De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

14 februari 2010

Ingezonden brief van advocaat mr Bogaers: " Mr J.P.H. Thissen en het falen van de advocatuur om orde op zaken te stellen"

Voor eenieder , die echt geïnteresseerd is in de achtergronden van de zaak Thissen, wordt hierbij gewezen op www.nrc.nl/rechtenbestuur/Thissen, klik aan op "saillant detail: Mr Thissen was tientallen jaren griffier van de Raad van State", link in cache, en lees het uitmuntende artikel van Folkert Jensma van 28 januari 2010, en de daarop gevolgde, inmiddels 13 reacties.

Advocaat Luscuere wist dat hij de woede van zijn vakbroeders en -zusters over zich heen zou krijgen, maar deze gerenommeerde advocaat in het vreemdelingenrecht heeft volkomen gelijk in zijn ingezonden artikel in het NRC Handelsblad van maandag 1 februari jl.

Nu komt de NOVA met een standaard reactie, die kant noch wal raakt.
Mevrouw Hoftijzer weet ook wel dat op de vergadering van 15 januari 2010 in Amsterdam bij de oprichting van de zich noemende Specialisten vereniging migratierecht advocaten, elke poging tot kwaliteitsbewaking aan de poort in de knop is gebroken. Zij deelt mee: "onze leden moeten
aantoonbaar het grootste deel van hun praktijk aan vreemdelingenrecht besteden en jaarlijks opleidingspunten halen".

Echter:

De vereniging is nauwelijks opgericht, heeft nog geen opleiding georganiseerd, en dan kom je met zo'n verweer tegen Luscuere, die heel goed weet waarover hij het heeft. Ook heer Thissen uit Den Haag haalde braaf zijn opleidingspunten. Hij stond aan het einde van de juridische voedselketen en kon zijn ronselpraktijken alleen uitvoeren dankzij het feit dat zeer veel mensen uitgeprocedeerd raken in Nederland bij het verzoek om een verblijfsvergunning asiel/regulier, omdat hun eerdere advocaten niet alles uit de kast halen/haalden, wat geboden is/was om hun cliënt bij te staan. Zij zijn massaal in de steek gelaten door hun advocaten, de goede niet te na gesproken, waardoor zij uitkomen bij advocaten als Thissen en hoe ze ook mogen heten. In elke stad of gemeente van enige omvang zijn advocaten als Thissen te vinden. Daar doet de NOVA niets aan af, evenmin verenigingen in oprichting en ook niet mevrouw Hoftijzer.

Natuurlijk voelt de Raad voor Rechtsbijstand bij monde van heer Jan van Wijk zich niet aangesproken met zijn boek vol minimumnormen, waar advocaten al niet aan (kunnen) voldoen.

Lees verder het boek "Van forfaitaire rechtshulp naar pseudorechtshulp, een onderzoek naar het functioneren van de Raad voor Rechtsbijstand", publicatiedatum 17 september 2010, ISBN 978-90-806406-8-5, derde druk december 2009. Duidelijk is dat de Raad het verrichten van de benodigde arbeid boven de forfaitaire punten, in vreemdelingenzaken zo'n 8 punten (= uren) niet wenst te betalen. Het stelsel zet een premie op niets-doen door advocaten. Hoezo voelt de Raad zich niet aangesproken? De Raad is medeplichtig aan het optreden van Thissen c.s. Dit hele stelsel moet op de schop. Weg ermee. Zeker als je weet dat advocaten in dit stelsel terug zijn gebracht tot ambtenaren. Noch hun onafhankelijkheid, noch hun verantwoordelijkheid voor hun cliënten wordt door de Raad voor Rechtsbijstand gediend.

Tot slot is er een "gerenommeerde advocaat", in het persbericht van de NOVA niet nader genoemd, die meent advocaat Luscuere te moeten bedreigen met een klacht. Wie is dat? en hoe komt deze zielepoot erop? Steek eens de hand in eigen boezem en wordt eens zo dapper
als advocaat Luscuere. Noblesse oblige.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

P.B.Ph.M. Bogaers, advocaat te Nieuwegein

1 opmerking:

Simon Colijn zei

Dit is me uit het hart gegrepen !
Ik sta ook regelmatig met de brokken in handen van advocaten die weinig tijd hebben besteed aan de zaak waarvan de asielzoeker vertrouwde dat deze in GOEDE handen was.

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator