De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

14 februari 2011

De Terugkeerrichtlijn (2008/115 /EG)

Totstandkoming
In december 2008 is door de Raad van Europa en het Europees Parlement de Terugkeerrichtlijn vastgesteld. Er waren veel protesten tegen de totstandkoming van deze richtlijn uit met name de Latijns-Amerikaanse landen. Hij werd de Richtlijn der Schaamte genoemd.

Incorperatie
Het was de bedoeling dat de Europese landen deze richtlijn in hun eigen wetgeving zouden incorporeren voor 24 december 2010. Zo heeft Bulgarije dat al op 15 mei 2009 gedaan en is er daardoor al een uitspraak van het Hof in een Bulgaarse zaak (Kadzoev-arrest, hierover later meer), maar in Nederland is dat tot op heden niet gebeurd. Waardoor dat is gekomen? Misschien voor Albayrak niet het populairste om te doen voor haar Turkse achterban? En later werd besloten de Wet Modern Migratiebeleid over de formatie te tillen.

In juni 2010 had Hirsch Ballin een wetvoorstel ingediend om de Vw 2000 aan te passen aan de Richtlijn. De Tweede Nota van Wijziging is op 6 december 2010 naar de Tweede kamer gestuurd. Op 26/1 stond het Nader verslag wijziging Vw2000 op de agenda.

Sinds 24 december 2010 zijn er 75 uitspraken gedaan waarin de Terugkeerrichtlijn aan de orde komt die ook op rechtspraak.nl zijn gepubliceerd. Het werkelijke aantal zal aanzienlijk hoger liggen.


- Tekst Terugkeerrichtlijn http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:NL:PDF ;

- Tekst arrest Kadzoev http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:024:0017:0017:NL:PDF

- Bespreking arrest Kadzoev door mr Timmer: http://zustersvanliefde.blogspot.com/2009/12/eg-hof-van-justitie-said-shamilovich.html;

- Wikipedia over de Terugkeerrichtlijn in het Duits: http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2008/115/EG_(R%C3%BCckf%C3%BChrungsrichtlinie)

- Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98). http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/12/06/tweede-nota-van-wijziging-wetsvoorstel-wijziging-vreemdelingenwet-2000-ter-implementatie-van-richtlijn-2008-115-eg/5672786-32420-tweede-nota-van-wijziging-3dec2010.pdf
- Briefadvies ACVZ: http://www.acvz.org/publicaties/Briefadvies14.pdf
- Reactie op het briefadvies van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ) inzake de tweede nota van wijziging behorende bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98) (32 420). Kamerstuk: Kamerbrief | 25-01-2011 http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/01/25/reactie-op-het-briefadvies-van-de-adviescommissie-voor-vreemdelingenzaken/reactie-op-briefadvies-acvz-aan-algcie-iena.pdf;

- Mijn aantekeningen voor de inleiding in klad met overzicht van jurisprudentie (volgt later)

- Latere uitspraak over de Terugkeeerrichtlijn en grensdetentie: http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/2011/02/terugkeerrichtlijn-niet-onverkort-van.htmlCopyright!!.

(Een uitgebreidere versie volgt later. Eventueel kan dit ook middels een praatje. Voor een bijeenkomst van ongeveer een uur kunt u dan 1 opleidingspunt noteren).
Law Blogs
Law blog

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator