De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

08 november 2018

Nieuw promotieonderzoek over Raad van State in asielzaken


De hoogste asielrechter geeft te weinig tegenwicht

De vreemdelingenkamer van de Raad van State verzaakt zijn taak. Er wordt vooral gezocht naar bewijs dat een asielzoeker géén vluchteling is.
Net in de week dat de Raad van State met Thom de Graaff een nieuwe vicepresident krijgt, verschijnt er een kritisch proefschrift over de jurisprudentie van de vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrecht van die Raad van State. Woensdag promoveerde Karen Geertsema aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een proefschrift over de rechtelijke toetsing in het asielrecht. De nieuwe vice-president kan dus gelijk aan de slag, ook al omdat het instituut volgens menigeen sowieso danig op de schop moet.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/07/de-hoogste-asielrechter-geeft-de-staat-te-weinig-tegenwicht-a2754087


Hier kunt u het boek op Bol.com bestellen en steunt u zo ook onze site.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Zomaar wat gedachtes bij de pleidooien voor nog een kinderpardon

Honderden (waarschijnlijk duizenden) in Nederland geboren en gewortelde kinderen noemen zich toch Turk of Marokkaan. Maakt het streven naar een asielvergunning door ouders dat perspectief zo verschillend? 

Waarom wel een Kinderpardon maar geen remigratie als je ouders je mee terug hebben genomen naar zeg Marokko (nu alleen als je hier heel veel jaar hebt gewoond mogelijk)? 

Waarom kinderen uit veilige landen een verblijfs- vergunning geven en niet een multiple entry visum en begeleiding in het land van nationaliteit? 

Waarom mag een kind uit een veilig land blijven en moet een echte vluchteling zijn kind op een bootje zetten omdat ambassadeasiel niet meer bestaat? 

Was er geen sprake van overbevolking hier volgens de krant?


Cora van Nieuwenhuizen, dat is dan twee keer een boete van €8.000 wegens overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen - eentje voor Tim Hofman en eentje voor Defence for Children -, dat is dan twee keer een boete van €8.000 wegens overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen - eentje voor Tim Hofman en eentje voor - want dit was in beide gevallen zonder meer arbeid in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen. En waarschijnlijk nog een boete wegens strijd met de Arbeidstijdenwet ivm kinderarbeid. Daar weten uw collega's en alles van. , .


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Hoe #veiliglanders voor overlast zorgen


Het is weer heibel in de bus naar Ter Apel

Asielzoekers ‘Veiligelanders’ zorgen voor onrust in bus 73 naar het azc in Ter Apel. Chauffeurs dreigen met een boycot. Door de lange asielprocedures bij de IND blijven de probleemgevallen ook langer hangen.


 Het gedoe begint bij de halte. Zodra bus 73 stopt voor het asielzoekerscentrum en de azc-bewoners zijn uitgestapt, gaan hun gebruikte dagkaarten van hand tot hand naar de instappers, die er direct gebruik van maken. De beveiliger van dienst fungeert als reisleider. „No, this is for Stadskanaal. Not Emmen.”

Lees verder in het NRC:  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/06/het-is-weer-heibel-in-de-bus-naar-ter-apel-a2754130


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

UITSPRAAK over verblijfsgat bij te laat verlengde verblijfsvergunning asiel

ECLI:NL:RBDHA:2018:13191

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 06-11-2018
Datum publicatie 08-11-2018
Zaaknummer NL18.13831 en NL18.14133
RechtsgebiedenVreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie
Ingangsdatum verlenging asielvergunning. Verlengingsverzoek te laat ingediend. Verblijfsgat. Motiveringsgebrek ten aanzien van verschoonbaarheid. Minderjarig. Ook sprake van excessief formalisme gelet op nieuw en gunstiger beleid van verweerder ten aanzien van te laat ingediende verlengingsaanvragen. Beroep gegrond. Proceskostenveroordeling
VindplaatsenRechtspraak.nl

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Middelburg
Bestuursrecht
zaaknummers: NL18.13831 en NL18.14133


uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaken tussen

[naam] , eiser, en

[naam 2] , eiseres,
gezamenlijk te noemen: eisers,
(gemachtigde: mr. M. Dalloesingh),
en
de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, daaronder begrepen zijn rechtsvoorgangers, verweerder,
(gemachtigde: mr. J.E.P. Pijnenburg).

Procesverloop

Eisers hebben beroep ingesteld tegen de twee afzonderlijke besluiten van verweerder van 23 juli 2018 (de bestreden besluiten).
Het onderzoek op zitting heeft plaatsgevonden op 8 oktober 2018. Eisers zijn verschenen, bijgestaan door hun gemachtigde en hun ouders. Als tolk is verschenen D. Madjlessi. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

1. Eiser is geboren op [geboortedatum] en eiseres op [geboortedatum 2] . Zij zijn broer en zus. Beiden bezitten de Afghaanse nationaliteit. Op 22 oktober 2014 heeft verweerder hen verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd verleend, met ingang van 13 maart 2013 en geldig tot 13 maart 2018.
2. Eisers hebben op 23 april 2018 schriftelijk aanvragen ingediend om hun verblijfsvergunning te verlengen. Omdat de verlengingsaanvragen zijn ontvangen na het verstrijken van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunningen, heeft verweerder de vergunning niet verlengd aansluitend aan het verlopen van hun vergunning op 13 maart 2018, maar per 23 april 2018. Dat betekent dat sprake is van een onderbreking in hun verblijfsrecht, een zogenoemd ‘verblijfsgat’. Verweerder stelt zich op het standpunt dat het tijdig indienen van de aanvragen de eigen verantwoordelijkheid van eisers is. Er is niet gebleken dat het niet tijdig indienen eisers niet kan worden toegerekend, aldus verweerder.
3. Eisers hebben beroep ingesteld tegen de bestreden besluiten. Zij menen dat wel sprake is van een verschoonbare situatie. Op 26 januari 2018 heeft eiser voor zijn moeder via de computer een verlengingsaanvraag ingediend, deze is ingewilligd door verweerder. Voor hemzelf en zijn zusje lukte dit op datzelfde moment niet digitaal. Eisers hebben zich dat niet direct gerealiseerd. Toen zij daarachter kwamen, hebben zij alsnog meteen een schriftelijke verlengingsaanvraag ingediend en verweerder geïnformeerd over de gang van zaken met een begeleidend schrijven.
De rechtbank oordeelt als volgt.
4. De rechtbank ziet zich allereerst ambtshalve voor de vraag gesteld of eisers belang hebben bij een inhoudelijke beoordeling van hun beroepen. Dit is het geval als het resultaat dat eisers nastreven daadwerkelijk kan worden bereikt en het realiseren van dat resultaat voor hen feitelijke betekenis kan hebben. Als dat niet zo is, dan moet het beroep wegens het ontbreken van procesbelang niet-ontvankelijk worden verklaard. Met partijen is de rechtbank van oordeel dat eisers procesbelang hebben. In toekomstige procedures, bijvoorbeeld de procedure tot naturalisatie, is het van belang dat eisers ononderbroken rechtmatig verblijf hebben gehad. De beroepen zijn dan ook ontvankelijk en de rechtbank zal overgaan tot een inhoudelijke beoordeling daarvan.
5. Een verblijfsvergunning asiel wordt verleend met ingang van de datum waarop de aanvraag door verweerder is ontvangen. Dit geldt ook voor verlengingen. Indien een verlengingsaanvraag te laat is ingediend maar dit niet aan de vreemdeling kan worden toegerekend, kan de verblijfsvergunning worden verlengd met ingang van de dag na die waarop de geldigheidsduur van de ‘oude’ vergunning afloopt. Dit volgt uit artikel 44, tweede en vijfde lid, van de Vw1.
6. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich, met de gegeven motivering in de bestreden besluiten, niet op het standpunt kunnen stellen dat de te late indiening van de aanvragen eisers valt toe te rekenen. Uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid in beginsel bij de vreemdeling ligt maar in dit geval gaat het om twee minderjarige kinderen. Eisers hebben op 22 oktober 2014 als veertien- en negenjarige hun vergunning verleend gekregen, bij beschikking van hun moeder. Eiser heeft tijdig de verlengingsaanvraag voor zijn moeder op digitale wijze ingediend. Eiser heeft gesteld dat hij ook getracht heeft om op dezelfde datum op dezelfde wijze een verlengingsaanvraag voor hemzelf en voor zijn zusje in te dienen, maar dat dit toen niet lukte, waardoor zij in de veronderstelling waren dat dit reeds geregeld was door de verlengingsaanvraag van hun moeder. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich onvoldoende rekenschap gegeven van de minderjarigheid van eisers – zowel ten tijde van de verlening van de vergunning, als ten tijde van de aanvraag om verlenging – en van hun verklaringen over de gang van zaken bij de aanvraag om verlenging van de vergunning. Derhalve is er sprake van een onvoldoende belangenafweging en een motiveringsgebrek. De rechtbank vernietigt de bestreden besluiten wegens schending van artikel 3:46 van de Awb2.
7. Daarnaast wijst de rechtbank op het nieuwe beleid van verweerder, neergelegd in hoofdstuk C2/10.1 van de Vc.3 Volgens dit beleid gaat verweerder niet langer uit van de datum van de (te late) aanvraag wanneer de vreemdeling de aanvraag heeft ingediend na afloop van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel. Een wenselijk gevolg hiervan is dat geen sprake meer zal zijn van onderbrekingen in verblijfsrecht. Verweerder heeft ter zitting desgevraagd verklaard dat dit volgens de overgangsregeling alleen geldt voor (verlengings-) aanvragen vanaf 1 oktober 2018 en daarom niet voor eisers. De rechtbank is van oordeel dat dit standpunt is aan te merken als excessief formalistisch. Eisers voldoen immers verder aan alle overige voorwaarden, het beleid is ten gunste van eisers gewijzigd en er is sprake van grote gevolgen voor eisers wanneer verweerder vast blijft houden aan een latere ingangsdatum.
8. De beroepen zijn gegrond.
9. De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eisers gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 1.002 (1 punt voor het indienen van de beroepschriften en 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 501 en een wegingsfactor 1, voor twee samenhangende zaken).

Beslissing

De rechtbank:
- verklaart de beroepen gegrond;
- vernietigt de bestreden besluiten;
- draagt verweerder op nieuwe besluiten te nemen op de aanvragen van eisers met inachtneming van deze uitspraak;
- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eisers tot een bedrag van € 1.002 (duizendentwee euro).
Deze uitspraak is gedaan door mr. B.F.Th. de Roos, rechter, in aanwezigheid van S.A.K. Kurvink, griffier.
Deze uitspraak is in het openbaar gedaan, digitaal ondertekend en bekendgemaakt op:
Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak kan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen 4 weken na de dag van bekendmaking. Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening of om het opheffen of wijzigen van een bij deze uitspraak getroffen voorlopige voorziening.

 Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:13191


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Apart zeg: 1-F er met inreisverbod komt hierheen met een verblijfsvergunning uit Italie? Schengen????????

ECLI:NL:RBDHA:2018:13234

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraa 06-11-2018
Datum publicatie 08-11-2018
Zaaknummer AWB 18/2687
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie Iraanse. Inreisverbod. Opheffing. Voorlopige voorziening. Geen uitzettingshandelingen. Verzoek afgewezen
Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Middelburg
Bestuursrecht
zaaknummer: AWB 18/2687
uitspraak van de voorzieningenrechter op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen
[naam] , verzoeker
(gemachtigde: mr. N. Vollebergh),
en
de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder
(gemachtigde: mr. A. Peeters).

Procesverloop

Bij besluit van 16 maart 2018 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van verzoeker tegen het besluit tot ongewenstverklaring gegrond verklaard en diens verzoek om opheffing van zijn inreisverbod alsnog afgewezen.
Verzoeker heeft beroep ingesteld tegen het bestreden besluit. Hij heeft verder de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, inhoudende dat hij de behandeling van het beroep in Nederland mag afwachten.
Verzoeker heeft de voorzieningenrechter verzocht om met spoed op het verzoek om een voorlopige voorziening te beslissen.
Op verzoek van de voorzieningenrechter heeft verweerder een verweerschrift ingediend.
De voorzieningenrechter doet met toepassing van artikel 8:83, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitspraak zonder zitting.

Overwegingen

1. Verzoeker is geboren op [geboortedatum] en bezit de Iraanse nationaliteit. Hij is in het verleden in het bezit geweest van een asielvergunning. Bij besluit van 18 augustus 2003 is deze vergunning ingetrokken. Vervolgens is vastgesteld dat op verzoeker artikel 1F van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van toepassing is. Bij besluit van 7 maart 2013 is aan verzoeker een inreisverbod voor de duur van tien jaar opgelegd.
2. Verzoeker heeft een verzoek ingediend om opheffing van zijn inreisverbod. Bij besluit van 4 december 2017 (het primaire besluit) heeft verweerder dit verzoek ingewilligd en is verzoeker ongewenst verklaard.
3. Verzoeker heeft bezwaar gemaakt tegen het primaire besluit. Bij het bestreden besluit is het bezwaar van verzoeker gegrond verklaard, is afgezien van de ongewenstverklaring en is alsnog bepaald dat verzoekers inreisverbod niet zal worden opgeheven.
4. Bij het bestreden besluit is verzoeker aangezegd dat hij Nederland meteen moet verlaten. Vervolgens is verzoeker door de vreemdelingenpolitie (AVIM) bevolen om onmiddellijk terug te keren naar het grondgebied van Italië. Verzoeker is aldaar in het bezit van een humanitaire verblijfsvergunning.
5. Op wat verzoeker daartegen aanvoert wordt hierna ingegaan.
De voorzieningenrechter oordeelt als volgt.
6. Op grond van artikel 8:81, eerste lid, van de Awb kan de voorzieningenrechter van de bestuursrechter die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist.
7. De voorzieningenrechter stelt vast dat de bestuursrechter van deze rechtbank bevoegd is om te beslissen op het beroep tegen het bestreden besluit en dat het onderhavige verzoek om een voorlopige voorziening daarop betrekking heeft. Het verzoek is dan ook ontvankelijk. Vervolgens moet de voorzieningenrechter beoordelen of sprake is van onverwijlde spoed.
8. Verzoeker stelt in zijn aanvullend verzoekschrift dat aan hem door de AVIM een bevel is uitgevaardigd om zich onmiddellijk naar Italië te begeven en dat de mogelijkheid om de zitting van de rechtbank over het bestreden besluit op 18 december 2018 aanstaande bij te wonen daardoor in gevaar komt. De voorzieningenrechter stelt echter vast dat het bevel dat verzoeker bij het aanvullend verzoekschrift heeft gevoegd al dateert van 11 oktober 2018. Verweerder heeft meegedeeld dat uit dit bevel slechts de zelfstandige vertrekverplichting van verzoeker blijkt en dat geen sprake is van enig voornemen om ten aanzien van verzoeker uitzettingshandelingen te verrichten. De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat op dit moment geen sprake is van een spoedeisend belang.
9. Het verzoek is kennelijk ongegrond.
10. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening af.
Deze uitspraak is gedaan door mr. B.F.Th. de Roos, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van mr. A.S. Hamans, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 6 november 2018.


 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:13234Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE bij de COA: Management assistente van locatiemanager op een asielzoekerscentrum

 
Als fulltime management assistente (bepaalde tijd) voor de locatie Goes voorzie je in de regelende-, administratieve- en inhoudelijk ondersteunende taken voor de locatiemanager. Tot je taken behoren o.a. Verzorgt de correspondentie van de unitmanager of het teamhoofd; Selecteert in- en externe post, verzorgt aanvullende informatie en legt deze voor ter afhandeling; Handelt routinematige kwesties zelfstandig af; Organiseert / beheert de agenda / inbox en maakt in- en extern afspraken; Bereidt vergaderingen, zowel inhoudelijk als organisatorisch voor, notuleert vergaderingen; Maakt verslag en bewaakt de procedurele uitvoering van de besluiten; Be- en handelt binnenkomend telefoonverkeer af; Organiseert / beheert de documentenstroom / het archief; Verzamelt en verwerkt diverse gegevens en vraagt informatie op zowel in- als extern; Faciliteert bij personele mutaties; Contactpersoon voor secretariaat Arbeidsvoorwaarden
Standplaats; Goes Een dienstverband van 16-28 uur per week, die iedere woensdag kan werken, andere dag / dagen in overleg) De vacature is per direct voor de periode van een half jaar, mogelijk voor langere periode. Het bruto uurloon start bij € 14,61 bruto per uur. Er is een tegemoetkoming in reiskostenvergoeding.

Over de werkgever

In een dynamische omgeving voert het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn taak uit, het opvangen en begeleiden van mensen. Hun vak, het opvangvak, is steeds in ontwikkeling. Het COA is een organisatie die zich continu aanpast aan de veranderende vraag vanuit politiek en samenleving en het fluctuerende aantal bewoners. In deze dynamiek zorgen ze voor veiligheid, leefbaarheid en beheersbaarheid op de centra. Zo kunnen de bewoners werken aan hun toekomst.
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie die zorgt voor opvang, begeleiding en uitstroom van vreemdelingen. Dit doen wij met veilige huisvesting, verstrekking van middelen van bestaan en met gerichte programma's.

Vereisten

Voor deze spin-in -het-web-baan heb je een afgeronde MBO-4 opleiding op het gebied van management assistent, MBO secretarieel en/of Schoevers secretarieel en ken je de klappen van de zweep op een secretariaat. Het pro actief zijn, het vermogen om problemen snel op te lossen, kritisch, organisatiesensitief, stressbestendig en flexibel zijn binnen je werkzaamheden zijn begrippen die 1-op-1 bij je passen.


Meer informatie: https://www.uitzendbureau.nl/vacature/7919341-management-assistente-azc?utm_source=trovit&medium=referral&campaign=trovit-organic

The Case of the Administrative Arrangement on Asylum-Seekers between Greece and Germany: A tale of “paraDublin activity”?


Stathis Poularakis, Legal advisor - Advocacy Officer Médecins du Monde – Greece*
* Reblogged from the EDAL blog. An earlier version of this article was published in Greek on immigration.gr blog. The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of Médecins du Monde – Greece. Special thanks go to Evangelia Tzironi, PhD Candidate at the Law School of the National and Kapodistrian University of Athens for proofreading the article.
In mid-August 2018, Germany, Greece and Spain agreed on the sketchy details of the initial migration compromise deal that was reached on the sidelines of the EU Summit in Brussels in late June 2018. In this context, the Ministers on Migration of Germany and Greece reaffirmed their commitment by exchange of letters, to work towards common European solutions and to avoid any unilateral measure with respect to migration and asylum.   
 n particular, both countries underlined their support for concluding the revision of the Common European Asylum System by end of 2018 “with the aim of achieving the goal of fair sharing of responsibility and solidarity”. In the event of a crisis – defined as a situation where asylum applications have surpassed a certain percentage e.g. 140% of a State’s fair share of asylum applications based on objective criteria (total population and GDP) – Germany committed to support Greece in the Council (of the European Union), especially on the adoption of additional support measures at European Union level. Germany agrees also that further supportive and development measures need to be adopted on the five Greek islands of Eastern Aegean, where the hotspot approach is implemented, in order to assist local communities. Finally, Germany affirms its commitment to increase the human resource capacity in Greece, through the EU Asylum Support Office (EASO), with the aim to strengthen the asylum system.

The final operational details of the aforementioned political agreement were annexed to the letters, under the Title “Administrative Arrangement”. This blog post aims to outline the key points of this “Arrangement”, to examine its legal nature arguing that argue that this document is a bilateral treaty whose scope extends beyond the Dublin Regulation, and to critically assess its impact on the EU asylum policy.


Continue here: http://eulawanalysis.blogspot.com/2018/11/the-case-of-administrative-arrangement.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EuLawAnalysis+%28EU+Law+Analysis%29Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Paid Internship: We're delighted to share a new opportunity for emerging leaders from refugee backgrounds to support the production of Refugee Week 2019.

We're delighted to share a new opportunity for emerging leaders from refugee backgrounds to support the production of Refugee Week 2019.  
Funded by Ben and Jerry’s Foundation, the new Refugee Week leadership project aims to ensure the perspectives and expertise of people who have experienced displacement are at the heart of Refugee Week.

Successful candidates will have the opportunity to:
 • Receive free leadership training and mentoring
 • Undertake a short paid internship, where they will to help produce a Refugee Week event or project
 • Contribute to the Refugee Week Conference in February
 • Input into national Refugee Week strategy meetings
For more information and to apply, go to www.bit.ly/refugeeweekleadership
We'd be grateful if you could help us spread the word about this exciting project by forwarding this email to your networks.

If you're able to share on social media too that would be great - here's a suggested Tweet:

Passionate about changing attitudes to refugees? Want to develop your leadership skills in refugee rights, media, education or arts & social change? From a refugee background? @refugeeweek leadership project is recruiting, apply by 30 November: www.bit.ly/refugeeweekleadership

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vacatures voor juristen bij de IND

Waarom dure inhuur terwijl je als ambtenaar ook gewoon een contract voor 2 jaar krijgt? Je kan ook een jaarcontrat bieden toch? Nu betalen wij, de belastingbetalers, dubbel en wordt er veel uitgegeven aan opleiding terwijl mensen die al wel ervaring hebben en niet thuis op de bank zitten echt niet solliciteren. Denk bijvoorbeeld aan mensen bij de rechtbank met een tijdelijk contract of iemand uit de advocatuur. Of zoals mijn vriendin I en ik vroeger die overstapten van Vluchtelingenwerk.


 Ook niet handig om alleen juristen te noemen en vervolgens in de toelichting na commentaar van IND-ers te zeggen dat andere studies ook welkom zijn.


Ben jij een jurist en lijkt het je leuk om als hoor- en beslismedewerker aan de slag te gaan bij de IND? Lees dan verder. 
Wij zijn doorlopend op zoek naar nieuwe collega's met een afgeronde juridische HBO/WO opleiding met kennis van de AWB en Vreemdelingenrecht. Geinteresseerd?
Bekijk dan de verschillende vacatures en mogelijkheden bij de onderstaande organisaties waarmee we samenwerken. DPA Professionals https://lnkd.in/e5EdArd USG Legal NL https://lnkd.in/eWFxuPC Yacht locaties Schiphol en Zevenaar: https://lnkd.in/emCdhAq Locaties Ter Apel en Zwolle: https://lnkd.in/e7Fmx35 Locaties Den Haag en Den Bosch/Budel: https://lnkd.in/eCwcww7

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

The Table of Brotherhood: een reeks diners waarbij mensen uit het bedrijfsleven en nieuwkomers met verschillende achtergronden samen aan tafel te gaan.

"Op woensdag 14 november organiseert De Nieuwe Poort Amsterdam de eerste editie van The Table of Brotherhood: een reeks diners waarbij mensen uit het bedrijfsleven en nieuwkomers met verschillende achtergronden samen aan tafel te gaan. Voorafgaand aan het diner vindt een workshop plaats, die erop gericht is beide groepen dichter bij elkaar te brengen.

Het evenement begint om 18:00 in De Nieuwe Poort te Amsterdam. Wil je hier met je bedrijf bij zijn of wil je hier meer over weten? Meld je aan of stuur ons een berichtje!"

Klinkt als een goed initiatief want mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt missen vaak een netwerk

 Gevonden in de Nieuwbrief van D Nieuwe Poort. Contactpersoon: meinders@denieuwepoort.orgInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

02 november 2018

Is kerkasiel een ondermijning van de rechtsstaat?

 Kerkasiel: wanneer je in de Middeleeuwen het altaar van een kerk vastgreep was je immuun voor rechtsvervolging. Toen ik jong was bivakkeerden asielzoekers soms zo ook in kerken. Nu geldt die immuniteit niet meer. Wel zie je kerken soms bijspringen als mensen in humanitaire nood komen. Het is dus wel een "onderhandelingsargument" richting de overheid. Ik vind het geen ondermijning van de rechtstaat: we hebben hier vrijheid van meningsuiting. Waar ik meer moeite mee heb is wanneer gemeenten geld dat bestemd is voor de inwoners gebruiken om mensen die te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsrecht hebben hier te houden. En wat de kerken betreft: kijk ook eens hoe u op een afstand hulp kunt bieden bijvoorbeeld via Dorcas

In Elsevier staat hierover een artikel:

‘Kerkasiel is ondermijning van de rechtsstaat…’In een oproep aan staatssecretaris van Vreemdelingenzaken Mark Harbers (VVD) vragen 75 gemeenten om een oplossing voor de naar schatting 400 kinderen die ruim vijf jaar in Nederland verblijven en voor wie uitzetting dreigt.
Dat meldt dagblad Trouw woensdag. De directe aanleiding voor de oproep is het Armeense gezin Tamrazyan. De 21-jarige uitgeprocedeerde asielzoeker Hayarpi Tamrazyan zou volgens de geldende regels moeten worden uitgezet naar Armenië maar krijgt nu met haar familie kerkasiel in Den Haag.
Opvallend is dat in driekwart van de gemeenten die de oproep steunen het CDA instemde met een motie tot de oproep aan Harbers. Daarmee gaat de partij lijnrecht in tegen het landelijke beleid.

Lees hier verder: http://tinyurl.com/y9n7lehx 

Wat vindt U: 
Hebben gemeenten gelijk en heeft Den Haag onvoldoende oog voor de maatschappelijke onrust die uitzetting lokaal teweegbrengt? Of werken deze kerken en gemeenten die hen de hand boven het hoofd houden actief mee aan ondermijning van de rechtsstaat?

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

21 oktober 2018

Stage bij de Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten - Afdeling Sociaal-Economische VN-Zaken: migratie en humanitaire hulp (o.a. UNHCR, UNRWA)


Stage bij de Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten - Afdeling Sociaal-Economische VN-Zaken: migratie en humanitaire hulp (o.a. UNHCR, UNRWA)

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Standplaats
Den Haag
Publicatiedatum
4 oktober 2018
Sluitingsdatum
23 oktober 2018
De afdeling Sociaal-Economische VN-zaken van de Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten (DMM-SE) is op zoek naar een stagiaire voor een periode van zes maanden (40 uur per week) van medio februari tot medio augustus 2019.

Werkomgeving

De afdeling Sociaal-Economische VN-Zaken is verantwoordelijk voor de coördinatie, de monitoring en deels uitvoering van het beleid ten aanzien van de fondsen, programma’s en gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties. Het betreft o.a. UNDP, UNICEF, UNFPA, UNWOMEN, WHO, UNAIDS, ILO, WFP, FAO, UNESCO en UNEP. Ook levert en coördineert DMM-SE de Nederlandse inbreng in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) op de sociale en economische thema's, en in de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) en haar functionele commissies. Tevens houdt de afdeling zich bezig met een aantal overkoepelende thema’s, zoals  humanitaire hulp en migratie, in het bijzonder de follow-up van de VN-top over migratie die vorig jaar tijdens de ministeriële week van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York plaats vond. Nederland werkt op het gebied van migratie intensief samen met andere landen en internationale fora zoals ook de EU.

Stage omschrijving

De stage kent geen specifieke onderzoeksopdracht. Wij zoeken iemand die ondersteunende werkzaamheden kan verrichten bij de voorbereiding en afwikkeling van de Nederlandse beleidsinzet van twee wereldwijde VN-overeenkomsten over migratie en vluchtelingen. Ook maakt de beleidsinzet ten aanzien van VN-vluchtelingenorganisaties UNHCR en UNRWA onderdeel uit van het takenpakket. Stagiaires assisteren verder bij alle voorkomende werkzaamheden van de afdeling, door ondersteunende korte taken en langer lopende onderzoeken en schrijfopdrachten uit te voeren. Denk aan:
 • het voorbereiden en bijwonen van bijeenkomsten en verslaglegging daarvan;
 • het schrijven van instructies waarin de beleidsinzet voor NL kenbaar is
 • het meewerken aan beleidsontwikkeling, zoals het organiseren van brainstormsessies en verzamelen en analyseren van relevante rapporten en onderzoek;
 • het ondersteunen bij de beantwoording van Kamervragen, brieven of het maken van dossiers voor de bewindspersonen;
 • het organiseren van activiteiten van de directie, zoals lezingen en consultaties met experts.
Een stagiaire kan de volgende leerdoelen bereiken:
 • inzicht in het huidige buitenlands beleid op het gebied van het thema migratie, de VN-vluchtelingenorganisaties en de humanitaire rol van de Verenigde Naties op mondiaal niveau;
 • inzicht in de rol van Nederland binnen de Verenigde Naties op sociaal-economisch gebied inclusief de 2030 Ontwikkelingsagenda en de Global Goals;
 • inzicht in het functioneren van specifieke fondsen, programma’s en gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties;
 • inzicht in de dagelijkse gang van zaken op een ministerie;
 • ervaring in het samenwerken met collega's in een ambtelijke organisatie;
 • ervaring in het schrijven van (ambtelijke) teksten.

Profiel van de stagiair(e)

 • Ben jij een enthousiaste, ambitieuze en internationaal georiënteerde masterstudent die van aanpakken weet en zich een onderwerp snel eigen maakt?
 • In de masterfase van een relevante universitaire opleiding, zoals bijvoorbeeld humanitaire hulp of conflict studies, migratie- of vluchtelingenstudies, internationaal recht, politieke wetenschap, bestuurskunde, ontwikkelingsstudies, internationale betrekkingen of een andere relevante universitaire opleiding?
 • Ben je goed op de hoogte van nationale en internationaal-politieke ontwikkelingen en bekend met het werk van internationale organisaties zoals de VN en de EU?
 • Heb je affiniteit met (internationaal) asiel- en migratiebeleid?
 • Heb je ervaring met en/of bovengemiddelde belangstelling voor het werk van de verschillende fondsen, programma’s en gespecialiseerde organisaties van de VN?
 • Sta je voor de duur van je stage ingeschreven aan een Nederlandse universiteit en beschik je over de Nederlandse nationaliteit?
 • Ben je zes maanden voltijd beschikbaar?
 • Dan ben jij de stagiaire die wij zoeken!

Wat bieden wij

De stagiaires worden begeleid door een beleidsmedewerker, met wie zij op gezette tijden een voortgangsgesprek hebben. Opdrachten kunnen zij van alle medewerkers krijgen en de stagebegeleider kan, indien nodig, bijsturen.
Na afloop van de stage wordt de stagiair(e) geacht een verslag te schrijven en zal de begeleider een beoordeling opstellen. Bij DMM zijn doorgaans meerdere stagiaires werkzaam.

Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site.

Meer weten en/of solliciteren

Graag ontvangen wij een sollicitatiebrief met CV en cijferlijst uiterlijk op 23 oktober a.s. Jouw sollicitatie kan per e-mail worden gestuurd aan DMM-SE-SECR@minbuza.nl waarbij in het onderwerp van de email de tekst “DMM-SE stage medio februari tot medio augustus 2019 migratie en humanitaire hulp” dient te worden vermeld. Als je wordt uitgenodigd voor een gesprek, vindt dit gesprek plaats op 1 november a.s.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nélida Moll via DMM-SE-SECR@minbuza.nl
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, kennis en competenties

 Hier gevonden: https://www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl/stages/overzicht-stages/stage-bij-de-directie-multilaterale-instellingen-en-mensenrechten---afdeling-sociaal-economische-vn-zaken-migratie-en-humanitaire-hulp-o.a.-unhcr-unrwa

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: Administratief - juridisch medewerker - Asiel - Ter Apel

 Ter Apel
 • MBO
 • Overheid
 • 32 uur pw
 • Parttime
 • #1311002984

Wat ga je doen?


Als medewerker Asiel draag je zorg voor een efficiënte planning van rechtsbijstandsverleners en tolken. Daarbij coördineer en bewaak je het ketenproces aan de balie in het aanmeldcentrum.

Wie ben je?


Voor deze functie beschik je over het volgende:
 • MBO+/HBO werk- en denkniveau
 • Kennis en inzicht van de asielprocedure, het procesrecht en de processen in de rechtsbijstandketen asiel
 • Je kan snel schakelen tussen geautomatiseerde systemen en ICT-middelen
Jij herkent je in het volgende:
 • Je bent pro-actief: je durft buiten kaders te werken als een situatie hierom vraagt en neemt hiervoor verantwoordelijkheid
 • Je herkent knelpunten in een vroeg stadium en anticipeert hierop
 • Je komt in een werkoverleg met nieuwe en doeltreffende alternatieve oplossingen
 • Je bent klantgericht: je handelt vragen en verzoeken dirrect correct en doeltreffend af
 • Je blijft rustig en beheerst, ook bij emotionele of onverwachte reacties van ketenpartners
 • Je bent alert op afwijkingen
 • Jij raakt niet in paniek bij veranderende situaties en weet hierbij stevig in je schoenen te blijven staan
 • Je kan veel dingen tegelijk zonder hierover na te hoeven denken
 • Je bent samenwerkingsgericht: je denkt mee, je stelt je open voor de mening van anderen en vraagt om feedback

Over het bedrijf


De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uitvoering van gesubsidieerde rechtsbijstand in Nederland en de BES eilanden.

Wat bieden wij jou?


 • Een fantastische aanvulling op jouw CV
 • Ervaring op doen binnen de Rijksoverheid
 • Het salaris voor deze functie is € 12,53
Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Reageer dan direct!

Hier gevonden: https://startpeople.nl/vacature/(v1802405)?jbid=indeed_usgsp&utm_source=indeed_usgsp&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed&igbTracker=315998621


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: Sociaal Juridisch Medewerker bij STIL

STIL is een solidariteitsorganisatie voor mensen zonder verblijfsvergunning. Al ruim 20 jaar helpen we ongedocumenteerden in Nederland op juridisch, medisch en maatschappelijk vlak. STIL is een kleine stichting met 10 parttime betaalde medewerkers en c.a. 30 vrijwilligers. Meer informatie vindt je op de website: www.stil-utrecht.nl.

Wij zijn op zoek naar een Sociaal Juridisch Medewerker voor 24 uur per week voor een periode van 6 maanden met de mogelijkheid van verlenging.

Functieomschrijving

Je ontwikkelt en geeft uitvoering aan een plan van aanpak voor je eigen cliënten, gericht op één of meer van de onderstaande (en andere vergelijkbare) thema’s:
o Opvang;
o Toegang tot zorg;
o Onderzoeken van juridisch perspectief;
o Verzamelen van voor een procedure benodigde bewijzen;
o Aanvragen van verblijfsvergunning;
o Financiële ondersteuning.
Hiertoe werk je samen met diverse partijen, zoals de gemeente Utrecht, opvangorganisaties en advocaten.
Je adviseert mensen tijdens het sociaal juridische inloopspreekuur.
Je neemt deel aan vergaderingen met het (sociaal juridische) team en denkt mee over de organisatie en beleidsontwikkeling op sociaal juridisch vlak.

Functie-eisen

o Een afgeronde juridische of maatschappelijke opleiding op HBO of WO niveau (bv. Rechten, Antropologie of SJD).
o Minimaal drie jaar ervaring met (sociaal) juridische begeleiding van mensen zonder verblijfsvergunning.
o Kennis van wet- en regelgeving en beleid op het gebied van asiel en migratie.
o Goede Engelse taalvaardigheid is vereist, kennis van de Franse taal is wenselijk, andere talenkennis is een pre.
o Proactief en daadkrachtig.
o Communicatief en sociaal vaardig.
o Sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
o Flexibele en mensgerichte instelling.

Wij nodigen nadrukkelijk mensen met een migratieachtergrond uit om te solliciteren.

Interesse?

Heb je interesse in deze functie, dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief en C.V. voor 1 november 2018. Je kunt deze mailen naar sollicitatie@stil-utrecht.nl. Bel (030-2713463, vraag naar Marcel) of mail gerust als je nog vragen hebt.

Hier gevonden:  https://www.oneworld.nl/vacatures/sociaal-juridisch-medewerker/


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

27 september 2018

Niet zielig genoeg? Geen grote fanclub? Een ander 14 jarig kind moet wel terug naar Armenië


Als je als Staatssecretaris niet wilt aangeven waarom je opeens Lily en Howick wel zielig vond maak je het onbegrijpelijk voor andere kinderen van 14 (zusje van Hayarpi) dat zij wel terug moeten naar een veilig land als Armenië.


Armeense Hayarpi (20) schuilt met gezin in kerk

DEN HAAG - De Armeense jonge vrouw Hayarpi is met haar ouders, broer en zus opgevangen in een kerk in Katwijk. Ze hopen op deze manier uitzetting voorlopig te voorkomen. De laatste procedure van het gezin werd deze zomer afgewezen.


#vreemdelingenrecht #uitzetting #armenië
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

19 september 2018

Cursus Inleiding Vreemdelingenrecht 29 oktober 2018 in NijkerkHeeft u behoefte aan een gedegen kennismaking met het #vreemdelingenrecht, #naturalisatie en #inburgering? Bijvoorbeeld als #tolk of als begeleider van #statushouders, medewerker #personeelszaken, of bent u #advocaat op een ander rechtsgebied.

Ik behandel precies hetzelfde als bij mijn HBO recht klas voor het vak vreemdelingenrecht. Vervolgens komen er ook nog advocaten praten over de praktijk.


 Ochtend: Inleiding tot het vreemdelingenrecht
 • Wat zijn de bronnen van het vreemdelingenrecht?
 • Wat is het verschil tussen regulier en asiel en tussen bepaalde en onbepaalde tijd?
 • Wie kan een visum krijgen?
 • Hoe werkt de reguliere procedure en welke reguliere vergunningen zijn er?
 • Hoe werkt de asielprocedure en wie kan wel en wie kan geen asiel krijgen?
 • Wat is de Dublinprocedure?
 • Wat is vreemdelingenbewaring en hoe gaat dat in zijn werk?
 • Hoe zit het met inburgering?
 • Wie kan naturaliseren?
 • Wat is de WAV 
 • Bespreken van huiswerkopdrachten.
Middag: de praktijk
Lezingen en gesprek met gastsprekers:
 • Advocaat mr Anton Kleijweg
  Anton is werkzaam op het gebied van het reguliere vreemdelingenrecht. Waar zouden tolken een rol kunnen spelen bij reguliere aanvragen? Hij treedt ook op als advocaat voor mensen die in vreemdelingenbewaring zijn gesteld ten fine van uitzetting. Welke valkuilen ziet hij daar?
 • Advocaat mr Foaud Ben Saddek
  Fouad is gespecialiseerd in alle aspecten van het vreemdelingenrecht maar tijdens deze lezing concentreert hij zich op zijn ervaringen als advocaat bij de aanmeldcentra voor asielzoekers en zijn werk tijdens de asielprocedure. Hoe gaat het er op een AC tegenwoordig aan toe? Wat voor aandachtspunten zijn er voor de tolken? Waar gaan dingen snel mis? U kunt hem het hemd van het lijf vragen over de asielprocedure en zijn eigen ervaringen als juridisch dienstverlener aan asielzoekers.

LOCATIE
KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

Praktische informatie
 • De training biedt een mix van theorie, praktijk en uitwisseling van ervaringen.
 • Maximaal 15 deelnemers in de training.
 • Catering bij de prijs inbegrepen.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.

225,00 (excl. 21% BTW)

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Gaat u mee de Nederlandse #Onafhankelijkheidsverklaring bekijken? Welke #mensenrechten stonden daar in? .

Op vrijdag 5 oktober organiseert Horizon in Den Haag een bijzonder programma rond de herdenking dat 450 jaar geleden de 80-jarige oorlog uitbrak. Rond deze herdenking hebben we in samenwerking met het Ensemble Camerata Trajectina, televisiepresentator Hans Goedkoop, het Haags Historisch Museum en het Nationaal Archief een uniek programma ontwikkeld. Het is een muzikaal hoorspel over “De Opstand” geuzenliederen en andere muziek uit die tijd. Historicus en televisiepresentator Hans Goedkoop geeft toelichting op deze liederen en vertelt over hun functie van propaganda en stimulering. Uiteraard is ook de lunch inbegrepen en ’s middags maakt u met gidsen een interessante wandeling door de stad. Hierbij wordt ook het Haag Historisch Museum bezocht. We sluiten het programma af met een borrel in het Nationaal Archief waarbij u een toelichting krijgt op het Plakkaat van Verlatinghe en dit stuk ook zelf kunt bewonderen. 
 Aanmelden: https://historizon.nl/thema/5-oktober-den-haag-in-opstand/


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

18 september 2018

Verslag en foto's van de studiemiddag vreemdelingenrecht in Assen


Tijdens onze studiemiddag rond vreemdelingenrecht en inburgering gisteren in Assen. Hier staat mr Anton Kleijweg college te geven over de ontwikkelingen rond verblijfsrecht van buitenlandse ouders met een Nederlands kind. Eerder ging mr Roberto G. Groen in op internationaal privaatrecht rond huwelijken (hier gaan we op verder op een volgende bijeenkomst puur daarover) en nam ik de juridische kant van inburgering voor mijn rekening (met een aanvulling daar op over de participatieverklaring door onze cursiste van Vluchtelingenwerk Assen - dank)
We waren met 20 man en pasten nog net in de voormalige trouwzaal in Assen.

Inmiddels al veel leuke feedback ontvangen.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Moet bij het opleggen van een straf rekening worden gehouden met het effect op de verblijfsvergunning?

Dit achtergrondartikel van Saskia Belleman is goed geschreven:  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2568889/verblijfsvergunning-brengt-verantwoordelijkheid-mee (je hoeft alleen een account aan te maken, geen abonnement te nemen)

Elsevier Weekblad gaat nietgehinderd door enige inhoudelijke kennis ketelen dat verblijf moet kunnen worden ingetrokken bij zware misdrijven. HALLLLLOOO dat kan al!

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

'Onrust bij IND na plotselinge draai Harbers over Lili en Howick'


In het Kamerdebat dat eerder deze week plaatsvond over de kwestie en het besluit van Harbers, wilde de staatssecretaris geen nadere toelichting geven op de beweegredenen voor zijn draai.


De medewerkers van de IND, die dagelijks aanvragen van asielzoekers behandelen en beoordelen, vinden dat Harbers en de politiek hen heeft opgezadeld met een geloofwaardigheidsprobleem. Ze hebben geen vrede met de willekeur die ten grondslag lijkt te liggen aan het besluit van Harbers in de zaak-Lili en Howick.


Het IND-personeel is bang dat meer ouders hun kinderen laten onderduiken na de uitkomst in de zaak-Lili en Howick. "Wij moeten straks weer de rechtszaal in om hier gewortelde gezinnen uit te zetten naar landen waar het leven nog veel minder prettig is dan in Armenië", stelt een van de medewerkers in de Volkskrant.


"Dan moeten wij uitleggen dat die situatie veel minder schrijnend is dan die van Howick en Lili, maar dat is in veel gevallen eigenlijk niet met droge ogen vol te houden. Ik voel echt dat we door de politiek in ons hemd worden gezet."

https://www.nu.nl/politiek/5463500/onrust-bij-ind-plotselinge-draai-harbers-lili-en-howick.html?redirect=1


#IND #vreemdelingenrecht #lilihowick

 Lees hier het hele artikel: https://www.nu.nl/politiek/5463500/onrust-bij-ind-plotselinge-draai-harbers-lili-en-howick.html?redirect=1

en dat in de Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/medewerkers-ind-voelen-zich-in-hun-hemd-gezet-door-beslissing-staatssecretaris-over-lili-en-howick-~b9876c0e/


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator