De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

20 februari 2013

Regeling voor langdurig verblijvende kinderen

Met ingang van 1 februari is de regeling langdurig verblijvende kinderen van kracht geworden. Deze regeling biedt asielkinderen die zonder zicht op een verblijfsvergunning ten minste vijf jaar in Nederland hebben verbleven en hun gezinsleden de mogelijkheid in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning op grond van deze regeling gelden de volgende voorwaarden:
  • het kind was op 29 oktober 2012 jonger dan 21 jaar (dus geboren ná 29 oktober 1991);
  • er moet door of voor het kind op 29 oktober 2012, minimaal vijf jaar voordat het 18 jaar oud werd, een asielaanvraag zijn ingediend;
  • het kind heeft na die aanvraag vijf jaar of langer onafgebroken in Nederland gewoond;
  • het kind mag niet langer dan drie maanden uit beeld zijn geweest van IND, DT&V, COA of de Vreemdelingenpolitie of in het geval van een alleenstaande minderjarige vreemdeling van voogdijinstelling Nidos; en
  • vooraf moet worden verklaard dat op het moment dat de verblijfsvergunning wordt verleend, alle nog lopende procedures (namens of door) het kind worden ingetrokken.
Daarnaast gelden er enkele zogenaamde ‘contra-indicaties’, d.w.z. omstandigheden die ertoe leiden dat een vergunning niet wordt verleend. Voor de volledige inhoud van de regeling langdurig verblijvende kinderen, zie hieronder bij veelgestelde vragen.
Meer informatie Deze regeling is een overgangsregeling, die tot 1 mei geldig is. Met een definitieve regeling, die eveneens op 1 februari van kracht is geworden, is er beleid gekomen waaraan kan worden getoetst of de Nederlandse overheid een vergunning dient te verlenen op basis van het langdurig verblijf.

Telefonische afspraak Om een beroep te doen op deze regeling dient het kind of zijn wettelijk vertegenwoordiger te bellen met de IND via 0900 1234561 (€ 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met een mobiele telefoon). Ook een advocaat die namens zijn client een beroep wil doen op de regeling dient 0900-1234561 te bellen. De Ketenpartnerlijn kan hiervoor niet gebruikt worden.
Vervolg
Nadat het kind zich telefonisch bij de IND heeft aangemeld, ontvangt hij van de IND een schriftelijke bevestiging van deze aanmelding. De IND streeft ernaar om hem binnen zes weken een nieuwe brief te sturen, met daarin een datum voor een afspraak om de aanvraag in persoon aan een loket in te dienen. Na indiening van de aanvraag heeft de IND maximaal zes maanden de tijd om op de aanvraag te beslissen.
N.b. Het is belangrijk te weten dat de Staatssecretaris op 31 januari 2013 aan de Tweede Kamer heeft toegezegd dat er pas beslist zal worden op de aanvragen, nadat er een debat over de Regeling heeft plaatsgevonden. De datum van het debat is nog niet bekend.

Meer informatieBron: http://www.ind.nl/nieuws/2013/regelingvoorlangdurigverblijvendekinderen.aspx?cp=110&cs=46613


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator