De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

28 december 2012

Uitspraak door Raad van State in Belgie-route zaak (deel 2)

2.5. De omstandigheid dat de Belgische autoriteiten referent een verklaring van inschrijving hebben afgegeven en overigens ook aan vreemdeling 1 een verblijfskaart hebben verstrekt, waarop is vermeld dat zij een familielid is van een burger van de Unie, laat onverlet dat uit het arrest Eind, punten 24 tot en met 26, voor dit geval kan worden afgeleid dat, onafhankelijk van de vraag of in België door de daartoe bevoegde autoriteiten al dan niet is vastgesteld dat voor een verblijf aldaar is voldaan aan de voorwaarden van Richtlijn 2004/38/EG, het aan de staatssecretaris is om vast te stellen of de vreemdelingen aan Richtlijn 2004/38/EG, analoog toegepast, hier te lande een verblijfsrecht ontlenen nu de vreemdelingen zich daarop tegenover de staatsecretaris hebben beroepen met het oog op verblijf bij referent in Nederland. De vreemdelingen hebben hun stelling dat de Belgische autoriteiten een wooncontrole laten plaatsvinden alvorens een burger van de Unie in België een verklaring van inschrijving krijgt, zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, niet onderbouwd. Verder hebben de vreemdelingen de overweging van de rechtbank dat zij niet hebben weersproken dat zij geen verklaring hebben gegeven voor de omstandigheid dat referent in de periode van zijn gestelde verblijf in België tevens in Tilburg een woning huurde en dat de ter zitting gegeven toelichting dat referent de woning in Tilburg heeft onderverhuurd in dit opzicht onvoldoende is nu de vreemdelingen die gestelde onderverhuur niet hebben onderbouwd, niet gemotiveerd bestreden. Evenmin hebben de vreemdelingen de overweging van de rechtbank dat de verwijzing naar de in de bestuurlijke fase ingebrachte stukken niet tot vernietiging van het bestreden besluit kan leiden, gemotiveerd bestreden. Uit het voorgaande volgt dat het standpunt van de staatssecretaris, dat de vreemdelingen niet aannemelijk hebben gemaakt dat referent reëel en daadwerkelijk in België heeft verbleven, de toetsing in rechte kan doorstaan. Reeds daarom bestaat geen aanleiding voor analoge toepassing van Richtlijn 2004/38/EG, zoals bedoeld in de arresten Singh en Eind. Dit betekent dat in deze zaak de beantwoording van de door de Afdeling bij voormelde verwijzingsuitspraak van 5 oktober 2012 gestelde prejudiciële vragen over de analoge toepassing van Richtlijn 2004/38/EG niet hoeft te worden afgewacht. De grief faalt.
3. Het hoger beroep is kennelijk ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.
4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.


Bron: rechtspraak.nl

Zo te zien hebben de vreemdelingen wat punten laten liggen in hun hoger beroep. Misschien gewoon opnieuw proberen met de hints van de Raad van State in het achterhoofd.


UPDATE: Naar aanleiding van vragen
Nee deze uitspraak betekent niet dat de Europa-route niet meer kan. Wel dat als je gebruik er van maakt je het ook niet half moet doen.Er moet sprake zijn van reëel en daadwerkelijk verblijf. En of de Belgen dat nou wel vinden wil niet zeggen dat Nederland die conclusie ook moet trekken. Hier heeft parner 1 een huis in Nederland en heeft gewerkt in Belgie. Partner 2 heeft in Belgie gewoond. Verder hebben ze allerlei stellingen naar voren gebracht zoals: In B krijg je alleen een inschrijving na controle, huis in Tilburg is onderverhuurd maar daar geen bewijs van overlegd. En ook een bepaald stuk uit de uitspraak van de rechtbank niet bestreden. Dus heeft de Nederlandse overheid volgens de RvS mogen vinden dat er blijkbaar geen reel en daadwerkelijk verblijf is geweest waardoor je analoog die richtlijn moet toepassen (Misschien wel gedacht dat de boel werd geflesd - daarvoor zou dossier moeten worden geleden). Toch is er zeker hoop voor deze mensen en anderen die de Europa-route willen doen. In hun geval: Nieuwe aanvraag indienen en bewijzen dat het huis in Tilburg was onderverhuurd en door een ander bewoond, allerlei bewijzen aandragen dat de Tilburger daadwerkelijk in B woonde (bankoverschrijvingen, bezoek huisdokter, verzekeringen, afschrijvingen van pinautomaten, verklaringen buren etc). Brief van de Belgische overheid vragen dat die gecontroleerd hebben of Tilburger er woonde of een brief van een expert dat het zo werkt. En al die stukken die niet mee waren genomen al bij de aanvraag meesturen!!!! Het komt er gewoon op neer dat je moet bewijzen dat je niet loopt misbruik te maken van een regeling maar daadwerkelijk bent geemigreerd.

Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

1 opmerking:

Anoniem zei

Na vijf keer lezen is het mij nog niet duidelijk wat het punt is. Is de België-route hiermee afgesloten?

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator