De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

26 februari 2010

'Leefomstandigheden van vreemdelingen verbeteren'

HAARLEMMERMEER - De gemeenteraad heeft een brief gestuurd naar de voorzitter van de Tweede Kamer en de staatssecretaris van Justitie. In deze brief vraagt zij aandacht voor de leefomstandigheden in het nieuwe detentiecentrum, dat binnenkort wordt gebouwd aan de Badhoevedorpse Sloterweg, nabij Schiphol.

Tijdens de besloten raadsvergadering van 4 februari, waarbij het bestemmingsplan van de Sloterweg-Koetsierstraat werd vastgesteld, heeft een meerderheid van de raad opmerkingen gemaakt over het Nederlandse beleid inzake het tijdelijk vastzetten (detentie) van vreemdelingen. Deze opmerkingen heeft de gemeente door middel van een brief onder de aandacht gebracht van de landelijke politiek.

Ereschuld

'In de nacht van 26 op 27 oktober 2005 kwamen elf mensen om het leven bij een grote brand in het cellencomplex van het detentiecentrum. De drie overheidsinstanties - Dienst Justitiële Inrichtingen, Rijksgebouwendienst en gemeente Haarlemmermeer - zijn zich er ten volle van bewust dat een dergelijke catastrofe nooit meer mag voorkomen. Toenmalig minister van Justitie Donner heeft in dit verband gesproken over een ereschuld, die tegenover de slachtoffers en de nabestaanden moet worden ingelost. Dat betekent dat de veiligheid van gedetineerden altijd voorop staat en optimaal moet worden georganiseerd. Het is met name deze reden geweest waarom de gemeente Haarlemmermeer het bestemmingsplan Schiphol Sloterweg Koetsierstraat heeft vastgesteld. Met de realisatie van het nieuwe justitiële complex, als vervanging van het tijdelijke complex, zal de veiligheid van de gedetineerden immers verder verbeteren', aldus de gemeenteraad van Haarlemmermeer.

'De raad is zich er terdege van bewust dat dit geen onderwerp is van lokaal beleid. Toch vragen wij te bezien in hoeverre alternatieven voor detentiebeleid toe te passen zijn. Gedacht kan worden aan borgstelling of onderbrenging op andere locaties dan detentiecentra. Wanneer detentie toch nodig blijkt te zijn, moeten de vreemdelingen niet behandeld worden met een regime alsof zij strafrechtelijk veroordeeld zijn. De Europese richtlijnen die er nu zijn, maar ook de komende wijzigingen, moeten worden gerespecteerd. Daarnaast moeten naar onze mening verbeteringen in de detentieomstandigheden worden aangebracht', aldus de gemeenteraad, die op deze manier aandacht vraagt voor de leefomstandigheden van de 'vreemdelingen'.

De gemeenteraad wijst in haar brieven onder andere op de omstandigheden in andere Europese landen als Spanje en Frankrijk, waar bijvoorbeeld een detentielimiet geldt. De gemiddelde detentieduur voor mensen in afwachting van uitzetting in Nederland is 82 dagen. In Spanje geldt een detentielimiet van veertig dagen en in Frankrijk 32 dagen.

Bewegingsvrijheid

Een grotere bewegingsvrijheid in het centrum zelf, waarbij de deuren van de cellen niet het grootste deel van de dag op slot zijn, is volgens de gemeenteraad van Haarlemmermeer een noodzakelijke verbetering, evenals de toegang tot educatieve activiteiten en arbeid. Ook dringt de gemeenteraad aan op het uitbreiden van de huidige bezoekregeling.

De gemeenteraad onderschrijft dat het detentiebeleid gericht moet zijn op beschikbaarheid van de vreemdeling ten behoeve van het terugkeer- of asielproces. Deze beschikbaarheid kan in Nederland in veel gevallen waardiger worden vormgegeven dan nu het geval is.


Bron: http://www.echo.nl/ww-hd/buurt/redactie/991783/leefomstandigheden.van.vreemdelingen.verbeteren/

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator