Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2013 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Reactie VluchtelingenWerk op integratienota

Minister Asscher van Sociale Zaken is gisteren met een brief gekomen waarin hij zijn integratieplannen uit de doeken doet. De inhoud is veelal een voortzetting van het huidige beleid. Wat het meest opvalt is dat de minister vindt dat migranten niet alleen kennis moeten nemen van de kernwaarden van de Nederlandse samenleving, maar deze ook moeten "verinnerlijken".

In de Volkskrant van vandaag blijkt dat de plannen van de minister al verder zijn uitgewerkt. Hij zegt daarin dat nieuwkomers een participatiecontract moeten tekenen. VluchtelingenWerk Nederland wijst erop dat migranten (en dus ook vluchtelingen) die het Nederlanderschap willen verkrijgen - willen naturaliseren - nu al verplicht zijn om een "verklaring van verbondenheid" (respecteren Grondwet) te tekenen. Welke waarden en regels men moet 'verinnerlijken' wordt niet genoemd en evenmin hoe deze 'verinnerlijking' kan worden afgedwongen en gecontroleerd. Welk probleem denkt de m…

Integratie: van verklaren van falen, naar verwachten van succes

Minister Asscher heeft de visie van het kabinet op integratie aan de Tweede Kamer gezonden. In die brief staat dat “Nederland meer is dan de som van alle burgers. Dit kabinet wil bijdragen aan een land waarin wij normaal met elkaar omgaan en samen trots zijn op onze gedeelde Nederlandse identiteit. Een land waarin talent, van wie dan ook, wordt ontdekt en beloond, en waarin afkomst niets meer of minder is dan iemands achtergrond.” Uitgangspunt voor Asscher is dat wie er voor kiest om in Nederland een toekomst op te bouwen, zich richt naar de Nederlandse samenleving en de waarden die hier gelden. Daarbij is integratie een wederzijdse inspanning, waarbij die verplichting sterker is voor migranten. Van gevestigde Nederlanders mag verwacht worden dat zij migranten de ruimte bieden en hen als gelijken accepteren.
Asscher: “We moeten mensen duidelijk maken wat we van ze verwachten, zodat ze een succes van hun leven maken. We reiken de helpende hand als dat wordt gevraagd en…

Systematische verkrachting van Tamils is genocide

Systematic rape of Tamils violates Genocide convention, says Prof. Boyle [TamilNet, Wednesday, 27 February 2013, 00:51 GMT]
Professor Boyle, an expert in International Law and who represented nearly 40,000 raped Women of Bosnia and argued their case for genocide before the International Court of Justice (ICJ) in The Hague, commenting on the Human Rights Watch (HRW) report, "Sri Lanka: Rape of Tamil detainees," said, "[c]learly, this continuing Campaign of widespread and systematic rape by the Government of Sri Lanka against the Tamils violates Article II(b) of the 1948 Genocide Convention, to which Sri Lanka is a contracting party."


lees hier de rest van het artikel: http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=36081

lees ook:

Sexual violence against Tamils is premeditated, deliberate’: HRW UK Director [TamilNet, Wednesday, 27 February 2013, 06:26 GMT]
Responding to a question posed by TamilNet at a Human Rights Watch press meet in London on Tuesd…

Geldwolven trachten slaatjes te slaan uit jaren oude krantenartikelen die niemand behalve wij nog lezen

Gisteren kreeg ik de volgende mail:

"
Geachte heer / mevrouw, Trouw B.V., de Volkskrant B.V. en Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. hebben aan Auxen de opdracht gegeven om hun auteursrechten te handhaven en daarvoor kopieën van hun content actief op te sporen. Recentelijk heeft Auxen vastgesteld dat u op vreemdelingenrechtcom.blogspot.com artikelen van onze opdrachtgevers heeft gepubliceerd. Deze artikelen treft u aan in onderstaande specificatie. Om artikelen van Trouw B.V., de Volkskrant B.V. en Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. openbaar te maken, heeft u toestemming van Trouw B.V., de Volkskrant B.V. en Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. nodig. Doordat u deze artikelen zonder toestemming van Trouw B.V., de Volkskrant B.V. en Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. openbaar heeft gemaakt, maakt u inbreuk op de auteursrechten van onze opdrachtgevers. Uw publicaties zorgen ervoor dat de exclusiviteit van het auteursrecht word…

Asielaanvraag door echtgenoot van EU onderdaan ongegrond wegens rechtmatig verblijf (uitspraak)

LJN: BZ1376, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Arnhem , 13/1380
Datum uitspraak: 01-02-2013
Datum publicatie: 18-02-2013
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie: Aan de afwijzing van een eerdere asielaanvraag was ten grondslag gelegd dat verzoeker rechtmatig verblijf heeft in Nederland omdat hij echtgenoot is van een burger van de Unie die hier rechtmatig verblijf heeft. Dit maakt dat pas sprake kan zijn van een rechtens relevant novum als ofwel de echtgenote van verzoeker niet langer rechtmatig verblijf in Nederland zou hebben, ofwel verzoeker niet langer haar echtgenoot zou zijn. De echtgenote van verzoeker kan geacht worden rechtmatig verblijf in Nederland te hebben zolang niet is vastgesteld dat zulks niet het geval is. Verzoekers stelling dat zijn echtgenote niet langer voldoet aan de voorwaarden voor rechtmatig verblijf doet er niet aan af dat door verweerder nog niet is vastgesteld dat het rechtmatig verblijf v…

Stageplek: Landelijk Bureau VluchtelingenWerk zoekt stagiair(e) voor eenheid Verblijf van afdeling Expertise

Voor het samenvatten van jurisprudentie en het uitzoeken van vragen
Academisch werk- en denkniveau, met kennis van bestuurs- en vreemdelingenrecht
Minimaal 16 uur per week en minstens honderd werkdagen beschikbaar

http://www.vluchtelingenwerk.nl/pdf-bibliotheek/Stage_vacaturetekst_verblijf_afd_expertise.pdf


Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Uitzetting Somaliër op het laatste moment voorkomen

De rechtbank heeft de uitzetting van een Somalische asielzoeker vandaag voorkomen. De rechtbank heeft de zogenaamde Voorlopige Voorziening (VOVO) die de advocaat van de asielzoeker had ingediend gisteravond toegewezen. Daarmee is de uitzetting van deze Somaliër voorlopig van de baan. Maar het gevaar van uitzetting is voor hem en voor andere asielzoekers daarmee niet geweken.

Staatssecretaris Teeven paste onlangs het beleid voor Somalië aan, maar concludeert volgens VluchtelingenWerk te snel dat Somalië veilig zou zijn. VluchtelingenWerk maakt zich ernstige zorgen over het lot van asielzoekers die uitgezet zullen worden. Naar schatting hangt enkele honderden Somaliërs nu uitzetting boven het hoofd. Naast Vluchtelingenwerk vinden ook de VN en verschillende mensenrechtenorganisaties dat uitzetten onverantwoord is. Ook andere Europese landen hebben voor zover bij VluchtelingenWerk bekend nog geen Somaliërs gedwongen uitgezet


http://www.vluchtelingenwerk.nl/actueel/uitzetting-somalier-op-h…

Regeling voor langdurig verblijvende kinderen

Met ingang van 1 februari is de regeling langdurig verblijvende kinderen van kracht geworden. Deze regeling biedt asielkinderen die zonder zicht op een verblijfsvergunning ten minste vijf jaar in Nederland hebben verbleven en hun gezinsleden de mogelijkheid in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning op grond van deze regeling gelden de volgende voorwaarden:
het kind was op 29 oktober 2012 jonger dan 21 jaar (dus geboren ná 29 oktober 1991);er moet door of voor het kind op 29 oktober 2012, minimaal vijf jaar voordat het 18 jaar oud werd, een asielaanvraag zijn ingediend;het kind heeft na die aanvraag vijf jaar of langer onafgebroken in Nederland gewoond;het kind mag niet langer dan drie maanden uit beeld zijn geweest van IND, DT&V, COA of de Vreemdelingenpolitie of in het geval van een alleenstaande minderjarige vreemdeling van voogdijinstelling Nidos; envooraf moet worden verklaard dat op het mome…

VACANCY/VACATURE: Head of Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)- Switzerland

Subject: Job vacancy: Head of Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)- SwitzerlandFrom: Forced Migration List <[log in to unmask]>Reply-To:Forced Migration List <[log in to unmask]>Date:Wed, 20 Feb 2013 09:06:24 +0000Content-Type:text/plainParts/Attachments:text/plain (1 lines) Head of Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)- Switzerland For a challenging and interesting position we are now seeking an experienced Head of IDMC to: - Provide strategic vision and leadership - Ensure intellectual leadership and position IDMC as a global leader on internal displacement issues - Ensure strong management and adequate resourcing of IDMC - Manage and coordinate the institutional relationship with NRC The Head of IDMC reports to NRC’s Head of Advocacy and Information, and works closely with the NRC Resident Representative Geneva Job description ■Define and lead the implementation of IDMC's overall strategy and priorities ■Represent …

10 jaar Dublin

The Dublin Regulation: Ten years on, no protection in sight An African refugee drinks a cup of coffee in a Budapest homeless shelter while pondering his future. © UNHCR/B.Szandelszky

Brussels, 18 February 2013 -- Today is the 10-year anniversary of the Dublin Regulation, an EU law that determines EU member state responsibility for assessing asylum applications.  For EU and national government policymakers, it may seem appropriate to commemorate the birthday of an EU law that that has become, in their eyes, the cornerstone of the Common European Asylum System.
But the Dublin Regulation has also drawn the ire of NGO and refugees alike. Countless reports have shown that ‘the Dublin system’, which mostly transfers asylum seekers to the first EU country they arrived to, is at odds wi…

Recente berichten


en meer