Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Een advocaat deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.

Ik doe met plezier bezwaarprocedures in visumzaken.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u…

Nederlandse ex-moslim heeft het zwaar als christen

Assen - Er is veel gaande onder moslims in Nederland, signaleert stichting Gave. Om voorgangers in het noorden hierover te informeren, én over de problemen waar de ex-moslims mee te maken krijgen, houdt Gave woensdag een mini-congres over de islam in Veenwouden.

Het klinkt als schets van de situatie in diverse moslimlanden: geheime doopdiensten voor moslims die christelijk zijn geworden; ex-moslims die het doelwit zijn van pesterijen of erger, van geweld van hun vroegere geloofsgenoten; christenen die met voortdurende vrees door het leven gaan, omdat ze als ‘afvallige’ vaak te maken krijgen met vervolging.
Helaas zijn deze zaken ook in Nederland aan de orde, aldus Johanna Marten, teamleider van het Arabisch team van stichting Gave. De interkerkelijke organisatie helpt kerken om het evangelie aan asielzoekers te brengen.
Inmiddels stuurt Marten, zelf van Iraakse afkomst, een team aan van tachtig vrijwilligers. Hij bespeurt een grote behoefte onder moslims naar het Evangelie. Elke dag wordt in Nederland door vrijwilligers uit dit team aan twee moslims voor het eerst Bijbelstudie gegeven. ,,Dat wil niet zeggen dat deze mensen ook allemaal christen worden, maar de Bijbelstudies gebeuren wel op hun eigen verzoek”, vertelt Marten.
Natuurlijk zullen er mensen zijn die een ,,dubbele agenda” hebben, erkent hij. Mensen die in een asielzoekerscentrum christen worden in de hoop meer kans te maken op een verblijfsvergunning. Maar voor het gros van de bekeerlingen is dat niet het motief, denkt hij. Want net als in de landen waar ze vandaan komen, is christen worden voor hen in Nederland geen gemakkelijke keuze. Het leven in het asielzoekerscentrum, of te midden van de familie die nog wel moslim is, wordt er vaak een stuk moeilijker door, hoort hij dagelijks. ,,Mensen krijgen haast altijd te maken met pesterijen, en soms ook met serieuze bedreigingen.”
Kwetsbaar

Het tekent de kwetsbaarheid van deze christenen. In dit artikel is het om veiligheidsredenen nodig om namen van geïnterviewden te fingeren en hun woonplaats weg te laten. En zelfs met deze anonimiteit zit er voor de betrokkenen een risico aan. Om aandacht te vragen voor het probleem van vervolging in Nederland willen zij toch hun verhaal doen in een hotel in Assen.
Een van hen is Mohammed. De veertiger van Iraakse afkomst vertelt dat hij in het azc problemen heeft sinds hij - nu ongeveer een jaar - christen is. ,,Veel moslims willen mij niet meer aanraken en mijden mij. Vroeger at ik met de hele groep, nu eet ik alleen. Er zijn moslims die met me willen vechten. Soms krijg ik klappen.”
Ook zijn laptop is laatst vernield. ,,In de Koran staat een passage die door veel moslims zo wordt uitgelegd dat wanneer je je religie verloochent, je gedood mag worden”, verklaart hij het motief van zijn belagers.
Net als Mohammed kennen ook Fatima en Samira, beide afkomstig uit Irak, angst vanwege hun geloof. Fatima werd een aantal jaren geleden in Nederland christelijk. Ze had toen al een verblijfsvergunning. Haar ex-man was woedend toen hij via-via van haar bekering hoorde, en hij stak een van de vrijwilligers die contact met haar had neer. Daarvoor zit hij al een aantal jaren vast, vertelt de jonge moeder. ,,Ik ben een keer bij hem geweest en hij heeft gezegd dat hij geen problemen meer zal maken als hij vrij is.” Of ze hem kan vertrouwen weet ze niet.
Als Mohammed wordt gevraagd of zijn geloof hem de dreiging en spanningen waard is, gaan zijn ogen glanzen. ‘Die met mij is, is krachtiger dan die tegen mij zijn’, citeert hij een Bijbeltekst. ,,Maar als mens houd ik wel angst.”
Behalve van moslims in zijn omgeving heeft hij gevaar te vrezen van zijn familie in Irak. Zij hebben hem vogelvrij verklaard en hebben hem onterfd toen ze hoorden dat hij christen is geworden. Hij heeft nog in het geheim contact met één zus in Irak. ,,Gelukkig weten ze mijn woonplaats in Nederland niet.”
Onzeker

Op de dag voor het interview kreeg Mohammed bericht dat hij Nederland binnen 28 dagen moest verlaten. Op de ochtend van het interview ontving hij echter een brief waarin hem wordt meegedeeld dat zijn zaak een second opinion krijgt bij een andere advocaat. Hij hoopt dat er ,,toch nog deuren opengaan”, en hij hier kan blijven. Van één ding is hij zeker: terug naar Irak kan hij niet, zeker niet nu hij christen is.
Hij was destijds ,,een goede, soennitische moslim”, vader van een aantal kinderen, en had een garage in Bagdad. Maar een terroristische groep van shi’itische moslims dreigde hem in 2008 te vermoorden als hij zijn garage niet aan hen gaf. Hij weigerde eerst, maar toen hij werd mishandeld, en later opnieuw werd bedreigd, is hij het land uit gevlucht.
Via Syrië kwam hij in Nederland terecht. Tijdens een van de Arabische zomerconferenties van Gave hoorde hij over Jezus. Een aantal maanden later is hij gedoopt in een geheime doopdienst in het noorden van het land. ,,De doop betekent voor mij nieuw leven. Alles wat oud is, is begraven. Ik ervaar nu vrede en rust.” Het is iets waarvan elke moslim die christen is geworden getuigt, vertelt Johanna Marten.
Wat Mohammed gaat doen als hij toch het land uit moet, weet hij nog niet. ,,Misschien ga ik naar een ander land Arabisch land, ver van Irak vandaan.”
Hij vraagt zich af wie hem bescherming kan bieden in Nederland. ,,In mijn eigen land is geen vrijheid om Jezus te volgen. Maar nu ik in een Europees land ben, kan ik Jezus ook niet volgen zonder gevaar voor mijn leven.”
Gekooide vogel

Fatima kwam op verschillende wijzen in contact met het christelijk geloof. ,,Ik hoorde via een Arabische televisiezender getuigenissen van mensen die zich van de islam tot het christendom hadden bekeerd. Ook zag ik de film The Passion of the Christ. Ik vond het een mooie film, maar ik geloofde het verhaal niet, omdat de islam leert dat Jezus niet is gekruisigd.”
Toen ze een keer op Koninginnedag door de stad liep, kreeg ze een Bijbel en een cd van een vrijwilliger van stichting Gave. ,,Ik begon in de Bijbel te lezen en werd daardoor geraakt. Ik begreep er alleen niets van en vroeg me af wat nu de waarheid was, en wie ik moest aanroepen: Allah of God. Ik bad nog steeds op mijn eigen wijze, vijf keer per dag op mijn kleedje richting Mekka. Alleen bad ik nu: God, ik houd van u met mijn hele hart, maar ik begrijp niet wat de waarheid is. Laat mij zien wat de waarheid is.”
Door een vriendin werd Fatima uitgenodigd voor de jaarlijkse zomerconferentie van Gave, waar christenen en geïnteresseerde moslims elkaar ontmoeten. ,,Het bleek een plek te zijn waar mensen samen kwamen om te bidden, te zingen en naar preken te luisteren. Ik dacht: waar ben ik nu beland? Ik bad mee, maar dan met mijn islamitische gebeden. Op een gegeven moment kon ik echter niet verder. Iemand vertelde over het Bijbelse verhaal van Zacheüs, de tollenaar. De man die te veel belastinggeld van de mensen aftroggelde, maar bij wie Jezus toch kwam om maaltijd met hem te houden. God vergaf zijn zonden en had hem lief. Die boodschap raakte mij diep. Ik heb voor me laten bidden, en ik heb rust, vrede en blijdschap leren kennen. Ik mag nu ervaren dat Jezus mij heeft vrijgekocht door te sterven aan het kruis. Ik voel me als een gekooide vogel die is vrijgelaten.”
Congres

,,Heel veel gemeenten en kerkleden hebben geen idee wat er op dit moment onder moslims gebeurt”, constateert Johanna Marten van Gave. ,,Wij hopen dat in de kerken de ogen opengaan voor zending dichtbij. Voor de grote wonderen die God doet onder asielzoekers en voor de problemen waarmee ex-moslims te maken krijgen.”
Asielzoekers met moslim-achtergrond die christen zijn geworden in kerkelijke gemeenten hebben ondersteuning vanuit kerkelijke gemeenten hard nodig, vanwege de vervolging waarmee zij vaak te maken krijgen, zegt Marten. Daarvoor gaat hij aandacht vragen tijdens het mini-congres morgen in Veenwouden. Spreker is Sam Solomon uit Engeland, een moslimgeleerde die christen is geworden. Daarnaast doen verschillende tot het christendom bekeerde moslims hun verhaal.”
i Het mini-congres van Gave over de islam en het omgaan met moslims is morgen van 10.30 tot 15.00 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Veenwouden. Voor een lunch wordt gezorgd. Aanmelden kan via www.gave.nl
i De namen van de meeste geïnterviewden zijn voor hun veiligheid gefingeerd

Bron: http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=50473

Reacties

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Marokkaanse clienten? Dan is dit een leuk boek om te lezen en hebben jullie wat te praten over Marokkaanse geschiedenis

In het Nederlands en in het originele Engels verkrijgbaar
Bookreview: "The tenth gift" A woman is abducted to become a slave in Morocco in the 16th century. In the 20th century a descendant retraces her story. A year ago I read a book written by a British lady who explained she had written a prior novel about white slavery in Morocco and when she was doing research in Morocco she fell in love with a Moroccan guy. When I saw that this earlier novel was for sale I bought it. Reading I discovered that the story started in Mousehole in Cornwall. Mousehole the place one of my Facebook lived. So I mailed her and Sue said: "I know. I know the lady and her Moroccan husband." Talking of living in a small world.

That small world is also a theme in the book itself. The leading lady is given a book by her boyfriend on the evening of him breaking up with her. Reading is she discovers notes in it written in the 17th century by a young woman from Cornwall. It turns o…

Britse rechter over de vraag of bij herhaalde aanvraag opvang moet worden geboden (uitspraak)

182.
No fair-minded person would be unsympathetic to the practical difficulties faced by the hard-pressed officials who have to deal with a large number of “fresh” asylum applications at the same time as applications for section 4 support. All judges of the Administrative Court will themselves have seen purported “fresh” submissions which are no such thing and submissions which, in their presentation, are voluminous and unfocused. I have certainly seen submissions of that nature in my judicial capacity and that is why the suggestion that only about 15% of such submissions ultimately are found to be true “fresh” submissions within Rule 353 comes as no real surprise. Equally, it would be wrong not to acknowledge that the formulation of guidance to case owners dealing with such matters must undoubtedly be a difficult task. Furthermore, the resources available to deal with these matters doubtless face the same constraints that every other publicly-funded task faces at present.

183.
Howeve…

COVID: Are The Netherlands forgetting to be lenient and take measures for their legal immigrants? (visa free travellers, searchyear students)

Corona as it is called in The Netherlands changed the Dutch landscape. Most of us are working from home and people social distance. So far we seem to be able to cope. However now the dust settles a bit and the most urgent matters have been dealt with problems emerge for the group that had been here legally and was taking care of themselves but now still are stuck in The Netherlands and on the other hand see all kind of institutions in a Corona-sleep.

I heard rumoured (from an international webinar) that several countries created a solution to prevent people to become illegal). Both Portugal and Italy have new COVID residence permits for people working in certain areas. Italy got into trouble because migrants had left when the pandemic started and there were no people available to pick the harvests. Australia created a Temporary Covid Activity Visa for people working in Healthcare, Agriculture, Food-processing and Agriculture.
New Zealand automaticity renewed the residence permits in e…

Startup visa for Italy

Italy offers a streamlined visa program for foreigners intending to set up an innovative startup or to join an already established startup https://www.mazzeschi.it/italy-startup-visa/. In addition, Italy provides a favourable environment for the establishment and the development of innovative companies, thanks to the generous incentive scheme provided by the government https://www.ice.it/en/markets/united-kingdom/smart-start-italy-most-generous-incentive-scheme-start-ups-world
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingen…

Searchyear permits and COVID-19 / Corona -- Zoekjaar en Corona

A group of people who are in The Netherlands with a Zoekjaar-residence permit (a permit that allows you a year in The Netherlands while you look for a job there) are lobbying for an extension of their permit now exceptional circumstances with Corona and a semi-lockdown are making it very difficult for them to find that job.

But what are the legal remedies when you cannot fly back home but overstaying might see you in trouble with your insurances and maybe a mark on your immigrational future?


Situation 1: Your Zoekjaar permit is still valid for over 3 months

Use your time to apply for jobs. Are you familiar with http://www.academictransfer.com? In The Netherlands a Phd position is a paid job and comes with a residence permit. Also read up on doing an extra Master as also studying comes with a permit and while you study you can go and look for a Kennismigranten or Research job as well.
In the meantime lobby at parliament and talk with journalists but focus on job-hunting.

Situation 2: Yo…

Vacature bij de IND in team over verlies van nationaliteit en het Tjebbes-arrest

Je gaat werken in een klein specialistisch team dat zich bezig houdt met de unierechtelijke evenredigheidstoets bij verlies van het Nederlanderschap. Dit is voor de IND een nieuwe werksoort waarin kennis van zowel het nationaliteitsrecht als het EU-recht samenkomen. Voor jou betekent dat een uitdaging om mee te denken over en mee te doen aan de opbouw van een vakkundig en efficiënt team. Een mooie uitdaging in een dynamische omgeving!!

Je beslist in eerste aanleg en vervolgprocedures.

Eerste aanleg

Je analyseert het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten, aan de hand van beleid, instructies, en jurisprudentie en maakt een afweging van belangen. Op basis hiervan stel je een beslissing op. Tijdens je werkzaamheden wissel je informatie uit met collega’s en met ketenpartners en verstrek je informatie aan klanten en hun vertegenwoordigers.

Vervolgprocedure

Op basis van jouw controle van het dossier en de juridisch-inhoudelijke analyse ervan beslis je in bezwaarzaken. Je kun…

"Morocco, maybe" - leuk boek voor mensen met veel Marokkaanse clienten of wie er zelf zijn geweest

For those who ever visited Morocco and did the "Royal cities"- tour around the country this book is a feast of recognition as we say in Dutch. But the book offers so much more.


Sara is a young corporate attorney who ruthlessly goes for the kill to further her career. In this case to stop an archaeological dig in Afghanistan so her client a Chinese mining corporation can start mining.


But when she attends a charity function with her fiancé Nathan it is clear that her life is very "empty". She is the only one who takes the time to go and look at the artwork from Afghanistan, the rest is discussing golf. Her fiancé does not bother to have a look even when Sara used to study Art and he must know it is something that hugely interests her. There is only one other person interested in the art, a handsome man. He advises her to bid on the trips in the auction and that is what she tells her fiancé Nathan to do. To be flabbergasted that the guy she chatted with at the art e…

Duitsland stopt met het leggen van Dublinclaims voor Syrische asielzoekers die via een ander EU-land zijn ingereisd

Dublin-Prüfung für syrische Flüchtlinge ausgesetzt 25.08.2015 - 18:25 Uhr
Berlin/Brüssel (dpa) - Deutschland will syrische Asylbewerber nicht mehr in andere EU-Länder zurückschicken, über die sie in die Europäische Union eingereist sind. Eine neue Regelung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sieht vor, dass das Dublin-Verfahren für Syrer ausgesetzt wird. Normalerweise wird bei jedem Asylbewerber zwingend geprüft, ob er zuerst in einem anderen Land europäischen Boden betreten hat. Ist dem so, muss der Betroffene eigentlich dorthin zurück. Darauf wird bei Syrern nun offiziell verzichtet. Es gelten aber ohnehin schon seit Monaten gelockerte Vorgaben für Flüchtlinge aus dem Krisenstaat. Die sogenannte Dublin-Verordnung sieht vor, dass derjenige Mitgliedstaat für ein Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Asylbewerber erstmals europäischen Boden betritt. Die Prüfung ist aber aufwendig. Auch der Prozess der Rücküberstellung eines Flüchtlings an…

Britse uitspraak over Azeri alleenstaande moeder met kind van gemengd ras (uitspraak met landeninfo))

Het gaat hier om een zaak waarbij een Christelijke Azeri dame met een moeder die na tweede huwelijk moslim is geworden naar de Caribbean gaat en daar zwanger wordt van een zwarte meneer. Ze krijgt een koffiekleurig kindje en vraagt in Engeland asiel aan omdat ze volgens haarzelf zo problemen in Azerbeidzjan zal krijgen.

Deze uitspraak http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2013/00046_ukut_iac_sl_ors_azerbaijan_cg.html geeft veel achtergrond informatie over Azerbeidzjan.

De rechtbank komt tot de volgende comclusie:


108. Having considered all the evidence before us we conclude: 1.Azerbaijan is a country with high levels of corruption and there is clear evidence that political dissent is not tolerated. 2.There is nothing to indicate that the State would in any way penalise unmarried mothers (approximately 10% of mothers) or those who have mixed race children. There are in place some support mechanisms for single parents. 3.In order to access benefits, accommodation or work a residence pe…

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Een advocaat deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.

Ik doe met plezier bezwaarprocedures in visumzaken.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u…