Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2018 weergeven

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Mr Fouad Ben Saddek advocaat te Rotterdam deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk ger…

Beetje Engels recht

Voor diegenen die ook van een leesboek houden een uitstapje naar mijn boekenblog waar ik een boek over een Engelse rechter, geschreven door een Engelse rechter en advocaat bij het Yugoslavia Tribunal, recenseer.

" "Roderick Lofthouse, the doyen of the Bermondsey Bar, is prosecuting. Rising ponderously, he reminds the jury –an assortment of typical Bermondsey citizens whose historic ethnic composition includes India, Bangladesh, Poland, and Lithuania –of the importance of keeping our borders secure, and protecting them against foreigners up to no good. This strikes me as a bit over the top."

http://www.dutchysbookreviewsandfreebooks.com/2018/05/when-you-like-tv-series-judge-john-deed.html


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com …

Meer Chavez Vilchez - deze keer door mr Joost van Bennekom

(Een deel van onze mailwisseling. Geplaatst met zijn toestemming)


Beste Collega,
Das Recht zum Erstentscheidung is de kern en aangezien verweerder ambtshalve aan Chavez-Vilchez toetst, en mijns inziens moet toetsen ogv art.4 lid 3 VEU - zorgen voor effectuering van het Unierecht, wordt verweeder niet over vallen.
Daarbij geldt art.4 lid 3 VEU ook voor de rechter, die dus niet eenzijdig de bestuurlijke lus ten voordele van IND en nadele justitiabele mag toepassen = equality of arms, dus minstens aanhouden of gewoon nieuwe ronde. 
NB Ik gebruik niet de term 'declaratoir', omdat het Unierecht dit niet kent (zie arrest Royer).
Het werkt de indruk dat het verblijfsrecht afhangt van wat de IND verklaart, en zo wordt miskend dat het gaat om een STATUS, die VAN RECHTSWEGE bestaat,.
De IND kwam direct na arrest Chavez-Vilchez en anderen met afgifte Residence Card / Verblijfskaart, for a family member of a EU-citizen en de vermelding dat kaart gaat in op datum van deze brie…

„IND-beleid bekeerlingen geregeld onzorgvuldig”

"De casus van het uitgezette gezin, waarover het Reformatorisch Dagblad woensdag bericht, staat niet op zichzelf, stelt Gavedirecteur Jan Pieter Mostert. „In de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen moeten wij met regelmaat concluderen –in 50 procent van de onderzochte dossiers– dat het besluit van de IND onzorgvuldig en ondeskundig is genomen.”
Adviezen
Gave beoordeelt jaarlijks ruim tachtig dossiers van bekeerlingen. De organisatie noemt het „ernstig” dat vertegenwoordigers van de IND expertiserapporten van onder meer Gave tijdens rechtszittingen „niet relevant” noemen in het dossier van de asielzoeker. „Daardoor wordt er niet ingegaan op inhoudelijke argumenten, maar worden ze van tafel geveegd.” Dit staat, aldus Gave, haaks op het standpunt van staatssecretaris Harbers dat dergelijke rapporten inhoudelijk meegewogen moeten worden.
In november nam de Tweede Kamer een motie aan die stelt dat de beoordeling van de geloofwaardigheid van onder and…

De nieuwe werkinstructie van de IND (WI 2018/6) met betrekking tot de toets aan artikel 8 EVRM.

Bijgaand de nieuwe werkinstructie van de IND (WI 2018/6). Deze werkinstructie is een verzameling van alle verschenen berichten met betrekking tot de toets aan artikel 8 EVRM. In hoofdstuk 1 een overzicht wanneer getoetst moet worden aan artikel 8 EVRM; in hoodfstuk 2 de belangenafweging; in hoofdstuk 3 de belangen van kinderen; in hoofdstuk 4 wordt priveleven uiteengezet; hoofdstuk 5 zet een aantal bijzondere casusposities uiteen; in hoofdstuk 6 wordt bij het beoordelen van artikel 8 EVRM bij het voornemen een inreisverbod op te leggen behandeld; en last but not least in hoofdstuk 7 de procedurele aspecten. Het is een handeleiding over de toets aan artikel 8 EVRM.


https://ind.nl/Documents/WI_2018-6.pdfZie ook het laatste deel over EU-recht en artikel 8 EVRM.Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag w…

Vreemdelingenrecht.com en de AVG

Als u een abonnement op dit blog neemt dan wordt uw email adres opgeslagen in een bestand van Feedburner. Wanneer u mij mailt dan komt u mail en vaak ook dus uw naam in mijn Yahooaccount te staan en mijn mail bewaar ik vaak jaren. Mijn email en computer zijn vanzelfsprekend van een paswoord voorzien. Door mij te mailen kiest u bewust er voor dat ik weet wie u bent en nog geruime tijd uw email adrs hebt. Mocht u dat een groot probleem vinden dan kunt u altijd middels de mail vragen of ik uw mailtjes weggooi.

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner
Dit blog wordt bijgehouden door een ervaren jurist vreemdelingenrecht. Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com. In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikel…

Wanneer kan je een beroep op Chavez-Vilchez nog inbrengen? (uitspraken)

Bij deze twee recente uitspraken die elkaar lijken tegen te spreken. Naar mijn mening is  Chavez-Vilchez een aspect wat gaat om een declaratoir recht wat ambtshalve moet worden getoetst en waar de IND dan niet kan zeggen dat het in haar procesvoering is geschaad wanneer dat op zitting pas naar voren wordt gebracht. Ik denk wel dat een goed advocaat zijn zaken minstens twee weken voor zitting nog eens doorvlooit om te zien of er nog iets nieuws is gebeurd wat moet worden aangevoerd. Bedenk dat een griffier drie weken voor zitting geacht wordt de stapel inclusief advies of concept uitspraak bij de rechter af te leveren. Daar zou je voor moeten proberen te zijn.


VACATURE: advocaat bij Boulevard Heuvelink Advocaten

Recente berichten


en meer