Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2012 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

VACATURE: Manager belangenbehartiging Vluchtelingenwerk

De afdeling Belangenbehartiging van het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk Nederland zoekt een operationeel manager belangenbehartiging (m/v)
voorlopig voor de periode van een jaar
voor 25 uur per week (69,4%)
per direct
reacties zijn welkom tot 14 januari 2013

Meer info: http://www.vluchtelingenwerk.nl/pdf-bibliotheek/Advertentietekst_operationeel_manager-_Belangenbehartig.pdf

Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Vreemdelingenrecht nieuws: neem gratis abonnement

Het enige wat u hoeft te doen is dit formulier invullen:


Enter your email address:


Delivered by FeedBurner
en dan goed opletten want u krijgt een mail met het verzoek om uw aanvraag te bevestigen. Die mail kan van Google, Blogger of Feedburner komen. Spit vooral uw email box voor SPAM ook door. Zonder uw bevestiging gaat de boel niet werken


Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Uitspraak door Raad van State in Belgie-route zaak (deel 2)

2.5. De omstandigheid dat de Belgische autoriteiten referent een verklaring van inschrijving hebben afgegeven en overigens ook aan vreemdeling 1 een verblijfskaart hebben verstrekt, waarop is vermeld dat zij een familielid is van een burger van de Unie, laat onverlet dat uit het arrest Eind, punten 24 tot en met 26, voor dit geval kan worden afgeleid dat, onafhankelijk van de vraag of in België door de daartoe bevoegde autoriteiten al dan niet is vastgesteld dat voor een verblijf aldaar is voldaan aan de voorwaarden van Richtlijn 2004/38/EG, het aan de staatssecretaris is om vast te stellen of de vreemdelingen aan Richtlijn 2004/38/EG, analoog toegepast, hier te lande een verblijfsrecht ontlenen nu de vreemdelingen zich daarop tegenover de staatsecretaris hebben beroepen met het oog op verblijf bij referent in Nederland. De vreemdelingen hebben hun stelling dat de Belgische autoriteiten een wooncontrole laten plaatsvinden alvorens een burger van de Unie in België een verklaring van in…

Uitspraak door Raad van State in Belgie-route zaak (deel1)

LJN: BY7401, Raad van State , 201209994/1/V4
Datum uitspraak: 17-12-2012
Datum publicatie: 27-12-2012


2. In de enige grief klagen de vreemdelingen, samengevat weergegeven, dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat geen grond bestaat voor het oordeel dat de staatssecretaris zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat voor analoge toepassing van de Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna: Richtlijn 2004/38/EG) geen aanleiding bestaat. Aldus heeft de rechtbank, volgens de vreemdelingen, niet onderkend dat zij aannemelijk hebben gemaakt in België reëel en daadwerkelijk verblijf te hebben gehad. Daarbij voe…

Ondersteuning bij Terugkeer door ROS

ViceVersa2.0Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS)Doelgroep:In principe iedereen zonder verblijfsrecht in NederlandOmschrijving:Assistentie bij vrijwillig vertrek vanuit illegaal verblijf in Nederland. ViceVersa geeft bekendheid aan terugkeermogelijkheden via contacten die in de loop van jaren zijn opgebouwd met de doelgroep “mensen zonder papieren” en hun organisaties. ViceVersa ondersteunt vrijwillige terugkeerders in hun voorbereidingsproces en biedt ze post-arrival ondersteuning aan, o.a. via contacten in landen van herkomst. Ondersteuning:Het ROS werkt voor: uitgeprocedeerde asielzoekers, (arbeids)migranten zonder verblijfsvergunning, vrijwilligers en beroepskrachten die met ongedocumenteerden werken, instellingen, zelforganisaties en kerken met vragen rond illegaliteit.Het ROS biedt advies en informatie over verblijfsrechten, medische zorg en onderwijs, gratis Nederlandse les, tijdelijke noodopvang, hulp bij terugkeer naar land van herkomst, ondersteuning in …

Eenpitters zijn een gevaar voor de advocatuur

De voorzitter van de Orde van Advocaten, Jan Loorbach, maakt zich zorgen over de grote toename van het aantal eenpitters in de advocatuur. "Als je alles in je eentje moet uitvinden, kan dat makkelijk leiden tot een te laat ontdekte achterblijvende kwaliteit”, aldus Jan Loorbach. Dit zei Loorbach vrijdag tegen BNR’s Paul van Liempt. Het aantal eenpitters in de advocatuur bedroeg in 2012 2.286, het hoogste aantal ooit. Dit schreef Rabobank in haar rapport Rabobank Cijfers & Trends. Eenpitters maken nu ruim 50 procent van de balie uit.
Sociale controle“Ik denk dat het gevaar van eenpitters is dat zij de sociale controle sterk missen. Als je alles in je eentje moet uitvinden, kan dat makkelijk leiden tot een te laat ontdekte achterblijvende kwaliteit”, aldus Loorbach.
DwangLoorbach legt bij BNR uit dat de Orde van Advocaten niet bevoegd is om het aantal eenpitters terug te brengen: “Wij zijn als orde weliswaar een publiekrechtelijke organisatie, maar niet een die via dwang mens…

VN-Kinderrechtenverdrag werkt vaker door in Nederlandse rechtspraak

De afgelopen tien jaar hebben Nederlandse rechters in hun uitspraken steeds vaker verwezen naar het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Bijvoorbeeld bij de beslissing om een kind in zijn eigen belang bij zijn vertrouwde pleeggezin te laten blijven. In het strafrecht wordt het kinderrechtenverdrag het minst toegepast. Dit blijkt uit een onderzoek naar 1028 rechterlijke uitspraken door het Centre for Children's Rights Amsterdam (CCRA), in opdracht van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport (VWS).

Toename toepassing verdrag
Drie CCRA-onderzoekers analyseerden ruim 1000 Nederlandse rechterlijke uitspraken tussen 2002 en september 2011, waarin het IVRK expliciet genoemd werd. Het IVRK is het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties, dat voor Nederland sinds 1995 van kracht is. In een kleine tien jaar tijd is er een duidelijke toename te zien van het aantal directe of indirecte toepassingen van het verdrag door de Nederlandse rec…

Advocatenvreemdelingenrecht subgroep op Linkedin

Speciaal voor advocaten een nieuwe subgroep bij de groep vreemdelingenrecht op Linkedin. Het leuke aan de hoofdgroep is dat mensen vanuit verschillende beroepen met elkaar in discussie kunnen over vreemdelingenrecht, integratie en inburgering maar zo nu en dan kan iemand wellicht een zaak confraterneel willen bespreken zonder dat de IND-ers en rechtbankmedewerkers kunnen meelezen en met alleen mensen met een beroepsgeheim.

Lijkt het u wat? Meldt u aan!!


Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Rechtspraak.nl ligt er uit

Ik krijg tenminste een error

Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Landen informatie (o.a. Irak, Soedan) zoals gevonden op twitter


has set an ultimatum of 100 days for fighters to surrender and join the process of peace and nation building. 
Buitenlanders krijgen de schuld van de onrust in Centr Afr Republiek. Non essential expat collega's worden geevacueerd. 

Reports of nation wide hunt for students from by national security ; scores arrested, abused and tortured

Situatie van Christenen in Irak via in #2012 … 
Stranded at Algeria-Morocco Border: Migrants and Refugees Trapped in a No Man’s Land - 

Good news: A rare success story of refugee integration in Bulgaria

Finding a job is crucial for refugees finding their feet in a new country. Not just to earn a living, but also to integrate and make links with the local community.

But in Bulgaria, for most refugees finding a job and making ends meet is an arduous task.

Typically, they don't yet know the language, cannot navigate the local labour market or face difficulties having their qualifications recognized. Some face discrimination by employers and co-workers and many settle for illegal work, leaving them vulnerable to exploitation.

The Iraqi Palestinian family, Sammy and Maha Mahmud and their four daughters, buck the trend: they are among the few refugees in Bulgaria who have managed to set up their own business and run it so successfully that they are now self-reliant. On a dairy farm near the village of Ezero, some 15km from the Banya Reception Centre where they lived while waiting for their refugee claims to be decided, the family raises goats and cows to produce milk, cheese and yoghur…

Fijne kerstdagen! en vergeet niet St Vluchteling te helpen helpen

Wereldwijd zijn er ruim 40 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling al meer dan 30 jaar voor directe hulp aan vluchtelingen en ontheemden.

Met uw bijdrage kunnen zij direct aan de slag als ergens een ramp gebeurt of een conflict uitbreekt.

Meer dan 2,5 miljoen Syriërs hebben dringend humanitaire hulp nodig. Het geven van hulp is erg ingewikkeld, maar niet onmogelijk. Stichting Vluchteling verleent directe noodhulp aan Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië.


Kijk een hier: http://www.vluchteling.nl/Steun-Ons/Doe-een-gift.aspx?gclid=CMqHg4Gxs7QCFXDLtAod_F0AeA#
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.RTL4 stelt vragen aan hoogleraar Van Kalmthout over asielzoekers in kerk

Hoe verder met de asielzoekers in de kerk? Reageer Op dit moment zitten er 100 asielzoekers in de Vluchtkerk in Amsterdam. Ze mogen daar blijven tot maart 2013, maar maken zich al zorgen voor hun toekomst daarna. Want een structurele oplossing, die komt er niet. Teeven houdt vol: ze moeten weg en wie weg wil, kan weg. Maar de asielzoekers blijven zitten waar ze zijn. Of ze nou niet weg willen, niet weg kunnen of weg mogen, ze vallen tussen wal en schip. Vier vragen over de situatie aan hoogleraar Vreemdelingenrecht Anton van Kalmthout.
1. De asielzoekers mogen tot 2013 in de gekraakte kerk blijven zitten. Wat gebeurt er daarna? De asielzoekers mogen nu tijdelijk in de verblijven, maar dit is in maart 2013 afgelopen. Zo is dat ook met de eigenaar afgesproken. Daarna is het weer terug naar af en begint alles weer opnieuw. Het lijkt niet waarschijnlijk dat in de komende maanden de huidige patstelling kan worden doorbroken.
Het overgrote deel van de vreemdelingen kan immers …

"vacature" Ervaren advocaat (vreemdelingenrecht) in Arnhem gezocht

Per 1 april komt er bij Boulevard Heuvelink advocaten in Arnhem ruimte voor een nieuwe advocaat vreemdelingen- en asielrecht. Andere rechtsgebieden zijn bespreekbaar.
Het is de bedoeling dat de nieuwe advocaat toetreedt tot de maatschap en voor eigen rekening werkt.

Bij interesse kunt u contact opnemen met Harrie van Pelt

Boulevard Heuvelink 130
6828 KW Arnhem
T: 026-4453552 | E: pelt@bdhadvocaten.nl | F: 026-4457504
www.bdhadvocaten.nl

Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Die lege plek: gedachten aan een oud client

De kerstboom staat te stralen, een ster schijnt voor het raam, de kaarsen branden en zometeen gaat het hier naar verse soep en appeltaart geuren. Normaal zit ik met kerst altijd bij mijn ouders maar ijzel en een loopneus houden me thuis. Daarom moet ik nu denken aan de laatste keer dat ik mijn hele huis in kerstfeer bracht. In 2007 leed mijn goede vriend en oud client aan kanker en het zag er niet naar uit dat hij ooit nog beter zou worden. Ik nodigde hem en zijn hele gezin uit voor een diner en de kerstnachtdienst gezamelijk met mijn ouders en tooide mijn hele huis als in een oude Disneyfilm. Mijn vriend was moslim maar was in Bagdad midden tussen de Christenen opgegroeid dus zijn vrouw en hij waren gewend bij Christenen de kerst mee te vieren. We hadden een vreselijk warme en gezellige kerst en een dominee die aangenaam verrast was met een paar moslims in zijn kerk. Een half jaar later is mijn vriend overleden en bleek ook ik heel ziek. Inmiddels leef ik nog steeds en in goede gezo…

Na discussies over terugsturem Tamils na Sri Lanka in Engeland nu ook een Nederlandse zaak (uitspraak rechtbank)

LJN: BY6971, Rechtbank Middelburg , Awb 11/16209
Datum uitspraak: 06-12-2012
Datum publicatie: 20-12-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Tamil, 3 EVRM
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl


(....)

5. Eiser heeft ter onderbouwing van de navolgende gronden de volgende stukken overgelegd:

- Out of het Silence: New Evidence of Ongoing Torture in Sri Lanka 2009-2011, Freedom from Torture,
- Locked Away: Sri Lanka’s Security Detainees, Amnesty International, March 2012,
- Sri Lanka’s North II: Rebuilding under the Military, International Crisis Group, 16 March 2012,
- Treatment of Failed Asylum Seekers, Tamils Against Genocide, May 2012.

Eiser heeft vervolgens de volgende uitspraken en stukken overgelegd die betrekking hebben op asielprocedures van Tamils uit Sri Lanka :

- een verzoek van 16 augustus 2012, gericht aan deze rechtbank, nevenlocatie Rotterdam, om heropening van onderzoek van een naar Sri Lanka teruggekeerde asielzoeker, ee…

Identiteit taalanalist bij contraexpertise Taalstudio (uitspraak rechtbank)

LJN: BY6966, Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 11/37993
Datum uitspraak: 04-12-2012
Datum publicatie: 20-12-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Intrekking. Bewijslast verweerder. Taalanalyse. Identiteit anoniem gebleven tegendeskundige. De bewijslast dat eiser niet uit Afgooye, Zuid-Soedan, afkomstig is ligt bij verweerder. Verweerder is niet in dit bewijs geslaagd, nu taalanalyse en contra-taalanalyse beide zorgvuldig zijn uitgevoerd en de rapportages beide inzichtelijk zijn. Reden voor afwijking van dit oordeel kan zijn dat het niet mogelijk blijft de deskundigheid en professionele onafhankelijkheid van de contra-expert te beoordelen aan de hand van de door de Taalstudio over hem verschafte gegevens. Uit het oogpunt van finale geschilbeslechting en derhalve zonder voorbehoud oordeelt de rechtbank voor een eventueel nieuw intrekkingsbesluit, dat het voor risico van de vreemdeling komt indien de Taalstudio desgevraagd niet b…

Holland: Some 800 refugee children, plus family, will benefit from new amnesty (+ brief SvJ+I Teeven over regeling)

Some 800 refugee children and their families are likely to be able to take advantage of new asylum rules for children who have developed roots in the Netherlands, justice minister Fred Teeven has confirmed.
On Friday, the cabinet agreed new guidelines for dealing with the problem of children who face deportation after spending a number of years in the Netherlands. The amnesty is the wish of the Labour party, which forms part of the current coalition with the right-wing VVD.
The new rules state youngsters should have lived in the Netherlands for at least five years and have not been out of contact with the Dutch authorities for more than three months. They must also be under the age of 21 and have lied about their identity to officials no more than once.
Teeven will use his discretion to decide what to do about borderline cases.

Mauro
Child refugees with a temporary residency permit, because, for example, they are ill or studying, will also be given a one-off opportunity to …

Maggie De Block haalt 100 vluchtelingen naar België

Kwetsbare groepen en slachtoffers van geweld krijgen hier nieuwe kansen
Staatssecretaris De Block wil de vluchtelingen weghalen uit de uitzichtloze situatie in de kampen waar ze nu verblijven. ‘Dat zijn de mensen die onze hulp echt verdienen, die bescherming nodig hebben. Hen opvangen is mijn basisopdracht.'
ig
Maggie De Block zal in 2013 niet alleen asielzoekers uitwijzen, de staatssecretaris voor Asiel en Migratie haalt volgend jaar ook honderd vluchtelingen uit Afrikaanse kampen naar ons land. ‘Mensen die écht hulp nodig hebben', zegt De Block. Zoals de familie Tesfaldet uit Eritrea. ‘We hadden de keuze: vluchten of sterven.' Vluchtelingen actief naar België halen, het kan vreemd klinken. Maar Maggie De Block doet dat niet zonder reden, verzekert ze. ‘Dit zijn mensen die onze hulp echt verdienen, die bescherming nodig hebben. Kwetsbare groepen zoals vrouwen met kinderen die in eigen land hun leven riskeren, of overlevenden van gewe…

Recente berichten


en meer