Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Advocaat Thissen: schorsing heeft racistisch motief

De advocaat J.P.H. Thissen die door de Raad van Discipline eind vorige maand voor het leven is geschorst, ziet in alle aantijgingen tegen hem een complot, aangespannen door dekens van de Haagse Orde, de IND en de rechtbank. Thissen ziet er zelfs een racistisch motief in, omdat "men de vreemdelingen die ik probeer te helpen, hier liever niet ziet." De Haagse deken Ernst van Win: "Een advocaat met het zelfinzicht en de attitude van mr. Thissen hoort niet thuis in de balie."

"Barbertje moet hangen," aldus Thissen, bedaard Multatuli aanhalend. De vreemdelingenadvocaat, nu 66, is naar eigen zeggen slachtoffer geworden van een gecoördineerde aanval van de twee dekens van Haagse Orde; ingezet door Lineke Bruins en daarna voltooid door de huidige deken Ernst van Win. "Men wilde mij uitschakelen, en dat heeft men op uiterst effectieve wijze gedaan." Volgens de advocaat is het oordeel van de raad niet op feiten gebaseerd.

De schorsing die hem vorige maand werd opgelegd, ging afgelopen week in. De raad van Discipline achtte na onderzoek van de ervaren vreemdelingenadvocaat Mr. W.M. Blaauw bewezen dat de advocaat zijn praktijk niet behoorlijk uitvoert, vrijwel zonder uitzondering grote aantallen kansloze procedures voert. Thissen liet na zijn cliënten daarover duidelijk te informeren. Eerder kreeg hij al tuchtmaatregelen aan zijn broek, bijvoorbeeld een schorsing van een jaar.

"Ik doe geen kansloze zaken," aldus Thissen die zijn omstreden werkwijze nog eens toelicht. "Ik win heel veel." In 2008 keurde het Hof van Discipline 'het stappenplan' dat de advocaat hanteert al eens af. Ook kreeg hij een maatregel, omdat hij het maximaal aantal toevoegingen dat een advocaat per jaar mag aanvragen via een handige constructie ontdook. De Raad constateerde dat hij deze truc nog steeds toepast.

Bevindingen kloppen niet
Volgens Thissen kloppen de bevindingen van het onderzoek naar de handel en wandel van zijn kantoor niet, bijvoorbeeld op het punt van het aanvragen van toevoegingen op naam van advocaten die voor hem zouden werken, maar van niets bleken te weten. Ook is er niets mis met de boekhouding.

De rechterlijke macht heeft zich er voor ingespannen om hem ten val te brengen, beweert Thissen: "De president van de rechtbank heeft tegen de deken gezegd: pák die man." In een NRC-artikel over de zaak wordt de president van de rechtbank DenHaag, Frits Bakker, opgevoerd die Thissen bij de deken heeft "gesignaleerd."

Thissen zegt dat de voormalig deken Lineke Bruins zijn medewerkers heeft bang gemaakt zodat ze zouden vertrekken bij zijn kantoor. Thissen: "Zij beschuldigde mij van fraude, mensenhandel en leiding geven aan een criminele organisatie. De jonge advocaten die voor me werkten kozen gelijk eieren voor hun geld en meldden zich gelijk ziek. Men probeerde mij te isoleren."

Racistisch motief
Maar waarom dan deze hetze tegen de advocaat? Daarnaar gevraagd, ziet Thissen een racistisch motief. "Vanwege het plezierige klimaat dat ik schiep voor vreemdelingen. Mensen die men hier liever niet ziet komen." Verder denkt Thissen dat de rechtbank en de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) van hem af wilden, omdat hij hen teveel geld zou kosten. "Vorig jaar heb ik € 900.000 aan toevoegingen gehad." De advocaat had een kleine duizend zaken lopen bij de rechtbank, en de RvR zei tegen de deken overbelast te zijn door het grote aantal (onvolledige) aanvragen dat Thissen indiende.

Het kantoor van de advocaat wordt binnenkort ontmanteld. Wel belooft Thissen spreekuur te houden voor zijn cliënten om ze de situatie waar hij in verkeert uit te leggen. Als hij het hoger beroep wint, keert hij misschien terug in de advocatuur. Verliest hij, dan wacht er een aanklacht wegens fraude op hem, aangespannen door de Raad voor de Rechtsbijstand. Die wil geld voor toevoegingen terughebben. Andersom wil de geschorste raadsman de staat aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

Werk ver beneden peil
De Haagse deken Ernst van Win in een reactie: "De signalen van verschillende zijden, ook van (oud) kantoorgenoten, bereikten de afgelopen tijd een zodanige omvang, dat mijn voorgangster, Lineke Bruins, besloten heeft een onderzoek naar zijn praktijkvoering in te stellen. Dat rapport heeft alle boze vermoedens bevestigd. Mr. Thissen doet niet alleen kansloze, maar met name ook veel zinloze procedures, informeert zijn cliënten niet of onvoldoende, laat cliënten daarvoor aanzienlijke bedragen betalen en verkoopt hen zelfs waardeloze documenten. Zijn inhoudelijke werk is ver beneden peil en hij misbruikt enorme hoeveelheden gemeenschapsgeld zonder daarvoor iets zinnigs voor zijn cliënten te kunnen betekenen. Van enig zelfinzicht of bereidheid zijn praktijkvoering en onbetamelijke gedrag aan te passen, heeft hij steeds geen blijk gegeven. Een advocaat met het zelfinzicht en de attitude van mr. Thissen hoort niet thuis in de balie."

Thissen zelf blijft positief over zijn kansen in het hoger beroep: "Ik ben optimistisch van nature. Dat zit in mijn karakter. Daarom had ik ook zoveel klanten."

Bron: http://www.advocatie.nl/page?1,3850/Actueel/advocaat_thissen_schorsing_heeft_racistisch_motief

Reacties

Beijing2008 zei…
citaat; Verliest hij, dan wacht er een aanklacht wegens fraude op hem, aangespannen door de Raad voor de Rechtsbijstand. Die wil geld voor toevoegingen terughebben."
Die aanklacht staat toch los van een veroordeling?
De houding van Mr Thissen, indien hij deze teksten letterlijk heeft gebruikt,is al een signaal dat blijkbaar zijn zicht op de realiteit niet erg sterk is.

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Coronavirus: Commission recommends partial and gradual lifting of travel restrictions to the EU after 30 June, based on common coordinated approach

Today the Commission recommends to Schengen Member States and Schengen Associated States to lift internal border controls by 15 June 2020 and to prolong the temporary restriction on non-essential travel into the EU until 30 June 2020; and sets out an approach to progressively lifting the restriction afterwards. Given that the health situation in certain third countries remains critical, the Commission does not propose a general lifting of the travel restriction at this stage. The restriction should be lifted for countries selected together by Member States, based on a set of principles and objective criteria including the health situation, the ability to apply containment measures during travel, and reciprocity considerations, taking into account data from relevant sources such as ECDC and WHO. For countries towards which the restriction remains in place, the Commission proposes to enlarge the categories of permitted travellers to include, for instance, international st…

"Hand out for migrants with a zoekjaar." by lawyer mr Kleijweg

A few weeks ago mr Kleijweg and I hosted a webinar for people who were here with a Searchyear permit. During the meeting it became clear that those former students were not always well informed about the benefits for them. A former student who has a Zoekjaar verblijfsvergunning (Seachyear permit) does not need those high salary amounts a normal highly qualifies migrant does AND the employer does not need a workpermit for the employee. So mr Kleijweg made a handout for those foreign students.
The basis of the migrationlaw in The Netherlands is the national interest. Only if there is a national interest, a residencepermit will be granted. For that reason there is the “High skilled migrants permit”. When you are granted the “zoekjaar” there is a special arrangement in place. During this “zoekjaar” you are allowed to do any job without salary threshold. See https://ind.nl/en/work/Pages/Looking-for-a-job-after-study-promotion-or-research.aspx. If you want to continue working after yo…

UITSPRAAK: De rechtbank vindt dat de IND Corona als smoes gebruikt

De rechtbank overweegt als volgt. Verweerder had al ruim voor de Coronacrisis intrad gevolg moeten geven aan de uitspraak van de rechtbank van 26 september 2019. De uitspraak laat geen ruimte aan verweerder om anders dan binnen de in die uitspraak gestelde termijn op de asielaanvragen te beslissen. Verweerder wordt geacht er alles aan te doen de uitspraak van de rechtbank na te leven. De mededeling van verweerder dat het niet mogelijk is toezeggingen te doen omtrent de termijn waarbinnen in de voorliggende zaak kan worden beslist, vindt de rechtbank in het licht van de opdracht in de uitspraak van 26 september 2019 ongepast. Echter nu verweerder heeft aangegeven een aanvullend gehoor te willen houden draagt de rechtbank verweerder op uiterlijk binnen vier weken na verzending van deze uitspraak besluiten te nemen op de aanvragen.
Procesverloop Bij besluiten van 3 maart 2017 (de bestreden besluiten) heeft verweerder de aanvragen van
eisers tot het verlenen va…

Na bijna 50 jaar legaal verblijf wordt grote boef uitgezet! Raad van State uitspraak over toetsing 8 EVRM

201908940/1/V2.
Datum uitspraak: 1 juli 2020
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK
Uitspraak op de hoger beroepen van:
1.    de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
2.    [de vreemdeling],
appellanten,
tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Groningen, van 15 november 2019 in zaak nr. 19/1051 in het geding tussen:
de vreemdeling
en
de staatssecretaris.
Procesverloop
Bij besluit van 14 juli 2017 heeft de staatssecretaris de aan de vreemdeling verleende verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd ingetrokken, de vreemdeling opgedragen de Europese Unie onmiddellijk te verlaten en een inreisverbod tegen hem uitgevaardigd.
Bij besluit van 11 februari 2019 heeft de staatssecretaris het daartegen door de vreemdeling gemaakte bezwaar opnieuw ongegrond verklaard.
Bij uitspraak van 15 november 2019 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep gegrond verklaard,…

VACATURE: (Senior) Adviseur De Immigratie- en Naturalisatiedienst

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij directie Strategie en Uitvoeringsadvies, afdeling Integraal Advies Regulier Verblijf en Nederlanderschap één vacature voor de functie van (Senior) Adviseur (schaal 11). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van ongeveer 10 maanden.
Je draagt bij aan de beantwoording van (beleids)vraagstukken op een deelterrein of bepaald aandachtsgebied van het vreemdelingenbeleid. Daartoe ontwikkel je, op basis van eigen analyse en onderzoek, adviesproducten voor jouw opdrachtgever. De adviesproducten hebben een integraal karakter. Dat wil zeggen dat je bij jouw advies aspecten hebt betrokken van aanpalende beleidsterreinen, dienstverlening, handhaving, IV en bedrijfsvoering. Jouw taak eindigt niet met het geven van advies. Je draagt bij aan de implementatie en uitvoering van het advies en monitort de effectiviteit van het advies en het adviesproces. Je stelt deze, waar nodig, bij indien dat leidt tot een verbetering v…

Uitspraak: Is plaatsing in een "Hufter-proof" AZC vrijheidsontneming?

Artikel 56 Vw-maatregel gekoppeld aan plaatsing in de nieuw geopende Handhavings- en toezichtlocatie in Hoogeveen. Vrijheidsbeperking of vrijheidsontneming?

ECLI:NL:RBDHA:2020:4558
Instantie Rechtbank Den HaagDatum uitspraak 25-05-2020Datum publicatie 25-05-2020 Zaaknummer NL20.10089
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig


Het EHRM heeft in een aantal zaken het toetsingskader voor de beoordeling van deze rechtsvraag uiteengezet.

De rechtbank overweegt dat de uiterst beperkte oppervlakte van zone I en II, het fysiek afgesloten zijn van de buitenwereld, de mate en intensiteit van toezicht en het ontbreken van een bij wet bepaalde maximale duur van de maatregel ex artikel 56 Vw op zichzelf en zeker in onderlinge samenhang bezien zeer sterke aanwijzingen vormen dat de maatregel ex artikel 56 Vw, voor zover deze is gekoppeld aan plaatsing in de HTL, gekwalificeerd moet worden als vrijheidsontneming zoals bedoeld in artik…

VACATURE: International HR & Payroll Operations Associate Netherlands

Would you like to continue your career in a versatile Human Resource role?Would you be a perfect fit for a young, vibrant pan-European team?Do you want to work in a monumental office building (close to public transport) in Breda,?

ABOUT PARAKAR
The Parakar Group is an employment services organisation offering a wide spectrum of solutions in the domain of globally outsourced HR- and payroll management. We offer solutions to companies and individuals to compliantly engage in employment relationships that not only cross geographical borders and cultures but also help bridge statutory and employment-legal context. Our services range from outsourced employment management, including International HR- and payroll accounting, work permit process management to relocation services, among others.
Our clients, based on all continents, want to employ staff in the Netherlands or another EU country. For these clients we provide ‘Employer of Record’ (EOR)-services, making sure that their e…

Uitspraak: Vluchtelingenwerk adviseert foutief over bezwaartermijn, bezwaar te laat, IND strijkt niet over het hart. Rechtbank toetst de wet

Ik mis hier een overweging WAAROM het niet verschoonbaar is maar dat komt wellicht omdat de advocaat daartoe niets heeft aangevoerd. Je zou wellicht kunnen zeggen dat Vluchtelingenwerk een officiele rol lijkt te hebben gekregen door de overheid in procedures. In bepaalde gevallen wordt Vluchtelingenwerk subsidie gegeven en kan een advocaat geen toevoeging krijgen (aanvragen, nareizen). Zou deze meneer als buitenlander dan niet hebben mogen vertrouwen op goed advies?
Aan de andere kant wordt een slechte advocaat een eiser ook toegerekend. Dat is de advocaat wel aansprakelijk voor de schade. Zou in deze zaak Vluchtelingenwerk daar niet op kunnen worden aangesproken?
De rechtbank doet op grond van artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitspraak zonder zitting.
Eiser heeft verzocht om vrijstelling van de griffierechten. Hij heeft zijn verzoek onderbouwd met een verklaring van afwezigheid van inkomen en vermogen. Mede gelet op de uitspraak van de Centrale Raad va…

Waar moet een advocaat aan voldoen om vreemdelingenrecht zaken o.b.v. gesubsidieerde rechtsbijstand te mogen doen?

BIJLAGE 1 VREEMDELINGENRECHT, VREEMDELINGENPIKET EN VREEMDELINGENBEWARINGSZAKEN 1 Onvoorwaardelijke inschrijving vreemdelingenrecht De advocaat die wil worden ingeschreven om rechtsbijstand te verlenen op het terrein van het vreemdelingenrecht (niet zijnde asielrechtsbijstand) dient te voldoen aan de algemene inschrijvingsvoorwaarden en bovendien dient hij terzake:
ofwel:
a) met succes de beroepsopleiding van de NOvA (beroepsopleiding oude stijl van vóór september 2013) voltooid te hebben. Deze eis geldt niet voor advocaten die werden beëdigd voordat de beroepsopleiding in 1989 werd ingevoerd en; b) een certificaat van succesvolle deelname te overleggen aan door de Raad landelijk erkende cursussen op het gebied van het vreemdelingenrecht in de drie jaar voorafgaand …

Nu het stof is neergedaald, blijkt geen enkele asielzoeker zich schuldig gemaakt aan moord of doodslag

Nu het stof is neergedaald, blijkt geen enkele asielzoeker zich schuldig gemaakt aan moord of doodslag, maar dat zal de voorpagina's niet halen. https://t.co/a1TifvcPLh — Leo Lucassen (@Leolucassen) January 18, 2020

2/Hier de nadere uitsplitsing van de categorie 'overig', waar discussie over was omdat er naar gevraagd moest worden, inclusief 31 opgevoerde incidenten in de categorie moord/doodslag. Uiteindelijk bleek geen enkele asielaanvrager aan moord/ doodslag schuldig te zijn geweest. pic.twitter.com/RqbLaAzuJ5 — Ruben van Gaalen (@rubenivangaalen) January 17, 2020

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst ma…