Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2017 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Uitspraak: art 64 Vw en medische noodsituatie bij kinderen

ECLI:NL:RBDHA:2017:3972 Rechtbank Den Haag, 04-04-2017, AW 14/22828, 14/18489Datum uitspraak: 04-04-2017 Datum publicatie: 18-04-2017 Rechtsgebieden: Vreemdelingenrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - enkelvoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:Uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vreemdelingenwet 2000. Beoordeling van de vraag of in geval van een kind een medisch-psychiatrische noodsituatie zal ontstaan bij het uitblijven van behandeling. Het Bureau Medische Advisering van de IND (het BMA) hanteert de indicatoren suïcidaliteit, psychose en/of (gedwongen) opname in het verleden om te beoordelen of een medische noodsituatie zal ontstaan. Eiseres voert aan dat die criteria niet zonder meer toepasbaar zijn op kinderen. Zij verwijst naar de brief van Stichting Centrum ’45 van 24 juli 2014 en het artikel in Medisch Contact 2015/10. Dat genoemde indicatoren…

Uitspraak over Marokko als veilig land (Update)

ECLI:NL:RBDHA:2017:4114 Rechtbank Den Haag, 21-04-2017, AWB 16/13448Datum uitspraak:21-04-2017 Datum publicatie: 21-04-2017 Rechtsgebieden: Vreemdelingenrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:Marokko- veilig land van herkomst -Betekenis “verhoogde aandacht” als het gaat om personen die te maken krijgen met strafrechtelijke vervolging – beroep gegrond. Op 9 februari 2016 heeft de staatssecretaris een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met als onderwerp “Uitbreiding nationale lijst van veilige landen van herkomst. De rechtbank stelt vast dat in deze brief de navolgende passage is opgenomen: “Marokko kan wel worden aangemerkt als veilig land van herkomst, met uitzondering ten aanzien van LHBT’s. Bij de toepassing hiervan dient verhoogde aandacht te worden besteed aan de mogelijkheid dat dit anders kan liggen in individuel…

VACATURE: Stichting Vluchtelingen in de Knel zoekt op korte termijn een medewerker voor de functie van: Trainer Toekomstorientatie (m/v) voor 24 - 28 uur per week

Stichting Vluchtelingen in de Knel Trainer gezocht voor cursus Toekomstoriëntatie aan afgewezen vluchtelingen Geplaatst op21-04-2017Plaats: EindhovenRegio: Noord-BrabantDienstverband: TijdelijkOpleidingsniveau: HBO, WOUren per week: 24-32Reageren voor30-04-2017Stichting Vluchtelingen in de Knel zoekt op korte termijn een medewerker voor de functie van:
Trainer Toekomstorientatie (m/v) voor 24 - 28 uur per week
Stichting Vluchtelingen in de Knel zet zich in voor de basisrechten en belangen van (afgewezen) vluchtelingen die zijn uitgesloten van overheidsvoorzieningen. We bieden onder andere sociaal-juridische begeleiding en we bemiddelen bij medische zorg. Het team van Vluchtelingen in de Knel werkt samen met circa 70 vrijwilligers en een groot aantal instanties en particulieren binnen en buiten Eindhoven. Ter aanvulling van ons team zoeken wij een ervaren trainer voor de training Toekomstorientatie.
Functieomschrijving
Vluchtelingen in de Knel verzorgt in opdracht van de gemeent…

VACATURE: Operationeel Manager (beleid, pers, internationaal) Vluchtelingenwerk Nederland

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Operationeel Manager (beleid, pers, internationaal) VluchtelingenWerk Nederland
OrganisatieVluchtelingenWerk Nederland Datum21 apr 2017Vervaldatum15 may 2017Aantal uren36PlaatsAmsterdam Organisatie
VluchtelingenWerk Nederland is de belangrijkste belangenbehartiger van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Ons werk voor vluchtelingen als groep is gericht op zowel de overheid, de politiek, (landelijke) organisaties als het publiek. Naast ons werk als behartiger van hun collectieve belangen staat VluchtelingenWerk vluchtelingen persoonlijk bij tijdens hun asielprocedure en ondersteunen wij hen in het proces van integratie in Nederland. De afdeling Belangenbehartiging treedt op als landelijke collectieve belangenbehartiger voor asielzoekers en vluchtelingen. Door middel van lobby bij beleidsmakers en politiek, persvoorlichting, internationale samenwerking, communicatie en het werven en…

Islamitische Kafalah adoptie en Burgerschapsrichtlijn 2004/38 (Engelse uitspraak)

Asad Ali Khan bespreekt op zijn blog een zaak waar het gaat om een kind dat in Algerije is geadopteerd volgens de Kafalah methode en waarvan de ouders op grond van de richtlijn 2004/38 naar Engeland willen verhuizen. De vraag is of het kind nu een afstammeling is over een "overig familielid".

Het blijkt dat de lidstaten allemaal andere adoptiesystemen hebben en dat ook mogen hebben mits ze zich aan internationale regels houden met betrekking tot het welzijn van de kinderen.

In onderhavig geval wordt besloten dat het kind geen familielid is als bedoeld in de Richtlijn en dat de richtlijn ziet op vrij verkeer en niet het promoten van een zelfstandig recht op familieleven.

Lees vooral het artikel op het Engelstalige blog. Wie weet hoe hier in Nederland mee om wordt gegaan?
Case Preview: SM (Algeria) (Appellant) v Entry Clearance Officer, UK Visa Section (Respondent)
Posted onApril 15, 2017by Three years ago in AA (Somalia) v ECO (Addis Ababa)[2013] UKSC 81, the Supreme Court c…

Burgemeester Ahmed Aboutaleb noemt het onzin dat een dubbel paspoort een rol speelt in de problemen rond de integratie

Ik ben geen PvdA-er maar heb altijd bewondering voor hoe de heer Aboutaleb omgaat met multiculturele vraagstukken. Een bruggenbouwer in plaats van een brulboei.

Vandaag staat hij in de Telegraaf en het AD met een interview over dubbele nationaliteit:

"Burgemeester Ahmed Aboutaleb noemt het onzin dat een dubbel paspoort een rol speelt in de problemen rond de integratie.
„Ik heb zelf een dubbel paspoort”, zegt hij zaterdag in een interview in het AD. „Het gaat om het gedrag dat je koppelt aan je burgerschap in Nederland, de rest is symboliek. Er lopen honderdduizenden Nederlanders rond met een dubbel paspoort, maar daarmee zijn ze niet disloyaal aan bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Nieuw-Zeeland. Loyaliteit aan een land is een keuze en een houding. Het wordt niet bepaald door een document. Kijk naar Kamervoorzitter Khadija Arib, kijk naar mijn persoontje.”

http://www.telegraaf.nl/binnenland/28036163/__Aboutaleb___Loyaliteit_een_keuze___.…

Groep 'nareizigers' groeit fors: asielzoeker haalt gemiddeld drie familieleden naar Nederland

Het aantal asielaanvragen is in 2016 gedaald ten opzichte van 2015 en stabiliseert zich in de eerste maanden van 2017 op zo'n 1.200 per maand. Daarentegen stijgt het aantal 'nareizigers' sterk. In 2016 kregen 31.800 mensen toestemming naar Nederland na te reizen en de verwachting is dat dat aantal in 2017 nog hoog blijft. Door: Remco Meijer10 april 2017, 12:05
Het aantal asielaanvragen daalde van 58.880 in 2015 naar 31.640 in 2016Op een gezamenlijke persconferentie maakten de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) deze cijfers maandag bekend. Op iedere asielzoeker die een status krijgt, zei IND-directeur Rob van Lint, volgen gemiddeld drie familieleden uit het kerngezin als nareiziger. Dat aantal verschilt per herkomstgroep: Somaliërs bijvoorbeeld hebben gemiddeld grotere gezinnen dan Syriërs.

Lees hier verder: http://www.volkskrant.nl/binnenland/elke…

Vanavond op tv: 'KRO-NCRV 2Doc': Het kaf en het koren – de IND op zoek naar oorlogsmisdadigers

Tienduizenden mensen vragen jaarlijks in Nederland asiel aan. Op dit moment komen de meeste asielzoekers uit Syrië. Ook 'foute' vreemdelingen vragen asiel aan en het is aan de Unit 1F van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om de rotte appels uit de vluchtelingenstroom te halen. 'KRO-NCRV 2Doc: Het kaf en het koren - de IND op zoek naar oorlogsmisdadigers' volgt de ambtenaren van Unit 1F tijdens hun werk met de dossiers uit de aanmeldcentra. We zien hoe ingewikkeld het is om een mogelijke dader als dader aan te wijzen en maken mee hoezeer zij zijn aangewezen op de eigen verklaringen van de mensen die zij onderzoeken.
Onderzoeker Frank de Wilde vraagt een Syrische asielzoeker naar een Facebook-foto waarop hij te zien is met een geweer. De man, die de foto inmiddels heeft verwijderd, beweert dat het slechts om ongevaarlijk plastic speelgoed gaat dat zijn broertje gekregen heeft op een feestdag. De Wilde gelooft hem niet, maar kan niet bewijzen dat d…

VACATURE: Wetenschappelijk medewerker Integratie en migratie

Reactietermijn: tot 10 april 2017 Functieomschrijving
De integratie van asielmigranten is een van de meest actuele en relevante thema’s in onze samenleving en staat volop in de belangstelling. Als wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau doe jij hier onderzoek naar.
Je verricht zelfstandig kwantitatief beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek op het terrein van integratie van migrantengroepen, in het bijzonder die van asielmigranten. Ook ben je betrokken bij de uitvoering van kwalitatief onderzoek naar asielmigranten. Je geeft (mede) uitvoering aan de thema’s uit het werkprogramma van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
Onderzoeksvragen vertaal je in projectvoorstellen en je bewaakt de kwaliteitsnormen van het SCP, de planning en de inzet van mensen en middelen. Je verzorgt de eindredactie van publicaties over de bevindingen van het onderzoek en presenteert de onderzoeksresultaten in (pers)bijeenkomsten. Daarnaast geef je lezingen en …

VACATURE: Teamleider arbeidsparticipatie Vluchtelingenwerk Drenthe

Teamleider arbeidsparticipatieBetaald, Emmen Deze pagina: Vervanging wegens ziekte.
VluchtelingenWerk zet zich al vele jaren in voor de arbeidsparticipatie door vluchtelingen, als onderdeel van duurzame integratie.
Dientengevolge zijn bij VluchtelingenWerk Noord-Nederland per januari 2017 drie Teamleiders arbeidsparticipatie aangesteld. Als gevolg van ziekte zoeken wij per direct een: Teamleider Arbeidsparticipatie provincie Drenthe voor 24 uur (per week)
(voor de duur van ziekte, de verwachting is dat dit 2 tot 5 maanden kan duren)
De kandidaat die wij zoeken voldoet aan bijgevoegd profiel en heeft ervaring met het werken met vluchtelingen, heeft kennis van de regionale arbeidsmarkt en maakt aantoonbaar gebruik van een breed netwerk.
Reacties voorzien van motivatie en recent CV tot uiterlijk 9 april 22.00u aan sollicitaties@vwnn.nl
Gesprekken zullen plaatsvinden in Groningen op donderdag 13 april.
De sollicitatiecommissie bestaat uit Jacquelien Sterenborg en Alinda Bennink.
Deze…

Unsubstantiated Decisions by Highest Dutch Courts, complaint European Commission

Erik Scheers has filed a complaint with the European Commission, together with a number of other lawyers: Thom Dieben, Angelique Perdaems and Jaap Lameijer. This complaint (in Dutch) concerns the unsubstantiated decisions of the highest Dutch Courts, the High Council and the Council of State, on appeals filed on the interpretation of certain rules of European law. This concerns cases regarding immigration, as well as criminal and tax law. In various rulings the European Court of Justice and the European Court of Human Rights held that the highest national court is required to ask questions about the interpretation of European rules. This would not be necessary only under certain strict circumstances: if the question is irrelevant to the outcome of the dispute, if the Court has already addressed the issue in the past or if the case is so clear-cut that it is not necessary to ask any questions. A refusal by a national Court of last instance to make a reference to the Europ…

Oratie: Grondrechten onder spanning. Bescherming van fundamentele rechten in een complexe samenleving

Op 29 maart 2017 sprak mr. dr. Janneke Gerards haar oratie uit, onder de titel Grondrechten onder spanning. Bescherming van fundamentele rechten in een complexe samenleving. In haar oratie liet zij zien dat grondrechten, zoals het discriminatieverbod of de godsdienstvrijheid, op allerlei manieren onder druk staan. Bekend zijn de problemen in ‘gemankeerde’ democratieën, zoals Turkije, Rusland, Polen en Hongarije. Door de arrestatie van leraren en journalisten is in Turkije bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting en de onderwijsvrijheid aangetast; in Polen vormen ingrepen in de rechterlijke macht een bedreiging voor het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke rechter; enzovoort. Ook het populisme en het toenemend nationalisme kunnen bedreigingen vormen voor de grondrechten, bijvoorbeeld als het ertoe leidt dat islamitische vluchtelingen het land niet meer kunnen binnenkomen of religieuze uitingen worden verboden.
Collectief beheer van goederen
Toch zijn dit vo…

Verplicht Europees recht tot schorsende werking hoger beroep in asielzaken?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (29 maart 2017) het Hof van Justitie in Luxemburg zogenoemde prejudiciële vragen gesteld over de Europese Procedure- en de Terugkeerrichtlijn. De Afdeling bestuursrechtspraak wil weten of uit deze richtlijnen volgt dat een hoger beroep in een asielzaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak automatisch schorsende werking moet hebben.

Lees hier verder: https://www.linkedin.com/pulse/verplicht-europees-recht-tot-schorsende-werking-hoger-van-den-hoogen?trk=v-feed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3BE8JuHCaLiAHOC15LRA%2BHkA%3D%3D
Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemd…

Highly skilled migrants, students and scientific researchers may start business

Highly Skilled Migrants, students and scientific researchers can take up work as an entrepreneur next to their regular job or study per 1 April, 2017. Before this date, these expats required a separate work permit if they wished to work outside the scope of their assigned labor notification.
The permit of highly skilled migrants and students from now on states that work as an entrepreneur is permitted. Scientific researchers who have a Dutch residence permit based on Directive 2005/71 are from now on free on the labor market. They may work as an entrepreneur, or in paid employment.
 Applying for a new residence permit to qualify for these new rights is not necessary; a transition arrangement has been made. The new rights apply to anybody with a valid residence permit for highly skilled migrants, students or scientific reserachers. 
They should still comply with the specific conditions of their residence permit. Their main purpose of stay remains unchanged. For example,…

Nederlandse nationaliteit verliezen en Brexit: doe de Dutch citizen check van Everaert

Mijn buurvrouw uit mijn studententijd kreeg pas in paniek haar broer aan de lijn. Hij is geboren op het eiland Man uit Nederlandse ouders en heeft daardoor de Britse en de Nederlandse nationaliteit. Tenminste dat dacht hij zelf. Na te zijn opgegroeid in Nederland ging hij op een gegeven moment in de buurt van zijn moeder in Wales wonen. Toen zijn Nederlandse paspoort verliep bleek dat een paspoort van Man stukken goedkoper was dus vroeg hij die aan. Nu echter Brexit in werking is getreden en zijn broers en zussen over allerlei EU landen zijn verspreid en hij bovendien geen arm studentje meer is leek het hem handig om een nieuw Nederlands paspoort te gaan aanvragen. Het is immers maar afwachten hoe dit allemaal gaat lopen. Tot zijn schrik vertelde de ambassade dat doordat hij de laatste 10 jaar in Wales had gewoond hij zijn Nederlandse nationaliteit was kwijtgeraakt.

Zijn zus dus mij bellen. Nou weet ik veel van vreemdelingenrecht maar van het Nederlandse nationaliteitsrecht weet ik al…

De kift van de "partijen der ontevredenen" en onze kamervoorzitster uit Marokko

De PVV en Denk lijken op elkaar. Beide partijen vinden dat hun doelgroep wordt achtergesteld. Of het nu gaat om het gevoel dat "die buitenlanders alles krijgen en wij niet" of om "wij als allochtonen krijgen geen kansen", de gemeeschappelijke deler is om de schuld bij "de Ander" te leggen. 

Een ander gemeenschappelijk iets is dat ze beiden Khadija Arib niet moeten. Mevrouw Arib is zonder tegenkandidaat herkozen als kamervoorzitster.

De PVV hamert er op dat ze ook nog een Marokkaans paspoort heeft en daardoor ook loyaal is aan Marokko. Denkt onze Indo met een Oost-Europese vrouw (hoe kan je dan zo xenofoob zijn?) nou werkelijk dat afstand doen van een nationaliteit maakt dat je opeens niets meer met je geboortegrond hebt? Mijn vader komt uit het Hoge Noorden en ondanks 40 jaar voor de klas staan in Schiedam galmde hij al oliebollen-bakkend "Het Peert van Ome Loeks" en werd Oude Wijven koek en droge worst iedere zomer naar het zuiden vervoerd. Mijn …

Heeft de neef van de Noord Koreaanse dictator in Nederland asiel aangevraagd?

Zit neefje van Kim Jong-un ondergedoken in Nederland?

De Noord-Koreaanse Kim Han-sol (21), het neefje van dictator Kim Jong-un, zit mogelijk in Nederland. Han-sol is een van de grootste vijanden van het Noord-Koreaanse regime.

(...)

Kim Jong-un ziet zijn familieleden als troonconcurrenten. Aangezien Han-sol de meest logische troonopvolger is, ziet Kim Jong-un hem als een bedreiging en loopt hij volgens experts een reëel gevaar.

Han-sol woonde eerder in Macau, maar het is goed mogelijk dat hij na de moord op zijn vader via Taiwan naar Nederland is gevlogen. Dat Nederland nu wordt genoemd, is niet voor het eerst.
De groepering Cheollima Civil Defense kwam vorige maand opeens met een video waarop Han-sol zelf de kijkers toesprak.’Mijn vader is een paar dagen geleden vermoord’, vertelt de jongeman daar rustig. ‘Ik hoop dat het allemaal snel beter wordt.’ Cheollima voegde er een verklaring bij waarin Nederland werd bedankt, en in het bijzonder de Nederlandse ambassadeur in Seoul,…

Geen vreemdelingenrecht maar een boek dat veel vreemdelingenrecht-juristen of tolken zal intereseren

Ik ben een verwoed lezer. Geen beter excapisme. Een website geeft mensen als ik gratis boeken onder de voorwaarde dat je ze recenseert. Sommige vind ik helemaal niets. Andere zijn juweeltjes. Voor de mensen onder ons die al jaren asielzaken doen als jurist of tolk en daar veelvuldig met Irakezen te maken kregen en / of  het nodige weten van de geschiedenis van Irak en Jordanie is het onderstaande boek een aanrader.One of the best novels I read in a long time! "Shepherds use religion to fight; sheep fight over religion". It is one of the great quotes in the novel written by Dutch historian Piet Hein Wokke (3 June 1985) who studied history in Groningen, focusing on contemporary conflicts and Middle Eastern history. Even when the book is set in a fictitious country called Beledar situated between Jordan and Iraq, the novel sheds light on many real things regarding the region while telling a captivating story in the meantime: What is the difference between the Sunni and the Sh…

Recente berichten


en meer