De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

21 januari 2020

Belangstellingsregistratie REGIO WEST Gestructureerd intercollegiaal overleg migratierecht (vreemdelingenrecht, naturalisatie, inburgering)

Het wetsvoorstel dat artikel 26 moet wijzigen is medio januari 2019 in consultatie gegaan. De door de NOvA gewenste grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de kwaliteitstoetsen is daarin opgenomen. Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer (verslag) en op 12 december 2019 als hamerstuk afgedaan en onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet en de reeds in juni 2017 vastgestelde Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen treden naar verwachting in werking met ingang van 1 maart 2020. Vanaf die datum zijn advocaten gehouden jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback.

Een vorm hiervan is:

Gestructureerd intercollegiaal overleg

Bij gestructureerd intercollegiaal overleg staan vraagstukken met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering centraal.
Advocaten kunnen binnen een kantoor of in een groep advocaten van verschillende kantoren met elkaar van gedachten wisselen over de juridische en niet-juridisch-inhoudelijke aspecten van het werk. Hierbij kunnen zowel vakinhoudelijke vragen worden gesteld als vragen over gedragsrecht, het optreden in het publieke domein als vertegenwoordiger van de beroepsgroep, het opstellen van een ontwikkelplan, de vormgeving van de praktijkvoering, enzovoorts.
Door dit overleg wordt aandacht gegeven aan verschillende elementen van professionaliteit. De kwaliteitsbevordering behelst immers meer dan alleen het beheersen van vakinhoudelijke kennis. Het overleg vindt plaats met een begeleider. Dit is geen deskundige in de zin van nog in te voeren artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet. Deelnemende advocaten moeten daarmee rekening houden in het kader van de geheimhoudingsplicht.

Vereisten voor gestructureerd intercollegiaal overleg
  • gestructureerd intercollegiaal overleg vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag;
  • voorafgaand aan ieder overleg wordt een deelnemer als begeleider (zijnde advocaat) aangewezen;
  • de advocaten en de begeleider zijn allen werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden;
  • de advocaten en de begeleider bespreken voorafgaand aan het overleg de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens het overleg wordt besproken;
  • de advocaten brengen ieder in één of meer vragen met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering; en
  • de begeleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.
 https://www.advocatenorde.nl/dossier/kwaliteit/gestructureerd-intercollegiaal-overleg

In Rotterdam neem ik al 10 jaar deel aan zo'n werkgroep. Ik vraag me af of advocaten in West en Middel Nederland ook belangstelling hebben in voor hen georganiseerde bijeenkomsten waar nieuwe ontwikkelingen, jurisprudentie en (geanonimiseerd) zaaksoverleg ter sprake komen.

Ik zit te denken aan vier bijeenkomsten in Leiden of Den Haag waardoor het voor advocaten uit Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht makkelijk is om deel te nemen. Voor een agenda, eten en drinken en notulen en een certificaat zal worden gezorgd.

Heeft u belangstelling meldt u dat dan door mij te mailen op wytzia@yahoo.com onder vermelding van "regio WEST".

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator