Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2011 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

VACATURE/ STAGEPLEK Refugee Protection Intern

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Closing date: 04 Mar 2011
Location: Ecuador - Santo Domingo de los Tsáchilas, Santo Domingo

Duties and Responsibilities:

Under direct supervision of the Associate Protection Officer in Santo Domingo, the Refugee Protection Intern:

- Supports the Protection Unit in the day-to-day casework;
- Interviews cases with special protection needs;
- Provides case analysis for Eligibility Committee;
- Identifies cases with Special Protection Needs for eventual resettlement;
- Participates in Durable Solutions Committees;
- Follows up and liaises with partners and UNHCR staff on individual cases, including detention cases;
- Contributes to the prevention of refoulement or expulsion;
- Conducts basic interviews with asylum-seekers and refugees in order to provide legal counseling and/or determine and address their needs, takes further action where necessary;
- Supports compilation/research of country of origin information;
- Acts …

Online cursus Determination of Refugee Status (RLD 2)

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)


Type: Training Material
Keywords: Refugees
Training Description

The purpose of Determination of Refugee Status is to help you learn:
the criteria that apply in granting refugee status
how to assess whether an application meets those criteria
how to identify applications on which you should seek specialised legal advice
the essential features of eligibility procedures
how to recommend improvements to existing or proposed procedures for determining refugee status

Intended Audience
This training tool is intended for anyone concerned with determining the eligibility for refugee status. Its users may thus be UNHCR staff at Headquarters or in the field, government officials at various levels, UNDP staff, as well as staff of non-governmental organisations with whom UNHCR cooperates.

Bron: http://www.reliefweb.int/rw/rwt.nsf/db900SID/NVEA-5ULKA9?OpenDocument

Cursus: http://www.reliefweb.int/rw/rwt.nsf/db900SID/NVEA-5ULKA9/$File/unhcr…

Cursus: Labour Migration Academy: Enhancing Protection, Promoting Development and Facilitating Governance

International Training Centre of the ILO (ITC ILO)
Location: Italy(Turin)
Date: 04-07-2011 to 15-07-2011
Language: English

The main aim of the Labour Migration Academy is to provide advanced knowledge and enhance the capacity of key actors involved in migration issues to better understand labour migration challenges and opportunities in a changing global economic and social context. The Labour Migration Academy covers a wide range of migration cross-cutting themes such as protection, governance and development.

What is included in the course fee?

This covers tuition fees; the use of training facilities and support services; training materials and books; accommodation and full board at the Centre’s campus; a lump sum allowance for incidental expenses at the Turin Centre and emergency medical care and insurance.

How to Register

Applications to attend the course should be supported by a nomination letter from the sponsoring/funding institution, indicating how the candidate will b…

Courses in International Humanitarian Law and Principles

Finnish Red Cross (FRC)


Location: Denmark(Copenhagen)
Date: 14-03-2011 to 16-03-2011
Language: English

Location: Finland(Helsinki)
Date: 11-04-2011 to 13-04-2011
Language: English

Type: Training Course or Seminar
Keywords: Humanitarian Principles and Ethics, International Humanitarian Law
Training Description

A strong knowledge of International Humanitarian Law is an essential tool for actors working during armed conflict and other situations of violence.

The courses serve as a unique opportunity to discuss the legal and policy challenges of contemporary armed conflicts through lectures, group discussions, case studies and network building.

The courses are organized by the Danish Red Cross and the Finnish Red Cross with support of the International Committee of the Red Cross (ICRC) and funded by the European Community’s Humanitarian Office (ECHO).

How to Register:

More information and the application form:

www.ihlforhumanitarians.org

Danish Red Cross: (Questions relating to the wor…

Congres over internationale migratie

Sinds kort is Sir Richard Plender benoemd als gasthoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Groningen.

Hij houdt zich in het bijzonder bezig met migratierecht.

Op 31 maart en 1 april zal er een congres in Groningen plaatsvinden aangaande International Migration Law. Vooraanstaande sprekers uit binnen en buitenland zullen dan diverse onderwerpen aangaande migratierecht adresseren.

U kunt zich aanmelden via mail: eurosec@rug.nl
Vermeld u daarbij de volgende details:
• Naam
• Instelling
• Op welke dag(en) u wil deelnemen.
• Of u wenst deel te nemen aan het diner op donderdag 31 maart.

Zie voor meer informatie het bijgesloten programma en http://www.rug.nl/gcl/congressen/migrationlawconference

Deelname is gratis.~ Thursday 31 March 2011 ~
• Chair: Laurence Gormley
Professor of European Law & Jean Monnet Professor, Groningen
10.15 Registration, Tea / Coffee
11.00 Opening by the Dean of the Law Faculty, Jan Berend Wezeman
11.05 Welcoming address by Sir Ri…

Vacature Hoormedewerker in TER APEL

De vacature
De hoormedewerker kent afwisselende werkzaamheden namelijk: Het informeren van vreemdelingen over procedures. Het horen van vreemdelingen om inzicht te krijgen in de zaak. Het voorstellen om een onderzoek uit te (laten) voeren. Het concipiëren van een concept verslag over de bevindingen, dit concept verslag laten resumpteren en ondertekenen. Het verstrekken van informatie en advies t.b.v. de zaak (na ruggespraak). Het onderhouden van de noodzakelijke functionele contacten in- en extern. Het verwerken van gegevens in de IND-systemen. Het administratief verwerken van dossiers die op de locatie worden behandeld. Heb jij ervaring op bestuurlijk/juridisch vlak? Neem dan z.s.m. contact met ons op!!

Jouw profiel
Administratief-juridisch medewerker Beleidsmedewerker juridische zaken Beleidsmedewerker juridische zaken overheid Juridisch medewerker
Sociaal-juridische dienstverlening (hbo) Sociaal-juridische dienstverlening (sjd) (hbo)

Het bedrijf
Onze relatie, de Immigratie- e…

Uitbuiting illegalen in villawijk

Dit is de eerste zaak waarbij de politie van Kennemerland jaagt op illegalen die als huishoudelijke hulp fungeren in dure villawijken in en om Haarlem. Nadat deze zaken in beroep door de rechter gegrond werden verklaard heeft de politie in 2012 het nogmaals geprobeerd.

Zie krantenbericht:: http://www.telegraaf.nl/binnenland/9104158/__Uitbuiting_illegalen_in_villawijk__.html

 "Uit observaties bleek dat grote groepen niet-westerse, allochtone vrouwen vanuit verschillende buslijnen aankwamen in Haarlem en overstapten op buslijnen richting dure villabuurten in de omgeving Haarlem, Heemstede, Aerdenhout en Overveen. Volgens medewerkers van Connexxion maakten elke dag, in de ochtenduren, rond de dertig vrouwen van Afrikaanse afkomst gebruik van de lijnen 140 en 80."
Law blog

Gezocht: Belgische advocaten / juristen vreemdelingenrecht

Voor de groep "Vreemdelingenrecht" op Linkedin ben ik op zoek naar Belgische (Vlaamse of Nederlands lezende Waalse) advocaten vreemdelingenrecht / migratierecht om lid te worden van de groep en dan meer specifiek de subgroep over het Belgische vreemdelingenrecht.

Het komt nog al vaak voor dat inwoners van Nederland in België willen gaan wonen om zo gebruik te maken van het Europese recht om in hun geval gezinshereniging mogelijk te maken.

Om de kennis van de groep op dit gebied uit te breiden maar ook om mensen adressen van gekwalificeerde juristen te bieden om zich tot te kunnen wenden wil ik advocaten / juristen uit België met vakkennis op dit gebied vragen om lid te worden van deze groep op Linkedin.


Law blog

Waar moet u een mvv gaan aanvragen? (beleid)

Hiervoor is de tekst van de Vreemdelingencirculaire van belang. Hierin staat het volgende:
"De mvv is in artikel 1, onder h, Vw als volgt omschreven: het bij een Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het land van herkomst, het land van bestendig verblijf of, bij gebreke daarvan, het dichtstbijzijnde land waar wel een vertegenwoordiging is gevestigd, dan wel bij het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen of het Kabinet van de Gouverneur van Aruba aldaar, door de vreemdeling in persoon aangevraagde en aldaar door die vertegenwoordiging of dat Kabinet na voorafgaande machtiging van de Minister van BuZa afgegeven visum voor een verblijf van langer dan drie maanden.
Een vreemdeling die zich naar Nederland wil begeven voor een verblijf van langer dan drie maanden moet in beginsel in het bezit zijn van een geldig document voor grensoverschrijding voorzien van een geldige mvv , welke hij in persoon heeft aangevraagd bij de Nederlandse diplomatieke of…

Effectiviteitsbeginsel noopt tot aparte toetsing aan Terugkeerrichtlijn bij herhaalde aanvraag (uitspraak)

LJN: BP5177, Rechtbank 's-Gravenhage , Awb 11/3029 en 11/3027

Datum uitspraak: 17-02-2011
Datum publicatie: 21-02-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie: Mededeling terugkeerbesluit in AA besluit is geen besluit ingevolge artikel 1:3 Awb. Dit rechtsgevolg wordt getoetst in de asielzaak. Geen strijd met Terugkeerrichtlijn, nu artikel 7 lid 4 Tri een nul dagen termijn mogelijk maakt bij een kennelijk ongegronde aanvraag. Dat is i.c. het geval omdat de aanvraag met artikel 4:6 Awb is afgedaan. Ten aanzien van verzoekers beroepsgrond dat het bestreden besluit in strijd is met de Terugkeerrichtlijn overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Deze beroepsgrond van verzoeker is gericht tegen één van de rechtsgevolgen van het bestreden asielbesluit, te weten de vertrektermijn van nul dagen. Dit is een rechtsgevolg dat op grond van artikel 45 Vw 2000 rechtstreeks voortvloeit uit de afwijzing van de asielaanvraag van ver…

IND krijgt schobbering van Raad van State (uitspraak)

Jaren geleden toen ik nog bij Procesvertegenwoordiging van de IND werkte en de Vreemdelingenwet 2000 net in werking was en de Raad van State had geoordeeld dat vanaf dan er geen beoordeling van het strafrechtelijk voortraject bij bewaringszaken meer kon worden getoetst door de vreemdelingenrechters, vroeg rechter Rombouts informatie op over het strafrechtelijk voortraject in de zaak van een terrorisme verdachte. Mijn collega kreeg opdracht van onze teammanager om de rechtbank te berichten dat die informatie niet zou worden verstrekt omdat naar het oordeel van de IND dit buiten de grenzen van het geding viel. Vervolgens verklaarde de rechtbank de bewaring daarom onrechtmatig en kwam een niet zo frisse heer op straat terecht. Grote stukken in de kranten, de rechter op spotprenten en mijn collega op het matje bij een hoge pief van Justitie

Maar de geschiedenis herhaalt zich altijd zoals blijkt uit onderstaande nieuwe uitspraak:


LJN: BP5116, Raad van State , 200910155/1/V2

Datum uitspr…

IND moet iemand die tegenwoordig asiel aanvraagt de mogelijkheid tot een medisch onderzoek bieden (uitspraak Raad van State)

LJN: BP5112, Raad van State , 201011657/1/V2

Datum uitspraak: 10-02-2011
Datum publicatie: 21-02-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Nu, naar niet in geschil is, de minister de vreemdeling geen medisch onderzoek heeft aangeboden, heeft hij het voorschrift van artikel 3.109, vijfde lid, van het Vb 2000 geschonden. De duidelijke bewoordingen van dit voorschrift laten niet toe dat de minister een vreemdeling, die te kennen geeft een asielaanvraag te willen indienen, geen medisch onderzoek aanbiedt. Nu niet kan worden uitgesloten dat voormelde schending de materiële inhoud van het besluit op de asielaanvraag heeft beïnvloed, heeft de voorzieningenrechter ten onrechte overwogen dat de vreemdeling niet in haar belangen is geschaad doordat de minister haar ten onrechte geen medisch onderzoek heeft aangeboden. De voorzieningenrechter heeft aldus niet onderkend dat van het ter zake van toepassing zijnde geldende algemeen verbindende voorschrift…

Brief van minister Leers aan de kamer over de advisering van BMA bij zieke asielzoekers

19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1398 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 11 februari 2011
In uw brief d.d. 28 januari 2011 met kenmerk 2011Z01454 die bij brief d.d. 28 januari 2011 met kenmerk 2011Z01454/2011D04310 werd vervangen, vraagt u mij om vragen te beantwoorden over de advisering BMA over zieke asielzoekers. Hierbij doe ik u de beantwoording toekomen. De minister voor Immigratie en Asiel, G. B. M. LeersAntwoord op aanvullende vragen van de algemene commissie voor Immigratie en Asiel (2011Z1454/2011D04310) naar aanleiding van de uitzending van Zembla van 22 januari 2011 en hetgeen tijdens het Vragenuur op 25 januari 2011 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2010–2011, nr. 43, mondelinge vragen van het lid Wiegman-van Meppelen Schepping) aan de orde is geweest
1
Rekent u het tot uw verantwoordelijkheid om uit te sluiten dat in het geval van een gedwongen terugkeer bij de asielzoeker een medische nood…

Eisen beloning kennismigranten aangepast | FA Rendement

Werken er in uw onderneming kennismigranten en wilt u van de kennismigrantenregeling gebruik maken, dan moet u rekening houden met de nieuwe beloningseisen. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het minimumbrutoloon voor kennismigranten in 2011 begin dit jaar bekend gemaakt.

Het gebruik van de kennismigrantenregeling kan voor uw onderneming een hoop werk schelen. Normaal gesproken moet u namelijk voor werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en werknemers uit Bulgarije of Roemenië een tewerkstellingsvergunning aanvragen bij het UWV WERKbedrijf. Als uw onderneming gebruik maakt van de kennismigrantenregeling dan is dat niet nodig. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt of uw onderneming van deze regeling gebruik kan maken door te kijken naar het salaris van de werknemer.

Vereisten kennismigrantenregeling
Voor een werknemer van 30 jaar of ouder moet het bruto jaarsalaris in 2011 minstens € 50.619 bedragen om hem als kennismigrant t…

VACATURES: Vluchtelingenwerk Nederland zoekt twee projectleiders

VluchtelingenWerk Nederland zoekt per direct 2 projectleiders, te weten:Projectleider Verankering Banenoffensief Vluchtelingen (VBOV) (m/v) 36 uur per week, 100%, vacaturenummer 06 voor de periode van 1 april 2011 tot 1 april 2012
&
Projectleider Kwaliteit in Diversiteit (KiD) (m/v) 32 uur per week, 88,89%, vacaturenummer 07
voor de periode van 1 mei 2011 tot 1 januari 2012
Meer info: http://www.vluchtelingenwerk.nl/pdf-bibliotheek/LB_zoekt_projectleiders_integratie_-_36__32_uur_-_reageren_vr_7_maart.pdfLaw blog

Rapport over hervestiging van Bhutaanse vluchtelingen

Nederland heeft de afgelopen jaren tientallen Bhutaanse vluchtelingen hervestigd. Na voordracht door de UNHCR nodigt de Nederlandse regering hen uit om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Een recent rapport beschrijft de ervaringen van twintig vluchtelingen.

Uitzichtloos in kampen
Deze vluchtelingen zijn eind jaren negentig soms na gevangenschap en gruwelijke martelingen verdreven uit Bhutan. In Nepal verbleven zij al vijf tot twintig jaar in vluchtelingenkampen in een uitzichtloze situatie.

From the Himalaya's to the Lowlands
De ervaringen van twintig vluchtelingen die inmiddels anderhalf tot twee jaar in Nederland wonen, komen uitgebreid aan bod in het Engelstalige rapport 'From the Himalaya's to the Lowlands – in Search of Peace and Hapiness'. Hoe is het om in Nederland te wonen? Krijgen ze voldoende ondersteuning bij de opbouw van hun nieuwe bestaan? Hoe verloopt de inburgering?

Betere opvang en integratie
Het rapport besluit met aanbevelingen voor een betere opva…

Gratis boek: Intuïtief goed spellen

Misschien handing voor ons Nederlandser die er ook vaak mee tobben maar zeker voor mensen die Nederlands als tweede taal aan het leren zijn:

Auteur Kees van Kempen
ISBN 978-87-7061-148-3
2. Editie
57 pagina's
Een goed gehanteerde spelling is niet zelden een doorslaggevende eerste indruk die je maakt in je schriftelijke sociale contacten. Nog wat belangrijker wordt het als je scripties, verslagen en werkstukken moet inleveren aan je opleiders. Spelfouten hierin worden je hoogst kwalijk genomen.

Maar misschien heb je de laatste spellingwijzigingen (uit 2005) helemaal niet goed gevolgd. Dan is het een goed idee om deze beknopte uitgave te raadplegen. Alle probleemgebieden in de huidige spelling zul je erin tegenkomen.

In dit gratis boek vind je handige tips waarmee je onbekende woorden correct kan spellen. Daarnaast geeft het boek uitleg over de bestaande spellingsregels.

Dit boek is hier gratis te downloaden: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2764/service/integration/prm/frameset/st…

Antwoorden op kamervragen over de beslissing van de Raad van State dat illegalen niet meer aan de grens mogen worden aangehouden

Vragen van het lid Van Nieuwenhuizen (VVD) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de beslissing van de Raad van State dat illegalen niet meer aan de grens mogen worden aangehouden (ingezonden 14 januari 2011).

Antwoord van minister Leers (Immigratie en Asiel) (ontvangen 2 februari 2011).

Vraag 1 Kent u het artikel «Illegalen mogen niet meer worden aangehouden aan grens»?1Antwoord 1 Ja.

Vraag 2 Is het waar dat het Mobiel Toezicht Vreemdelingen van de Koninklijke Marechaussee naar aanleiding van de uitspraken van de Raad van State voorlopig onmogelijk wordt gemaakt?
Antwoord 2 Nee. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 december 2010 heeft wel directe gevolgen voor de uitvoering van het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) aan de grens met België en Duitsland.
Uit de uitspraak volgt dat controles nabij de grens met België en Duitsland die zijn gebaseerd op artikel 50 van de Vw2000 en A3/2.4 van de Vreemdelingencirculaire 2000 onrechtmatig zijn.…

Kamerstuk: brief van Minister over uitzettingen naar Griekenland

Op 21 januari jl. heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, Straatsburg) uitspraak gedaan in de zaak M.S.S. tegen België en Griekenland. Beknopt gezegd, gaat het in die zaak om een asielzoeker die door België is overgedragen aan Griekenland in het kader van de Dublin-verordening (343/2003/EG). Het Hof oordeelt dat een Dublin-overdracht aan Griekenland onder de huidige omstandigheden in het kader van het EVRM niet aanvaardbaar is. Dit in verband met de slechte detentie- en leefomstandigheden voor asielzoekers in Griekenland en het niveau van de Griekse asielprocedure. Hoewel het hier gaat om een zaak tegen België en Griekenland, heeft deze ook gevolgen voor andere Europese landen, waaronder Nederland. De Nederlandse Staat zal deze uitspraak vanzelfsprekend respecteren.
Dit heeft tot gevolg dat de groep van ongeveer 1950 asielzoekers, die hier al verblijft en ten aanzien van wie eerder is vastgesteld dat volgens de criteria van de Dublin-verordening Griekenland verantwo…

Wijzingingen in de Vreemdelingencirculiare met betrekking tot uitzetting en voorlopige voorzieningen

Besluit van de Minister voor Immigratie en Asiel van 8 februari 2011, nr. WBV 2011/1, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

De Minister voor Immigratie en Asiel,

Gelet op de Vreemdelingenwet 2000 (Staatsblad 2000, 495), het Vreemdelingenbesluit 2000 (Staatsblad 2000, 497) en het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (Staatscourant 2001, nr. 10);

Besluit:
ARTIKEL I De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt als volgt gewijzigd:
A
Paragraaf A4/6.2 Vreemdelingencirculaire komt te luiden:
6.2 Geen uitzetting ondanks de vertrekplicht In de volgende gevallen vindt vooralsnog geen uitzetting plaats ondanks het feit dat de vertrekplicht is ingegaan:
• indien uit een signalering of anderszins blijkt dat door een buitenlandse autoriteit de opsporing (en aanhouding ter fine van uitlevering) van een vreemdeling is of wordt gevraagd (zie A4/10.2);

• indien het betreft een vreemdeling die als verdachte van een strafbaar feit is aangehouden, of tegen wie een strafvervolging wegens een misdrij…

Recente berichten


en meer