De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

30 januari 2020

An article and a book on climate change and the Refugee Convention

It is time to change the definition of refugee

Climate change is an existential threat to humanity and as such, should be included in legislation on asylum seeking.
by

With surrounding sea levels rising, it is estimated the island nation of Kiribati will likely become uninhabitable in 10-15 years [File: Reuters/David Gray]
With surrounding sea levels rising, it is estimated the island nation of Kiribati will likely become uninhabitable in 10-15 years [File: Reuters/David Gray]

Despite recent and increasing efforts by the United States and other governments to narrow their interpretations of the refugee definition and to shirk their protection responsibilities, the need to expand the grounds for asylum is becoming increasingly urgent as the consequences of climate change become more pronounced.
A desperate appeal for asylum by a family from a Pacific island may have far-reaching implications for protecting people forcibly displaced by the effects of climate change. It could cause countries around the world to reconsider their laws and policies concerning refugees.
The case involves the Teitiota family, who fled the island of Tarawa in the Republic of Kiribati in 2007 and sought asylum in New Zealand in 2013. Ms Teitiota told the New Zealand court that she feared for her children's health and wellbeing, that crops and coconut trees on the island were dying.
She explained that because of rising sea levels, people were moving from neighbouring atols to Tarawa which led to overcrowding, frequent conflicts between residents and the spread of disease. She shared stories about children getting diarrhoea and even dying because their already scarce drinking water had become contaminated.
Ultimately, the Supreme Court of New Zealand dismissed the case, saying the family did not meet the standards required by the Refugee Convention and deported them in 2015.

Continue here:  https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/time-change-definition-refugee-200126095857235.html


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email
Dagelijks nieuwe ZZP opdrachten op freelancespecialisten.nl

De gedetacheerde EU onderdaan en de Posted Workers Directive


Stel nu dat u een fruitkweker bent met aardbeienvelden in Nederland en een appelboomgaarden in Bulgarije. Omdat u in Nederland te weinig mensen kunt vinden die willen aarbeien plukken vraagt u Mikail en Sofia die voor u in Bulgarije werken of ze terwijl de appels nog vrolijk aan de boom groeien twee maanden hier voor de Nederlandse vestiging te komen aardbeien plukken. Kan dat?

Wij mogen als Europeanen overal in de EU gaan werken. Maar om te voorkomen dat de ene collega allerlei arbeidsrechtelijke bescherming heeft en de andere collega onder een veel minder regime valt heeft de EU de Posted Workers Directive opgesteld. Bedrijven moeten deze gedetacheerde EU-krachten melden en ze een soort van basispakket arbeidsvoorwaarden bieden aan bescherming. Per 1 maart 2020 gaan daar nieuwe regels voor gelden.

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) regelt de arbeidsvoorwaarden waarop Europese werknemers recht hebben als zij tijdelijk vanuit een ander EER-land of Zwitserland in Nederland komen werken. De EER is de Europese Economische Ruimte en bestaat uit alle EU-lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

 De WagwEU verplicht bedrijven om zich te houden aan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden die gelden in Nederland Zo zorgt de wet ervoor dat gelijk werk op dezelfde plaats beloond wordt met gelijk loon. De WagwEU kent een aantal administratieve verplichtingen, waaronder de meldingsplicht. Deze maken het eenvoudiger om te controleren of bedrijven zich hier ook aan houden.

Hoe deze site in de gaten: https://www.postedworkers.nl/wetgevingVoor de mensen die zich graag willen inlezen tot 5 cijfers achter de komma over het verschijnsel EU breed is dit boek wellicht wat:

Posted Work in the European Union The Political Economy of Free MovementUitgever: Taylor & Francis Ltd

Engels Hardcover 9780367142711 oktober 2019 200 pagina's

Alle productspecificaties
Samenvatting
Focusing on posting of workers, where workers employed in one country are send to work in another country, this edited volume is at the nexus of industrial relations and European Union studies. The central aim is to understand how the regulatory regime of worker posting is driving institutional changes to national industrial relations systems. In the introduction, the editors develop a framework for understanding the relationship of supra-national EU regulation, transnational actors and national industrial relations systems, which we then apply in the empirical chapters. This unique volume brings together scholars from diverse academic fields, all of whom are experts on the topic of worker posting. The book examines different aspects of the posting debate, including the interactions of actors such as labour inspectorates, trade unions, European legal/political regulators, manpower firms, transnational subcontractors and posted workers. The main objective of this book is to explore the dynamics of institutional change, by showing how trans- and supra-national dynamics affect European industrial relations systems. This volume will represent the state of the art in research on worker posting. It will also contribute to debates on European integration, social dumping, labour market dualization and precariousness and will be of value to those with an interest employment relations, law and regulation.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Crombag's biases en de asielpraktijk: Geloof je die asielzoeker nu wel of niet?

Ik zat deze week huiswerkopdrachten Criminalistiek na te kijken en bedacht me dat een onderdeel daarvan voor de asieljurist ook wel interessant kan zijn namelijk de vier soorten denkmechanismen die kunnen leiden tot tunnelvisie. Vindt je een asielrelaas geloofwaardig omdat je er het ambtsbericht in herkent (terwijl die persoon misschien juist dat uit het hoofd heeft geleerd) ? Denk je dat een asielzoeker uit Marokko vast geen vluchteling kan zijn en maakt dat je sceptisch terwijl iemand politiek actief was? Zegt iemand gevlucht te zijn uit een gevangenis en lijkt je dat niet logisch terwijl er zelfs mensen uit de Bijlmerbajes ontsnapten? Wordt een asielrelaas later in de procedure uitgebreid aangevuld en veranderd?

Nou moeten we in het asielrecht iets niet bewijzen maar aannemelijk maken maar ik kan me voorstellen dat dit wel interessant leesvoer zal kunnen zijn.

"In een onderzoek dat waarheidsvinding tot doel heeft, moeten naast het voorliggende scenario, alternatieve scenario's onderzocht worden (Crombag Wagenaar, 2000; Rassin, 2001). Dat wil zeggen: Er moet niet alleen gekeken worden of datgene wat verondersteld wordt klopt of niet, maar óók of ondersteund of ontkracht kan worden dat er iets anders aan de hand is."1


Volgens de theorie van Crombag zijn er vier soorten denkmechanismen die kunnen leiden tot tunnelvisie, zoals dit in de rechtspraak wordt genoemd. Deze denkfouten (biases) zijn;

Confirmation biases: op basis van een bepaalde overtuiging worden naar feiten gezocht en alleen die gezien die passen binnen deze overtuiging.

"De recherche moet in het vooronderzoek opletten dat zij door hun vermoeden bepaalde strijdige informatie niet ziet of wegredeneert met het argument dat de informatie bijvoorbeeld onbetrouwbaar is. Wanneer dit wel gebeurt, spreekt men van confirmation bias. Het gevaar van de confirmation bias zou overal aanwezig zijn. Rassin zegt zelfs dat iedereen er vatbaar voor is," 2Belief perseverance: Belief perseverance is de neiging om aan een eenmaal gevormde opinie vast te houden in weerwil van bewijs van de juistheid van het tegendeel. Men zoekt niet naar informatie die in strijd is met een ingenomen standpunt en wanneer die toch op het pad komt, wordt deze ondergewaardeerd of genegeerd. Als een persoon een conclusie moet trekken gebaseerd op informatie die gedurende een bepaalde periode verzameld is, dan is het waarschijnlijker dat er aan de informatie die vroeg in het proces verkregen is meer gewicht wordt toegekend dan later verkregen informatie. Dit wordt het ‘primacy effect’ genoemd. Het fenomeen treedt ongeacht van de objectieve waarde van de informatie op.Het heeft er mee te maken dat mensen zich in een vroeg stadium een mening vormen. Dit primacy effect hangt weer nauw samen met belief perseverance.2

Cognitieve dissonantie: De feiten en gronden die de bestaande overtuiging tegenspreken te ontkennen en te negeren.

"Vermijden van cognitieve dissonantie houdt dus in dat mensen trachten gebeurtenissen en gedachten die niet met elkaar rijmen, zo veel mogelijk uit de weg te gaan of weg te nemen.140Mensen vinden het niet fijn als gedachten zich onderling niet met elkaar rijmen (onderling dissonant zijn). Iemand die blijft roken, ondanks dat hij weet dat het slecht voor hem is, kan dit voor zichzelfgoed praten door te stellen dat de gevolgen voor zijn gezondheid wel meevallen of dat hij wanneer hij stopt met roken in gewicht aan zal komen en dit is even slecht voor zijn gezondheid.141 Men wordt er onrustig van. Uit onderzoek blijkt dat de neiging tot het reduceren van cognitieve dissonantie sterker wordt als de stemming van een persoon minder goed is.142 De confirmation bias kan gezien worden als een manier om cognitieve dissonantie te laten verdwijnen."  2


Conformity effect: de neiging zich te scharen achter de standpunten van de meerderheid.

"De groepsdynamiek maakt de individuele verantwoordelijkheid en individueel kritisch denken ondergeschikt aan de algemeen aanvaarde gedachten over doelen, concepten en vooroordelen van de massa." 2

1 Bron: http://www.kinterview.com/3/4/1/het_onderzoeken_van_alternatieve_scenarios.html

2 Bron: De onschuldpresumptie en de psychologische valkuilen voor de strafrechter Een onderzoek naar de mogelijke psychologische valkuilen, in het licht van de onschuldpresumptie, voor de strafrechter op de terechtzitting. Hoe kan daar mee om gegaan worden om (meer) bescherming te bieden tegen rechterlijke dwalingen in het Nederlandse strafproces? Scriptie ter afronding van de Master Rechtsgeleerdheid door Stefanie van Lit https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_xvvDkavnAhUHZVAKHcPcAswQFjADegQIARAB&url=http%3A%2F%2Farno.uvt.nl%2Fshow.cgi%3Ffid%3D121597&usg=AOvVaw1VIWc65c66It3U74QR1OJ4
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Statushouders: Als je taal nog niet 100% is en je budget beperkt doe dan een opleiding tot boekhouder. Cijfers zijn makkelijker

Ik ken de nodige migranten in Nederland die aardig Nederlands begrijpen maar het (nog) niet foutloos kunnen spreken en schrijven. Jaren geleden had ik zo een Franse vrijwilligster bij Vluchtelingenwerk. En ik zie veel Irakezen en Syriërs die nog steeds niet aan het werk zijn en dan dromen over universitaire opleidingen van vele jaren terwijl ze zelf al 30+ of zelfs 40+ zijn. Die Franse mevrouw waar ik het net over had ging werken bij de Belastingdienst. Ze zei toentertijd: "Cijfers zijn cijfers en je kan een standaardbrief gebruiken en wat werkgerelateerde zinnen leren."
Ik kwam bij het beantwoorden van vragen van mijn studenten die volgende nieuwe cursus tegen bij de LOI. Hiermee kunt u een Nederlands diploma halen waardoor u bijvoorbeeld boekhouder bij een autodealer kunt worden. Leren doe je thuis dus kleine kinderen hebben is geen reden om niets te doen. En omdat het cursusgeld in termijnen gaat is het ook nog te doen in de Bijstand.


Kort MBO Bedrijfsadministratie
Nieuw

Breng in korte tijd je kennis van bedrijfsadministratie op MBO-niveau, programma zonder stage en algemene modules. Inclusief lesmateriaal en met persoonlijke begeleiding.

Lesgeld thuisstudie
6 x € 69,00
Studieduur
6 maanden
Type
Kort MBO-programma
Diploma
LOI-diploma
Onderdeel van
MBO-opleiding Bedrijfsadministrateur
Wil je je verder ontwikkelen in de financiële of administratieve sector? Kies dan voor het korte MBO-programma Bedrijfsadministratie. Tijdens deze opleiding leer je alles over boekhouden en kun je na succesvolle afronding aan de slag als beginnend boekhouder of assistent boekhouder.
Dit korte MBO-programma is onderdeel van de volledige en erkende MBO-opleiding Bedrijfsadministrateur. Het diploma kan onder voorwaarden worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen bij doorstroom naar de volledige MBO-opleiding.

Daarom kies je voor de opleiding Kort MBO Bedrijfsadministratie

 • Onderdeel van en geeft (vaak) vrijstelling bij de volledige MBO-opleiding Bedrijfsadministrateur.
 • Studeren in je eigen tijd en tempo én 24/7 toegang tot LOI Campus.
 • Gratis langer doen over je studie.
 • Intensieve begeleiding door ervaren docenten.
 • Geen vooropleiding nodig.

 https://www.loi.nl/n-3685-kort-mbo-bedrijfsadministratie

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email
Dagelijks nieuwe ZZP opdrachten op freelancespecialisten.nl

22 januari 2020

"Welkom bij de talencursus Migratiaans (gesponsord door Europa) " Ik ben het volledig oneens met de schrijfster

"In Nigeria wordt een nieuwe taal gesproken: Migratiaans. En de taallessen worden betaald door Europa.
Een paar maanden terug gaf ik me nietsvermoedend op voor zo’n taalles.
(...)
Het doel van deze workshop was te leren ‘hoe het publiek te onderwijzen over de gevaren van irreguliere migratie’, vertelde een vertegenwoordiger van UNESCO ons. ‘En dan specifiek mensen die proberen naar Europa te komen.’
Ze voegde eraan toe dat UNESCO ook een korte documentaire had gemaakt over dit onderwerp, waarvan ze hoopte dat wij die zouden gebruiken in onze verslaggeving. ‘Zodat jullie het verhaal op de juiste manier vertellen.’
Mijn tenen begonnen te krommen.
Veel erger werd het nog toen de hoofdspreker, een professor van de Universiteit van Lagos, klinkklare onzin begon te verkopen over de oorzaken van migratie dat zal jij als Europeaan niet snappen’) en ons op het hart drukte dat het onze taak was om ons publiek ‘te vertellen dat ze niet moeten migreren, maar hier in Nigeria moeten blijven!’
Dat was de kern van de dag, en de kern van het Migratiaanse jargon: migratie is slecht en moet gestopt worden.

Lees hier het hele verhaal: https://decorrespondent.nl/10888/welkom-bij-de-talencursus-migratiaans-gesponsord-door-europa/474401048-a52d3240


Juist heel goed dat die cursussen gegeven worden. De mensensmokkelaars geven ook voorlichting "Betaal mij 10.000 euro en met een luxe jacht wordt je naar Europa gebracht en daar krijg je een asielvergunning en een uitkering en een huis." De werkelijkheid is "Je hebt geluk als je de woestijn en de zee overleefd en de kans op asiel in Europa als Nigeriaan is 0,01 % dus dan kan je illegaal gaan rondzwerven." De schrijfster gaat ook nog geheel voorbij aan het feit dat Europa en de Europeanen zelf mogen beslissen wie ze toelaten. En als geld terug naar huis sturen zo belangrijk is dan moet Nigeria misschien zijn mensen net zo trainen als India waardoor ze als kennismigranten in Europa aan de slag kunnen. Legaal dus. Net als de cursus zegt. Die cursussen zijn juist bedoeld om de mensensmokkelaars de wind uit de zeilen te nemen....

 • Engels
 • Paperback
 • 9781506316734
 • Druk: 1
 • december 2017
 • 392 pagina's
Alle productspecificaties

Samenvatting

Human trafficking and modern day slavery is gaining momentum in our social consciousness. Ending Human Trafficking and Modern Day Slavery by Annalisa Enrile is constructed as a practical guide for intervening with the survivors of human trafficking and helping to prevent its spread. Every chapter includes the words of human trafficking survivors and concludes with a call to action, or a challenge to readers to help build the anti-trafficking and abolitionist movements. Employing a multi-disciplinary, global perspective, this timely text brings human trafficking and modern day slavery to the forefront and inspires readers to create change.

Recensie(s)

Labor trafficking continues to be an invisible issue. Enrile takes labor trafficking out of the shadows and puts it in plain view for the reader, highlighting the challenges we face as individuals, and within local and international communities to target labor law violations and control supply chains. -- Wendy Stickle Human trafficking is a multifaceted crime. The issue is complex, global, and requires many players to truly understand it. If we really want to find solutions to minimize victimization, understand it, and effectively fight it, human trafficking has to be looked at from different disciplines. This book gives us great insight on what the issues are, what questions we should be asking, and some solutions as how to go forward. -- Roksana Alavi Understanding human trafficking is not an easy feat. This text provides an in-depth explanation of the problem from a variety of perspectives that gives the reader applicable approaches to combatting the challenges of human trafficking and modern day slavery. -- Nelseta Walters-Jones This book is a great source of information on professional anti-trafficking intervention. -- Nadia Shapkina A timely and substantial contribution to the global issue of human slavery, this text introduces students to the comprehensive suite of responses currently being utilized in the US and beyond, whilst basing such discussions within a practice-orientated domain. -- N. Chubbock A multi-disciplinary text which encompasses a vast range of aspects concerning trafficking and modern day slavery. -- Jan Bourne-Day An interesting and useful book which fills a notable gap in the literature. -- Simon Sneddon This text takes a thorough intellectual look at the problem of human trafficking and the very real issues impeding those who would bring it to an end. -- Nancy Janus Enrile's systems perspective and focus on advocating for survivor interventions adds a robust dimension to any study of human trafficking. -- Manuel F. Zamora This book offers a comprehensive and holistic look at issues of contemporary slavery. -- Marie A. Conn Historical and contemporary, critical and applied, global and local, this book provides both a rich overview of the problem of human trafficking and a detailed account of strategies for addressing it at practice and policy levels. -- David Porteous The text does a skillful job of integrating various perspectives relevant to understanding the problem of human trafficking. It takes a problem-solving approach to trafficking that fully recognizes the complexities of this vital concern. -- Kali Wright-Smith Labor trafficking continues to be an invisible issue. Enrile takes labor trafficking out of the shadows and puts it in plain view for the reader; highlighting the challenges we face as individuals, and within local and international communities to target labor law violations and control supply chains. -- Wendy Stickle This excellent text offers a meaningful contribution to knowledge on the pressing issue of human slavery. Its use of a systems perspective coupled with an emphasis on advocacy represents an ideal combination of scholarship and practice vital to any examination - and response - to human trafficking. -- Jorja Leap
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

21 januari 2020

Belangstellingsregistratie REGIO WEST Gestructureerd intercollegiaal overleg migratierecht (vreemdelingenrecht, naturalisatie, inburgering)

Het wetsvoorstel dat artikel 26 moet wijzigen is medio januari 2019 in consultatie gegaan. De door de NOvA gewenste grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de kwaliteitstoetsen is daarin opgenomen. Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer (verslag) en op 12 december 2019 als hamerstuk afgedaan en onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet en de reeds in juni 2017 vastgestelde Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen treden naar verwachting in werking met ingang van 1 maart 2020. Vanaf die datum zijn advocaten gehouden jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback.

Een vorm hiervan is:

Gestructureerd intercollegiaal overleg

Bij gestructureerd intercollegiaal overleg staan vraagstukken met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering centraal.
Advocaten kunnen binnen een kantoor of in een groep advocaten van verschillende kantoren met elkaar van gedachten wisselen over de juridische en niet-juridisch-inhoudelijke aspecten van het werk. Hierbij kunnen zowel vakinhoudelijke vragen worden gesteld als vragen over gedragsrecht, het optreden in het publieke domein als vertegenwoordiger van de beroepsgroep, het opstellen van een ontwikkelplan, de vormgeving van de praktijkvoering, enzovoorts.
Door dit overleg wordt aandacht gegeven aan verschillende elementen van professionaliteit. De kwaliteitsbevordering behelst immers meer dan alleen het beheersen van vakinhoudelijke kennis. Het overleg vindt plaats met een begeleider. Dit is geen deskundige in de zin van nog in te voeren artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet. Deelnemende advocaten moeten daarmee rekening houden in het kader van de geheimhoudingsplicht.

Vereisten voor gestructureerd intercollegiaal overleg
 • gestructureerd intercollegiaal overleg vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag;
 • voorafgaand aan ieder overleg wordt een deelnemer als begeleider (zijnde advocaat) aangewezen;
 • de advocaten en de begeleider zijn allen werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden;
 • de advocaten en de begeleider bespreken voorafgaand aan het overleg de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens het overleg wordt besproken;
 • de advocaten brengen ieder in één of meer vragen met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering; en
 • de begeleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.
 https://www.advocatenorde.nl/dossier/kwaliteit/gestructureerd-intercollegiaal-overleg

In Rotterdam neem ik al 10 jaar deel aan zo'n werkgroep. Ik vraag me af of advocaten in West en Middel Nederland ook belangstelling hebben in voor hen georganiseerde bijeenkomsten waar nieuwe ontwikkelingen, jurisprudentie en (geanonimiseerd) zaaksoverleg ter sprake komen.

Ik zit te denken aan vier bijeenkomsten in Leiden of Den Haag waardoor het voor advocaten uit Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht makkelijk is om deel te nemen. Voor een agenda, eten en drinken en notulen en een certificaat zal worden gezorgd.

Heeft u belangstelling meldt u dat dan door mij te mailen op wytzia@yahoo.com onder vermelding van "regio WEST".

Belangstellingsregistratie REGIO NOORD Gestructureerd intercollegiaal overleg migratierecht (vreemdelingenrecht, naturalisatie, inburgering)

Het wetsvoorstel dat artikel 26 moet wijzigen is medio januari 2019 in consultatie gegaan. De door de NOvA gewenste grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de kwaliteitstoetsen is daarin opgenomen. Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer (verslag) en op 12 december 2019 als hamerstuk afgedaan en onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet en de reeds in juni 2017 vastgestelde Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen treden naar verwachting in werking met ingang van 1 maart 2020. Vanaf die datum zijn advocaten gehouden jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback.

Een vorm hiervan is:

Gestructureerd intercollegiaal overleg

Bij gestructureerd intercollegiaal overleg staan vraagstukken met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering centraal.
Advocaten kunnen binnen een kantoor of in een groep advocaten van verschillende kantoren met elkaar van gedachten wisselen over de juridische en niet-juridisch-inhoudelijke aspecten van het werk. Hierbij kunnen zowel vakinhoudelijke vragen worden gesteld als vragen over gedragsrecht, het optreden in het publieke domein als vertegenwoordiger van de beroepsgroep, het opstellen van een ontwikkelplan, de vormgeving van de praktijkvoering, enzovoorts.
Door dit overleg wordt aandacht gegeven aan verschillende elementen van professionaliteit. De kwaliteitsbevordering behelst immers meer dan alleen het beheersen van vakinhoudelijke kennis. Het overleg vindt plaats met een begeleider. Dit is geen deskundige in de zin van nog in te voeren artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet. Deelnemende advocaten moeten daarmee rekening houden in het kader van de geheimhoudingsplicht.

Vereisten voor gestructureerd intercollegiaal overleg
 • gestructureerd intercollegiaal overleg vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag;
 • voorafgaand aan ieder overleg wordt een deelnemer als begeleider (zijnde advocaat) aangewezen;
 • de advocaten en de begeleider zijn allen werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden;
 • de advocaten en de begeleider bespreken voorafgaand aan het overleg de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens het overleg wordt besproken;
 • de advocaten brengen ieder in één of meer vragen met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering; en
 • de begeleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.
 https://www.advocatenorde.nl/dossier/kwaliteit/gestructureerd-intercollegiaal-overleg

In Rotterdam neem ik al 10 jaar deel aan zo'n werkgroep. Ik vraag me af of advocaten in Noord Nederland ook belangstelling hebben in voor hen georganiseerde bijeenkomsten waar nieuwe ontwikkelingen, jurisprudentie en (geanonimiseerd) zaaksoverleg ter sprake komen.

Ik zit te denken aan vier bijeenkomsten in Drenthe waardoor het voor advocaten uit Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel makkelijk is om deel te nemen. Voor een agenda, eten en drinken en notulen en een certificaat zal worden gezorgd.

Heeft u belangstelling meldt u dat dan door mij te mailen op wytzia@yahoo.com onder vermelding van "regio NOORD".Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

BELANGSTELLINGSREGISTRATIE: Cursus - kennisdelen verruimde gezinshereniging / 8 EVRM

Sinds onder invloed van de PVV de verruimde gezinshereniging voor volwassen kinderen en oude alleenstaande ouders is afgeschaft lopen families van gezinnen "met exotisch DNA (dat werd van Meghan Markle gezegd)" de kans om tegen ingewikkelde problemen aan te lopen wanneer een ouder mantelzorg nodig blijkt te hebben. Je kan zomaar twintig jaar geleden naar Nederland zijn vertrokken en nu een goede baan of een eigen bedrijf hebben, een eigen gezin hebben, en nu geconfronteerd worden met een ouder die alleen is achtergebleven en hulp nodig heeft. Of bijvoorbeeld die broer van je die mentaal niet helemaal 100% was en waar je ouders altijd voor zorgden en die nu er alleen voor staat.

Ik wil eens peilen wie het interessant lijkt om hier een studieavond of namiddag over mee te denken.

Regio: Den Haag/ Leiden

Geef vooral aan of u hier ervaring mee heeft of juist een beginnerscursus zou willen zien.

Mail mij onder vermelding "8 EVRM cursus" op wytzia@yahoo.comInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email
Dagelijks nieuwe ZZP opdrachten op freelancespecialisten.nl

VACATURE: Advocaat vreemdelingenrecht en familierecht is op zoek naar een PERSONAL ASSISTANT met juridische affiniteit (12 uur per week). .

mr Bouddunt schrijft:

Ik ben op zoek naar een PERSONAL ASSISTANT met juridische affiniteit (12 uur per week). Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een absoluut vereiste. Ervaring in of met het juridische werkveld is een pré. De werkzaamheden zijn onder andere: - aanmaken en beheren van digitale dossiers; - afspraken maken met cliënten; - bewaken van termijnen; - beheren van agenda; - digitaliseren van dossiers; - sorteren en distribueren van inkomende post; - verzendklaar maken, frankeren en verzenden van post. Marktconform salaris. Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur me dan een bericht met als bijlage je cv. Het emailadres is .
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email
Dagelijks nieuwe ZZP opdrachten op freelancespecialisten.nl

20 januari 2020

#Climate #refugees cannot be sent back home, United Nations rules in landmark decision.

 My former co worker Jolanda van der Vliet will present her Phd thesis on this subject in the coming months. climatechange kiribati asylum sealevelrise


Read the article here: https://edition.cnn.com/2020/01/20/world/climate-refugees-unhrc-ruling-scli-intl/index.html

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email
Dagelijks nieuwe ZZP opdrachten op freelancespecialisten.nl

Een paar handige foto's van de bijeenkomst over het Europees Grondrechten Handvest afgelopen donderdag.

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest) is een ‘state of the art’ catalogus van fundamentele rechten, vrijheden en beginselen. Sinds 1 december 2009 is het Handvest juridisch bindend voor de instellingen van de EU en voor de lidstaten van de EU wanneer zij het EU-recht ten uitvoer brengen. Het Handvest is opgenomen in een verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie, maar heeft dezelfde juridische waarde als de EU-verdragen.(Bron: Min BuZa: https://ecer.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten/handvest-grondrechten.html)

Vorige week donderdag organiseerde het NJCM een avond op de Haagse campus van de Leidse universiteit over het Grondrechten Handvest. Het was een heel leerzame avond met specialisten en toehoorders uit verschillende rechtsgebieden. Kon je zo maar als rechter lekker zitten te luisteren werd er door de discussieleidster gezegd; "Oh wat vind jij er nu van?" Geen schreeuwerige advocaten die hun slimheid moesten tonen (zei een advocate. Ik zou niet duuuuurven). Gewoon lekker inhoudelijk. Ik heb van een aantal dia's een foto gemaakt. Qua lay out een beetje te groot maar anders nauwelijks leesbaar. Voor een zaak ga ik me eens lekker inlezen in het recht op ondernemerschap.


Noem ook de Belgie-route als een client komt met een vraag inzake verruimde gezinshereniging / 8 EVRM

Vandaag sprak ik een advocaat in zo'n zaak en die vertelde dat hij de België-route altijd als sluitstuk houdt voor wanneer er middels het Nederlandse vreemdelingenrecht geen verblijfsvergunning is verkregen.

Maar waarom wachten met het opperen van die optie?

Hier ging het om mensen die vlakbij de grens woonden en waar eentje geen vaste baan had. Ja emigreren naar Duitsland, België of een ander EU land is een boel rompslomp en je zou eerder willen wachten op een artikel 8 EVRM vergunning zou je verwachten. Maar laat die keuze aan de cliënt. Het zou zo maar kunnen dat die onder tijdsdruk staat, er ziekte in de familie is of weet dat tijdelijk emigreren over een jaar juist niet uitkomt.

Ik zou zeggen: noem het gewoon!


StudentenlevenStudentenleven

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Artikel 3 en ziekte: een Britse interpretatie van Paposhvili. Wanneer moet een land beginnen behandelmogelijkheden te checken?


No need to investigate treatment options for seriously ill migrants being removed

By Alexander Schymyck on Jan 16, 2020 08:00 am

AXB (Art 3 health: obligations; suicide) Jamaica [2019] UKUT 397 (IAC) is the latest in a series of cases which have tried to transpose the decision of Paposhvili v Belgium (application no. 41738/10) into domestic law.

 (...)The main issue considered by the Upper Tribunal was whether there is a “free-standing” procedural obligation on states to investigate the availability of medical treatment when removing someone who has raised an Article 3 claim. AXB argued that, following Paposhvili, states are obliged to conduct such investigations regardless of whether an appellant successfully establishes that there would be a breach of Article 3 due to their health conditions.
The tribunal concluded that there was no free-standing obligation. Instead, states are required to investigate the availability of medical treatment only once an appellant has successfully established that removal would be a breach of Article 3.

Lees hier verder:  https://www.freemovement.org.uk/no-need-to-investigate-treatment-options-for-seriously-ill-migrants-being-removed/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=no-need-to-investigate-treatment-options-for-seriously-ill-migrants-being-removed&utm_source=Free+Movement&utm_campaign=fb0feff3eb-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_WEEKLY&utm_medium=email&utm_term=0_792133aa40-fb0feff3eb-116334469&mc_cid=fb0feff3eb&mc_eid=b72b4a153aInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email
Dagelijks nieuwe ZZP opdrachten op freelancespecialisten.nl

19 januari 2020

VACATURE: (senior) juridisch medewerker Vreemdelingenrecht rechtbank Middelburg

Middelburg
€4.400 per maand

Wat je gaat doen

Het rechtsgebied vreemdelingenrecht is permanent in beweging, o.a. door de invloed van het Europees recht en het overige internationaal verdragsrecht. Als (senior) juridisch medewerker ben je sparringpartner voor de rechter. Je ondersteunt juridisch de voorbereiding, de zitting en de afdoening en nabewerking van zaken. Je analyseert het juridische vraagstuk en je informeert de rechter over onder meer relevante feiten, wetgeving, juridische geschilpunten en jurisprudentie. Tijdens de zitting treed je op als griffier. Je bent een volwaardig gesprekspartner in de raadkamer en je schrijft concept uitspraken.
Je komt te werken in een enthousiast cluster op de locatie Middelburg, waarin uitsluitend vreemdelingenzaken worden behandeld en waar korte lijntjes zijn met de IND en de advocatuur.
We nodigen ook uitdrukkelijk pas en bijna afgestudeerde juristen uit om te reageren. Hen bieden we graag een meerjarig opleidings- en ontwikkeltraject voor een flitsende start van hun carrière.

Wat we je bieden

Een functie vol mogelijkheden om je kennis verder uit te breiden binnen een leergierig team. Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld volgens onze cao per 1-1-2020:
 • Een salaris in schaal 9/10 (maximaal € 4.400,17 op basis van 36 uur).
 • De rechtbank kent naast het salaris en vakantiedagen het Individueel keuzebudget (IKB). Dat bestaat uit 16,37% van het jaarsalaris en een aantal uren aan bovenwettelijk verlof en leeftijdsuren. Met het IKB kun je keuzes maken die passen bij je eigen wensen, afgestemd op jouw persoonlijke levensfase en doelen. Zo kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
 • Verder heeft de rechtbank goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden, opleidingsfaciliteiten en de volledige vergoeding van het reizen met het openbaar vervoer voor woon/werkverkeer.

Wat we van je vragen

Je kunt juridische vraagstukken goed analyseren en je beschikt over een goede schrijfvaardigheid. Je werkt zorgvuldig en je communiceert zowel mondeling als schriftelijk helder in correct Nederlands. Je kunt goed samenwerken, bent stressbestendig en je kunt, ook onder tijdsdruk, goed plannen en organiseren. Om deze functie op goed niveau te kunnen uitoefenen, heb je ook nog:
 • Een afgeronde wo-opleiding Nederlands Recht.
 • Aantoonbare affiniteit met en bij voorkeur actuele kennis van het Vreemdelingenrecht.
 • Ervaring met het werken in geautomatiseerde systemen.

Interesse?

Zoek jij inhoudelijke veelzijdigheid en uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie bij de Rechtspraak iets voor jou.
Solliciteer direct via de button.
Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met Martin Holierhoek, teamvoorzitter Bestuursrecht, tel 06-57549643.
Deze vacature staat doorlopend open, waardoor regelmatig selectieprocedures plaatsvinden. Een digitaal assessment en een schrijftest maken onderdeel uit van de selectieprocedure.


https://www.indeed.nl/rc/clk?jk=2f71b057ccddd05c&fccid=acae91e63df0d040&vjs=3 


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email
Dagelijks nieuwe ZZP opdrachten op freelancespecialisten.nl

Nu het stof is neergedaald, blijkt geen enkele asielzoeker zich schuldig gemaakt aan moord of doodslag

 
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email
Dagelijks nieuwe ZZP opdrachten op freelancespecialisten.nl

De stress van de termijnen in het vreemdelingenrecht. Zijn het wel "redelijke termijnen"?

Recent sprak ik met een advocaat over de kerstvakantie. "Ik kan eigenlijk nooit met Kerst en Oud en Nieuw weg," zei hij. "De IND stuurt dan brieven met een reactietermijn van twee weken en dus kan je er niet zo lang tussenuit." Hij vertelde dat hij nu hij wat ouder wordt vaak heel moe wordt. En wat ouder is dus 45+.

De termijn van twee weken wordt als een redelijke termijn gezien om bijvoorbeeld iets te herstellen, om een formulier door je client te laten invullen en opsturen, om beroepsgronden aan te vullen. En dat kan behalve bij basale dingen best krap zijn. Nou moet ik zeggen dat als ik mail "Sorry mensen met de Kerst ben een twee weken naar mijn ouders", de IND ambtenaar zo aardig is om dan de termijn nog een keer met twee weken te verlengen. Maar je moet dus wel bij je mail kunnen om dat verzoek in te dienen.

Voor het indienen van bezwaar tegen de afwijzing van een visumaanvraag heeft de gemachtigde of de vreemdeling zelf 28 dagen de tijd. Dat is prima te doen vanuit Nederland. Als je een brief moet sturen uit Egypte of India zit je al gauw aan een koerier vast.

In diezelfde procedure heeft de IND 6 weken met een verlenging van nog eens 6 weken de tijd om een beslissing te nemen op het bezwaar van de vreemdeling tegen de afwijzing van zijn visum. Dat kan betekenen dat de wetenschapper die deel wilde nemen aan een congres de datum van dat evenement voorbij ziet gaan zonder nog wat op zijn bezwaar te hebben gehoord. Je mag immers (dat verandert binnenkort) maar drie maanden van tevoren een visumaanvraag indienen.

Als ik hier zo naar die termijnen kijk dan denk ik dat in het kader van de bestrijding van maagzweren en burn outs we misschien de termijnen voor de vreemdeling en voor de IND gelijk zouden moeten stellen. Bijvoorbeeld 28 dagen voor het indienen van bezwaar, 28 dagen voor het herstellen van of aanvullen van gronden van bezwaar en 28 dagen dan weer voor de IND om daar op te beslissen. Dan kan de hele procedure ook binnen drie maanden geklaard en is er gelijkheid van partijen. En kan mr X ook gewoon eens lekker drie weken op vakantie,


-----------------

Iemand in mijn omgeving zit in een stressvolle situatie en reageert hierop zo anders dan ikzelf zou doen dat ik om het te begrijpen eens wat ben gaan lezen. Onderstaand een interessant artikel. Ik ben dus iemand die als copingsstategie  de direct aanpakken lijn heeft.  Het gevaar is dat je daarom als het is iets wat een groep overkomt jij diegene bent die het afweergeschut aantrekt en je beter je hoofd onder het maaiveld had kunnen houden en een ander de klus laten opknappen. Of al geanticipeerd hebt en heel die moeite niet had hoeven doen. Zo ken ik ook iemand die zich bij stress psychisch terugtrekt (dat komt niet sociaal over) en een ander die er maar niet aan begint (mis je een hoop in je leven). En de nodige mannen die liever zich sociaal isoleren en zo drama vermijden (maar ook lol).  Wat ik in het artikel mis (staat wel verder op het blog) is de slachtofferrol. Diegene die bij stress in die rol schiet zet eigenlijk bij het vragen van hulp en erkenning door anderen door de figuurlijke deur open te zetten om bijstand te verzoeken ook de deur wagenwijd open voor mensen die daar misbruik van willen maken. Hoe reageert u op stress?
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email
Dagelijks nieuwe ZZP opdrachten op freelancespecialisten.nl

15 januari 2020

Europarlementariër Malik Azmani (VVD): ‘Ik heb geen oordeel over meer of minder migranten’

Interview VVD-parlementariër Malik Azmani veroorzaakte in 2015 politieke opschudding met een hard migratieplan. Nu bepleit hij vanuit Brussel „een realistisch perspectief”.

‘Realistisch’: VVD-Europarlementariër Malik Azmani gebruikt het woord in iets meer dan een halfuur zo’n vijftien keer. De liberale visie op het Europese migratiebeleid die hij deze dinsdag namens zijn Europese liberale fractie Renew Europe (voorheen ALDE) presenteert, moet vooral dát zijn. „Niet alleen mooie vergezichten”, benadrukt Azmani, maar „een realistisch perspectief voor de komende jaren.”


meer: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/14/europarlementarier-malik-azmani-vvd-ik-heb-geen-oordeel-over-meer-of-minder-migranten-a3986753Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Wanneer mag een toerist uitgezet worden?


Mensen buiten de EU kunnen Nederland bezoeken als zij een geldig visum hebben of vrijgesteld zijn van de visumplicht, omdat zij burger zijn van een bepaald land, zoals Bosnië of Oekraïne.
Het gebeurt wel eens dat een toerist in aanraking komt met de politie en justitie. De vraag is wat daarvan de gevolgen zijn? Vaak eindigt de vreemdelingenpolitie het verblijfsrecht van zo’n toerist en geeft hem een terugkeerbesluit om de EU onmiddellijk te verlaten. Hij wordt geacht een gevaar voor de openbare orde te zijn.
De discussie in Nederland was of iemand een gevaar kan zijn voor openbare orde puur omdat hij verdacht wordt van het plegen van een misdrijf of dat hij veroordeeld is. Aan een toerist werd vaak meteen een terugkeerbesluit uitgevaardigd zodra er een verdenking of veroordeling was.
Er was discussie omdat het begrip ‘gevaar voor openbare orde’ een zogenaamd Unierechtelijk begrip is: het is een begrip dat gebruikt wordt in wetgevingen die afkomstig zijn uit de EU, de richtlijnen en verordeningen. In eerdere beslissingen had het Hof van Justitie namelijk geoordeeld dat indien er sprake is van een veroordeling er per geval gekeken moet worden of van een veroordeelde een actuele, ernstige en daadwerkelijke dreiging uitging. Enkele verdenking en zelfs een veroordeling is dan onvoldoende: per geval moet nagegaan worden of iemand nog steeds een dreiging vormt die in voldoende mate ernstig is.
De vreemdelingenrechtenadvocaten waren van mening dat de genoemde lijn van het Hof van Justitie ook gold ten aanzien van toeristen aangezien het Unierecht zo uniform mogelijk moet worden uitgelegd. De IND daarentegen was van mening dat er onderscheid moet worden aangebracht tussen soorten vreemdelingen: Unieburgers, derdelander met verblijf en derdelanders die slechts op bezoek zijn.
De Raad van State legde de vraag voor aan het Hof van Justitie, omdat er twijfel was over de uitlegging van het EU-recht. In dat geval moet de vraag voorgelegd worden aan het Hof dat als enige bevoegd is om het EU-recht te interpreteren.
Het Hof vond dat de uitlegging van het openbare ordebegrip in de Schengencode – die over het korte verblijf van toeristen gaat – anders uitgelegd moet worden dan dat hetzelfde begrip in Richtlijn 2004/38 wordt uitgelegd waarin het verblijf van EU-burgers in andere staten geregeld wordt. In het laatste geval moet er iets heel ernstigs aan de hand zijn om het verblijf van de EU-burger te kunnen beëindigen. In het eerste geval hoeft het niet zo ver te gaan, vond het Hof. De lidstaten hebben in dit geval ruimere bevoegdheden dan ten aanzien van Unieburgers, aldus het Hof. In paragraaf 37 van het arrest  E.P., van 12 december 2019, overweegt het Hof:


 Lees hier verder bij mijn concullega Ali: https://www.sarikasagayev.nl/wanneer-mag-een-toerist-uitgezet-worden/Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email
Dagelijks nieuwe ZZP opdrachten op freelancespecialisten.nl

14 januari 2020

PRAKTIJK: Verdorie net een opleidingspuntje te kort? Deze webinars kunnen uitkomst bieden voor de tolk of advocaat vreemdelingenrecht


 
Webinars bij KTV - kosten 45 euro

 ------------------------

Introductie intercultureel vakmanschap voor sociaal professionals (KIS)

KIS
Deelname: Gratis
Duur: 60 minuten
Voor wie: Sociaal professionals
Accreditatie: 3 punten 
Wat leer je?
Na deze online training heb je de basis van cultureel vakmanschap onder de knie. Je onderzoekt je eigen diversiteit en hoe jouw achtergrond invloed heeft op het werk dat je doet. Ook heb je gesprekken geoefend in een aantal concrete situaties. 

Accreditatie & certificaat
Na het volgen van deze online training ontvang je een certificaat. Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen, GGZ-Agogen, Cliëntondersteuners, Mantelzorgmakelaars en Aandachtsfunctionarissen ontvangen 3 punten via Registerplein (zelf registreren in PE-Online, ID nummer: 338523) als de training is afgerond voor 14-1-2022.


Gratis:  https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=4324Coming In: Ondersteuning aan biculturele LHBT’s

Actief in de wijk
Deelname: Gratis
Duur: 30 minuten
Voor wie: Professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn
Accreditatie: 6 punten
Wat leer je?In de module voor professionals leer je effectiever en sensitiever hulp te verlenen aan LHBT’s van kleur. Je leert over do’s en dont’s, oefent met praktisch casussen en komt meer te weten over de achtergrond van biculturele LHBT’s en de dilemma’s waarmee zij te maken kunnen hebben.
In de module voor vrijwilligers leer je vooral signalen herkennen die erop wijzen dat biculturele LHBT’s ondersteuning nodig hebben. Ook kom je erachter naar welke organisaties en hulpverleners je hen kunt doorverwijzen. Beide modules bevatten leerzame filmpjes met sprekende en levensechte voorbeelden van LHBT’s van kleur.
Accreditatie & certificaat
Na het volgen van deze online training ontvang je een certificaat. Bij Registerplein geregistreerde Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen, Cliëntondersteuners en Aandachtsfunctionarissen ontvangen 6 punten (zelf registreren in PE-Online).


 https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=4307Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email
Dagelijks nieuwe ZZP opdrachten op freelancespecialisten.nl

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator