Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2010 weergeven

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Mr Fouad Ben Saddek advocaat te Rotterdam deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk ger…

Op de bres voor bekeerlingen (asielzoekers die hier Christen zijn geworden)

Bij terugkeer naar hun vaderland vrezen ze in de gevangenis te belanden, te worden gemarteld of zelfs gedood. Ex-moslims die in Nederland christen zijn geworden, doen een dringend beroep op de overheid hen niet uit te zetten naar landen zoals Iran en Afghanistan. Honderden van hen leven tussen hoop en vrees.

Hij zat al bijna in het vliegtuig naar Afghanistan, toen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vorige maand het sein op rood zette. De uitzetting van de Afghaanse bekeerling, die om veiligheidsredenen anoniem moet blijven, is daarmee voorlopig van de baan. Hij mag de inhoudelijke behandeling van zijn zaak door het Europees hof in Nederland afwachten, zo bepaalde de beroepsinstantie in een spoedprocedure.

Bron:

De Afghaan is een van de circa twintig ex-moslims die advocaat mr. F. W. Verbaas op dit moment verdedigt. Ze komen voornamelijk uit Iran, een enkeling komt uit Afghanistan of Irak. De meesten wachten na een afwijzing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op…

Nieuwe asielprocedure in werking

Op donderdag 1 juli 2010 treedt de nieuwe asielprocedure in werking. Deze verbeterde procedure zal leiden tot een snellere en zorgvuldigere afhandeling van asielaanvragen. Daarnaast zal het aantal herhaalde aanvragen door de wijzigingen in de asielprocedure afnemen. Door de asielprocedure in het aanmeldcentrum uit te breiden tot acht dagen zullen meer asielzoekers al in het aanmeldcentrum duidelijkheid krijgen over hun asielverzoek. De verlengde asielprocedure, waar asielverzoeken alleen zullen worden behandeld als nader onderzoek nodig is en niet tot een beslissing kan worden gekomen in de algemene asielprocedure, zal acht weken worden ingekort.

De asielprocedure en de rust- en voorbereidingstermijn
De algemene asielprocedure in het aanmeldcentrum duurt acht dagen, waarin er ruimte is voor rechtsbijstand aan de asielzoeker. Naar verwachting zullen meer aanvragen dan voorheen in het aanmeldcentrum kunnen worden afgehandeld. Door de uitbreiding van de asielprocedure in het aanmeldcent…

Illegale vreemdelingen in Nederland onnodig vaak opgesloten

Nederland moet alternatieven ontwikkelen

Nederland sluit in vergelijking met het buitenland uitzonderlijk veel illegale vreemdelingen op. Dat is in strijd met het Europese verdrag van de rechten van de mens, betoogt hoogleraar Anton van Kalmthout op donderdag 1 juli in zijn afscheidsrede aan de Universiteit van Tilburg. Van Kalmthout bepleit alternatieve opvang, waaronder inrichtingen die door private ondernemingen worden beheerd.

Jaarlijks worden in Nederland meer dan 10.000 illegale vreemdelingen opgesloten in een van de ruim 3.000 cellen die daarvoor in de penitentiaire inrichtingen zijn gereserveerd. In vergelijking met het buitenland zijn dit uitzonderlijk hoge aantallen. Anton van Kalmthout, hoogleraar Vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming in het strafrecht en vreemdelingenrecht, stelt in zijn afscheidsrede de vraag waarom Nederland in dit opzicht zo sterk afwijkt van het buitenland.

Van Kalmthout toetst de Nederlandse wetgeving en de uitvoeringspraktijk aan twee beginselen d…

VACATURE: Medewerker AMV Opvang per direct fulltime

Medewerker alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV).Eindhoven

• Dagelijkse begeleiding van de doelgroep:
alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
• Het creëren van een evenwichtige leefomgeving.
• Intervenieert bij problemen, optredende spanningen en crisissituaties.
• Voert gesprekken gericht op terugkeer, verwijst door, controleert en stemt af met ketenpartners.
• Motiveert de doelgroep de opleidingen te volgen.
• Informeert en adviseert de amv over uitvoeringsregelingen.
• Onderhoudt contacten met ketenpartners, voogdij-instelling en relevante onderwijsinstellingen.

Aanbod
Flexibele en uitdagende baan in Eindhoven.

Vaardigheden
Functie relevante opleiding op MBO+/HBO niveau.
Bijvoorbeeld SPW/SPH of HBO Maatschappelijk werk.
Bij voorkeur bovenstaande opleiding aangevuld met specifieke trainingen gericht op het opvangen/begeleiden van de doelgroep.

Graag alleen reageren wanneer u aan de bovenstaande vraag kan voldoen.

Scholing: HBO, HEAO ..

Over de werkgever
De organisatie …

Uitbreiding grensarbeid en kennismigratie

Minister Donner van SZW en Hirsch Balin van Justitie willen dat kennismigranten uit landen buiten de EU die in Duitsland of België willen (blijven) wonen en in Nederland willen werken, minder moeizaam toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt kunnen krijgen.
In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft Donner dat de provincies Limburg, Noord Brabant, Zeeland en Groningen signaleren, dat een derdelander die in Duitsland of België wil (blijven) wonen en die als kennismigrant bij een bedrijf in Nederland wil werken, nu alleen als ‘gewone arbeidsmigrant’ toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt krijgt. Want, hij voldoet niet aan de voorwaarde voor een verblijfsvergunning als kennismigrant op basis van de kennismigrantenregeling.Aanvragen tewerkstellingsvergunning
Donner wijst de Tweede Kamer erop dat ook de per juli 2011 te implementeren Blue cardrichtlijn uit gaat van verblijf in Nederland. Zijn werkgever moet dus een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen, waarbij UWV een arbeidsmarktto…

’Drugs en alcohol in Detentiecentrum Alphen’

Illegalen die gevangen zitten in het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn, beschuldigen beveiligers ervan dat zij oogluikend smokkel van drugs en alcohol toelaten.

Zij zeggen dat de drugs de gedetineerden rustig houden en dat zij daardoor gemakkelijker en goedkoper te controleren zijn. Het ministerie van justitie 'herkent zich niet in dit verhaal' en wil de beweringen van de gedetineerden dan ook niet onderzoeken.

Woordvoerder Jochgem van Opstal zegt dat het ministerie die signalen niet heeft 'en derhalve uitgaat van de integriteit van het personeel'.

Het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn wordt deels bemand door particuliere beveiligers en deels door justitiepersoneel. Vooral de particuliere beveiligers zouden zich schuldig maken aan het doorlaten van drugs. ,,Er is hier handel in soft- en harddrugs en alcohol'', zegt één van de gedetineerden. ,,Zulke dingen heb ik nog nooit gezien.''

Bron: http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/rijnenveen/a…

Vacature: Jurist Raad van State (Den Haag)

Functieomschrijving Je beoordeelt en analyseert bestuursrechtelijke geschillen, onder meer aan de hand van jurisprudentie. Je bereidt de conceptuitspraken voor en neemt als adviseur deel aan beraadslagingen in de raadkamer. Vervolgens werk je de beslissingen van de raadkamer uit in uitspraken.
Functie-eisen Je hebt een academische, juridische opleiding afgerond. Je beschikt over analytisch vermogen, kunt logisch redenen en weet goed hoofd- van bijzaken te scheiden. Je bezit uitstekende redactionele vaardigheden. Verder heb je een flexibele instelling en ben je communicatief. Ook kun je zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren.
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 10
Minimum salaris: € 2396 bruto per maand
Maximum salaris: € 3852 bruto per maand
(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)
Salaris omschrijving De functie heeft een doorgroeimogelijkheid naar schaal 12 (maximaal € 4.867,41 bruto per maand).
Contractduur 2 jaar


Overige arbeidsvoorwaarden
Bo…

Schengen-databank pakt reizigers van buiten EU onevenredig hard aan

Reizigers, toeristen en andere buitenlandse bezoekers van buiten de EU die een ‘lichte misstap’ begaan, worden onevenredig zwaar aangepakt. Zij worden meestal zonder het te weten automatisch gesignaleerd als ongewenste vreemdeling. Daardoor wordt hen een volgende keer automatisch een visum geweigerd. Of ze worden bij aankomst meteen gearresteerd en uitgewezen. De Nationale Ombudsman spreekt van een ‘zwarte lijst’ en slechte informatievoorziening.

Vorige week publiceerde de ombudsman daarover een onderzoek. Zaterdag wijdde het VPRO-radioprogramma Argos er een reportage aan, die hier is te beluisteren. (Sla de eerste vijf minuten met voetbal, verkeers- en algemeen nieuws over).

Het gaat om het Schengen Informatie Systeem (SIS), een gemeenschappelijke databank van de 25 bij ‘Schengen’ aangesloten landen. Wie daar de aantekening ‘OVR’ achter zijn naam krijgt is nog niet jarig. Een Ongewenste Vreemdeling wordt tenminste drie jaar automatisch geweigerd. Zo’n aantekening kan een niet EU-burg…

Sneller vastellen identiteit illegale vreemdelingen

De vreemdelingenpolitie krijgt op onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een woning te doorzoeken naar identiteitsdocumenten ten behoeve van identiteitsonderzoek en voorbereiding van vertrek. Het gaat om situaties waarin de woning om andere redenen rechtmatig is betreden en in die woning een vreemdeling is aangehouden van wie de identiteit niet meteen kan worden vastgesteld.

Daarnaast kan de vreemdelingenpolitie na de wetswijziging onder voorwaarden de aan een werkplek grenzende woonruimte van vreemdelingen doorzoeken. Tot slot wordt met de voorgestelde wijziging beoogd dat de vreemdelingenpolitie verschillende onderzoekshandelingen kan verrichten om de identiteit van de vreemdeling in vreemdelingenbewaring vast te stellen. Hieronder valt bijvoorbeeld het 'uitlezen' van gegevensdragers, zoals gsm's.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hirsch Ballin ingestemd met een wetsvoorstel dat de opsporingsbevoegdheden van de vreemdelingenpolitie zal uitbreiden.

Het…

Hoogte leges van verblijfsvergunning voor Zwitsers (uitspraak Raad van State). LET OP welke vergunning je vraagt!!!

LJN: BM9315, Raad van State , 200806637/1/V2
Datum uitspraak: 23-06-2010 Datum publicatie: 25-06-2010 Rechtsgebied: Vreemdelingen Soort procedure: Hoger beroep


Inhoudsindicatie: Hoogte leges / geen strijd met discriminatieverbod artikel 2 Overeenkomst EG/Zwitserland
De vreemdeling heeft zich op het standpunt gesteld dat sprake is van strijd met het discriminatieverbod op grond van nationaliteit, omdat zij voor de afgifte van de aan haar verleende verblijfsvergunning een legesbedrag heeft moeten betalen dat hoger is dan het bedrag dat burgers van de Unie voor de afgifte van een verblijfsvergunning verschuldigd zijn. De vreemdeling verliest daarbij uit het oog dat de aantekening "EG langdurig ingezetene" op grond van de werkingssfeer van de richtlijn slechts kan worden toegekend aan een derdelander, niet aan een burger van de Unie. Op grond van de Overeenkomst moet de vreemdeling worden gelijkgesteld met een burger van de Unie, niet met een derdelander waarvoor de richtlijn g…

Vreemdelingenbewaring ongedocumenteerde Chinezen niet mogelijk (uitspraak rechtbank)

LJN: BM8575, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Dordrecht , 10/19737

Datum uitspraak: 22-06-2010
Datum publicatie: 22-06-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

2.2. Eiser voert aan dat verweerder hem niet in bewaring had mogen stellen. Eiser is afkomstig uit China en is ongedocumenteerd. Hierdoor is eiser niet uitzetbaar.

2.3. Verweerder voert aan dat er ontwikkelingen zijn met betrekking tot de uitzetting van Chinezen. Zo heeft verweerder in mei 2010 18 laissez-passer (hierna: lp) toezeggingen ontvangen van de Chinese autoriteiten. Daarnaast is een lp-toezegging ontvangen van de Chinese autoriteiten van een volledig ongedocumenteerde Chinees, waarbij de vreemdeling wel het lp-formulier juist had ingevuld. Verweerder ziet in deze ontwikkeling aanleiding te kunnen stellen dat er niet meer gesproken kan worden van het ontbreken van zicht op uitzetting.

2.4. Eiser heeft na schorsing van het onderzoek ter zitting aangevoerd dat tot …

Bij de beoordeling of iemand als zelfstandige zou bijdragen aan een wezenlijk economisch Nederlands belang moet expliciet in aanmerking worden genomen dat iemand Turks is ivm de Associatieovereenkomst (uitspraak rechter)

LJN: BM8662, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Maastricht , AWB 09 / 12395

Datum uitspraak: 18-06-2010
Datum publicatie: 22-06-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Arbeid als zelfstandige / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Standstill-bepaling / Nederlands economisch belang

Het criterium ‘wezenlijk Nederlands economisch belang’ is niet gewijzigd, maar de inkleuring van dit criterium is wel in de loop der jaren aan verandering onderhevig door wijziging van de economische situatie. Niet kan worden gesproken over een andere en striktere invulling van dit criterium in vergelijking met 1 januari 1973. Daarom is geen sprake van een nieuwe beperking. De rechtbank leidt uit het arrest van het Hof van Justitie van de EG van 20 september 2007 (JV 2007/494)af dat nieuwe beperkingen ook in beleidsregels dan wel een bestendige adviespraktijk van de Minister van Economische Zaken, die materieel hetzelfde effect heeft, kun…

Moeten kosten voor contra-expertise documentenonderzoek worden vergoed? (uitspraak rechtbank)

LJN: BM9323, Rechtbank 's-Gravenhage , Awb 09/38497

Datum uitspraak: 24-06-2010
Datum publicatie: 25-06-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

4.1.1 In geschil is of er grond bestaat voor het oordeel dat verweerder zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de kosten voor het opstellen van een contra-expertise documentenonderzoek geen noodzakelijke kosten zijn als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Rva 2005.

4.1.2 Blijkens de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 19 maart 2010 (LJN BL9320) worden de kosten verbonden aan het opstellen van een contra-expertise naar de authenticiteit van documenten in beginsel niet aangemerkt als noodzakelijke kosten als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Rva 2005. De Afdeling heeft overwogen dat een documentonderzoek een technische beoordeling is waarbij, onder meer, het document wordt vergeleken met een brondoc…

Aanpak overlast arbeidsmigranten uit Midden-en Oost-Europa

DEN HAAG (ANP i) - Het Rijk i gaat gemeenten een extra handje helpen met de huisvesting en inburgering van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa ('MOE-landers'). Dat schrijft minister Eimert van Middelkoop i voor Wonen, Wijken en Integratie mede namens minister Piet Hein Donner i van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag aan de Kamer.
In bepaalde wijken in sommige steden ontstaan er problemen door de hoeveelheid kamerverhuurpanden voor de Midden- en Oost-Europeanen. ,,Huisjesmelkerij, overbewoning en het steeds weer rouleren van nieuwe groepen arbeidsmigranten zetten de leefbaarheid in de toch al zwakke wijken verder onder druk'', aldus een woordvoerder van Van Middelkoop. Volgens de nieuwste schattingen van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) stijgt het aantal arbeidsmigranten uit de MOE-landers de komende jaren verder.
Een gemeentenetwerk gaat de gemeenten met kennis en methodes ondersteunen bij het nakomen van hun verantwoordelijkhe…

Celdeur openzetten is onvoldoende verbetering voor jonge vreemdelingen

Een cel blijft een cel. Minister van Justitie Hirsch Ballin stelt voor om van de huidige jeugdgevangenis ‘De Maasberg’ een vrijheidsbeperkende locatie te maken. Daarmee zou de capaciteit van ‘De Maasberg’ alsnog benut blijven, zo betoogt de minister. De organisaties in de coalitie ‘Geen Kind in de Cel’ waar ook INLIA deel van uit maakt zijn niet tevreden over de maatregelen die minister Hirsch Ballin aankondigt als alternatief voor de vreemdelingenbewaring van alleenstaande minderjarige jongeren op ‘De Maasberg’.


In Justitiële Jeugdinrichting ‘De Maasberg’ in Overloon (Noord-Brabant) worden sinds 2008 alleenstaande minderjarige vreemdelingen opgesloten die het land wilden binnenkomen of zijn aangehouden bij een identiteitscontrole terwijl ze geen verblijfsdocumenten hebben. De Verenigde Naties, de Raad van Europa en vele nationale mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties hebben kritiek geuit op het opsluiten van jongeren om het enkele feit dat ze illegaal in Nederland zijn. Die kri…

Kamervragen over uitzettingen naar Irak (22-06-10)

Op 31 mei berichtten wij al dat Amnesty International protest aantekende bij het Ministerie van Justitie tegen het gedwongen terugsturen van een groep van 35 afgewezen asielzoekers (op 30 maart) uit Nederland naar Irak. Bij de uitzetting beschikte Amnesty over aanwijzingen en getuigenverklaringen dat bij de uitzetting mogelijk buitensporig geweld is gebruikt door de Nederlandse autoriteiten.


Uit verschillende bronnen heeft VluchtelingenWerk Nederland vernomen dat na aankomst in Bagdad een deel van de groep door Iraakse functionarissen is mishandeld en/of gedetineerd. Enkelen zouden zelfs nog vastzitten en weer anderen zouden genoodzaakt zijn onder te duiken. Omdat Nederland gehouden is aan het beginsel van non-refoulement (in het vluchtelingenrecht: verbod een asielzoeker terug te zenden naar het land waar hij of zij te vrezen heeft voor vervolging) heeft VWN hierover op 4 juni 2010 een brief gestuurd naar de minister van Justitie, Hirsch Ballin. In de brief vraagt VWN aan de minister…

Asielverzoeken uit Ivoorkust alleen nog op individuele gronden

Asielverzoeken uit Ivoorkust worden voortaan individueel behandeld. Tot nog toe gold een beleid van categoriale bescherming voor deze groep asielzoekers, vanwege de algehele situatie in Ivoorkust. Het besluit past in het in 2009 aanvaarde kabinetsbeleid om de categoriale bescherming te verminderen en de individuele beoordeling voorop te stellen.

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Hirsch Ballin. Het kabinet acht geen grond meer aanwezig om dit beleid voort te zetten omdat volgens het nieuwe ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken de situatie in Ivoorkust is verbeterd.

In de nieuwe situatie zal alleen nog een asielvergunning worden gegeven aan asielzoekers uit Ivoorkust die op individuele gronden in aanmerking komen voor bescherming. Verder zullen de tijdelijke asielvergunningen die nog niet zijn omgezet naar een vaste vergunning worden herbeoordeeld. Het gaat naar schatting om 400 vergunningen.Asielverzoeken uit Ivoorkust alleen nog op individu…

Ruim de helft van jonge Marokkaanse mannen in aanraking met politie

Ruim de helft van de Marokkaanse jongeren komt tussen zijn 16de en 22ste als verdachte in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een studie van het Tijdschrift voor criminologie.

Daarvoor bekeken de onderzoekers cijfers van autochtone en allochtone jongeren die in 1984 in Nederland zijn geboren. 54 procent van de Marokkaans-Nederlandse jongeren was tussen de 16 en 22 verdacht van één of meerdere delicten. Overtredingen zoals door rood licht rijden, werden niet meegeteld, diefstal wel.

Van alle jongeren kwam 14 procent in aanraking met politie als verdachte. Van de Nederlandse jongens was dat 20 procent. Eerder concludeerde criminoloog Frank Bovenkerk dat 55 procent van de Marokkaanse jongens in Rotterdam tussen de 18 en de 24 verdachte van één of meerdere delicten was.

Onderzoeker Roel Jennissen van het onderzoekscentrum van het ministerie van Justitie (WODC) denkt dat de uitkomsten heel anders waren geweest als er naar de leeftijdsgroep dertig- tot veertigjarigen zou worden geke…

Commissie daagt België en Ierland voor EU-Hof van Justitie wegens onvolledige omzetting van EU-regels asielprocedure

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op 24 juni 2010.

De Europese Commissie i heeft besloten een procedure bij het Hof van Justitie i van de EU te beginnen tegen België en Ierland omdat deze twee landen de EU-richtlijn over asielprocedures niet volledig hebben omgezet. De procedurerichtlijn bevat regels voor het vaststellen van minimumnormen die moeten worden nageleefd in de procedures voor het toekennen en intrekken van de vluchtelingenstatus.

"Het feit dat de lidstaten de EU-regels op verschillende manieren toepassen, kan het gehele Europese asielstelsel ondermijnen, omdat het kan leiden tot lagere beschermingsnormen voor degenen die conflicten en vervolging proberen te ontvluchten. Dat is onaanvaardbaar" zei Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken. "Deze normen vertegenwoordigen fundamentele Europese waarden: de rechten van de meest kwetsbaren beschermen. We moeten erop toezien dat deze rechten worden geëerbiedigd. Ik ben be…

Inhoudsopgave nieuwberichten migratierecht.nl van de SDU

Normaliter is dit een betaalde informatieservice maar om u een idee te geven wat dat dan zoal inhoudt bij deze de inhoudsopgave:

Tip van de week


Nieuwsberichten asiel
ο 2010/643 Hirsch Ballin treft interim-maatregelen voor amv’s
ο 2010/644 UNHCR vraagt meer aandacht voor Afghaanse kinderen op de vlucht
ο 2010/645 Terugkeerrichtlijn: inreisverbod illegale vreemdelingen voor hele Schengengebied
ο 2010/646 Lange asielprocedure maakt mensen psychisch ziek
ο 2010/647 UNHCR: Sinds 2007 100.000 Iraakse vluchtelingen naar derde landen in het kader van hervestiging
ο 2010/648 Antwoorden Kamervragen over ‘Uitzetting Afghaanse christen geblokkeerd’


Jurisprudentie asiel
ο 2010/649 AbRS, 7 april 2010 nr. 200906777/1/H2
ο 2010/650 AbRS, 7 april 2010 nr. 200906777/1/H2
ο 2010/651 AbRS, 7 april 2010 nr. 200906777/1/H2
ο 2010/652 AbRS 27 mei 2010 nr. 200908922/1/V2
ο 2010/653 AbRS 28 mei 2010 nr. 200909378/1/V3
ο 2010/654 AbRS 4 juni 2010 nr. 200908052/1/V2
ο 2010/655 AbRS 4 juni 2010 nr. 200908052/1/…

VACATURE: Huismeester bij de COA in Apeldoorn

‘Huismeester’ te APELDOORN
Opleidingsniveau:Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MEAO ..)Rijbewijs:Verplicht
Loonindicatie:In overleg
Studievoorkeur:
Techniek

Omschrijving
Organisatie
Het COA
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie die zorgt voor probleemloze opvang van vreemdelingen. In opdracht van het ministerie van Justitie biedt het COA mensen in een kwetsbare positie veilige huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of elders. Het gaat vooral om asielzoekers en vluchtelingen, en om specifieke groepen zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

De samenleving doet steeds vaker een ander beroep op de opvang- en huisvestingsexpertise van het COA. Daardoor ontwikkelt het COA zich tot een organisatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid en anticipeert het op ontwikkelingen in Nederland en Europa. Het COA is een uitvoeringsorganisatie met opvanglocaties in heel Nederla…

Pas in beroep komen met bijzondere feiten is te laat (uitspraak Raad van State)

LJN: BM8419, Raad van State , 200903815/1/V1

Datum uitspraak: 16-06-2010
Datum publicatie: 21-06-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Bijzondere omstandigheden aanvoeren in bestuurlijke fase / artikel 4:2, tweede lid, van de Awb


De vreemdelingen hebben in aanvullende bezwaarschriften van 1 juli 2005 alleen aangevoerd dat de minister in de besluiten van 21 april 2005 in het geheel geen belangenafweging heeft gemaakt en hun individuele omstandigheden niet heeft meegenomen. Eerst in beroep hebben zij aangevoerd dat en waarom huns inziens sprake is van bijzondere omstandigheden die tot afwijking van het beleid zouden kunnen nopen en waarmee de staatssecretaris rekening had moeten houden bij het nemen van de besluiten. Gelet op artikel 4:2, tweede lid, van de Awb had het echter op de weg van de vreemdelingen gelegen deze omstandigheden reeds bij hun aanvraag doch uiterlijk in de bezwaarfase te stellen en, zo nodig, aannemelijk te maken. …

VluchtelingenWerk ATC Sambeek zoekt vrijwilliger voor spreekuur

VluchtelingenWerk West en Oost Brabant & Bommelerwaard zoekt voor haar Lokatie ATC Sambeek een spreekuurvrijwilliger. Interesse? Bel 0623688054 (Jacqueline Slikker) of mail azcsambeek@vluchtelingenwerk-wobb.nl

Algemeen
In het ATC verblijven asielzoekers die in afwachting zijn van een beslissing op de asielaanvraag.

Werkzaamheden Vluchtelingenwerk ATC Sambeek
De werkzaamheden van Vluchtelingenwerk bestaan uit: het geven van voorlichting, bieden van juridische ondersteuning en belangenbehartiging.

De werkzaamheden zijn o.a.:

Uitvoeren van intakegesprekken
Voeren van adviesgesprekken tijdens spreekuren
Contacten onderhouden met advocaten en rapportage
Uitvoeren van Vluchtverhaalanalyses
Competenties vrijwilligers
Als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk komt u in contact met verschillende mensen uit allerlei culturen. Ook komt u in contact met advocaten, rechtshulpverleners en overheidsorganisaties.
Wij vragen derhalve:

Affiniteit met de doelgroep
HBO werk- en denkniveau

VACATURE: Bewaarder detentie- en uitzetcentrum (meerdere vacatures)

Dienst Justitiële Inrichtingen, sectordirectie Bijzondere Voorzieningen (Schiphol-Oost, Zaandam en Zeist)

Vacaturenummer: DJI_5143_016_10
Sluitingsdatum: 01/07/2010

Functie-omschrijving
Je werkt met gedetineerden die zijn ingesloten in detentie- en uitzetcentra. Dit betekent bijvoorbeeld dat je toegang- en uitgangcontroles uitvoert, legitimatiedocumenten registreert en risicovolle goederen opspoort door gebruik te maken van detectiepoorten en doorlichtingsapparatuur, of door te fouilleren. Met camera’s signaleer je onveilige situaties en stel je vast of de afsluitingen goed verlopen. Verder zorg je voor het beheer van de sleutels, piepers en portofoons.

Als bewaarder in een detentie- of uitzetcentrum moet je oog hebben voor detail. Je houdt de mensen niet alleen in de gaten, maar je staat hen ook bij tijdens hun verblijf. Dat vraagt om respect voor de andere culturen, en voor de verschillende ideeën en gebruiken die je in zo’n centrum tegenkomt. En om nauwe samenwerking met je co…

Kamerstuk 5655163 inspectierapport doorlichting detentiecentrum Zeist

Dit is het rapport over het Detentiecentrum zelf http://www.justitie.nl/images/aanbieding%20ISt%20onderzoek%20doorlichting%20DC%20Zeist.doc_20584_tcm34-285260.pdf?cp=34&cs=580

Let met name op hoofdstuk 6 over het voorbereiden van terugkeer (pagina 71-76). Opmerkelijk om te zien dat vreemdelngen dat niet kunnen voorbereiden door zelf informatie op internet op te zoeken of e-mails te sturen. Ook blijkt het Juridisch Loket onvoldoende bekend en de functie van terugkeerfunctionaris is niet afgebakend. Op zich een interessant stuk om te lezen hoe de voortgang daar gaat. Ook handig in procedures. Je ziet bijvoorbeeld dat na een intake gesprek er geen geregeld georganiseerd contactmoment meer is met een terugkeerfunctionaris. En dat de vreemdeling zelf weinig kan doen. Dus hoe zo actieve medewerking geven? Dit terwijl de IND vaak ter zitting aanvoert dat de vreemdeling niets doet om de bewaring te beperken door zelf stappen te nemen ter terugkeer.

Bron: justitie.nl

Meezingen voor NT2 cursisten

Hollandse meezingavonden
Vanaf september organiseert NedLes Hollandse meezingavonden, speciaal voor cursisten Nederlands als tweede taal.
Onder begeleiding van een accordeonist en een zanger kan iedereen die dat wil Hollandse liederen meezingen. De teksten, met Engelse vertaling, liggen klaar.
De avonden zijn gratis en vrijblijvend; wie het leuk vindt komt de volgende keer weer, men hoeft zich niet van te voren op te geven.
De meezingavonden worden gehouden in Café Waterloo 77; een mooi Amsterdams café, vlakbij metrostation Waterlooplein en tramhalte 9 en 14.

Data: Iedere tweede donderdag van de maand, te beginnen op donderdag 9 september
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Adres: café Waterlooplein 77, Rapenburgerstraat 169, 1011 VM Amsterdam
Toegang: gratis

Als u als docent NT2 met uw cursisten wilt langskomen bent u van harte welkom. Indien u de flyers voor deze avonden wilt ontvangen of meer informatie wilt, stuur dan een mail naar info@nedles.nl.

Alle informatie is te vinden op www…

IND zou mvv-advies formulier eens moeten wijzigen!!! Hoe vraag je een mvv-advies dan wel aan?

Nu denkt een verzoeker dat hij alle relevante zaken heeft verteld en meegestuurd als hij het formulier helemaal heeft ingevuld. Dat er echter ook een separaat beroep op omstandigheden rond de belangenafweging van artikel 8 EVRM kunnen zijn blijkt nergens uit het formulier. En een leek weet dit niet en heeft dan ook rechtvaardig vertrouwen op de volledigheid van zijn aanvraag. Dus komt er dan een standaardriedeltje in het advies te staan dat van bijzondere omstandigheden waardoor het gezinsleven niet in het buitenland kan worden uitgeoefend niet is gebleken.

Dus mensen stop er een brief bij waarin u bijvoorbeeld deze omstandigheden noemt en artikel 8 EVRM waar u zich op beroept:
- Kinderen uit een eerdere relatie waarmee een omgangsregeling is;
- De situatie waarin een Nederlandse vrouw en eventuele kinderen in het land van de buitenlandse partner terecht komt;
- Het afmoeten breken van een schoolopleiding van kinderen;
- De medische situatie van de Nederlandse partner / kinderen;
- D…

Rechtbank geeft advocaat poeier (uitspraak)

LJN: BM7238, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Amsterdam , AWB 09/21382

Datum uitspraak: 27-04-2010
Datum publicatie: 16-06-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Vreemdelingenwet / advocaat niet bepaaldelijk gevolmachtigd

De rechtbank is van oordeel dat de advocaat van eiser niet bepaaldelijk gevolmachtigd is geweest tot het instellen van het beroep van 11 juni 2009, nu hij in zijn brief van 17 maart 2010 heeft verklaard al zeker gedurende een jaar geen contact met eiser te hebben. Ook al zou de advocaat bij voorbaat door eiser zijn gemachtigd, dan is dit niet voldoende. Uit artikel 70, eerste lid, van de Vw 2000 volgt immers dat de volmacht aan de advocaat afzonderlijk per instantie dient te worden verleend en niet in het algemeen voor alle nog aan te wenden rechtsmiddelen kan worden verleend. De rechtbank verwijst hierbij naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 m…

Wat als iemand in beroep zijn hele verhaal wijzigt en dan claimt bij uitzetting ex artikel 3 EVRM gevaar te lopen? (uitspraak rechtbank)

Ondanks een strijd met de goede procesorde moet de IND als het er toch echt op lijkt dat iemand dan een gevaar voor eigen leven loopt onderzoek doen. In Nijntje taal "Better safe then sorry".

LJN: BM8113, Rechtbank 's-Gravenhage , Awb 09 / 29333


Datum uitspraak: 26-03-2010
Datum publicatie: 17-06-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Bahaddar, vervangend Congolees paspoort, artikel 3 EVRM, Burundese nationaliteit Naar het oordeel van de rechtbank diende eiseres haar gestelde Congolese nationaliteit reeds ten tijde van haar eerste asielaanvraag met onderliggende stukken te onderbouwen en kan het overgelegde Congolese paspoort, aangezien dit niet eerder is overgelegd, niet als nieuw gebleken feit en omstandigheid worden aangemerkt. De omstandigheid dat eiseres in de eerdere asielprocedure op advies van haar toenmalige gemachtigde haar verklaringen aangaande haar nationaliteit heeft gewijzigd, doet hieraan niet …

Ongewenstverklaring en een buitenlands vonnis (uitspraak rechtbank)

LJN: BM8121, Rechtbank 's-Gravenhage , Awb 09 / 24601


Datum uitspraak: 29-03-2010
Datum publicatie: 17-06-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Ongewenstverklaring, art. 3.86 lid 3 Vb 2000, buitenlands vonnis, strafmaatvergelijking, richtlijnen OM (Bos Polaris), advies strafeis OvJ, oriëntatiepunten van straftoemeting en LOVS-afspraken, AVV, beleid (B1/5.3.6 Vc 2000). Ingevolge artikel 3.86 lid 3 Vb 2000 dient bij een in het buitenland gepleegd of bestraft misdrijf een strafmaatvergelijking plaats te vinden met de strafmaat die in Nederland zou zijn opgelegd. Hiertoe vraagt verweerder advies aan de OvJ. Ten aanzien van dit advies overweegt de rechtbank, in navolging van de Afdeling (JV 2004), dat dit in beginsel kan worden aangemerkt als een deskundigenadvies aan verweerder. Indien een zodanig advies op onpartijdige, objectieve en inzichtelijke wijze is opgesteld, mag verweerder van dat advies uitgaan, tenzij concrete a…

Terugkeerrichtlijn: inreisverbod illegale vreemdelingen voor hele Schengengebied

Vandaag is een wetsvoorstel van Minister Hirsch Ballin ingediend bij de Tweede Kamer waarmee de Vreemdelingenwet 2000 wordt aangepast aan de Europese Terugkeerrichtlijn.

In deze richtlijn staan gemeenschappelijke normen en procedures om de terugkeer van illegale vreemdelingen te bevorderen. Voor Nederland houdt de aanpassing in dat vreemdelingen voortaan een inreisverbod kunnen krijgen dat automatisch geldt voor het hele Schengengebied. Daarnaast wordt de maximale termijn voor toepassing van vreemdelingenbewaring wettelijk vastgelegd.

Aan vreemdelingen die Nederland onmiddellijk moeten verlaten, bijvoorbeeld omdat zij illegaal in ons land zijn, kan voortaan een terugkeerbesluit worden gegeven met een Europees inreisverbod, waartegen zij rechtsmiddelen kunnen aanwenden. Afgewezen asielzoekers krijgen net als nu de aanzegging om Nederland binnen de wettelijke vertrektermijn te verlaten. De beschikking waarbij de asielaanvraag is afgewezen, kan mede strekken tot een inreisverbod.

Naast h…

Recente berichten


en meer