De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

01 augustus 2013

Zicht op uitzetting naar Somalië?


Rechtbank Rotterdam: geen zicht op uitzetting naar Somalië (24-07-13) Rechtbank_rotterdam-thumb
Vreemdelingenbewaring moet worden opgeheven

De Rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak op 10 juli 2013 de opheffing bevolen van de bewaring van een Somalische asielzoeker, omdat de Dienst Terugkeer & Vertrek na 3 maanden nog steeds geen uitzettingsdatum had gepland en die er naar verwachting van de rechtbank ook niet binnen afzienbare tijd zal komen.

De rechtbank baseert deze beslissing op de informatie die namens Justitie tijdens de zitting is verstrekt over uitzettingen naar Somalië. Kennelijk kunnen per maand één of twee vreemdelingen op basis van een EU-staat worden uitgezet, op grond van hernieuwde afspraken die tussen de DT&V en de Somalische autoriteiten zijn gemaakt. Dat deze mogelijkheid op dit moment nog zeer theoretisch is blijkt uit recente ‘interim measures’ van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die vraagtekens plaatst bij de door Nederland gestelde veiligheid in Somalië en daarom structureel elke uitzetting naar dat land blokkeert.

Zelfs als de veiligheidssituatie terugkeer zou toelaten is deze uitspraak van Rechtbank Rotterdam van belang. Het geringe aantal mogelijke terugnames (een of twee per maand) in combinatie met het aantal personen dat bij DT&V in beeld is voor terugkeer (slechts 41 personen – het aantal dakloze Somaliërs zonder status in Nederland is aanzienlijk groter!) betekent volgens de rechtbank dat in dit geval geen zicht op uitzetting binnen afzienbare tijd bestaat:
Verweerder [dat is de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie] heeft meer dan drie maanden de tijd gehad om met een datum te komen, terwijl de thans bekende informatie in de richting wijst dat eiser [dat is de Somalische asielzoeker die sinds 5 april 2013 in vreemdelingenbewaring zit] niet binnen een redelijk te achten termijn zal worden uitgezet. (…) Het beroep is derhalve gegrond. De rechtbank zal de onmiddellijke opheffing van de maatregel van bewaring bevelen.”

Overigens heeft de DT&V in deze zaak ook nog een uitzetting naar Ethiopië voorgesteld, enkel gebaseerd op de omstandigheid dat de betrokken vreemdeling enige tijd in Ethiopië heeft gewoond. Omdat de IND altijd is uitgegaan van de Somalische nationaliteit en op geen enkele wijze aanemelijk heeft gemaakt dat er een redelijke kans bestaat dat Ethiopië deze vreemdeling toe zou laten, heeft de rechtbank ook dit argument verworpen om hem toch in vreemdelingenbewaring te houden.

Deze uitspraak kan worden gebruikt door andere Somalische vreemdelingen die al enige tijd in vreemdelingendetentie zitten en voor wie nog geen datum voor uitzetting is vastgesteld. Met behulp van deze uitspraak zouden zij aan kunnen tonen dat er ook in hun zaak geen ‘zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn’ is. Immers, volgens de DT&V staat de eerstvolgende uitzetting pas gepland op 5 oktober 2013 en geeft de dienst voorrang aan het uitzetten van vreemdelingen met criminele antecedenten. Als de rechtbank dit standpunt overneemt is er geen grondslag voor detentie meer en zal deze moeten worden beëindigd.


Meer informatie:De volledige uitspraak van Rechtbank Rotterdam d.d. 10 juli 2013, zaaknr AWB 13/16193, staat op Rechtspraak.nl.

Bron: http://www.inlia.nl/news/show/rechtbank-rotterdam-geen-zicht-op-uitzetting-naar-somalia?goback=.gmp_1624427.gna_1624427.gde_1624427_member_262442349.gde_1624427_member_262440895In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator