De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

18 juni 2010

IND zou mvv-advies formulier eens moeten wijzigen!!! Hoe vraag je een mvv-advies dan wel aan?

Nu denkt een verzoeker dat hij alle relevante zaken heeft verteld en meegestuurd als hij het formulier helemaal heeft ingevuld. Dat er echter ook een separaat beroep op omstandigheden rond de belangenafweging van artikel 8 EVRM kunnen zijn blijkt nergens uit het formulier. En een leek weet dit niet en heeft dan ook rechtvaardig vertrouwen op de volledigheid van zijn aanvraag. Dus komt er dan een standaardriedeltje in het advies te staan dat van bijzondere omstandigheden waardoor het gezinsleven niet in het buitenland kan worden uitgeoefend niet is gebleken.

Dus mensen stop er een brief bij waarin u bijvoorbeeld deze omstandigheden noemt en artikel 8 EVRM waar u zich op beroept:
- Kinderen uit een eerdere relatie waarmee een omgangsregeling is;
- De situatie waarin een Nederlandse vrouw en eventuele kinderen in het land van de buitenlandse partner terecht komt;
- Het afmoeten breken van een schoolopleiding van kinderen;
- De medische situatie van de Nederlandse partner / kinderen;
- De mate waarin de relatie in het land van herkomst zal worden geaccepteerd.
- Mantelzorg die in Nederland aan een ouder wordt geboden etc.

Beroept u zich ook separaat op het Europese recht als u bijvoorbeeld niet voldoende inkomsten hebt op het moment (geen 100% minimumloon of geen vast contract) maar u al wel al vele jaren geen gebruik hebt gemaakt van bijstand.Beroept u zich op de zaak Chakroun tegen de Minister van Buitenlandse Zaken waarin het Hof van Justitie heeft op 4 maart 2010 de prejudiciële vragen beantwoord van de Afdeling Bestuursrechtspraak vande Raad van State. Deze heeft veel bekendheid gekregen omdat daardoor de 120% norm is afgeschoten maar uit de overwegingen valt ook af te leiden dat als je kunt aantonen dat je voor je gezin kan zorgen een Europees land geen gezinshereniging mag weigeren. Dus stel dat u al jaren uw gezin in Marokko hebt onderhouden en altijd gewerkt en geen uitkering of huursubsidie hebt gekregen meldt dit dan. Dit is nog wel jurisprudentie in wording maar als u zich er op beroept moet de IND er iets over zeggen.

1 opmerking:

gart Adang zei

De IND is er achter gekomen dat op jaarbasis 30.000 gratis adviezen worden verstrekt. Sindsdien wordt een ontmoedigingsbeleid gevoerd: incomplete aanvraag (in ogen Visadienst) betekent een afwijzing.
Helaas verwijzen ambassades nog steeds vrijwel standaard naar die adviesprocedure en weigeren ze gewone aanvragen naar die adviesprocedure, dan wel nemen ze (in hun ogen) incomplete aanvragen niet in behandeling. van de Awb hebben ze blijkbaar nog nooit gehoord en het handboek bedrijfsvoering Buitenlandse zaken is ongetwijfeld te dik, dan wel niet beschikbaar in een taal die de lokale medewerkers wel spreken.

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator