedenisverhalen een stukje overgenomen van mijn boekenblog:

Timbuktu rings a bell for all of us who were raised with the Donald Duck. When Donald had done something wrong and he had to race to a place as far remote as possible it was Timbuktu. In newer versions it is the North Pole I believe. But still I knew the name before hearing of it famous past.

  In 1825, Alexander Gordon Laing set out to become the first European to reach the city of Timbuktu since the Middle Ages. This “lively and informative” history (The Washington Post) traces his death-defying 2,000-mile journey.  Amazon writes:


In the first decades of the nineteenth century, no place burned more brightly in the imagination of European geographers––and fortune hunters––than the lost city of Timbuktu. Africa's legendary City of Gold, not visited by Europeans since the Middle Ages, held the promise of wealth and fame for the first explorer to make it there. In 1824, the French Geographical Society offered a cash prize to the first expedition from any nation to visit Timbuktu and return to tell the tale.

One of the contenders was Major Alexander Gordon Laing, a thirty–year–old army officer. Handsome and confident, Laing was convinced that Timbuktu was his destiny, and his ticket to glory. In July 1825, after a whirlwind romance with Emma Warrington, daughter of the British consul at Tripoli, Laing left the Mediterranean coast to cross the Sahara. His 2,000–mile journey took on an added urgency when Hugh Clapperton, a more experienced explorer, set out to beat him. Apprised of each other's mission by overseers in London who hoped the two would cooperate, Clapperton instead became Laing's rival, spurring him on across a hostile wilderness.

An emotionally charged, action–packed, utterly gripping read, The Race for Timbuktu offers a close, personal look at the extraordinary people and pivotal events of nineteenth–century African exploration that changed the course of history and the shape of the modern world.


You can buy it here: http://amzn.to/2tn2rQB

19 juli 2017

72% van alle asielaanvragen wordt toegewezen blijkt uit "vluchtelingen in getallen 2017"

'Vluchtelingen in getallen' is weer klaar! Met mooie analyse beslissingen asiel in EU https://lnkd.in/gRJjaMc


Hier staat het rapport van Vluchtelingenwerk waar dit uit komt: https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/u152/Vluchtelingeningetallen2017compleet-1.pdf

PAGINA 15: 72% van alle asielaanvragen wordt toegewezen!!!


Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Tweede negatieve stuk in NRC over Vluchtelingenwerk: privacy (+ reactie Vluchtelingenwerk)


Volgens het NRC wordt er niet goed omgegaan met privacygevoelige informatie van vluchtelingen:
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/16/het-kan-thuis-vluchtelingen-bespieden-12117159-a1566898

Vluchtelingenwerk reageert hierop als volgt: https://www.vluchtelingenwerk.nl/actueel/nieuws/nrc-toont-werking-van-ons-digitale-systeem-aan

Blijkbaar kunnen medewerkers thuis inloggen in de digitale dossiers. In mijn tijd(en) bij Vluchtelingenwerk bestonden er nog geen digitale dossiesr en hingen de vluchtverhalen van mensen in hangmappen in dossierkasten. Maar als iemand in dat kamertje opeens een aantal dossiers onder het kopieerapparaat had gelegd zouden collega's zich wel hebben afgevraagd wat die nou toch allemaal aan het doen was. Thuis zonder toezicht in dossiers kunnen kijken heeft dat element van toezicht niet. Tijdens een gehoor belooft de IND dat alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld en de IND houdt actief toezicht op wie een dossier opent in hun systeem. Misschien moeten Vluchtelingenwerk en de IND eens samen om de tafel gaan zitten. Voor sommige regimes kan dit soort info geld waard zijn en gevaar voor iemand opleveren. Ook al is de vrijwilliger onschuldig, wat doet die met zijn inlogcode? Kan zijn werkster daar bij? Of het vriendje van zijn dochter?

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Nieuw Boek: "Sable" - kinderboeken schrijfster was verliefd op een illegaal

Wat gebeurt er als je een illegale allochtoon je vertrouwen geeft..? Schrijfster Nanda Roep heeft in het verleden, begin jaren negentig, een illegale Tunesiër van papieren voorzien. Op deze periode is haar roman Sable gebaseerd.

Sable is een realistische roman over liefde en achterdocht tussen twee culturen. Zodra studente Anna de jonge Tunesiër Sable ontmoet, in Utrecht, is het liefde op het eerste gezicht. Maar als illegale allochtoon heeft hij nogal wat nodig, te beginnen bij onderdak in haar studentenkamer. Is Sable verliefd, of veinst hij het vanwege de papieren? Als hij haar na enkele maanden vraagt om mee te gaan op familiebezoek, een reis die zij geheel moet betalen, is haar omgeving gealarmeerd. Anna weet niet wat te doen, is zij bereid dit risico met haar leven te nemen? De reis is al geboekt...


Te koop bij Bol.com: (wacht even dan verschijnt er een link en kunt u klikken en verdien ik ook 10 cent)In de krant:

Nanda Roep met haar nieuwe boek Sable. © Maarten Sprangh


Haar roman over de liefdesrelatie met een illegale allochtoon

Kinderboekenschrijfster Nanda Roep (45) brengt deze week haar vijfde roman voor volwassenen uit. Met Sable vertelt de Apeldoornse het verhaal van een jonge Tunesiër die in de jaren negentig naar Nederland vlucht en onderdak vindt bij theaterstudente Anna.

Lees hier verder in de Stentor: http://www.destentor.nl/apeldoorn/haar-roman-over-de-liefdesrelatie-met-een-illegale-allochtoon~ac9aa6d7/
Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

18 juli 2017

Canada is 70 years a sanctuary for Ukrainian mother

After the Second World War forced Marta Waschuk and her family from Ukraine, it was Canada that finally offered them the promise of a brighter future in 1950.


The country did not disappoint. In Toronto, Marta met her beloved husband, Eugene. Together, they shared a deep reverence for traditions from their homeland and the challenge of balancing those with life in their new home country. “There are two different identities,” she reflects. “You’re a Canadian, but part of you is Ukrainian.”
When Eugene passed away, he opted not to have a traditional Ukrainian song played at his funeral. “He felt like Canada was his home,” says Marta.
Today, the walls of her house are lined with Canadian folk art, collected by her husband over the years from his travels across the country. And Marta’s eldest son, Roman, now serves as Canada’s ambassador to Ukraine.
“I feel Canadian – absolutely,” she says, 67 years after her arrival. “I’m staying put.”

Vindplaats: http://www.unhcr.org/news/stories/2017/7/5964c5af4/canada-70-years-sanctuary-ukrainian-mother.htmlWellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

17 juli 2017

Stichting LOS schreef boek "Post Deportation Risk" over de mensenrechten situatie na terugkeer


Post Deportation Risks

Wat is de mensenrechten-situatie van terugkeerders na deportatie? In dit rapport is de beschikbare kennis hierover gebundeld, voor bijna 30 belangrijke herkomst-landen.

http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/Country%20Catalogue%20Post%20Deportation%20Risk%20DEF.pdfWellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Geen "Eigen volk eerst" - Kabinet: geen dubbele nationaliteit na Brexit

Het Nederlandse kabinet gaat de regels voor dubbele nationaliteiten niet versoepelen in verband met de Brexit. Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk die Brit willen worden om na de Brexit in het VK te kunnen blijven wonen, moeten de Nederlandse nationaliteit daarom gewoon opgeven. Premier Mark Rutte waarschuwt daarvoor in een e-mail aan een groep expats in het VK.

 Zie hierover het artikel in het NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/15/kabinet-geen-dubbele-nationaliteit-na-brexit-a1566815

Ik vraag me echt af wat we nou opschieten met die strenge regels over dubbele nationaliteiten. De meeste immigranten die we hebben komen uit landen waarvan de eigen overheid vindt dat je de nationaliteit nooit kan afstaan (Marokko, Argentinië enzovoort) of zijn als vluchteling vrijgesteld van de verplichting. Ook kan je nog vrijgesteld worden omdat je bijvoorbeeld als Afghaan hij naturalisatie je onroerend goed en je erfenis in Afghanistan kunt kwijtraken.

Nou was ik pas in Schotland bij een bijeenkomst over migratie in een provinciestadje - Dumfries. Daar zat een Duitse mevrouw die al jaren in Schotland woonde en werkte en die als ze na Brexit wil blijven 85 kantjes mag invullen en voorzien van bewijs dat ze echt niet elders heeft gewoond en gewerkt. Naturalisatie vindt ze niets omdat ze dan trouw aan koningin Elisabeth moet zweren.

Er zat ook een andere mevrouw. Frans. Had over de hele wereld gewoond en gewerkt met haar man en bij terugkeer naar Europa kon hij een baan krijgen aan een Schotse universiteit en haar leek het wel wat om op het Schotse platteland les te geven in het Frans als Francaise zodat ook kinderen daar zouden leren over andere culturen. Zes maanden na de verhuizing, koophuis en nieuwe baan werd er voor Brexit gestemd. Ze had de tranen in haar ogen staan.

Maar dan heb ik het nog niet over de broer van mijn vroegere buurvrouw. Hij is in het Verenigd Koninkrijk geboren op het eiland Man en daar kreeg je toen door het ius soli principe ook die nationaliteit naast je Nederlandse. Hij is in Nederland opgegroeid en heeft over heel de wereld gewerkt in het hotelwezen. De laatste jaren woont en werkt hij in Wales. Hij had uit kostenoverwegingen zijn paspoort niet verlengd - daar is geen identificatieplicht - maar ging dat nu in het kader van Brexit maar doen. En kreeg vervolgens te horen dat zijn Nederlandse nationaliteit was vervallen.

Meneer Rutte lijkt te missen hoe buitenlanders in het Verenigd Koninkrijk in paniek zijn door dat hele Brexit gedoe. Moet je afwachten wat de onderhandelingen gaan opleveren of maar gewoon voor een dubbel paspoort gaan?

Wat is nou het hele probleem met die dubbele nationaliteit. Dat een buitenlander het als papiertje kan gaan ophalen na 5 jaar terwijl hij of zij zich echt niet met erwtensoep, Koningsdag en de Elfstedentocht identificeert? Doe dan als bijvoorbeeld Engeland en geeft dat paspoort pas na een langere periode van verblijf. Maar breng niet je eigen visitekaartjes in het buitenland in de problemen door nationaliteiten te laten vervallen.

 


Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l Bijvoorbeeld:

This one is not free but costs 1.99 dollar. However for everyone who
enjoyed the tv series The Last Kingdom or Vikings or are just interested
in Vikings and history in general it this might be an interesting read. I am buying it anyways.


The unlikely king who saved England.

Down swept the Vikings from the frigid North. Across the English
coastlands and countryside they raided, torched, murdered, and destroyed
all in their path. Farmers, monks, and soldiers all fell bloody under the Viking sword, hammer, and axe.

Then, when the hour was most desperate, came an unlikely hero. King
Alfred rallied the battered and bedraggled kingdoms of Britain and after
decades of plotting, praying, and persisting, finally triumphed over
the invaders.

Alfred's victory reverberates to this day: He
sparked a literary renaissance, restructured Britain's roadways, revised
the legal codes, and revived Christian learning and worship. It was
Alfred's accomplishments that laid the groundwork for Britian's later
glories and triumphs in literature, liturgy, and liberty.

"Ben Merkle tells the sort of mythic adventure story that stirs the
imagination and races the heart and all the more so knowing that it is
altogether true!" George Grant, author of The Last Crusader and The
Blood of the Moon .

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator