De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

27 juni 2010

Bij de beoordeling of iemand als zelfstandige zou bijdragen aan een wezenlijk economisch Nederlands belang moet expliciet in aanmerking worden genomen dat iemand Turks is ivm de Associatieovereenkomst (uitspraak rechter)

LJN: BM8662, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Maastricht , AWB 09 / 12395

Datum uitspraak: 18-06-2010
Datum publicatie: 22-06-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Arbeid als zelfstandige / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Standstill-bepaling / Nederlands economisch belang

Het criterium ‘wezenlijk Nederlands economisch belang’ is niet gewijzigd, maar de inkleuring van dit criterium is wel in de loop der jaren aan verandering onderhevig door wijziging van de economische situatie. Niet kan worden gesproken over een andere en striktere invulling van dit criterium in vergelijking met 1 januari 1973. Daarom is geen sprake van een nieuwe beperking. De rechtbank leidt uit het arrest van het Hof van Justitie van de EG van 20 september 2007 (JV 2007/494)af dat nieuwe beperkingen ook in beleidsregels dan wel een bestendige adviespraktijk van de Minister van Economische Zaken, die materieel hetzelfde effect heeft, kunnen zijn gelegen. Verweerder heeft bij de beoordeling van de aanvraag onvoldoende aandacht geschonken aan de Turkse nationaliteit van de vreemdeling en had met name dit gegeven expliciet moeten doorgeven aan de Minister van Economische Zaken. Verweerder had het advies niet aan het bestreden besluit ten grondslag mogen leggen zonder zich ervan te vergewissen of wel voldoende aandacht was geschonken aan de bijzondere positie van Turkse zelfstandigen en de standstill-bepaling en zonder zelfstandig af te wegen of bij de toegepaste adviespraktijk van de Minister van Economische Zaken materieel geen sprake was van een ongunstige wijziging ten opzichte van de situatie op 1 januari 1973. Beroep gegrond.

www. rechtspraak.nl

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator