De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

27 februari 2013

Reactie VluchtelingenWerk op integratienota

Minister Asscher van Sociale Zaken is gisteren met een brief gekomen waarin hij zijn integratieplannen uit de doeken doet. De inhoud is veelal een voortzetting van het huidige beleid. Wat het meest opvalt is dat de minister vindt dat migranten niet alleen kennis moeten nemen van de kernwaarden van de Nederlandse samenleving, maar deze ook moeten "verinnerlijken".

In de Volkskrant van vandaag blijkt dat de plannen van de minister al verder zijn uitgewerkt. Hij zegt daarin dat nieuwkomers een participatiecontract moeten tekenen. VluchtelingenWerk Nederland wijst erop dat migranten (en dus ook vluchtelingen) die het Nederlanderschap willen verkrijgen - willen naturaliseren - nu al verplicht zijn om een "verklaring van verbondenheid" (respecteren Grondwet) te tekenen. Welke waarden en regels men moet 'verinnerlijken' wordt niet genoemd en evenmin hoe deze 'verinnerlijking' kan worden afgedwongen en gecontroleerd. Welk probleem denkt de minister hiermee op te lossen? Het lijkt vooral veel symboolpolitiek.

Verder worden, zoals het regeerakkoord al aankondigde, de inburgeringseisen verder aangescherpt. Dat wil zeggen dat het examen wordt uitgebreid met een onderdeel ter bevordering van de toegang tot de arbeidsmarkt. Dit wordt dit jaar verder uitgewerkt.

Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/actueel/integratienota-minister-asscher-verschenen.php


Nederlander zijn is meer dan een Nederlands paspoort in je la hebben liggen. Het is het leren van de woorden ons en onze als het over Nederland gaat. 

Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Integratie: van verklaren van falen, naar verwachten van succes

Minister Asscher heeft de visie van het kabinet op integratie aan de Tweede Kamer gezonden. In die brief staat dat “Nederland meer is dan de som van alle burgers. Dit kabinet wil bijdragen aan een land waarin wij normaal met elkaar omgaan en samen trots zijn op onze gedeelde Nederlandse identiteit. Een land waarin talent, van wie dan ook, wordt ontdekt en beloond, en waarin afkomst niets meer of minder is dan iemands achtergrond.”
Uitgangspunt voor Asscher is dat wie er voor kiest om in Nederland een toekomst op te bouwen, zich richt naar de Nederlandse samenleving en de waarden die hier gelden. Daarbij is integratie een wederzijdse inspanning, waarbij die verplichting sterker is voor migranten. Van gevestigde Nederlanders mag verwacht worden dat zij migranten de ruimte bieden en hen als gelijken accepteren.
Asscher: “We moeten mensen duidelijk maken wat we van ze verwachten, zodat ze een succes van hun leven maken. We reiken de helpende hand als dat wordt gevraagd en grijpen in als dat nodig is. Met andere woorden: streng en liefdevol.” Het kabinet heeft expliciete aandacht voor migranten die bij het afstand nemen van hun geloof, of die als homo of jonge vrouw een beperkende vorm van groepsdruk ervaren. Zij verdienen bij uitstek steun.

Documenten en publicaties

Kamerbrief agenda integratie

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de agenda integratie.
Kamerstuk | 19-02-2013 | SZW

bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/02/20/integratie-van-verklaren-van-falen-naar-verwachten-van-succes.htmlLaw Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Systematische verkrachting van Tamils is genocide

Systematic rape of Tamils violates Genocide convention, says Prof. Boyle

[TamilNet, Wednesday, 27 February 2013, 00:51 GMT]
Professor Boyle, an expert in International Law and who represented nearly 40,000 raped Women of Bosnia and argued their case for genocide before the International Court of Justice (ICJ) in The Hague, commenting on the Human Rights Watch (HRW) report, "Sri Lanka: Rape of Tamil detainees," said, "[c]learly, this continuing Campaign of widespread and systematic rape by the Government of Sri Lanka against the Tamils violates Article II(b) of the 1948 Genocide Convention, to which Sri Lanka is a contracting party."

 
lees hier de rest van het artikel: http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=36081

lees ook:

Sexual violence against Tamils is premeditated, deliberate’: HRW UK Director

[TamilNet, Wednesday, 27 February 2013, 06:26 GMT]
Responding to a question posed by TamilNet at a Human Rights Watch press meet in London on Tuesday, UK director of the HRW, Mr. David Mepham stated that the sexual violence perpetrated by the Sri Lankan state forces against the Tamils was not random but had a method in it, adding that it was deliberate and premeditated. In an exclusive interview to TamilNet, Mr. Mepham further said that HRW stood for an independent international investigation into human rights abuses committed by the GoSL, terming the LLRC “a bit of a farce”, and opining that the “culture of impunity” in Sri Lanka needs to be addressed by the International Community. However, Mr. Mepham said that HRW “has not taken the view that this is genocide,” but only that systematic human rights abuses were committed by the Sri Lankan government, blaming the LTTE also for human rights violations.

Voor de rest van het artikel klikt u hier: http://www.tamilnet.com/art.html?catid=79&artid=36082Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Geldwolven trachten slaatjes te slaan uit jaren oude krantenartikelen die niemand behalve wij nog lezen

Gisteren kreeg ik de volgende mail:

"
Geachte heer / mevrouw,
                                                              
Trouw B.V., de Volkskrant B.V. en Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. hebben aan Auxen de opdracht gegeven om hun auteursrechten te handhaven en daarvoor kopieën van hun content actief op te sporen.
 
Recentelijk heeft Auxen vastgesteld dat u op vreemdelingenrechtcom.blogspot.com artikelen van onze opdrachtgevers heeft gepubliceerd. Deze artikelen treft u aan in onderstaande specificatie. Om artikelen van Trouw B.V., de Volkskrant B.V. en Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. openbaar te maken, heeft u toestemming van Trouw B.V., de Volkskrant B.V. en Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. nodig. Doordat u deze artikelen zonder toestemming van Trouw B.V., de Volkskrant B.V. en Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. openbaar heeft gemaakt, maakt u inbreuk op de auteursrechten van onze opdrachtgevers.
 
Uw publicaties zorgen ervoor dat de exclusiviteit van het auteursrecht wordt aangetast. Concreet nemen hierdoor de exploitatiemogelijkheden af, waardoor Trouw B.V., de Volkskrant B.V. en Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. economische schade lijden. Normaal gesproken dient u deze schade te vergoeden. Echter, in dit geval zijn Trouw B.V., de Volkskrant B.V. en Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. bereid om genoegen te nemen met enkel de onmiddellijke verwijdering van de artikelen. Daarom verzoeken wij u (en voor zover nodig sommeren wij u) alle artikelen van Trouw B.V., de Volkskrant B.V. en Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. binnen 5 dagen te verwijderen van uw website.
 
Let op! Bij PDF-bestanden (en overige extensies zoals JPEG en PNG) is het belangrijk dat niet alleen de verwijzing naar het artikel op de website wordt verwijderd, maar het artikel ook daadwerkelijk wordt verwijderd van de locatie waar het is opgeslagen of wordt verplaatst naar een niet-openbare locatie.
 
Vanzelfsprekend rekenen wij op uw medewerking. Wij maken u erop attent dat indien u niet aan ons verzoek voldoet, of in de toekomst wederom zonder toestemming content van onze opdrachtgever(s) openbaar maakt, er mogelijk direct aanspraak wordt gemaakt op vergoeding van de schade en alle bijkomende kosten.
 
Voor hergebruik van artikelen van Trouw B.V., de Volkskrant B.V. en Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. kunt u een verzoek indienen per e-mail. Op de websites van Trouw B.V., de Volkskrant B.V. en Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. vindt u hierover meer informatie.
 
Wellicht bent u niet op de hoogte van de regelgeving omtrent het auteursrecht. In dat geval raden wij u aan om meer informatie in te winnen. U kunt daarvoor onze website bezoeken: www.auxen.eu/over-het-auteursrecht.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
 
Auxen
 
 
Tip!
 
Artikelen waarvan u het auteursrecht niet bezit, mag u niet zonder toestemming publiceren. Het is wel toegestaan om een deeplink te plaatsen die verwijst naar de originele openbaarmaking, zonder daarbij het artikel te kopiëren. Hierdoor kunt u de bezoekers van uw website toch voorzien van informatie die u wilt delen.


SPECIFICATIE
Dossiernummer: 60029390
Titel artikel
URL
Auteursrecht
Conflict over gezinsmigratie tussen Leers en Kamer voorlopig ten einde
 
http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/2012/10/conflict-over-gezinsmigratie-tussen.html
 
Trouw
Hoop voor bekeerde Iraanse vluchteling
http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/2012/12/hoop-voor-bekeerde-iraanse-vluchteling.html
 
Trouw
Ik wil graag weten wat de grote landen hiervan vinden
http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/2012/03/zwijgen-over-gezinshereniging.html
 
Trouw
Inburgeraar die zakt, hoort niet wat er fout ging
http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/2012/10/inburgeraar-die-zakt-hoort-niet-wat-er.html
 
Trouw
IND past Europese regels te weinig toe
http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/2012/06/ind-past-europese-regels-te-weinig-toe.html
 
Trouw
Kritiek op botonderzoek bij asielkind
http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/2011/09/kritiek-op-botonderzoek-bij-asielkind.html
 
Trouw
Nederland overtreedt Europese regels voor gezinshereniging
http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/2012/11/nederland-overtreedt-europese-regels.html
 
Trouw
Pardonners komen moeilijk aan paspoort
http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/2012/09/pardonners-wilzonder-aan.html
 
Trouw
Weerstand tegen Leers groeit
http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/2012/01/weerstand-tegen-leers-groeit.html
 
Trouw
Illegale werksters land uitgezet
http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/2011/12/twaalf-illegale-werksters-land-uitgezet.html
 
De Volkskrant
Kennismigranten verliezen hun voordeeltjes
http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/2011_10_01_archive.html
 
De Volkskrant
Mauro is geen Sahar
http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/2011_10_01_archive.html
 
De Volkskrant
Nederland zet steeds vaker EU-burgers uit
http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/2012_02_01_archive.html
 
De Volkskrant
Recht op familieleven geschonden
http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/2012/05/kinderombudsman-vermoedt-dat.html
 
De Volkskrant
Ik wil graag weten wat de grote landen hiervan vinden
http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/2012/08/veel-oost-europeanen-in-mensonterende.html
 
De Volkskrant
Jacky hier meisje, in Gambia jongen
http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/2011/02/uitgezet-om-administratiefout-titel-zou.html
 
Telegraaf Media Nederland
Leers wil pact tegen illegalen uit Marokko
http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/2011/02/vuist-tegen-illegale-marokkanen.html
 
Telegraaf Media Nederland
Mijn ideale wereld
http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/2011/04/mijn-ideale-wereld-stukje-van-de.html
 
Telegraaf Media Nederland
 
 
 
"
Tja je zou zeggen dat die kranten blij zijn als via een keurige link naar hun bericht de vreemdelingenjuristen die hier lezen het jaren oud artikel uitprinten voor een zaak en zo ook op de huidige pagina van hun krant terechtkomen. Vooral de links georienteerde vreemdelingen-helpers zullen normaal niet zo vaak de Telegraaf lezen.
Nog maar te zwijgen over het effect dat linken naar je artikel heeft voor het hoog komen te staan in de Google rankings.
De regel was altijd dat er geen copyright op krantenartikelen gold en die zo in readers konden worden gekopieerd. Want vandaag nieuws en morgen pist je kat er op.
Artikelen opnemen in knipselkranten is toegestaan maar blijkbaar willen kranten nu inkomsten trachten te verwerven via hun online archief. Of is dit gewoon een bureautje dat snel geld denkt te kunnen gaan eisen omdat een doorsnee burger niet wil procederen? Was daar pas niet net zo iets rond foto's?
Want wat heel vreemd is is dat ze claimen Trouw als klant te hebben en iemand van Trouw mij in het verleden zelf heeft benaderd met uitleg over welke artikelen onder copyright vielen (niet het nieuws maar wel de opinie of achtergrond stukken en of ik die met een eerste blok en dan een verwijzing naar hun eigen site wilde plaatsen).
Nou ook ik heb geen zin in gezeik en zeker niet om bovengenoemde stukken die hun nieuwswaarde allang hebben verloren. Dus ze worden geschrapt en er zal geen cent kunnen worden geclaimd bij deze hobbysite.  Aangezien ze alleen deze artikelen noemen neem ik aan dat er tegen eventuele andere geen bezwaar is. Wat een lozers.
Navertellen in je eigen woorden mag altijd dus dat wordt dan de nieuwe manier.
Wilt u de genoemde artikelen alsnog kopieeren doe dat dan snel en ga anders zoeken in de krantenarchieven.


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

20 februari 2013

Asielaanvraag door echtgenoot van EU onderdaan ongegrond wegens rechtmatig verblijf (uitspraak)


LJN: BZ1376, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Arnhem , 13/1380
Datum uitspraak: 01-02-2013
Datum publicatie: 18-02-2013
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie: Aan de afwijzing van een eerdere asielaanvraag was ten grondslag gelegd dat verzoeker rechtmatig verblijf heeft in Nederland omdat hij echtgenoot is van een burger van de Unie die hier rechtmatig verblijf heeft. Dit maakt dat pas sprake kan zijn van een rechtens relevant novum als ofwel de echtgenote van verzoeker niet langer rechtmatig verblijf in Nederland zou hebben, ofwel verzoeker niet langer haar echtgenoot zou zijn. De echtgenote van verzoeker kan geacht worden rechtmatig verblijf in Nederland te hebben zolang niet is vastgesteld dat zulks niet het geval is. Verzoekers stelling dat zijn echtgenote niet langer voldoet aan de voorwaarden voor rechtmatig verblijf doet er niet aan af dat door verweerder nog niet is vastgesteld dat het rechtmatig verblijf van zijn echtgenote is beëindigd, zodat zij nog steeds geacht kan worden rechtmatig verblijf te hebben. Verder is de juridische band tussen de gemeenschapsonderdaan en het familie- of gezinslid bepalend voor het verblijfsrecht. Weliswaar heeft verzoeker in deze procedure betoogd dat sprake is van relationele problemen en dat hij niet langer in de woning verblijft, niet in geschil is dat verzoeker nog steeds gehuwd is met zijn echtgenote. Nu deze juridische band bepalend is, is ook ten aanzien van de gezinsband niet gebleken van een rechtens relevant novum.
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

-----------------

4. Uit de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling), vloeit voort dat, indien na een eerder afwijzend besluit een besluit van gelijke strekking wordt genomen, door het instellen van beroep tegen het laatste besluit niet kan worden bereikt dat de bestuursrechter dat besluit toetst, als ware het een eerste afwijzing. Slechts indien en voor zover in de bestuurlijke fase nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden zijn aangevoerd, dan wel uit het aldus aangevoerde kan worden afgeleid dat zich een relevante wijziging van het recht heeft voorgedaan, kunnen dat besluit, de motivering ervan en de wijze waarop het tot stand is gekomen door de bestuursrechter worden getoetst. Dit is slechts anders, indien zich bijzondere, op de individuele zaak betrekking hebbende, feiten en omstandigheden als bedoeld in overweging 45 van het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 19 februari 1998 (zaak nr. 145/1996/764/965, JV 1998/45, Bahaddar tegen Nederland) voordoen.
Onder nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden moeten worden begrepen feiten of omstandigheden die na het eerdere besluit zijn voorgevallen of die niet vóór dat besluit konden en derhalve behoorden te worden aangevoerd, alsmede bewijsstukken van reeds eerder aangevoerde feiten of omstandigheden, die niet vóór het nemen van het eerdere besluit konden en derhalve behoorden te worden overgelegd.
Is hieraan voldaan, dan is niettemin geen sprake van feiten of veranderde omstandigheden die een hernieuwde rechterlijke beoordeling rechtvaardigen, indien op voorhand uitgesloten is dat hetgeen alsnog is aangevoerd of overgelegd aan het eerdere besluit kan afdoen.

(...)

6. In het eerdere besluit van 10 maart 2011 heeft verweerder vastgesteld dat verzoeker is getrouwd met een vrouw met de Roemeense nationaliteit. Zijn echtgenote verbleef destijds rechtmatig in Nederland op grond van de Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor burgers van de Unie en hun familieleden (hierna: Richtlijn 2004/38). Om die reden had ook verzoeker, als haar echtgenoot, rechtmatig verblijf, zodat diens asielverzoek is afgewezen op grond van artikel 30, eerste lid, aanhef en onder b, van de Vw 2000. Dit is in rechte vast komen te staan waarbij deze rechtbank, nevenzittingsplaats Assen, in eerdervermelde uitspraak van 17 januari 2012 heeft geoordeeld dat uit hetgeen verzoeker en zijn echtgenote dienaangaande naar voren hadden gebracht niet was gebleken dat verweerder nadien had vastgesteld dat zij niet langer rechtmatig verblijf aan het unierecht ontleenden.

7. Aan de onderhavige aanvraag heeft verzoeker ten grondslag gelegd dat de veiligheidssituatie voor Tamils in Sri Lanka is verslechterd en dat uit Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2000 nr. 2012/10 blijkt dat sprake is van een wijziging van het beleid. Voor verzoeker is sprake van een relevante wijziging van het recht, aangezien hij een Tamil is en moet terugkeren naar Sri Lanka. Bovendien zijn de Sri Lankaanse autoriteiten op de hoogte van verzoekers deelname in Nederland aan demonstraties en zijn verzoekers ouders bezocht door het dorpshoofd en een aantal andere mensen die naar verzoeker op zoek waren. Verzoeker beroept zich op een aantal risicofactoren en verwijst ter onderbouwing van zijn aanvraag naar een aantal documenten die zien op de situatie van Tamils in Sri Lanka.
In de zienswijze heeft verzoeker zich op het standpunt gesteld dat zijn echtgenote weliswaar een burger van de Unie, maar geen gemeenschapsonderdaan is nu zij tot op heden geen gebruik heeft gemaakt van de rechten in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Verzoekers echtgenote verricht immers geen werkzaamheden in Nederland en doet een beroep op publieke middelen. Verzoeker heeft bij verweerder navraag gedaan omtrent de mogelijkheid een aanvraag om toetsing aan EU-recht in te dienen, maar hem werd meegedeeld dat een eventuele aanvraag niet in behandeling wordt genomen indien hij niet kan aantonen dat zijn echtgenote arbeid verricht.

8. Zoals hiervoor weergegeven is aan het eerdere besluit van 10 maart 2011 ten grondslag gelegd dat verzoeker rechtmatig verblijf heeft in Nederland omdat hij echtgenoot is van een burger van de Unie die hier rechtmatig verblijf heeft. Dit maakt dat pas sprake kan zijn van een rechtens relevant novum als bedoeld in rechtsoverweging 4 als ofwel de echtgenote van verzoeker niet langer rechtmatig verblijf in Nederland zou hebben, ofwel verzoeker niet langer haar echtgenoot zou zijn. Hetgeen verzoeker over de situatie in Sri Lanka naar voren heeft gebracht behoeft om die reden geen bespreking.

9. Paragraaf B10/1.7 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (hierna: Vc 2000) luidt, voor zover thans van belang, als volgt:

“Het is burgers van de Unie en hun gezinsleden toegestaan om in Nederland te verblijven, tenzij zij verblijf houden in strijd met een beperking op grond van een regeling vastgesteld krachtens het EG-Verdrag, dan wel de toegang of het verblijf is geweigerd op grond van een actuele bedreiging van de openbare orde, openbare veiligheid of de volksgezondheid.
(…)
De vreemdeling die onderdaan is van de EU, EER of Zwitserland, die in het bezit is van een geldig nationaal paspoort of geldige identiteitskaart van een lidstaat toont daarmee aan burger te zijn van de Unie. Deze vreemdeling wordt daarom geacht verblijfsrecht te ontlenen aan het gemeenschapsrecht en daarmee als gemeenschapsonderdaan rechtmatig hier te lande te verblijven in de zin van artikel 8, aanhef en onder e, Vw, zolang en indien onderzoek niet heeft uitgewezen dat zulks niet het geval is. Dergelijk onderzoek is uitsluitend toegestaan indien er redelijke twijfel bestaat of aan de voorwaarden voor verblijf is voldaan.
(…)
In al deze gevallen kan het verblijf, in geval is vastgesteld dat niet langer aan de relevante voorwaarden voor verblijf is voldaan, per beschikking worden beëindigd. Van een automatische beëindiging van het verblijf kan daarbij echter geen sprake zijn.”
10. Uit het voorgaande volgt dat de echtgenote van verzoeker geacht kan worden rechtmatig verblijf te hebben zolang niet is vastgesteld dat zulks niet het geval is. De rechtbank verwijst in dit verband ook naar de uitspraak van de Afdeling van 27 juli 2011 (LJN: BR3786). Nu verzoeker geen documenten heeft overgelegd waaruit blijkt dat verweerder heeft vastgesteld dat het rechtmatig verblijf van zijn echtgenote is beëindigd, is de voorzieningenrechter van oordeel dat zij nog steeds geacht kan worden rechtmatig verblijf te hebben. Dit volgt ook uit de door verzoeker overgelegde brief van het college van B&W van de gemeente Noordoostpolder van 10 januari 2013, waaruit volgt dat de echtgenote van verzoeker op dat moment nog een bijstandsuitkering ontving. Verzoekers stelling dat verweerder er ten onrechte van uitgaat dat zijn echtgenote nog rechtmatig verblijf heeft, maakt vorenstaand oordeel niet anders. De enkele stelling in de brief van 23 januari 2013 dat zijn echtgenote in de week daarvoor bij het loket van verweerder heeft vernomen dat zij geen recht meer heeft op een verblijfsaantekening in haar paspoort ten bewijze van haar rechtmatig verblijf in Nederland, acht de voorzieningenrechter onvoldoende voor het oordeel dat inmiddels aannemelijk is gemaakt dat wel is vastgesteld dat het rechtmatig verblijf is beëindigd.

11. Verder volgt uit paragraaf B10/5 van de Vc 2000 dat het familie- of gezinslid van een onderdaan van de EU, de EER en Zwitserland, dat rechtmatig verblijf heeft in de zin van artikel 8, aanhef en onder e, Vw, eveneens wordt aangemerkt als gemeenschapsonderdaan. De juridische band tussen de gemeenschapsonderdaan en het familie- of gezinslid is bepalend voor het verblijfsrecht. Voor ongehuwde partners van de gemeenschapsonderdaan geldt dat, voordat wordt aangenomen dat rechten kunnen worden ontleend aan het gemeenschapsrecht, met deugdelijk bewijs zal moeten worden aangetoond dat sprake is van een duurzame relatie.

12. In de eerdere procedure is vastgesteld dat verzoeker de rechten geniet van een gezinslid van een burger van de Unie. Weliswaar heeft verzoeker in deze procedure betoogd dat sprake is van relationele problemen en dat hij niet langer in de woning verblijft, niet in geschil is dat verzoeker nog steeds gehuwd is met zijn echtgenote. Nu deze juridische band bepalend is, is ook ten aanzien van de gezinsband niet gebleken van een rechtens relevant novum.

13. Uit het voorgaande volgt dat door verzoeker geen nieuwe feiten of omstandigheden als bedoeld in rechtsoverweging 4 naar voren zijn gebracht die relevant zijn voor de beoordeling of hij geacht kan worden rechtmatig verblijf te hebben. Dat verweerder nog altijd aanneemt dat verzoeker rechtmatig verblijf in Nederland heeft volgt overigens ook uit de in het besluit van 14 januari 2013 opgenomen bepaling ten aanzien van de rechtsgevolgen. Daarin is immers bepaald dat verzoeker in het geval het rechtmatig verblijf eindigt, binnen vier weken na het eindigen van dat rechtmatig verblijf Nederland dient te verlaten.

14. Het beroep is dan ook ongegrond. Er is daarom geen aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening. Voor een veroordeling in proceskosten bestaat geen aanleiding.
Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Stageplek: Landelijk Bureau VluchtelingenWerk zoekt stagiair(e) voor eenheid Verblijf van afdeling Expertise


Voor het samenvatten van jurisprudentie en het uitzoeken van vragen
Academisch werk- en denkniveau, met kennis van bestuurs- en vreemdelingenrecht
Minimaal 16 uur per week en minstens honderd werkdagen beschikbaar

http://www.vluchtelingenwerk.nl/pdf-bibliotheek/Stage_vacaturetekst_verblijf_afd_expertise.pdf


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Uitzetting Somaliër op het laatste moment voorkomen

De rechtbank heeft de uitzetting van een Somalische asielzoeker vandaag voorkomen. De rechtbank heeft de zogenaamde Voorlopige Voorziening (VOVO) die de advocaat van de asielzoeker had ingediend gisteravond toegewezen. Daarmee is de uitzetting van deze Somaliër voorlopig van de baan. Maar het gevaar van uitzetting is voor hem en voor andere asielzoekers daarmee niet geweken.

Staatssecretaris Teeven paste onlangs het beleid voor Somalië aan, maar concludeert volgens VluchtelingenWerk te snel dat Somalië veilig zou zijn. VluchtelingenWerk maakt zich ernstige zorgen over het lot van asielzoekers die uitgezet zullen worden. Naar schatting hangt enkele honderden Somaliërs nu uitzetting boven het hoofd. Naast Vluchtelingenwerk vinden ook de VN en verschillende mensenrechtenorganisaties dat uitzetten onverantwoord is. Ook andere Europese landen hebben voor zover bij VluchtelingenWerk bekend nog geen Somaliërs gedwongen uitgezet


http://www.vluchtelingenwerk.nl/actueel/uitzetting-somalier-op-het-laatste-moment-voorkomen.php


PS: Ik kan de uitspraak nog niet vinden dus het is nog niet duidelijk of er een algemeen iets was wat uitzetting in de weg staat of puur iets wat te maken heeft met deze persoon.
Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Regeling voor langdurig verblijvende kinderen

Met ingang van 1 februari is de regeling langdurig verblijvende kinderen van kracht geworden. Deze regeling biedt asielkinderen die zonder zicht op een verblijfsvergunning ten minste vijf jaar in Nederland hebben verbleven en hun gezinsleden de mogelijkheid in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning op grond van deze regeling gelden de volgende voorwaarden:
 • het kind was op 29 oktober 2012 jonger dan 21 jaar (dus geboren ná 29 oktober 1991);
 • er moet door of voor het kind op 29 oktober 2012, minimaal vijf jaar voordat het 18 jaar oud werd, een asielaanvraag zijn ingediend;
 • het kind heeft na die aanvraag vijf jaar of langer onafgebroken in Nederland gewoond;
 • het kind mag niet langer dan drie maanden uit beeld zijn geweest van IND, DT&V, COA of de Vreemdelingenpolitie of in het geval van een alleenstaande minderjarige vreemdeling van voogdijinstelling Nidos; en
 • vooraf moet worden verklaard dat op het moment dat de verblijfsvergunning wordt verleend, alle nog lopende procedures (namens of door) het kind worden ingetrokken.
Daarnaast gelden er enkele zogenaamde ‘contra-indicaties’, d.w.z. omstandigheden die ertoe leiden dat een vergunning niet wordt verleend. Voor de volledige inhoud van de regeling langdurig verblijvende kinderen, zie hieronder bij veelgestelde vragen.
Meer informatie Deze regeling is een overgangsregeling, die tot 1 mei geldig is. Met een definitieve regeling, die eveneens op 1 februari van kracht is geworden, is er beleid gekomen waaraan kan worden getoetst of de Nederlandse overheid een vergunning dient te verlenen op basis van het langdurig verblijf.

Telefonische afspraak Om een beroep te doen op deze regeling dient het kind of zijn wettelijk vertegenwoordiger te bellen met de IND via 0900 1234561 (€ 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met een mobiele telefoon). Ook een advocaat die namens zijn client een beroep wil doen op de regeling dient 0900-1234561 te bellen. De Ketenpartnerlijn kan hiervoor niet gebruikt worden.
Vervolg
Nadat het kind zich telefonisch bij de IND heeft aangemeld, ontvangt hij van de IND een schriftelijke bevestiging van deze aanmelding. De IND streeft ernaar om hem binnen zes weken een nieuwe brief te sturen, met daarin een datum voor een afspraak om de aanvraag in persoon aan een loket in te dienen. Na indiening van de aanvraag heeft de IND maximaal zes maanden de tijd om op de aanvraag te beslissen.
N.b. Het is belangrijk te weten dat de Staatssecretaris op 31 januari 2013 aan de Tweede Kamer heeft toegezegd dat er pas beslist zal worden op de aanvragen, nadat er een debat over de Regeling heeft plaatsgevonden. De datum van het debat is nog niet bekend.

Meer informatieBron: http://www.ind.nl/nieuws/2013/regelingvoorlangdurigverblijvendekinderen.aspx?cp=110&cs=46613


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

VACANCY/VACATURE: Head of Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)- Switzerland

Subject: Job vacancy: Head of Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)- Switzerland
From: Forced Migration List <[log in to unmask]>
Reply-To:Forced Migration List <[log in to unmask]>
Date:Wed, 20 Feb 2013 09:06:24 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachmentstext/plain (1 lines)
Head of Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)- Switzerland 
 
For a challenging and interesting position we are now seeking an experienced Head of IDMC to: 
- Provide strategic vision and leadership 
- Ensure intellectual leadership and position IDMC as a global leader on internal displacement issues 
- Ensure strong management and adequate resourcing of IDMC 
- Manage and coordinate the institutional relationship with NRC 
The Head of IDMC reports to NRC’s Head of Advocacy and Information, and works closely with the NRC Resident Representative Geneva 
 
Job description 
■Define and lead the implementation of IDMC's overall strategy and priorities 
■Represent IDMC externally and ensure collaboration and coordination between IDMC and relevant external structures 
■Maintain, enhance and develop relations with key partners, donors and stakeholders, in coordination with the NRC Resident Representative Geneva 
■Responsible for IDMC's funding strategy and resource mobilization 
■Manage IDMC 
■Ensure coherence between IDMC's strategy and activities, and NRC's advocacy priorities and operational considerations 
■Ensure that effective and standardized accountability and reporting systems are in place 
■Responsible for IDMC's annual appeal, report and work plan 
■Responsible for IDMC's institutional commitments to NRC, donors and other partners 
 
Qualifications 
■Master's degree in law, social/ political sciences or management 
■Senior management experience 
■Experience in working with research and legal experts 
■Proven track record in securing significant funding from a variety of funders 
■Experience of building and maintaining relationships at senior level and of representation with governments, UN agencies and NGOs 
■Excellent public speaker 
■Comprehensive understanding of ongoing issues related to forced migration 
■Excellent written and oral communications skills in English 
■Experience of working with humanitarian/ development NGO is an advantage 
■Knowledge of French is an advantage 
 
Personal qualities 
■Ability to provide visionary leadership 
■Strategic and analytical thinker 
■Inspirational manager and team-builder 
■All employees of the Norwegian Refugee Council should be able to adhere to our Codes of Conduct and the four organizational values: Dedicated, innovative, inclusive and accountable 
 
We offer 
■Commencement: As soon as possible 
■Contract period: Permanent position 
■Salary/benefits: According to IDMC’s general directions 
■Duty station: Geneva, Switzerland 
 
Contact info.: 
Rolf A. Vestvik Director Advocacy and Information (+47) 488 93 313  
Lieske Pott Hofstede Head of Human Resources IDMC (+41) 22 795 07 48 
 
For more information, and to apply: 
http://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=1707927791&Company_Id=255038300&cols=3,7&orderby=4&listtype=1&culture_Id=EN 
Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

18 februari 2013

10 jaar Dublin


The Dublin Regulation: Ten years on, no protection in sight

 
An African refugee drinks a cup of coffee in a Budapest homeless shelter while pondering his future. © UNHCR/B.Szandelszky


Brussels, 18 February 2013 -- Today is the 10-year anniversary of the Dublin Regulation, an EU law that determines EU member state responsibility for assessing asylum applications.  For EU and national government policymakers, it may seem appropriate to commemorate the birthday of an EU law that that has become, in their eyes, the cornerstone of the Common European Asylum System.

But the Dublin Regulation has also drawn the ire of NGO and refugees alike. Countless reports have shown that ‘the Dublin system’, which mostly transfers asylum seekers to the first EU country they arrived to, is at odds with refugee protection.  

The European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and Forum Réfugiés are marking the Dublin Regulation’s birthday by releasing their own report entitled, Lives on Hold. It reveals the harsh consequences asylum seekers face as a consequence of the Dublin system: families are separated, people are left destitute or detained, and many cannot even access an asylum procedure.

Perhaps we are now reaching a tipping point in which it is obvious that the Dublin system does not work for asylum seekers; that to continue it defies both good sense and logic. It now seems so clear that the Dublin system is not a cornerstone of protection, but rather a cornerstone of confusion and adversity for most of these asylum seekers who experience it.

Worthy goal, unworthy implementation. The original intention of the Dublin system, to prevent asylum seekers in orbit, was and remains a worthy aspiration. There ought to be a system that ensures that asylum seekers are not ignored by governments.

But this worthy ideal went wrong in the implementation. It has made life extremely difficult for asylum seekers. In some instances the Dublin system has seriously violated their fundamental rights. Three examples show this.

First, despite the worthy goal, asylum seekers are still ‘in orbit’. Against all opposition they are trying to get to the EU member state they want to be in, or they are trying to escape from a member state where they do not feel protected. Our current research project on the Dublin Regulation is showing that, on average, people are making three to four journeys between EU countries. It is as if the more people are forced to be in a particular member state, the more likely they will try to go elsewhere.

Second, because of the Dublin system asylum seekers are not where they need to be. Many asylum seekers are forcibly separated from their families because of the Dublin Regulation, which is a gross violation of their fundamental rights.

To asylum seekers, ‘protection’ is not only a legal entitlement connected to the 1951 Refugee Convention. It is also about stability in the form of being with family and having access to appropriate housing and basic services. Asylum seekers go wherever they think they will feel the safest: where they know the language, or where they can find people of their nationality. Safety is where their family is, where they can live under a roof and be self-sufficient. Accessing this kind of safety is their central aspiration.

Third, most asylum seekers do not know about the one aspect of the Dublin Regulation that could improve their situation. These are articles 3 and 15 in the current regulation, known as the ‘humanitarian’ and ‘sovereignty’ clauses, respectively. Member states rarely use these clauses, even if families become separated as a result.

Even worse, member states are not providing information about these clauses to asylum seekers. To be ignorant of such an important piece of the regulation means that asylum seekers are fundamentally unable to fully participate in the Dublin process because they lack knowledge about aspects of the law that can guarantee and safeguard their fundamental rights. For member states, not informing asylum seekers of these clauses means that they cannot fully apprise themselves of the facts and circumstances of a person’s case that would warrant their usage.

Are there changes in sight? The ECRE/Forum Réfugiés report notes that asylum seekers in the Dublin system are “frequently treated as a secondary category of people subject to fewer entitlements.” Sadly, this is a very true statement.

For years, Dublin asylum seekers have told JRS Europe that they feel like ‘banana crates’. They are tossed between EU countries with little to no care for their personal aspirations. They have become objectified.

The most alarming aspect of the Dublin system is that the confusion and adversity experienced by asylum seekers is caused for no discernible reason. The EU asylum system experiences no improvement. In any other sector, such a poorly performing policy would be scrapped.

However this year the European Parliament and Council of the EU will adopt a new Dublin Regulation. It contains many provisions that might reduce the adversities faced by asylum seekers. There will be a new ‘right to information’, obliging member states to more thoroughly inform asylum seekers and to give them leaflets. Asylum seekers will have better access to legal remedies, including opportunities to suspend a transfer if an asylum seeker appeals against it. Though JRS still worries that member states will continue detaining asylum seekers, at least the new regulation will contain clearer legal grounds for the use of detention. Importantly, member states will only be able to detain unless ‘other less coercive measures’ do not work. This means that detention cannot be a knee-jerk response to Dublin asylum seekers.

Notwithstanding these important changes, unless member states improve their asylum systems and the Dublin system better addresses people’s motivations and aspirations, then we will not have achieved a better protection system for those who need it.

-- Philip Amaral, Advocacy and Communications Coordinator, JRS Europe


Bron: http://www.jrseurope.org/news_releases/TheDublinRegulationTenYearsOnNoProtectionInSight_NEWS18022013.htmLaw Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator