De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

22 april 2017

Uitspraak: art 64 Vw en medische noodsituatie bij kinderen


ECLI:NL:RBDHA:2017:3972 Rechtbank Den Haag, 04-04-2017, AW 14/22828, 14/18489

Datum uitspraak: 04-04-2017
Datum publicatie: 18-04-2017
Rechtsgebieden: Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - enkelvoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vreemdelingenwet 2000. Beoordeling van de vraag of in geval van een kind een medisch-psychiatrische noodsituatie zal ontstaan bij het uitblijven van behandeling. Het Bureau Medische Advisering van de IND (het BMA) hanteert de indicatoren suïcidaliteit, psychose en/of (gedwongen) opname in het verleden om te beoordelen of een medische noodsituatie zal ontstaan. Eiseres voert aan dat die criteria niet zonder meer toepasbaar zijn op kinderen. Zij verwijst naar de brief van Stichting Centrum ’45 van 24 juli 2014 en het artikel in Medisch Contact 2015/10. Dat genoemde indicatoren minder vaak voorkomen dan bij volwassenen, maakt volgens het BMA niet dat die indicatoren niet toepasbaar zijn bij kinderen. Die vaststelling is op zichzelf in lijn met hetgeen in de brief van Stichting Centrum ’45 en het artikel in Medisch Contact wordt gesteld. Uit beide stukken blijkt echter ook dat de schrijvers van oordeel zijn dat die indicatoren ten onrechte de suggestie kunnen wekken dat geen medische noodsituatie zal ontstaan bij het uitblijven van behandeling, doordat die zich bij kinderen weinig voordoen, en dat ook andere factoren moeten worden betrokken bij de vraag of bij het uitblijven van behandeling een medische noodsituatie zal ontstaan bij vreemdelingen in de leeftijd van eiseres. Zij stellen dat onderzoek naar toxische stress van belang is, omdat die bij kinderen leidt tot blijvende veranderingen in de hersenstructuren waar de emotieregulatie plaatsvindt. Met de stelling in het BMA-advies dat schreefgroei in de ontwikkeling van kinderen niet is gelijk te stellen met een medische noodsituatie, is het BMA niet gemotiveerd ingegaan op hetgeen Stichting Centrum ’45 heeft gesteld over de wijze waarop naar haar oordeel de medisch-psychiatrische noodsituatie bij kinderen moet worden beoordeeld. Verweerder heeft daarom zich er onvoldoende van vergewist dat het BMA-advies inzichtelijk en concludent is. Verweerder heeft dat advies daarom niet aan zijn besluit ten grondslag kunnen leggen.
De hele uitspraak staat hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:3972
Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l


When I bought the book I expected a traditional romance novel But it is a book written by a male historian. The book starts as a romance story in which a woman is taken captive by a Turkish corsair. This means that her pending marriage to a Spanish nobleman will be cancelled and even when her family will pay her ransom she will be send to a convent for the rest of her life. She cannot stand that thought. However, they marry and the story turns more into a narrative of life in Ottoman Turkey. Where you have to make sure you do not offend the Sultan by falling in love with your own prisoner. Where the whole court moves every summer to Adrianople. Where the Queen Mum can summon you to court. But where women although veiled have quite some freedom. It seems to be based on a mention of a Spanish woman who was married to a Turkish admiral, in letters of the wife of an English diplomat at the Ottoman court. Interesting book. I reread it a year later and it was even better then because then you know it is no juicy romance but a realistic tale of a woman who had to take matters in her own hands and ended up very happy. In our days of internet and telephones you can hardly imagine that couples would not see each other or even speak to each other for a year due to work.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Uitspraak over Marokko als veilig land (Update)


ECLI:NL:RBDHA:2017:4114 Rechtbank Den Haag, 21-04-2017, AWB 16/13448

Datum uitspraak:21-04-2017
Datum publicatie: 21-04-2017
Rechtsgebieden: Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Marokko- veilig land van herkomst -Betekenis “verhoogde aandacht” als het gaat om personen die te maken krijgen met strafrechtelijke vervolging – beroep gegrond. Op 9 februari 2016 heeft de staatssecretaris een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met als onderwerp “Uitbreiding nationale lijst van veilige landen van herkomst. De rechtbank stelt vast dat in deze brief de navolgende passage is opgenomen: “Marokko kan wel worden aangemerkt als veilig land van herkomst, met uitzondering ten aanzien van LHBT’s. Bij de toepassing hiervan dient verhoogde aandacht te worden besteed aan de mogelijkheid dat dit anders kan liggen in individuele gevallen, met name als het gaat om personen die te maken krijgen met strafrechtelijke vervolging.” In Bijlage 1, waar de beoordelingen zijn vermeld, is ten aanzien van Marokko de navolgende conclusie opgenomen: “Conclusie Op basis van bovengenoemde bronnen kom ik tot de conclusie dat Marokko kan worden aangemerkt als veilig land van herkomst, met uitzondering ten aanzien van LHBT’s. Dit kan in individuele gevallen ook anders liggen ten aanzien van personen die te maken hebben met strafrechtelijke vervolging. Marokko heeft wetten en andere voorschriften die waarborgen bieden en is partij bij verschillende mensenrechtenverdragen, al lijken deze niet altijd te worden nageleefd. Er lijkt geen sprake te zijn van refoulement van eigen burgers naar gebieden in andere landen waar zij worden vervolgd of een reëel risico lopen op onmenselijke behandeling. Het systeem van rechtsmiddelen biedt wettelijke waarborgen tegen schendingen van de rechten en vrijheden, maar deze worden echter niet altijd ten volle nageleefd.” De rechtbank stelt vast dat de bewoordingen in de brief en de bijlage niet identiek zijn. Niet duidelijk is of het (deels) gaat over personen die met vervolging te maken krijgen of te maken hebben. De strekking van de bewoordingen “verhoogde aandacht” is niet nader toegelicht en onduidelijk is wat het opnemen van deze passage betekent voor de bewijslast van partijen. Ook ter zitting is desgevraagd geen duidelijke toelichting verschaft, bijvoorbeeld of hiermee een tussencategorie wordt getracht te duiden. Immers, voor personen die te maken krijgen of hebben met strafvervolging is geen voorbehoud gemaakt, terwijl het expliciet benoemen van deze personen impliceert dat de staatssecretaris Marokko voor deze personen niet zonder meer veilig vindt. Hoe zwaar verweerder zijn eigen bewijslast en motiveringsplicht duidt is volstrekt onduidelijk. Ook is niet duidelijk wat de vreemdeling aannemelijk moet maken met betrekking tot de strafvervolging. Uit de bewoordingen blijkt geenszins dat de strafrechtelijke vervolging al moet zijn aangevangen of zijn aangekondigd. Nu geloofwaardig is geacht dat eiseres op enig moment strafbaar heeft gehandeld had verweerder hierover een gemotiveerd standpunt in moeten nemen. Hier staat de uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:4114  
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: Stichting Vluchtelingen in de Knel zoekt op korte termijn een medewerker voor de functie van: Trainer Toekomstorientatie (m/v) voor 24 - 28 uur per week

Stichting Vluchtelingen in de Knel
Geplaatst op 21-04-2017 Plaats: Eindhoven Regio: Noord-Brabant Dienstverband: Tijdelijk Opleidingsniveau: HBO, WO Uren per week: 24-32 Reageren voor 30-04-2017
 


Stichting Vluchtelingen in de Knel zoekt op korte termijn een medewerker voor de functie van:
Trainer Toekomstorientatie (m/v) voor 24 - 28 uur per week
Stichting Vluchtelingen in de Knel zet zich in voor de basisrechten en belangen van (afgewezen) vluchtelingen die zijn uitgesloten van overheidsvoorzieningen. We bieden onder andere sociaal-juridische begeleiding en we bemiddelen bij medische zorg. Het team van Vluchtelingen in de Knel werkt samen met circa 70 vrijwilligers en een groot aantal instanties en particulieren binnen en buiten Eindhoven. Ter aanvulling van ons team zoeken wij een ervaren trainer voor de training Toekomstorientatie.
Functieomschrijving
Vluchtelingen in de Knel verzorgt in opdracht van de gemeente Eindhoven de Bed, Bad, Brood en Begeleiding (BBBB) voorziening aan uitgeprocedeerde vluchtelingen. Onderdeel hiervan is de training Toekomstorientatie. Als trainer ben je verantwoordelijk voor het geven van de bestaande training, het ontwikkelen van een vervolgtraining en de coordinatie van het team Toekomstorientatie bestaande uit een tweede trainer en drie vrijwilligers.
De training Toekomstorientatie is gericht op het bevorderen van de (veer)kracht en het zelfvertrouwen van de deelnemers. Tijdens de training werken de deelnemers aan een realistisch plan voor hun eigen toekomst en krijgen ze op een creatieve manier inzicht in de kansrijkheid en kansloosheid van verschillende toekomstscenario's. Tevens worden de deelnemers geinformeerd over hun basisrechten als uitgeprocedeerde vluchteling in Nederland.
Wij zoeken een medewerker die:
 • De training aan uitgeprocedeerde vluchtelingen geeft (samen met een tweede trainer)
 • Een vervolg ontwikkelt op de huidige training
 • Clienten in hun ontwikkeling begeleidt
 • Voortgang rapporteert (individueel en groepsgewijs)
 • Het team Toekomstorientatie coordineert
 • Vrijwilligers aanstuurt

Onze ideale kandidaat:
 • Heeft minimaal HBO werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde sociale studie.
 • Heeft ervaring met het geven en ontwikkelen van trainingen
 • Heeft ervaring met het werken met vluchtelingen (bij voorkeur uitgeprocedeerde vluchtelingen)
 • Heeft coachende vaardigheden
 • Is in staat om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken
 • Is een teamspeler die zelfstandig kan werken
 • Heeft een flexibele instelling en is stressbestendigheid
 • Is betrokken bij onze doelgroep en de ideele doelstelling van de stichting
Aanstelling, salariering en informatie
De functie is ingeschaald in schaal 7 of 8 afhankelijk van ervaring en conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De aanstelling is in eerste instantie tot en met december 2017. Afhankelijk van subsidie voortzetting en functioneren kan de aanstelling verlengd worden in 2018.
Informatie over de functie is te verkrijgen bij Maik Dammers. Hij is te bereiken via 040-2569517 of maikdammers@vluchtelingenindeknel.nl. Ook vind je informatie op de website www.vluchtelingenindeknel.nl. Sollicitaties met motivatie graag per e-mail uiterlijk 30-04-2017 aan Maik Dammers sturen: maikdammers@vluchtelingenindeknel.nl
Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: Operationeel Manager (beleid, pers, internationaal) Vluchtelingenwerk Nederland

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Operationeel Manager (beleid, pers, internationaal)

VluchtelingenWerk Nederland
Organisatie VluchtelingenWerk Nederland
Datum 21 apr 2017
Vervaldatum 15 may 2017
Aantal uren 36
Plaats Amsterdam
Organisatie
VluchtelingenWerk Nederland is de belangrijkste belangenbehartiger van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Ons werk voor vluchtelingen als groep is gericht op zowel de overheid, de politiek, (landelijke) organisaties als het publiek. Naast ons werk als behartiger van hun collectieve belangen staat VluchtelingenWerk vluchtelingen persoonlijk bij tijdens hun asielprocedure en ondersteunen wij hen in het proces van integratie in Nederland. De afdeling Belangenbehartiging treedt op als landelijke collectieve belangenbehartiger voor asielzoekers en vluchtelingen. Door middel van lobby bij beleidsmakers en politiek, persvoorlichting, internationale samenwerking, communicatie en het werven en binden van donateurs draagt de afdeling bij aan vluchtelingenbescherming in Nederland en daarbuiten. Waar mogelijk trekken wij op in nationale en internationale coalities. VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Circa 13.500 vrijwilligers en enkele honderden betaalde medewerkers in het land en op het Landelijk Bureau in Amsterdam zetten zich hier dagelijks vol overgave voor in.

Taken
De hoofdtaken voor deze specifieke vacature zijn Leiding geven aan de medewerkers van de teams beleid, pers en het Internationale programma; Budget verantwoordelijk voor teams Beleid, pers en het Internationale programma. Bijdrage leveren aan de strategie en het beleid van VluchtelingenWerk bij behartiging van de collectieve belangen van vluchtelingen. Verantwoordelijk voor de coördinatie van de beleidsbeïnvloeding en lobby en de persvoorlichting van het Landelijk Bureau.
Positie:
De operationeel manager BPI geeft leiding aan drie teams van in totaal 15 medewerkers: beleid, pers en het Internationale programma van het Landelijk bureau. De afdeling Belangenbehartiging omvat ook de teams communicatie en fondsenwerving – deze worden door een andere operationeel manager aangestuurd. De operationeel manager BPI is lid van het MT van VluchtelingenWerk Nederland en rapporteert aan de adjunct-directeur.

Functie-eisen en profiel
Wat wij vragen (in afwijking van het bijgaande functieprofiel):
 • Ervaring met het aansturen en inspireren van collega’s en in staat om coachend, richtinggevend en initiërend op te treden
 • Het vermogen om bedrijfsprocessen te structureren, budgetten te bewaken en initiatief te nemen
 • Affiniteit met het bevorderen van mensenrechten
 • Aantoonbare affiniteit en ervaring met en inzicht in ambtelijke en politieke besluitvormingsprocessen
 • Gevoel met het opbouwen en onderhouden van netwerken en in staat om VluchtelingenWerk te vertegenwoordigen in externe contacten of in de media
 • Ervaring met het werken in internationaal verband
 • Een antenne voor maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen
 • Analytisch inzicht en het vermogen tot het leggen van dwarsverbanden
 • Ten minste 10 tot 15 jaar werkervaring
 • Uitmuntende schriftelijke vaardigheden en is in staat ontvanger gericht te communiceren
Ons aanbod
 • Een prettige werkplek in een organisatie die idealisme en professionaliteit combineert
 • VluchtelingenWerk Nederland kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.
 • Wij bieden een salaris van maximaal € 5.247,00  bruto per maand (schaal 12), op basis van een 36-urige werkweek.
 • Aanstelling is in eerste instantie voor een periode van één jaar.
Informeren en solliciteren
Stuur dan je sollicitatie vóór 15 mei 2017 naar vacatures-lb@Vluchtelingenwerk.nl t.a.v. Maureen Dijkman, onder vermelding van functie en vacaturenummer. Informatie over de functie kun je verkrijgen bij Pieter Walraven, telefoon 020 346 7371. Een uitgebreide functiebeschrijving is als bijlage bijgevoegd. De vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. VluchtelingenWerk Nederland streeft ernaar om meer vluchtelingen in dienst te nemen. Daarom worden vluchtelingen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Klassieke muziek NLBron: https://goededoelennederland.nl/vacatures/operationeel-manager-beleid-pers-internationaal


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Islamitische Kafalah adoptie en Burgerschapsrichtlijn 2004/38 (Engelse uitspraak)

Asad Ali Khan bespreekt op zijn blog een zaak waar het gaat om een kind dat in Algerije is geadopteerd volgens de Kafalah methode en waarvan de ouders op grond van de richtlijn 2004/38 naar Engeland willen verhuizen. De vraag is of het kind nu een afstammeling is over een "overig familielid".

Het blijkt dat de lidstaten allemaal andere adoptiesystemen hebben en dat ook mogen hebben mits ze zich aan internationale regels houden met betrekking tot het welzijn van de kinderen.

In onderhavig geval wordt besloten dat het kind geen familielid is als bedoeld in de Richtlijn en dat de richtlijn ziet op vrij verkeer en niet het promoten van een zelfstandig recht op familieleven.

Lees vooral het artikel op het Engelstalige blog. Wie weet hoe hier in Nederland mee om wordt gegaan?

Klassieke muziek NL


Case Preview: SM (Algeria) (Appellant) v Entry Clearance Officer, UK Visa Section (Respondent)
Three years ago in AA (Somalia) v ECO (Addis Ababa) [2013] UKSC 81, the Supreme Court considered whether a Somali child in her brother-in-law’s care under the doctrine of Kafalah – a process of legal guardianship and the Islamic equivalent to adoption – was an adopted child under paragraph 352D of the Immigration Rules relating to leave to enter or remain as the child of a refugee. The court held that paragraph 352D did not extend to AA’s case and could not be rewritten in order to do so. Last month Lady Hale and Lords Kerr, Wilson, Reed and Hughes considered the question whether an Algerian child known as “SM” adopted under the Kafalah system is a direct descendant or extended family member of her sponsor within the meaning of regulations 7 and 8 of the Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 which transpose articles 2 and 3 of Directive 2004/38/EC. Mr and Mrs M are French nationals exercising free movement rights in the UK. They have been resident here for many years and Mr M has a permanent right of residence. In 2009 the couple went to Algeria where they were assessed for their suitability for legal guardianship under the Kafalah system. They became SM’s legal guardians pursuant to Kafalah in 2011.


Leees hier verder:  https://asadakhan.wordpress.com/2017/04/15/case-preview-sm-algeria-appellant-v-entry-clearance-officer-uk-visa-section-respondent/

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Burgemeester Ahmed Aboutaleb noemt het onzin dat een dubbel paspoort een rol speelt in de problemen rond de integratie

Ik ben geen PvdA-er maar heb altijd bewondering voor hoe de heer Aboutaleb omgaat met multiculturele vraagstukken. Een bruggenbouwer in plaats van een brulboei.

Vandaag staat hij in de Telegraaf en het AD met een interview over dubbele nationaliteit:

"Burgemeester Ahmed Aboutaleb noemt het onzin dat een dubbel paspoort een rol speelt in de problemen rond de integratie.
„Ik heb zelf een dubbel paspoort”, zegt hij zaterdag in een interview in het AD. „Het gaat om het gedrag dat je koppelt aan je burgerschap in Nederland, de rest is symboliek. Er lopen honderdduizenden Nederlanders rond met een dubbel paspoort, maar daarmee zijn ze niet disloyaal aan bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Nieuw-Zeeland. Loyaliteit aan een land is een keuze en een houding. Het wordt niet bepaald door een document. Kijk naar Kamervoorzitter Khadija Arib, kijk naar mijn persoontje.”

 http://www.telegraaf.nl/binnenland/28036163/__Aboutaleb___Loyaliteit_een_keuze___.htmlHier staat het uitgebreidde interview in het AD: http://www.ad.nl/rotterdam/loyaliteit-aan-nederland-is-een-keuze-kijk-maar-naar-mij~a068037a/Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

10 april 2017

Groep 'nareizigers' groeit fors: asielzoeker haalt gemiddeld drie familieleden naar Nederland

Het aantal asielaanvragen is in 2016 gedaald ten opzichte van 2015 en stabiliseert zich in de eerste maanden van 2017 op zo'n 1.200 per maand. Daarentegen stijgt het aantal 'nareizigers' sterk. In 2016 kregen 31.800 mensen toestemming naar Nederland na te reizen en de verwachting is dat dat aantal in 2017 nog hoog blijft.

Het aantal asielaanvragen daalde van 58.880 in 2015 naar 31.640 in 2016Op een gezamenlijke persconferentie maakten de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) deze cijfers maandag bekend. Op iedere asielzoeker die een status krijgt, zei IND-directeur Rob van Lint, volgen gemiddeld drie familieleden uit het kerngezin als nareiziger. Dat aantal verschilt per herkomstgroep: Somaliërs bijvoorbeeld hebben gemiddeld grotere gezinnen dan Syriërs.

Lees hier verder: http://www.volkskrant.nl/binnenland/elke-asielzoeker-had-in-2016-drie-nareizigers-maar-aantal-asielaanvragen-veel-lager~a4485313/

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vanavond op tv: 'KRO-NCRV 2Doc': Het kaf en het koren – de IND op zoek naar oorlogsmisdadigers

Tienduizenden mensen vragen jaarlijks in Nederland asiel aan. Op dit moment komen de meeste asielzoekers uit Syrië. Ook 'foute' vreemdelingen vragen asiel aan en het is aan de Unit 1F van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om de rotte appels uit de vluchtelingenstroom te halen.
'KRO-NCRV 2Doc: Het kaf en het koren - de IND op zoek naar oorlogsmisdadigers' volgt de ambtenaren van Unit 1F tijdens hun werk met de dossiers uit de aanmeldcentra. We zien hoe ingewikkeld het is om een mogelijke dader als dader aan te wijzen en maken mee hoezeer zij zijn aangewezen op de eigen verklaringen van de mensen die zij onderzoeken.
Onderzoeker Frank de Wilde vraagt een Syrische asielzoeker naar een Facebook-foto waarop hij te zien is met een geweer. De man, die de foto inmiddels heeft verwijderd, beweert dat het slechts om ongevaarlijk plastic speelgoed gaat dat zijn broertje gekregen heeft op een feestdag. De Wilde gelooft hem niet, maar kan niet bewijzen dat de man de waarheid niet spreekt.
Mensen op de vlucht, wiens leven gevaar loopt in hun land van herkomst, hebben recht op bescherming in het kader van het VN-vluchtelingenverdrag, dat ook door Nederland is ondertekend. Er is een uitzondering: voor mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid geldt deze bescherming niet.
Een Syrische ex-militair met een 1F-indicatie verklaart dat hij is opgeleid om een M-46 kanon te bedienen. Hij was gelegerd in de buurt van Homs in de periode dat de stad door artillerievuur verwoest werd. De man zegt dat hij nooit gehoord of gezien heeft dat er kanonnen werden afgevuurd. Zijn enige taak was om 'het kanon schoon te maken en te onderhouden'.
Op de vraag of ze het idee hebben dat ze de foute personen effectief uit de vluchtelingenstroom halen, antwoordt senior medewerker van Unit 1F, Maarten van den Abeelen: 'Je hebt een onderbuikgevoel dat je niet alles vangt. Dat er toch mensen door de mazen van het net heen glippen.' Zijn collega Jos Fleuren vult aan: 'We weten niet wat we niet weten. We weten niet wat mensen niet vertellen.'
Wanneer in een aanmeldcentrum zoals Ter Apel of Schiphol blijkt dat er een indicatie is voor 1F, omdat iemand bij het leger heeft gezeten of bij een veiligheidsdienst heeft gewerkt, gaat het dossier naar Hoofddorp, de zetel van Unit 1F. Hier hebben twintig ambtenaren de lastige taak om binnen de beperkingen die de wet hen oplegt, uit te maken of de asielzoeker een oorlogsmisdadiger is. Garantie dat dit in alle gevallen lukt, kan niemand bieden.
Het belangrijkste middel zijn de interviews ('gehoren') met de betrokkene. De mogelijkheid om ter plaatste onderzoek te doen of om getuigen te horen heeft men niet. Strafrechtelijk bewijs hoeft men niet te leveren. Een ernstig vermoeden volstaat om een asielzoekers asiel te weigeren. Na een of meerdere gehoren valt de beslissing. Als die negatief uitvalt dient de asielzoeker Nederland te verlaten. Actieve uitzetting vindt maar mondjesmaat plaats omdat een vreemdeling wiens leven gevaar loopt in het land van herkomst niet teruggestuurd kan worden. Ook al is het een oorlogsmisdadiger. Bovendien geldt momenteel het beleid in Nederland dat niemand mag worden uitgezet naar Syrië. Zelfs niet bij een vermoeden van oorlogsmisdaden of een ongeloofwaardige verklaring.
Het is voor het eerst dat de IND een camera toelaat bij Unit 1F. Zelfs de schrijvende pers mocht tot op heden niet van binnenuit meekijken hoe de Unit 1F haar werk doet.
'Het kaf en het koren - de IND op zoek naar oorlogsmisdadigers' is een film van regisseur René Roelofs en is geproduceerd door Selfmade Films.
'KRO-NCRV 2Doc: Het kaf en het koren - de IND op zoek naar oorlogsmisdadigers', maandag 10 april om 20.25 uur op NPO 2.

Bron: http://www.tv-visie.nl/inhoud/nederland/9april2017/kro-ncrv-2doc-het-kaf-en-het-koren-%96-de-ind-op-zoek-naar-oorlogsmisdadigers_83314/


Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

03 april 2017

VACATURE: Wetenschappelijk medewerker Integratie en migratie

Reactietermijn: tot 10 april 2017
Functieomschrijving
De integratie van asielmigranten is een van de meest actuele en relevante thema’s in onze samenleving en staat volop in de belangstelling. Als wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau doe jij hier onderzoek naar.
Je verricht zelfstandig kwantitatief beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek op het terrein van integratie van migrantengroepen, in het bijzonder die van asielmigranten. Ook ben je betrokken bij de uitvoering van kwalitatief onderzoek naar asielmigranten. Je geeft (mede) uitvoering aan de thema’s uit het werkprogramma van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
Onderzoeksvragen vertaal je in projectvoorstellen en je bewaakt de kwaliteitsnormen van het SCP, de planning en de inzet van mensen en middelen. Je verzorgt de eindredactie van publicaties over de bevindingen van het onderzoek en presenteert de onderzoeksresultaten in (pers)bijeenkomsten. Daarnaast geef je lezingen en publiceer je over de resultaten van het onderzoek. Binnen je werkterrein vertegenwoordig je het SCP en onderhoud je netwerken binnen beleid en onderzoek.
Functie-eisen
 • Je hebt een relevant wo-diploma in de sociale wetenschappen en bent gepromoveerd.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring in het zelfstandig verrichten van grootschalig kwantitatief onderzoek.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met kwalitatieve methoden van onderzoek.
 • Je hebt bij voorkeur kennis op het gebied van migratie en integratie.
 • Je beschikt over projectmanagementvaardigheden, en presentatie- en redactionele vaardigheden, die naar voren komen in je publicaties.
 • Je bent een bevlogen en inspirerende collega met een onafhankelijke en vernieuwende instelling.
 • Je bent beleidssensitief en beschikt over een relevant netwerk in het beleid en de wetenschap.

Meer informatie over de functie


Arbeidsvoorwaarden vacature
Salarisniveau: schaal 12
Minimum salaris: € 3.511  bruto per maand
Maximum salaris: € 5.219 bruto per maand
(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)
Maximaal aantal uren per week: 32 (0,9 fte)
Dienstverband: vier jaar
Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.
De organisatie
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Het SCP verricht de monitoring van onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid. Het SCP is een professionele organisatie die wetenschappelijk werkt en dat op onafhankelijke wijze doet. Als kennisinstelling van de overheid verricht het SCP beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. Het Sociaal en Cultureel Planbureau valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Werk-/denkniveau
Gepromoveerd (schaal 12)
Meer informatie over de vacature:
Prof.dr. Jaco Dagevos
Email: j.dagevos@scp.nl
Telefoon: 06 31698593
Meer informatie over de sollicitatieprocedure:
Jenny Lekahena-de Wolf
E-mail: j.lekahena@scp.nl
Telefoon: 06 11697065
Reageren (uitsluitend digitaal)
Je kunt tot 10 april 2017  reageren op deze vacature. Je kunt je brief richten aan Prof.dr. J. Dagevos. Je sollicitatiebrief en cv o.v.v. vacature SCP170034 uitsluitend digitaal insturen naar vacatures@scp.nl

Hier gevonden: https://www.scp.nl/Organisatie/Vacatures_en_stages/Vacature_Wetenschappelijk_medewerker_Integratie_en_migratie

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: Teamleider arbeidsparticipatie Vluchtelingenwerk Drenthe


Teamleider arbeidsparticipatie

Betaald, Emmen
Vervanging wegens ziekte.
VluchtelingenWerk zet zich al vele jaren in voor de arbeidsparticipatie door vluchtelingen, als onderdeel van duurzame integratie.
Dientengevolge zijn bij VluchtelingenWerk Noord-Nederland per januari 2017 drie Teamleiders arbeidsparticipatie aangesteld. Als gevolg van ziekte zoeken wij per direct een:
Teamleider Arbeidsparticipatie provincie Drenthe voor 24 uur (per week)
(voor de duur van ziekte, de verwachting is dat dit 2 tot 5 maanden kan duren)
De kandidaat die wij zoeken voldoet aan bijgevoegd profiel en heeft ervaring met het werken met vluchtelingen, heeft kennis van de regionale arbeidsmarkt en maakt aantoonbaar gebruik van een breed netwerk.
Reacties voorzien van motivatie en recent CV tot uiterlijk 9 april 22.00u aan sollicitaties@vwnn.nl
Gesprekken zullen plaatsvinden in Groningen op donderdag 13 april.
De sollicitatiecommissie bestaat uit Jacquelien Sterenborg en Alinda Bennink.
Deze vacature is zowel intern als extern opengesteld.
Bij gelijke geschiktheid, hebben interne kandidaten voorrang waarbij betaalde krachten voor gaan op vrijwilligers/stagiaires.
Nadere informatie over de functie
Functiebeschrijving teamleider
Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Unsubstantiated Decisions by Highest Dutch Courts, complaint European Commission

Erik Scheers has filed a complaint with the European Commission, together with a number of other lawyers: Thom Dieben, Angelique Perdaems and Jaap Lameijer. This complaint (in Dutch) concerns the unsubstantiated decisions of the highest Dutch Courts, the High Council and the Council of State, on appeals filed on the interpretation of certain rules of European law. This concerns cases regarding immigration, as well as criminal and tax law. In various rulings the European Court of Justice and the European Court of Human Rights held that the highest national court is required to ask questions about the interpretation of European rules. This would not be necessary only under certain strict circumstances: if the question is irrelevant to the outcome of the dispute, if the Court has already addressed the issue in the past or if the case is so clear-cut that it is not necessary to ask any questions. A refusal by a national Court of last instance to make a reference to the European Court, providing no basis for justifying its decision, entails a breach of European law. As the highest Dutch courts also dismiss these cases without justification, a complaint has been filed with the European Commission. The European Commission can now ask the Netherlands for an explanation and launch infringement proceedings with the European Court for violating European law.


Bron: https://scheersadvocatuur.nl/en/unsubstantiated-decisions-highest-dutch-courts-complaint-european-commission/


Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Oratie: Grondrechten onder spanning. Bescherming van fundamentele rechten in een complexe samenleving


Op 29 maart 2017 sprak mr. dr. Janneke Gerards haar oratie uit, onder de titel Grondrechten onder spanning. Bescherming van fundamentele rechten in een complexe samenleving. In haar oratie liet zij zien dat grondrechten, zoals het discriminatieverbod of de godsdienstvrijheid, op allerlei manieren onder druk staan. Bekend zijn de problemen in ‘gemankeerde’ democratieën, zoals Turkije, Rusland, Polen en Hongarije. Door de arrestatie van leraren en journalisten is in Turkije bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting en de onderwijsvrijheid aangetast; in Polen vormen ingrepen in de rechterlijke macht een bedreiging voor het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke rechter; enzovoort. Ook het populisme en het toenemend nationalisme kunnen bedreigingen vormen voor de grondrechten, bijvoorbeeld als het ertoe leidt dat islamitische vluchtelingen het land niet meer kunnen binnenkomen of religieuze uitingen worden verboden.
Collectief beheer van goederen
Toch zijn dit volgens Gerards niet de enige bedreigingen voor onze meest fundamentele rechten. Minstens zo belangrijk vindt zij andere, meer subtiele en verborgen manieren waardoor grondrechten onder spanning komen te staan. Zo wijst zij erop dat in onze moderne samenleving steeds vaker wordt uitgegaan van nauwe samenwerking tussen overheid en burgers en steeds meer wordt overgelaten aan de vrije markt. Er is bijvoorbeeld veel enthousiasme voor het collectieve beheer van gemeenschappelijke goederen. Voorbeelden daarvan zijn een groep bewoners van een wooncomplex die samen een moestuin onderhouden, buurtgenoten die een gezamenlijk systeem voor thuiszorg opzetten, of zelfs experimenten met drinkwatervoorziening via coöperaties. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van de deeleconomie, waarbij mensen onder meer op een laagdrempelige manier hun eigen appartement aanbieden als vakantiewoning. Gerards wijst er verder op dat de besluitvorming tegenwoordig op andere manieren verloopt. Zo laat zij zien dat er een verschuiving zichtbaar is van heldere besluitvorming binnen vertegenwoordigende systemen, naar een grote diversiteit van allerlei inspraakmechanismen en varianten van burgerparticipatie. Vooral op lokaal niveau wordt flink geëxperimenteerd met gelote burgerkamers of burgertoppen, waardoor meer mensen direct worden betrokken bij de besluitvorming.
Bewustzijn van risico's voor grondrechten
Gerards laat zien dat deze en andere ontwikkelingen op zichzelf heel waardevol zijn. Ze leiden bijvoorbeeld tot grotere betrokkenheid van burgers en tot het regelen van kwesties op een manier die direct aansluit op hun wensen en belangen. Tegelijkertijd zijn er risico’s voor de grondrechten. Wat bijvoorbeeld te doen als bepaalde mensen niet mogen deelnemen aan een zorgcoöperatie, of als in een inspraakprocedure besluiten worden genomen die negatief uitpakken voor een bepaalde minderheid? Uitsluiting en schending van het discriminatieverbod liggen op de loer, net als gebrekkige toegang tot belangrijke voorzieningen. Gerards roept in haar oratie dan ook op tot bewustzijn van de schaduwzijden van deze ontwikkelingen. Alleen als dat bewustzijn er is, kan worden gezocht naar oplossingen en alleen dan kan worden bekeken hoe belangrijke waarborgen van de rechtsstaat effectief kunnen worden beschermd.
Over Janneke Gerards
Janneke Gerards is sinds 1 april 2016 als hoogleraar fundamentele rechten verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zij is ‘designated chair’ binnen het strategisch programma Instituties voor Open Samenlevingen, ze participeert in het Montaigne Centrum voor geschilbeslechting en conflictoplossing en ze is fellow bij het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM). Sinds 1 januari 2017 is zij programmaleider van de Legal Research Master van de Universiteit Utrecht. Verder is Gerards lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW), de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW, en de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Naast haar wetenschappelijk werk is ze plaatsvervangend raadsheer in het gerechtshof Den Haag. Meer informatie is te vinden op de profielpagina van Janneke Gerards.
Bekijk hier de tekst die Gerards uitsprak tijdens haar oratie.

Deze bijdrage is overgenomen van deze website: https://www.uu.nl/nieuws/oratie-janneke-gerards-grondrechten-onder-spanning

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Verplicht Europees recht tot schorsende werking hoger beroep in asielzaken?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (29 maart 2017) het Hof van Justitie in Luxemburg zogenoemde prejudiciële vragen gesteld over de Europese Procedure- en de Terugkeerrichtlijn. De Afdeling bestuursrechtspraak wil weten of uit deze richtlijnen volgt dat een hoger beroep in een asielzaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak automatisch schorsende werking moet hebben.

Lees hier verder: https://www.linkedin.com/pulse/verplicht-europees-recht-tot-schorsende-werking-hoger-van-den-hoogen?trk=v-feed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3BE8JuHCaLiAHOC15LRA%2BHkA%3D%3D
Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Highly skilled migrants, students and scientific researchers may start business

Highly Skilled Migrants, students and scientific researchers can take up work as an entrepreneur next to their regular job or study per 1 April, 2017. Before this date, these expats required a separate work permit if they wished to work outside the scope of their assigned labor notification.
The permit of highly skilled migrants and students from now on states that work as an entrepreneur is permitted. Scientific researchers who have a Dutch residence permit based on Directive 2005/71 are from now on free on the labor market. They may work as an entrepreneur, or in paid employment.
 Applying for a new residence permit to qualify for these new rights is not necessary; a transition arrangement has been made. The new rights apply to anybody with a valid residence permit for highly skilled migrants, students or scientific reserachers. 
They should still comply with the specific conditions of their residence permit. Their main purpose of stay remains unchanged. For example, study progress should not be compensated due to entrepreneurship.
For more information you can contact Marcel Reurs or Bram van Melle.
reurs@everaert.nl
vanmelle@everaert.nl


Het artikel staat hier: https://www.everaert.nl/en/news/728-highly-skilled-migrants-students-and-scientific-researchers-may-start-business


Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/lInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Nederlandse nationaliteit verliezen en Brexit: doe de Dutch citizen check van Everaert

Mijn buurvrouw uit mijn studententijd kreeg pas in paniek haar broer aan de lijn. Hij is geboren op het eiland Man uit Nederlandse ouders en heeft daardoor de Britse en de Nederlandse nationaliteit. Tenminste dat dacht hij zelf. Na te zijn opgegroeid in Nederland ging hij op een gegeven moment in de buurt van zijn moeder in Wales wonen. Toen zijn Nederlandse paspoort verliep bleek dat een paspoort van Man stukken goedkoper was dus vroeg hij die aan. Nu echter Brexit in werking is getreden en zijn broers en zussen over allerlei EU landen zijn verspreid en hij bovendien geen arm studentje meer is leek het hem handig om een nieuw Nederlands paspoort te gaan aanvragen. Het is immers maar afwachten hoe dit allemaal gaat lopen. Tot zijn schrik vertelde de ambassade dat doordat hij de laatste 10 jaar in Wales had gewoond hij zijn Nederlandse nationaliteit was kwijtgeraakt.

Zijn zus dus mij bellen. Nou weet ik veel van vreemdelingenrecht maar van het Nederlandse nationaliteitsrecht weet ik alleen de basis. Vandaar dat ik beloofde eens rond te gaan vragen. Net op dat moment publiceerde Marcel Reurs van Everaert een link naar de Nationaliteitscheck van hun kantoor: https://www.everaert.nl/en/dutch-citizenship-checkWytzia Raspe
Wytzia Raspe
ja ik ga het aan zijn zus sturen. Dank Marcel Reurs. ikzelf zit niet zo in nationaliteitsrecht
Marcel Reurs
Marcel Reurs
Ik ook niet zo erg. Het is erg specialistisch. Je moet echt heel erg veel vlieguren maken in het nationaliteitsrecht om daar adequaat in te kunnen adviseren. Hermie de Voer en Vera Kidjan doen dit de hele dag door; die kunnen dat dromen :)
Bram Van Melle Wales is vooralsnog constituentend onderdeel van Verenigd Koninkrijk en in elk geval voor nog 2 jaar onderdeel van de EU. dat betekent dat een hoofdverblijf daar de 10-jaars verliestermijn stuit. lijkt me verstandig om inderdaad even contact met Hermie op te nemen... Ambassades nemen soms te makkelijk aan dat verliestermijn van toepassing is (ervaringen van cliënten zijn heel verschillend per post)


 Natuurlijk kunt u die Nationaliteitscheck van hen ook in andere gevallen doen.
Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

De kift van de "partijen der ontevredenen" en onze kamervoorzitster uit Marokko

De PVV en Denk lijken op elkaar. Beide partijen vinden dat hun doelgroep wordt achtergesteld. Of het nu gaat om het gevoel dat "die buitenlanders alles krijgen en wij niet" of om "wij als allochtonen krijgen geen kansen", de gemeeschappelijke deler is om de schuld bij "de Ander" te leggen. 

Een ander gemeenschappelijk iets is dat ze beiden Khadija Arib niet moeten. Mevrouw Arib is zonder tegenkandidaat herkozen als kamervoorzitster.

De PVV hamert er op dat ze ook nog een Marokkaans paspoort heeft en daardoor ook loyaal is aan Marokko. Denkt onze Indo met een Oost-Europese vrouw (hoe kan je dan zo xenofoob zijn?) nou werkelijk dat afstand doen van een nationaliteit maakt dat je opeens niets meer met je geboortegrond hebt? Mijn vader komt uit het Hoge Noorden en ondanks 40 jaar voor de klas staan in Schiedam galmde hij al oliebollen-bakkend "Het Peert van Ome Loeks" en werd Oude Wijven koek en droge worst iedere zomer naar het zuiden vervoerd. Mijn Limburgse senior bij de IND vroeger vond het werelds dat ik de emails van zijn vader in het Limburgs kon lezen en begrijpen. Mijn Limburgse vriendje (waardoor ik het Limburgs had geleerd) had een Limburgs troetelnaampje voor me. Al die Nederlanders die nooit een Nederlands programma kijken maar hun schotel op TV Irak of Turkije hebben gericht. De band met je geboortgrond wordt niet verbroken door een stuk papier in te leveren. In mijn optiek is er niets mis met een dubbele nationaliteit behalve als het de belangen van Nederland zou kunnen schaden. Ik kan me zo voorstellen dat en Noord Koreaanse Nederlander een baan in het leger kan vergeten.

DENK denkt dat de Khadija's uit de Schilderswijk niets hebben aan een kamervoorzitster die is geboren in Marokko want ze is veel te Nederlands. De mannenbroeders vinden "Nederlands" blijkbaar iets  waar die zich niet mee identificeren. Nou zitten die meiden uit de Schilderswijk bij mij in de klas dromend van een baan als jurist. Wat is nou meer stimulerender dan zien dat je als migrantenkind burgemeester van Rotterdam kan worden, kamervoorzitster, als streng gelovig moslim met een baard of een hoofddoek succesvol advocaat? Of kamerlid met 7000 euro in de maand strak in het pak? Docent? Arts in het ziekenhuis?

Er zullen zeker mensen zijn die mevrouw Arib niet aardig vinden en dat mag. Dan hebben we het over een persoonlijke voorkeur maar ageren tegen iemand omdat die een dubbele nationaliteit heeft of omdat die te Nederlands is vind ik klinken als discriminatie.Geert Wilders (PVV) feliciteert Khadija Arib met haar herbenoeming tot voorzitter van de Tweede Kamer.
Geert Wilders (PVV) feliciteert Khadija Arib met haar herbenoeming tot voorzitter van de Tweede Kamer.
Foto: ANP

Kamervoorzitter Khadija Arib heeft gereageerd op de PVV-kritiek op haar dubbele paspoort. "Mijn nationaliteit zegt niets over mijn loyaliteit."
(..)
Waar ze aan de ene kant te Marokkaans zou zijn, krijgt Arib ook kritiek dat ze te Nederlands zou zijn. De partij Denk blijft dat maar insinueren. Ze zou geen voorbeeld zijn voor de Khadija's in de Schilderswijk. Arib denkt dat die partij misschien niet wil dat zij een voorbeeld is voor deze Khadija's, maar uit reacties merkt ze dat ze zo wel wordt gezien.

Het hele artikel staat hier in de Telegraaf: http://www.telegraaf.nl/binnenland/27922016/__Arib__zegt_niets_over_loyaliteit__.html


Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Heeft de neef van de Noord Koreaanse dictator in Nederland asiel aangevraagd?

Zit neefje van Kim Jong-un ondergedoken in Nederland?

De Noord-Koreaanse Kim Han-sol (21), het neefje van dictator Kim Jong-un, zit mogelijk in Nederland. Han-sol is een van de grootste vijanden van het Noord-Koreaanse regime.

(...)

Kim Jong-un ziet zijn familieleden als troonconcurrenten. Aangezien Han-sol de meest logische troonopvolger is, ziet Kim Jong-un hem als een bedreiging en loopt hij volgens experts een reëel gevaar.

Han-sol woonde eerder in Macau, maar het is goed mogelijk dat hij na de moord op zijn vader via Taiwan naar Nederland is gevlogen. Dat Nederland nu wordt genoemd, is niet voor het eerst.
De groepering Cheollima Civil Defense kwam vorige maand opeens met een video waarop Han-sol zelf de kijkers toesprak.’Mijn vader is een paar dagen geleden vermoord’, vertelt de jongeman daar rustig. ‘Ik hoop dat het allemaal snel beter wordt.’ Cheollima voegde er een verklaring bij waarin Nederland werd bedankt, en in het bijzonder de Nederlandse ambassadeur in Seoul, Lody Embrechts.


Lees het hele artikel in Elsevier: http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2017/04/zit-neefje-van-kim-jong-un-ondergedoken-in-nederland-482725/

Ik kan me niet voorstellen dat hij zo dom is om aan te geven waar hij zit. Het zal eerder een Schengenvisum zijn dat hij heeft gekregen en daarmee kan je half Europa in.

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Geen vreemdelingenrecht maar een boek dat veel vreemdelingenrecht-juristen of tolken zal intereseren

Ik ben een verwoed lezer. Geen beter excapisme. Een website geeft mensen als ik gratis boeken onder de voorwaarde dat je ze recenseert. Sommige vind ik helemaal niets. Andere zijn juweeltjes. Voor de mensen onder ons die al jaren asielzaken doen als jurist of tolk en daar veelvuldig met Irakezen te maken kregen en / of  het nodige weten van de geschiedenis van Irak en Jordanie is het onderstaande boek een aanrader.One of the best novels I read in a long time! "Shepherds use religion to fight; sheep fight over religion". It is one of the great quotes in the novel written by Dutch historian Piet Hein Wokke (3 June 1985) who studied history in Groningen, focusing on contemporary conflicts and Middle Eastern history. Even when the book is set in a fictitious country called Beledar situated between Jordan and Iraq, the novel sheds light on many real things regarding the region while telling a captivating story in the meantime: What is the difference between the Sunni and the Shi'a muslims? Why did people call followers of Islam Mohammedans in the past and why do Muslims prefer to be called Muslims? (Because they think the term Mohammedans implies they worship Mohammed like Christians worship Christ). And when you are familiar with the history of the region you recognise elements of Jordanian and Iraqi historic facts in the tale of fantasy Beledar.


The story is about two young boys: Abdullah and Khalid who are just in their teens when the story starts and when young emir Jalal (who will become King later on) takes over the reign from his father. Still children both boys have to kill someone.


Abdullah is a street rat from the city who is given the chance to go and work for king Jalal. Khalid a younger son of a more or less well-to-do merchant from a desert oasis who runs away to the army with his brother and rises through the ranks.


We follow both boys growing up into men and in between we see short glimpses of King Jelal who in my opinion is the real hero of the story. A king who quotes Shakespeare, is aware he is a descendant of the prophet Mohammed but refuses to believe in a God as mankind is "shortsighted, self-centered and treacherous" and no God would create a species like that in his opinion. Although an Arab lord he is more British than anything else. Stiff upper lip and all.


Beledar is emerging into something more modern under King Jelal but not everyone likes that policy so under a prospering society currents of discontent are whirling.


In the end it is the conscience and courage of both Abdullah and Khalid that are tested. And unlike in his youth when revenge was brought upon someone here one of them says in the end: "Retribution for an injury is equal injury. However who forgives an injury and make reconciliation will be rewarded by God" and the other man feels the eyes of the king burning into his soul again.


I have the feeling the writer wants to continue the story in another book. Maybe that is one of the reasons some things are not crystal clear in the end. The writer choose sto show us a glimpse into the future of Beledar and our hero. I would have advised against that or to continue writing the whole story.


Nevertheless a brilliant book that had my Muslim colleague and I discussing it. I certainly can recommend buying it. I myself was given the opportunity of an advanced copy for the Netgalley-site.(Amazon.com verkoopt de boeken onder Amerikaans recht en daardoor zijn ze veel goedkoper dan dat wij gewend zijn. Kindle boeken kan je op de telefoon of tablet dan wel pc lezen met een gratis App)

Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator