Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit augustus, 2013 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

INTERNATIONAL CONFERENCE 'On the Borders of Refugee Protection? The Impact of Human Rights Law on Refugee Law - Comparative Practice and Theory'

Convened by the Refugee Law Initiative, University of London, and partner institutions
Hosted by the Institute of Advanced Legal Studies, London

13 and 14 November 2013

This expert conference breaks new ground in exploring how human rights law (HRL) is shaping the protection of refugees worldwide. A high-level event, it brings together exciting new contributions from more than twenty-five leading international specialists in the refugee protection and HRL - including experts from UNHCR - to take stock of transnational developments in law and practice over the past twenty years, and to cultivate new approaches to the topic. Please see the attached programme for further details.

The five thematic panels of the conference move beyond abstract approaches to HRL and refugee law to assessing legal interaction between the two fields in practice. The first day offers wide-ranging comparative perspectives on how HRL is impacting on refugee law in national settings across the world.…

Met spoed gezocht: #Marokaanse huwelijksmigrant (na 2004) voor interview van 90 min partnermigratie . Vergoeding 40 euro. (0)30 - 262 71 91

Beste Wytzia, Bedankt dat je voor ons wilt zoeken naar respondenten voor het SCP onderzoek. We zijn dus op zoek naar Marokkaanse partnermigranten die vanaf 2004 naar Nederland zijn gekomen. Het interview kan gehouden worden met beide partners of één van beide partners. Er wordt eenmalig een waardebon van 40 euro aangeboden. Mijn gegevens staan hieronder. Met vriendelijke groet,
Pepita van den Heiligenberg, MSc
Projectmedewerker p.vandenheiligenberg@labyrinthonderzoek.nl
+31 (0)30 - 262 71 91
+31 (0)6 - 1643 95 76
Archimedeslaan 16 - 3584 BA Utrecht
Postbus 2496 - 3500 GL Utrecht
www.labyrinthgroep.nl

Dus mensen meldt je aan: je krijgt een waardebon van 40 euro en kan geloof ik ook nog meedoen voor prijs die ze verloten. Nou zou het leuk zijn als ik ook die waardebon zou krijgen in plaats van een wake-up call :) ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Er was hier gisteren een grote brand waar we naar hebben staan kijken.Vijf gouden tips voor succesvolle integratie.

1. Taal - taal - taal
Voordat ik ruim tien jaar geleden directeur werd van VluchtelingenWerk Noord-Nederland werkte ik in Congo. Daar werd ik gedwongen om Frans te leren. Dat kan alleen door je te bewegen in de samenleving. Zoek contacten in de community, of dat nu op de sportclub is, in de kerk of op het werk. Doe mee!


2. Word vrijwilliger
Als je geen betaald werk kunt vinden, zoek dan vrijwilligerswerk. Dat hoeft niet per sé bij een vrijwilligersorganisatie te zijn, maar dat kan ook in een bedrijf of op de school van je kinderen. Vrijwilligerswerk helpt je de taal beter te leren, en het vergroot je netwerk. Wie een betaalde baan wil, heeft baat bij een groot netwerk. Stap er gewoon op af, desnoods samen met een Nederlands maatje.


3. Wees niet bang onder je niveau te werken
Mooie diploma's uit het eigen land worden vaak in Nederland niet erkend. Schaam je daar niet voor. Neem toch een baan aan onder je niveau. Want werk zorgt voor eigenwaarde, op welk niveau dan ook. …

Weer onder vandaan moeten beginnen als vluchteling in Nederland: get over it!

Ook als je niet vlucht kan "het leven" zorgen dat je een maatschappelijke terugval doet. Ik was bijvoorbeeld best een goed jurist en werd heel ziek doordat ik kanker kreeg. Die kanker ging gelukkig weg maar door al die behandelingen was ik wel opeens 75 en kon niet meer werken zoals vroeger. Dat kan je heel opstandig en bitter maken. Of verdrietig. Of genieten van het feit dat je er nog bent. Alles eigenlijk op zijn tijd. Bijvoorbeeld eens op een congres iemand horen vragen "Wat doe je?" en als je zegt "Ik ben ziek geweest en werk niet" en dan die persoon gelijk zeggen "Dag" is zeer ergerlijk. Maar in ontevredenheid bij de pakken neer gaan zitten daar heb je alleen jezelf mee. Een trauma in je verleden is geen reden om de rest van je leven in een hoek op de bank te gaan zitten klagen.Kijk maar eens naar deze voorbeelden:

Er was eens een meneer in Zuid-Afrika die 30 jaar in de gevangenis zat, er uit kwam en zijn vrouw wilde hem niet meer en toen …

Asscher: bescherm Nederlandse werknemers tegen invasie Oost-Europa

© anp. Uitzendkrachten uit Polen aan het werk bij de bloemenveiling in Aalsmeer.  Door: Gijs Herderscheê − 17/08/13, 06:00 De Europese Unie moet nieuwe regels maken om de uitwassen van het vrije verkeer van werknemers aan te pakken. De volksverhuizing vanuit Oost-Europa naar het Westen heeft een 'ontregelend effect op armere en minder hoogopgeleide burgers in rijkere EU-landen'. Hun werk en inkomen worden bedreigd door nieuwkomers, die veel lagere lonen gewend zijn en de welvaartsstaat nog niet goed kennen. Dit schrijven minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en de Engelse publicist David Goodhart in een ingezonden stuk in de Volkskrant en de Britse krant The Independent. 
Lees hier het lange artikel in de Volkskrant verder: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3493705/2013/08/17/Asscher-bescherm-Nederlandse-werknemers-tegen-invasie-Oost-Europa.dhtml
Lees hier de ingezonden brief:
Code Oranje voor vrij werkverkeer binnen EU' http://www.v…

Hulp van de autoriteiten inroepen in Irak zinloos?

Wanneer iemand wordt vervolgd door derden is het belangrijk dat die eerst de hulp van zijn eigen land heeft ingeroepen om bescherming te krijgen voordat hij naar het buitenland vlucht. Doet hij dat niet dan wordt daarop de aanvraag afgewezen behalve wanneer het inroepen van die hulp zinloos of gevaarlijk is. In dat kader is het handig om nieuwsberichten te bewaren.

Zoals deze:

'Irak kan terroristen niet meer aan'
http://www.telegraaf.nl/buitenland/21817662/___Irak_kan_terroristen_niet_meer_aan___.html "De minister erkende dat zijn regering er niet in slaagt de terroristen effectief aan te pakken. Iedere maand worden gemiddeld 30 zelfmoordaanslagen gepleegd. Daardoor kwamen de laatste maanden duizenden Irakese burgers om het leven.

Zebari vroeg de Amerikanen tijdens zijn bezoek aan Washington dan ook dringend om hulp. Volgens de minister hebben de Amerikanen ,,veel ervaring'' met het aanpakken van terreurgroepen in het land. Die ervaring in het vergare…

Zicht op uitzetting naar Togo? In dit geval niet zegt Raad van State (uitspraak)

ECLI:NL:RVS:2013:769 Instantie Raad van State Datum uitspraak 07-08-2013Datum publicatie 14-08-2013 Zaaknummer 201305323/1/V3
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Vindplaatsen Rechtspraak.nl

2. De vreemdeling klaagt in grief 3 dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat er geen grond is om aan te nemen dat het zicht op uitzetting naar Togo is komen te vervallen.
De vreemdeling voert hiertoe aan dat de rechtbank, door aldus te oordelen, heeft miskend dat hij sinds de beëindiging van zijn asielprocedure in 2007 bezig is met het verkrijgen van documenten om uit Nederland te kunnen vertrekken. Hij is daartoe onder meer in 2008 tweemaal gepresenteerd bij de Togolese autoriteiten, maar dit heeft niet geleid tot afgifte van een laissez passer. Hij heeft verder om bemiddeling van de Dienst Terugkeer en Vertrek (hierna: de DT&V) gevraagd en verzocht om een nieuwe presentatie bij de Togolese autoriteiten, op welk verzoek de DT&…

COA geen procespartij bij procedure over niveau voorzieningen opvang (uitspraak)

ECLI:NL:RBDHA:2013:10470 Rechtbank Den Haag, 18-02-2013, 12 - 21381Datum uitspraak:18-02-2013Datum publicatie:15-08-2013 Rechtsgebieden:VreemdelingenrechtBijzondere kenmerken:Eerste aanleg - enkelvoudigVindplaatsen:Rechtspraak.nlInhoudsindicatie: Na heropening van het onderzoek heeft verweerder schriftelijk aangegeven dat in de kamerstukken, de rechtbank begrijpt de brieven van de minister aan de Tweede kamer van 18 januari 2011 en 21 december 2011, wordt aangegeven dat verweerder in opdracht van de minister het onderdak, zoals aangeboden op de gezinslocaties uitvoert. Dit betekent volgens verweerder dat zij slechts de opvang faciliteert. Het voorzieningenniveau wordt echter vastgesteld door de minister. Gelet hierop zou, volgens verweerder, de minister (thans de staatssecretaris) als het bevoegde bestuursorgaan in deze procedure zijn aan te wijzen. De rechtbank is met verweerder van oordeel dat, gelet op voornoemde brieve…

Beroep op Zambrano kan via EU-toetsing en hoeft niet middels aanvraag gezinshereniging/ 8 EVRM (uitspraak Raad van State)

Uitspraak ​201207385/1/V4
Datum van uitspraakvrijdag 9 augustus 2013Tegende minister voor Immigratie, Integratie en AsielProceduresoortHoger beroepRechtsgebiedVreemdelingenkamer - Overige

4.2. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 7 maart 2012 in zaak nr. 201108763/1/V2) doet de in de arresten Ruiz Zambrano en Dereci bedoelde situatie dat de burger van de Unie zijn recht om op het grondgebied van de Unie te verblijven wordt ontzegd, zich slechts voor als de burger van de Unie zodanig afhankelijk is van de burger van een derde land, dat hij als gevolg van de besluitvorming van de staatssecretaris feitelijk wordt gedwongen met de burger van het derde land het grondgebied van de Unie te verlaten. Indien dat het geval is, moet, gezien hetgeen het Hof in deze arresten heeft overwogen, anders dan de staatssecretaris betoogt, worden aangenomen dat het recht van burgers van derde landen om onder de in deze arresten bedoelde omstandigheden bij hun kinderen van jonge …

The EU offers refuge to those fleeing homophobia (NOT THAT EASILY DONE PEEPS)

The EU offers refuge to those fleeing homophobia by Luca Lauro - 07.30.2013 | Comments | Print | Share on Tumblr Gay people who are criminalized in their own countries because of their sexual orientation can be granted refugee status in the European Union.
This is according to the conclusions of the Advocate General of the European Court of Justice, Eleanor Sharpston, in the case of three citizens from Sierra Leone, Uganda and Senegal. Each country metes out severe punishment for homosexuality, including life imprisonment.
Under Directive 2004/83/EC, which refers to the provisions of the Geneva Convention, a citizen of a third country may apply for refugee status if they have a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership of a particular social group, and if they are outside their country of nationality and cannot or, for fear of persecution, do not want to seek that country’s protection.
In t…

IND trekt seksuele geaardheid vluchtelinge Burundi in twijfel

In de Volkskrant staat het volgende artikel:

IND trekt seksuele geaardheid vluchtelinge Burundi in twijfel Bewerkt door: redactie − 14/08/13, 12:52  − bron: ANP © ANP. Vrouwe justitia. De 33-jarige Josine K. werd naar eigen zeggen in haar thuisland Burundi vernederd, verkracht en vervolgd omdat ze lesbisch is. Ze vluchtte naar Nederland in de hoop op een beter leven. Maar de IND gelooft niet dat ze echt op vrouwen valt en wees haar asielaanvraag af. 
Lees hier het artikel verder: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3492328/2013/08/14/IND-trekt-seksuele-geaardheid-vluchtelinge-Burundi-in-twijfel.dhtml De vraag wie nu wel en wie nu niet in werkelijkheid homo /lesbo is is een vraag die vele verschillende immigratiediensten voor problemen stelt. Recent werd er in Engeland misbaar van gesproken dat aan een gesteld lesbienne werd gevraagd hoe ze "het" dan had gedaan. En een paar geleden had een ander land bedacht dat de lakmoes proef kon zijn door een h…

Particuliere hulp voor zwervende Armeense asielzoekers familie die reguliere procedure mogen afwachten

In de Telegraaf van gisteren staat het volgende artikel:
Asielzoekers tijdelijk in caravan
Gilze en Rijen - De Armeense asielzoekersfamilie Gasparyan heeft een tijdelijk onderdak gevonden. Een inwoner van de gemeente Gilze en Rijen heeft hen via het Steunpunt Ongedocumenteerden Breda (StOB) zijn caravan uitgeleend.
Dat schrijft BN/De Stem. De Armenen moesten 12 juni het asielzoekerscentrum Prinsenbos verlaten en zwierven sindsdien door de bossen bij Breda en Gilze.
 Lees hier verder: http://www.telegraaf.nl/binnenland/21805562/__Asielzoekers_in_caravan__.html

Ik las elders dat meneer een aanvraag voor medische behandeling had ingediend na uitgeprocedeerd te zijn geraakt. Waarom doen mensen dat nou al niet terwijl ze op de behandeling van hun asielverzoek wachten? Een advocaat kan toch inschatten of een asielzaak heel kansrijk is en als iemand dan daadwerkelijk ziek is kan er zekerheid middels een reguliere verblijfsvergunning komen (en ja leges kosten geld).

Hier bood een…

Meneer Teeven laat mensen uit verschillende beroepen en belangengroeperingen meedenken over vreemdelingenbewaring!

Hongerstakers nog altijd in kale isoleercellen opgesloten
Een isoleercel (separatiecel) in het forensisch psychiatrisch centrum Oostvaarderskliniek in Almere. Foto ANP / Marcel Antonisse door Binnenland Asielzoekers die weigeren te eten of te drinken worden nog steeds in kale isoleercellen geplaatst. Dat meldt NRC Handelsblad vanmiddag. In een brief aan de Nationale ombudsman beloofde staatssecretaris van Justitie Fred Teeven in juni 2011 dat dat niet meer zou gebeuren. Hij nam de aanbevelingen van de ombudsman over om hongerstakers niet meer in een kale cel te isoleren. De advocaten van een 29-jarige asielzoekster uit Mali en een 21-jarige asielzoeker uit Sierra Leone dienden een klacht in. De asielzoekers moesten beiden een kale isoleercel in vanwege een honger- en/of dorststaking. De commissie van toezicht van het Justitieel Centrum Schiphol verklaarde de klachten eind vorige week gegrond, blijkt uit de beslissingen.


 Lees verder in het NRC hier: http://w…

Onderzoek naar partnerimmigratie (Nog 1 Marokkaanse deelnemer (m/v) gezocht)

Onderzoeksbureau Ithaca belde en mailde mij vanmorgen over het volgende onderzoek:

"Het onderzoek richt zich op partnermigratie richting Nederland. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de ervaringen van mensen die met partnermigratie te maken krijgen of hebben gehad.

We richten ons hier op de vorm van migratie waarbij één partner al in Nederland woont en de andere partner als migrant naar Nederland komt met als doel om hier een gezin te vormen. Er is weinig bekend over hoe het met deze migranten gaat en er is weinig informatie via deze migranten of hun partner zelf. Het onderzoek gaat over de achtergrond van de migratie en de leefsituatie van de partnermigranten en hun gezin in Nederland.

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar een Marokkaans koppel waarvan een iemand al in Nederland woonde en iemand is getrouwd die nog in Marokko woonde. Het gaat om een diepte-interview."

Contactpersoon Inge Razenberg, i.razenberg@labyrinthonderzoek.nl, 030 - …

Kamerstukken: uitvoering kinderpardon, Chinese tolken en veiligheidssituatie in Irak

17h
: antwoord op vragen van het over de uitvoering van de . Lees:
8 Aug
Beantwoording kamervragen over 2 Chinese tolken die door de IND op non-actief zijn gezet.
18h Beantwoording kamervragen over de veiligheidssituatie in Irak
Zie dit tevens als een aanrader om beide advocaten vreemdelingenrecht op Twitter te volgen. #FF, follow frday, noemen ze dat op twitter.

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik …

Inburgering: leer Polen zwemmen in Nederlands open water

DEN HAAG -
De Poolse ambassade en de Reddingsbrigade Nederland zijn vrijdag een voorlichtingscampagne begonnen om het aantal zwemongevallen onder Polen terug te dringen. Directe aanleiding zijn incidenten in het afgelopen weekeinde, waarbij in totaal vijf Poolse zwemmers in Nederland verdronken.

 Lees verder in de Telegraaf: http://www.telegraaf.nl/binnenland/21798222/__Leer_Polen_zwemmen__.html

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet …

Kan de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State ook de naam van de advocaat noemen?

Doordat de Raad van State in zijn uitspraken niet de advocaat noemt (dat doen ze nou in het buitenland wel altijd)is het voor een derde heel moeilijk om eens overleg te plegen met/ vragen te stellen aan die advocaat.
Waarom gebeurt dat niet? Omdat er geen zitting is? Of omdat ze dan geen reclame willen maken?

Als je een Britse uitspraak ziet dan staat er de barrister genoemd (diegene die pleit, de procureur) maar ook diegene die hem heeft geinstrueerd (de solicitor).


Juist omdat de uitspraken van de Raad van State zoals geplaatst op rechtspraak.nl heel summier zijn (Dit ook weer in tegenstelling tot de  zeer uitgebreide wijze inclusief procedure geschiedenis zoals hun Britse ambtsgenoten het doen) is het vaak voor een lezer niet altijd duidelijk waarom die uitspraak zo is geworden.
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet t…

De beoordeling van een beroep op het traumatabeleid (uitspraak Raad van State)

ECLI:NL:RVS:2013:656
Instantie Raad van State Datum uitspraak 02-08-2013Datum publicatie 07-08-2013 Zaaknummer 201204867/1/V1
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie Bij onderscheiden besluiten van 15 november 2011 heeft de minister voor Immigratie en Asiel de aan de vreemdelingen verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd opnieuw ingetrokken. Deze besluiten zijn aangehecht.Vindplaatsen Rechtspraak.nl

3. In de grieven 3 en 4 klaagt de staatssecretaris dat de rechtbank zijn toelichting ter zitting dat het traumatabeleid in dit geval niet van toepassing is, nu onduidelijk is wie de aanslag op de zoon van vreemdeling 1 en 2 (hierna: de zoon) heeft gepleegd, ten onrechte als tardief buiten beschouwing heeft gelaten. Volgens de staatssecretaris heeft de rechtbank miskend dat hij die toelichting al in het verweerschrift in beroep heeft gegeven. De staatssecretaris klaagt voorts dat de rechtbank ten onrechte he…

Snowden's Asylum: 'It's the law, stupid'

It should be made clear that Russia has no legal, political or moral duty to turn Snowden over to American authorities. Last Modified: 05 Aug 2013 13:53
Richard Falk is Albert G. Milbank Professor Emeritus of International Law at Princeton University and Visiting Distinguished Professor in Global and International Studies at the University of California, Santa Barbara. He is also the United Nations Special Rapporteur on Palestinian human rights.


Russia's grant of temporary refugee status to Snowden for one year was in full accord with the normal level of protection to be given to anyone accused of nonviolent political crimes in a foreign country, writes Richard Falk [AP] The most influential media in the United States has lived up to its pro-government bias in the Snowden Affair in three major ways: firstly, by consistently referring to Snowden by the demeaning designation of 'leaker' rather than as &…

Recente berichten


en meer