Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit augustus, 2010 weergeven

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Mr Fouad Ben Saddek advocaat te Rotterdam deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk ger…

IND hoeft vreemdeling geen terugkeervisum te geven om bij de behandeling van zijn zaak bij de vreemdelingenkamer aanwezig te kunnen zijn (uitspraak rechtbank)

LJN: BN4701,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 10/5424 BESLU

Datum uitspraak: 10-08-2010
Datum publicatie: 23-08-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie: voorlopige voorziening, artikel 15 Paspoortwet, artikel 6 EVRM.

Bij besluit van 23 juni 2010 heeft verweerder geweigerd om verzoekster een laissez passer te verstrekken voor het bijwonen van een zitting van de rechtbank. De voorzieningenrechter (rechter) constateert dat verzoekster heeft verzocht om een laissez-passer, en begrijpt dat daarmede gedoeld wordt op het nooddocument bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Paspoortwet. De rechter constateert voorts dat verzoekster gelet op de wettelijke bepalingen, zoals door verweerder ook in het bestreden besluit aangehaald, niet kan worden aangemerkt als iemand die zich tijdelijk op het grondgebied van een der landen van het Koninkrijk mag bevinden. Verzoekster heeft evenwel aangevoerd dat aan haar, gelet…

Indicatoren art. 3.106 Vb 2000 en categoriale bescherming: Hoe werkt dat? (uitspraak ABRRvS)

LJN: BN4820, Raad van State , 201001390/1/V3


Datum uitspraak: 17-08-2010
Datum publicatie: 23-08-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Afghanistan / categoriale bescherming / indicatoren art. 3.106 Vb 2000

Zoals de Afdeling reeds eerder heeft overwogen (uitspraak van 6 april 2005 in zaak nr. 200500646/1; www.raadvanstate.nl), is niet voorgeschreven welk relatief gewicht aan de in artikel 3.106 van het Vb 2000 neergelegde indicatoren moet worden toegekend. Gelet daarop en gelet op de beoordelingsvrijheid die de staatssecretaris bij de aanwending – in overleg met de Tweede Kamer der Staten Generaal – van zijn uitsluitend door het nationale recht beheerste bevoegdheid tot het voeren van een beleid van categoriale bescherming toekomt, bestaat geen grond voor het oordeel dat de staatssecretaris niet in redelijkheid aan de afstemming van zijn beleid op het beleid in de omringende EU-landen doorslaggevende betekenis kan toekennen. Dit neemt ech…

Hoe moet de rechtbank toetsen als de RvS een eerdere uitspraak heeft vernietigd (uitspraak ABRRvS)

LJN: BN4823, Raad van State , 201003996/1/V2


Datum uitspraak: 16-08-2010
Datum publicatie: 23-08-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Omvang van geding / teruggewezen zaak / schending art. 8:78 Awb

De rechtbank heeft niet onderkend dat zij het besluit van 28 augustus 2006 na terugwijzing diende te toetsen in het licht van alle daartegen aangevoerde beroepsgronden. Zij was daarbij niet gebonden aan de in de vernietigde uitspraak van 8 oktober 2007 vervatte overwegingen. Daarbij was evenmin van belang of de staatssecretaris in het hoger beroep van die uitspraak al dan niet tegen bepaalde overwegingen was opgekomen. In rechtsoverweging 2.4. van de uitspraak van de Afdeling van 21 januari 2008 dat de zaak naar de rechtbank wordt teruggewezen met toepassing van artikel 44, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet op de Raad van State, gezien de niet door haar behandelde beroepsgronden, ligt geen oordeel besloten over de door de rechtbank in…

Ook een voorwaardelijk opgelegde straf blokkeert het krijgen van een Pardonvergunning (uitspraak Raad van State)

LJN: BN4812, Raad van State , 200905481/1/V2

Datum uitspraak: 16-08-2010
Datum publicatie: 23-08-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Ranov / contra-indicatie / gevaar voor de openbare orde / veroordeling wegens misdrijf / ten uitvoer gelegde voorwaardelijke gevangenisstraf
Volgens de Regeling, zoals neergelegd in het WBV 2007/11, wordt onder bepaalde voorwaarden een verblijfsvergunning verleend aan vreemdelingen die onder de Vreemdelingenwet (oud) een asielaanvraag hebben ingediend en nog immer in Nederland zijn. Evenbedoelde verblijfsvergunning wordt evenwel niet verleend, indien de vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde. Dit is het geval indien, voor zover thans van belang, wegens misdrijf een veroordeling tot een gevangenisstraf heeft plaatsgevonden of een vrijheidsbenemende maatregel is opgelegd en het onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen gedeelte van de straf(fen) of maatregel(en) in totaal ten minste één maand bedra…

Aansluitende tewerkstellingsvergunningen niet langer seizoenarbeid

Schaalvergroting en teelttechnieken zorgen ervoor dat teeltseizoenen opgerekt worden en steeds meer op elkaar aansluiten. Dit leidt ertoe dat seizoenswerk de termijn van 24 weken overschrijd en op een aantal bedrijven zelfs overgaat in jaarrond werk. Aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen (TWV) voor werknemers aansluitend op de aflopende (vorige) TWV lopen het risico afgewezen te worden omdat ze niet meer vallen onder seizoenarbeid en hiermee niet in aanmerking komen voor de verkorte procedure (8 weken). Deze aanvragen voor reguliere arbeid vallen onder de reguliere procedure ( minimaal 3 maanden) met andere criteria voor werving en selectie.

Omdat het in de meeste gevallen gaat om moeilijk vervulbare vacatures wil LTO Seizoenarbeid de mogelijkheid voor een TWV aanvraag werkbaar houden.
Daarom is LTO Seizoenarbeid samen met het UWV (brancheservicepunt) gestart met het begeleiden van u als werkgever met deze vacature meldingen voor reguliere arbeid. Als blijkt dat invulling van d…

Diversiteit op de werkvloer

Als wij het willen hebben over ‘diversiteit op de werkvloer’, dan haalt u misschien uw neus op. Maar als held Arjan Erkel daar een reuzespannend college over geeft wordt het andere koek, nietwaar?
Held Arjan Erkel, ja. Want je kunt niet anders dan een diepe buiging maken voor de manier waarop hij zichzelf heeft ontwikkeld na zijn gijzeling van twintig maanden in Dagestan.

Hij begint zichzelf steeds meer te profileren als een verstandig denker, die ook heel zinnige dingen te zeggen heeft over ondernemen.

Ondernemers
In een nieuw boek, dat hij samen schreef met Sezgin Yilgin, betoogt hij dat ondernemers veel te winnen hebben met diversiteit op de werkvloer –als ze er goed mee omgaan.

Ontgijzelen
Volgens ex-gegijzelde Erkel is de sleutel van het succes ‘ontgijzelen’. U heeft misschien schroom om dezer dagen aan uw Turkse medewerker te vragen hoe dat nu precies zit met die Ramadan. Maar dat is dus onzin, stelt Erkel: door te vragen naar achtergronden van werknemers, door mensen te laten p…

VACATURE: Staff Lawyer European Roma Rights Center (ERRC)

Closing date: 30 Aug 2010
Location: Hungary - Budapest

The European Roma Rights Centre (ERRC) seeks experienced lawyers to litigate Roma rights, ethnic/race discrimination and related cases in domestic, European and international tribunals and to devise and conduct training sessions for lawyers in public interest litigation strategies and techniques.

The ERRC is a public interest law organisation that defends the human rights of Roma throughout Europe and serves as a legal resource centre for advocates working in this field. The ERRC pursues its objectives by engaging in legal representation, research, monitoring and reporting, human rights education and international advocacy. The ERRC's core legal work is to engage in impact litigation on behalf of Roma before both domestic and international courts.

Based in Budapest, the lawyers will work with the legal team to develop and implement legal strategy, handle selected cases, draft amicus curiae briefs and legal submissions to domes…

VACATURE: International Legal Researcher (International)

– Formal and Informal Judicial System
Norwegian Refugee Council (NRC)

The Norwegian Refugee Council is a non-governmental, humanitarian organization with 60 years of experience in helping to create a safer and more dignified life for refugees and internally displaced persons. We advocate for their rights and assist with shelter, education, food distribution, and counselling on repatriation
Closing date: 10 Sep 2010
Location: occupied Palestinian territory - Gaza

The Norwegian Refugee Council is a non-governmental, humanitarian organization with 60 years of experience in helping to create a safer and more dignified life for refugees and internally displaced persons. We advocate for their rights and assist with shelter, education, food distribution, and counselling on repatriation

The Norwegian Refugee Council seeks:

Legal Researcher (International) – Formal and Informal Judicial System
Gaza

The Norwegian Refugee Council (NRC) re-established its presence in the Occupied Palestinian Ter…

VACATURE: Internship for Regional counter-trafficking program (Jordan)

Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights
Closing date: 31 Aug 2010
Location: Jordan

Regional Counter- Trafficking Program Description

Heartland Alliance – Iraq Program has a regional counter-trafficking program with Iraqis and Iraqi refugees in Iraq, Jordan, and Lebanon.

The program includes:

- Raising awareness and building capacity among law enforcement, courts, civil society organizations, and the general public about human trafficking
- Providing direct services to victims of trafficking (VoTs), including legal, psycho-social, and health services
- Tracking and documenting patterns and practices of human trafficking
- Conducting legislative and public advocacy

Internship Description

Heartland Alliance – Iraq Program is looking for an intern to support its Regional Counter-Trafficking Program from Amman, Jordan. The intern would assist with support of the partner organization in project implementation and evaluation; creation of training, outreach, and advoc…

Stageplaats bij de UNHCR in Equador

Refugee Protection Intern United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Closing date: 03 Sep 2010
Location: Ecuador - Quito

Brief project description:

UNHCR's operation in Ecuador started in 2000 as part of the organization's strategy to protect and assist the victims of the Colombian conflict. The operation aims to support the Ecuadorian government in strengthening protection mechanisms, developing asylum and identifying solutions. It also involves distribution of humanitarian aid and public information initiatives. The refugee caseload is mostly composed of Colombian nationals.

UNHCR has its main office in Quito, two field offices, in Ibarra and Lago Agrio, and antenna offices in Cuenca, Esmeraldas and Santo Domingo. We work with partner organizations in the provinces of Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Orellana, Pichincha and Azuay.

This internship is based in Quito, capital of Ecuador.

Duties and Responsibilities:

Under direct supervision of the Head of Q…

Stageplek in Gambia: Internship - Committee for the Prevention of Torture in Africa (CPTA) Association for the Prevention of Torture (APT)

The APT envisions a world in which no one is subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, as proclaimed by the Universal Declaration of Human Rights. The APT seeks to achieve this vision through a preventive and cooperative approach. The APT works globally, regionally and nationally with a wide range of partners including State authorities, national institutions and civil society.

Closing date: 21 Sep 2010
Location: Gambia (the) - Banjul

COMMITTEE FOR THE PREVENTION OF TORTURE IN AFRICA (CPTA)

TERMS OF REFERENCE – INTERN

Job Title: Intern
Organization: African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR)
Reports to: Executive Secretary
Location: ACHPR Secretariat, Banjul, The Gambia
Duration: 12 months renewable, starting soonest

Job Description

Under the day-to-day guidance of the Senior Legal Officer assisting the Chairperson of the Committee for the Prevention of Torture in Africa (CPTA) of the African Commission on Human and Peoples’ Rights…

Oud cliente uit Irak wil graag haar Nederlands verbeteren door bij oude mensen schoon te maken. Wie kent iemand?

U kunt mij helpen door met mij de Nederlandse taal te oefenen en mij als weduwe net wat meer inkomsten voor mijn gezin te laten verdienen. Ik kan voor u het huis schoonmaken of eens lekker voor u Iraaks koken. Of misschien wilt u gewoon samen naar de supermarkt gaan wandelen of een kopje thee drinken om de eenzaamheid te verdrijven. Wie ik ben? Ik ben een weduwe van eind dertig die een paar jaar geleden met mijn man en kinderen uit Irak is gevlucht. Inmiddels heb ik alle inburgeringslessen gevolgd en kan ik aardig Nederlands maar niet goed genoeg om weer net als vroeger bij een bank te gaan werken. Maar ik wil graag een paar uur per week aan de slag als de kinderen op school zitten. Dus liefst een paar uur in de ochtend. Ik ben bang van honden. Ik woon in Roelofarendsveen en heb geen auto. Mocht u een schoonmaakbedrijf hebben dan kunt u ook bellen. (prijs is exclusief reiskosten openbaar vervoer). Werkzaam in: Leiden, Haarlem
Werktijden: onder schooltijden


Meer info:
http://link.mar…

Voorlichtingsbijeenkomsten over kennismigranten

Het Loket Kennis- en Arbeidsmigratie (LKA) organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor bedrijven die geen of weinig ervaring hebben met aanvragen voor kennismigranten. Tijdens deze bijeenkomsten geven IND-medewerkers voorlichting over de procedure om een verblijfsvergunning als kennismigrant te krijgen. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

De data voor 2010 zijn:

– Dinsdag 21 september 2010
– Dinsdag 16 november 2010

De voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats in het IND-kantoor te Rijswijk (Gebouw Churchillhof, Sir Winston Churchilllaan 293, 2288 DC Rijswijk).

Inschrijven
Bij belangstelling voor deze bijeenkomst stuurt u een e-mail naar arbeid@ind.minjus.nl. In het onderwerpveld vermeldt u: "voorlichtingsbijeenkomst kennismigranten (datum vermelden)".

Verder vermeldt u:
- uw organisatienaam,
- uw organisatienummer,
- de deelnemers. Bij meerdere deelnemers namens uw bedrijf, dus graag ook hun namen vermelden.

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een…

Intrekken lopende aanvraag en indienen bezwaar van een kennismigrant

Het is mogelijk om een lopende aanvraag voor een verblijfsvergunning van een kennismigrant in te trekken. De kennismigrant moet zélf dit verzoek tot intrekking indienen. Hij heeft namelijk ook de aanvraag ondertekend en ingediend. Het komt regelmatig voor dat een werkgever of een bemiddelende instantie de IND verzoekt om een aanvraag in te trekken. Dit kan alleen als de kennismigrant de werkgever, bemiddelende instantie of advocaat schriftelijk heeft gemachtigd om de aanvraag namens hem in te trekken.

Een advocaat kan een eventueel bezwaarschrift indienen zonder machtiging van de kennismigrant. U als werkgever of een derde kan een bezwaarschrift indienen als een machtiging van de kennismigrant is bijgevoegd.

Bron: IND.nl

Is dit niet weer concurrentievervalsing van de IND? Lees: Proef met au pair bureau's

Proef met au-pairbureaus
Nieuwsbericht | 19-08-2010 | laatst bijgewerkt 19-08-2010

Onder het modern migratiebeleid krijgt het au-pairbureau een belangrijke rol toebedeeld als (erkend) referent van de au pair. Gastgezinnen die na de inwerkingtreding van de nieuwe wet een au pair naar Nederland willen laten komen kunnen de verblijfsaanvraag uitsluitend indienen via zo’n door de IND erkend au-pairbureau.

De erkende referent (het au-pairbureau) kan straks zelf een verblijfsaanvraag voor de au pair indienen en krijgt toegang tot een versnelde procedure. Daarnaast krijgt de referent een aantal wettelijke verplichtingen.

Vooruitlopend op de invoering van de nieuwe wet doet de IND met een aantal au pairbureaus in een pilot (proeftuin) ervaring op met o.m. de referentensystematiek. Op dit moment doen 24 bureaus mee.

De bureaus die deelnemen zijn:

1) Au Pair Interactive
2) Au Pairs Worldwide
3) House O Orange
4) Mission Hollandaise
5) Nedsa
6) Smiling Faces
7) SNAPS
8) Travel Activ…

VACATURE: Arts (medisch adviseur)

Ministerie van Justitie, Immigratie- en Naturalisatiedienst (Rijswijk)

Functieomschrijving
Je geeft op verzoek van de IND individuele adviezen over de lichamelijke of geestelijke gezondheidssituatie van vreemdelingen. Daartoe win je informatie in bij de betrokken behandelaar(s) en onderzoek je de behandelmogelijkheden in het betreffende land van herkomst. Vanuit de uitvoeringspraktijk signaleer je knelpunten en kom je daarvoor, waar nodig, met verbeteringsvoorstellen. Zolang dat nodig is, werk je onder de supervisie van een senior arts.Functie-eisen
Je hebt een academische opleiding tot medicus, affiniteit met dossierwerkzaamheden en zo mogelijk (enige) ervaring met medische advisering of klinische ervaring. Daarmee zoeken we primair een arts met enige jaren werkervaring, maar ook pas afgestudeerde artsen kunnen reageren. Je bent in elk geval een jonge, energieke, praktisch ingestelde en adviesvaardige arts die medische problematiek helder weet te vertalen. Je weet wat er in jouw om…

VACATURE: Detentietoezichthouder

Functiebeschrijving

Ben jij op zoek naar een fulltime of parttime baan met een maatschappelijke en sportieve uitdaging? Ben je stressbestendig en kun jij uitstekend in teamverband werken? Dan hebben wij de baan voor jou!

Als detentietoezichthouder ben je verantwoordelijk voor de beveiliging van het detentiecentrum en lever je een belangrijke bijdrage aan het bewaren van de rust en orde. Het uitdagende van deze functie is dat je werkzaam bent binnen een omgeving waar uitgeprocedeerde vreemdelingen wachten op uitzetting naar hun land van herkomst.

Je taken bestaan uit het begeleiden en verzorgen van de gedetineerden. Hierbij kun je denken aan het uitvoeren van celinspecties, het houden van toezicht tijdens het dagprogramma en de dagelijkse looprondes buiten.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor de gedetineerden en je beschikt dan ook over uitstekende sociale en contactuele vaardigheden. Wanneer er conflictsituaties ontstaan, voorkom jij met je natuurlijk overwicht dat het conflict ui…

VACATURE: AC Den Bosch zoekt een bijwoner van gehoren bij de IND (vrijwilligersfunctie)

Asielgehoren zijn de interviews die door de Immigratie en Naturalisatiedienst te 's-Hertogenbosch worden afgenomen. Zoals momenteel op het Behandelkantoor 's-Hertogenbosch zullen binnenkort op het Aanmeldcentrum 's-Hertogenbosch volwassen, maar ook veel minderjarige asielzoekers worden gehoord.

Werkzaamheden:

Het asieldossier wordt door de vrijwilliger voor aanvang van het gehoor doorgenomen.
Het gehoor wordt bijgewoond
Na bijwoning wordt een schriftelijke rapportage t.b.v. de advocaat gemaakt en eventueel ondersteunende informatie verzameld, bv van Vluchtweb.
VluchtelingenWerk is erbij om de asielzoeker te helpen om zijn/haar verhaal zo goed mogelijk te kunnen vertellen.
Wanneer:
Maandag tot en met vrijdag, minimaal een dag in de week, aanvang 7.45!

Leeftijd:
Mannen en vrouwen vanaf 21 jaar.

Vaardigheden:

Affiniteit met asielzoekers en vluchtelingen,
belangstelling voor juridische procedures
een goede beheersing, zowel mondeling als schriftelijk, van de Neder…

Rechtzaak inburgering buitenland

Op 10 augustus diende voor de rechtbank in Zwolle het beroep in de zaak van de Afghaanse familie Safi. De vader woont in Vianen met zijn acht kinderen, de moeder verblijft noodgedwongen in Pakistan omdat zij het inburgeringsexamen niet heeft gehaald en daarom niet met de kinderen naar Nederland mocht komen. VluchtelingenWerk vindt dat een uitzondering moet worden gemaakt op de eis om vóór de komst naar Nederland het inburgeringsexamen te halen. Uiterlijk binnen vier weken doet de rechtbank uitspraak.


Kinderen missen moeder
Het is zeer de vraag of de moeder ooit zonder enige hulp het inburgeringsexamen zal halen: zij is analfabeet. De vader is niet in staat om voor hun acht kinderen in Nederland te zorgen. Hij is al minder gaan werken om meer tijd en aandacht te hebben voor de kinderen. Desondanks gaat het slecht met hen: ze missen hun moeder enorm.

Uitzondering op inburgeringsvereiste in buitenland?
De advocaat heeft de rechtbank gevraagd voor de moeder een uitzondering op het inburg…

Interessante uitspraak over gerechtvaardigd vertrouwen in een zaak waar de IND een verblijfsvergunning weigerde omdat de Visadienst foutief een mvv had verstrekt. (Raad van State)

LJN: BN4037, Raad van State , 200904213/1/V2


Datum uitspraak: 05-08-2010
Datum publicatie: 16-08-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd / mvv / gerechtvaardigd vertrouwen
Op 8 mei 2006 hebben de ouders van de vreemdeling een verzoek om advies voor afgifte van een mvv ingediend met als doel dat de vreemdeling bij hen gaat verblijven op grond van het bepaalde in artikel 29, eerste lid, aanhef en onder f, van de Vw 2000. Bij brief van 29 september 2006 heeft de minister van Buitenlandse Zaken bericht dat indien door de vreemdeling een aanvraag om een mvv wordt ingediend deze in beginsel wordt ingewilligd. De vreemdeling is op 4 april 2007 met een mvv Nederland ingereisd en heeft op 24 april 2007 de onderhavige aanvraag ingediend. De staatssecretaris heeft zich in het in het besluit ingelaste voornemen van 10 oktober 2007, voor zover thans van belang, op het standpunt gesteld dat de vreemdeling nie…

Het verschil tussen een artikel 6 en een artikel 59 Vw procedure ten aanzien van due dilligence (uitspraak Raad van State)

LJN: BN4045, Raad van State , 201004951/1/V3

Datum uitspraak: 09-08-2010
Datum publicatie: 16-08-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Vreemdelingenbewaring / due diligence / voortvarend handelen
In de enige grief klaagt de minister dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de minister niet met de vereiste "due diligence" aan de verwijdering van de vreemdeling heeft gewerkt, nu hij tussen 26 april 2010 en 3 mei 2010 geen handelingen heeft verricht die daadwerkelijk op het vertrek van de vreemdeling zien. Hiertoe betoogt de minister dat "due diligence" is betracht en de vrijheidsontneming niet onredelijk langer heeft geduurd dan noodzakelijk, nu op 29 april 2010 kenbaar is gemaakt dat niet wordt afgezien van een claimprocedure, en op 3 mei 2010 het dossier van de vreemdeling reeds naar het Bureau Dublin is verzonden. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 19 juli 2010 in zaak nr. 200908081/1/V3…

Vreemdelingenbewaring voor illegale Chinezen kan weer want er is zicht op uitzetting naar China (uitspraak Raad van State)

LJN: BN4049, Raad van State , 201006274/1/V3

Datum uitspraak: 09-08-2010
Datum publicatie: 16-08-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Vreemdelingenbewaring / China / zicht op uitzetting / toezegging afgifte achttien lp’s
Thans hebben de Chinese autoriteiten in mei 2010 toezeggingen gedaan voor de afgifte van 18 laissez passer en hebben zij inmiddels op verzoek van de DT&V voor 17 van de desbetreffende vreemdelingen de toegezegde laissez passer verstrekt. Bedoelde toezeggingen waren dermate concreet dat de rechtbank deze, anders dan de vreemdeling betoogt, ook zonder dat de laissez passer al daadwerkelijk waren verstrekt, van betekenis heeft kunnen achten bij de beantwoording van de vraag of zicht op uitzetting bestaat. Voorts bestaat geen grond voor het oordeel dat de Chinese autoriteiten het van belang hebben geacht dat de desbetreffende vreemdelingen niet in bewaring waren gesteld. Voormelde ontwikkeling wijst erop dat concrete vo…

Nieuw advocatenkantoor voor zakelijke migratie

Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nieuw nichekantoor in Amsterdam. Het kantoor richt zich uitsluitend op de markt voor zakelijke migratie. De oprichters zijn Jelle Kroes (links) en Sander Groen, beide afkomstig van Everaert Advocaten. Kroes begon zijn carrière bij De Brauw en zat negen jaar in de maatschap bij Everaert, waar hij een drijvende kracht was achter het internationale netwerk van het kantoor. Kroes is bestuurslid en oprichter van de Specialistenvereniging migratierecht advocaten, en voorzitter van de Vreemdelingenrecht adviescommissie van de Nederlandse Orde van Advocaten. Groen begon op de vreemdelingensectie van Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn. Bij Everaert specialiseerde hij zich in europees migratierecht en werkgeverssancties. Hij werkte tevens bij het Openbaar Ministerie.

Bron: http://www.advocatie.nl/page?1,4303/personen/nieuwe_uitdaging_bij_van_diepen_van_der_kroef_dijkstra_voermans

Maar blijkbaar is men toch niet vies van een particuliere client want er…

VNO-NCW 'apert' tegen weren kennismigranten

VNO-NCW is 'apert' tegen het voorstel van de PVV om kennismigranten uit moslimlanden te weren.

De werkgeversorganisatie vindt juist dat Nederland een 'royale' kennismigrantenregeling moet houden met het oog op de internationale concurrentiestrijd om kennismigranten. Die neemt volgens VNO-NCW alleen maar toe als de economie weer aantrekt, zo meldt de werkgeverslobby op zijn website. Ook het PVV-voorstel om een opleidingstoets in te voeren wijst VNO-NCW af. Voor toelating van kennismigranten geldt nu een inkomenstoets. Volgens VNO-NCW leidt een opleidingstoets tot grote definitie- en uitvoeringsproblemen, en werkt zo'n vereiste louter belemmerend.

Bron: http://www.fd.nl/artikel/20045632/vno-ncw-apert-tegen-weren-kennismigranten

De nieuwe Europese standaard: een onsamenhangend integratiebeleid

Hoe diep is de trend in de gevestigde Europese politiek om zich aan te passen aan de publieke moraal van strenge repressie tegen migranten. Dat vraagt de Amerikaanse journalist John Vinocur zich af in The New York Times.

Lees hier verder: http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article3168525.ece/De_nieuwe_Europese_standaard__een_onsamenhangend_integratiebeleid.html

'Europees parlement hobbel migratieplannen'

Het Europees Parlement kan wel eens het lastigste obstakel zijn voor het rechtse kabinet om strengere regels over immigratie af te dwingen. Dat zei Europarlementariër Derk Jan Eppink zaterdagavond in Nova. Volgens Eppink vindt het Europees Parlement de huidige wetgeving al veel te streng.


Toch denkt Eppink dat het wel mogelijk is de regels aan te scherpen, maar dan wel op langere termijn. “Even snel de zaak veranderen kan niet. Een Europees verdrag openbreken gaat niet. Wat je wel kunt doen is de regelgeving veranderen, de bestaande richtlijnen amenderen. Nederland moet internationaal steun zoeken voor die amendering. De nieuwe premier van Nederland moet een reis maken naar Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Spanje. Die landen zitten met hetzelfde probleem.”


Mocht het Nederland lukken voldoende steun te vinden, dan moet het voorstel eerst langs de Europese Commissie waarna het Europees Parlement volgt. Pikant is dat de Europese liberale fractie waar de VVD deel van ui…

'Somalische asielzoeker ronselde terroristen in Dronten'

De van terrorisme verdachte Somaliër die in Dronten in een asielzoekerscentrum heeft gezeten, zou tijdens zijn verblijf medebewoners hebben geronseld voor de radicaalislamitische organisatie Al-Shabaab.

Dat meldt het Amerikaanse weekblad Newsweek.

Asielzoeker
Het gaat om Mahamud O., een Somaliër die momenteel in de gevangenis in Vught zit. Hij werd in november 2009 in een asielzoekerscentrum in Dronten opgepakt, omdat hij een beruchte terrorist bleek te zijn.

Zo speelde O. een grote rol in de internationale jihad en ronselde hij in Amerika jongeren voor de islamitische strijd. In dit land werd hij gezocht door de politie, maar hij vertrok naar Nederland.

Ronselpraktijken
Volgens Newsweek komt de informatie over de ronselpraktijken in Dronten van officiële bronnen bij de Nederlandse overheid. ‘We hebben reden om aan te nemen dat hij tijdens zijn verblijf in Flevoland werkzaamheden verrichtte voor Al-Shabaab,’ meldde een Nederlandse bron aan Newsweek. De AIVD ontkent tegenover Trouw de …

VACATURE: Woonbegeleider Asielzoekers

Functieomschrijving
Woonbegeleider voor 32-36 uur per week.

Je draait mee in de volgende diensten:
- Ochtend/middag (7.00 uur - 15.00 uur)
- Middag/avond (15.00 uur - 23.00 uur)
Dit gedurende 7 dagen per week, dus je dient ook de weekenden beschikbaar te zijn.

ORGANISATIE
De woonbegeleider ressorteert onder de locatiecoördinator.

DOEL VAN DE FUNCTIE
De woonbegeleider is verantwoordelijk voor uitvoering van de basisprocessen. Faciliteert en begeleidt bewoners bij onderhouds- en andere activiteiten en bevordert de leefbaarheid op de locatie.

TAKEN
• Informeert, instrueert en controleert bewoners conform basisprocessen.
• Informeert, instrueert, controleert, faciliteert en werkt mee met de bewoners in de werkzaamheden in en rond het centrum.
• Voert individuele gesprekken met betrekking tot de specifiek aan hem opgedragen processen.
• Is dossier verantwoordelijk voor de processen die hij uitvoert, cq waar hij verantwoordelijk voor is.
• Is verantwoordelijk voor de in- door…

Is een WIA-uitkering duurzaam inkomen in het kader van een mvv aanvraag voor gezinshereniging? (uitspraak rechtbank)

LJN: BN3763, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Dordrecht , AWB 09/27049 & 09/47013

Datum uitspraak: 10-08-2010
Datum publicatie: 11-08-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: mvv-aanvraag / verweerder heeft niet deugdelijk gemotiveerd dat de inkomsten van referent uit een WGA-uitkering niet duurzaam zijn / legesheffing van € 830 in dit geval niet in strijd met Richtlijn 2003/86/EG

"
Eiseres betoogt terecht en onweersproken dat een uitkering als hier aan de orde voor onbepaalde tijd wordt toegekend en bij ongewijzigde omstandigheden wordt voortgezet tot het bereiken van de leeftijd van vijfenzestig jaar. Onder deze omstandigheden wettigt het enkele feit dat in het besluit tot toekenning van deze uitkering geen einddatum is genoemd niet de conclusie dat de inkomsten van eiser uit deze uitkering niet duurzaam zijn. Het standpunt namens verweerder ter zitting dat ten tijde van het besluit van 24 juni 2009 n…

Gezinshereniging van erkende vluchteling: alhoewel artikel 8 EVRM geen zelfstandige rol speelt in een asielprocedure moet het Nederlandse beleid daar wel mee in overeenstemming zijn (uitspraak rechtbank)

LJN: BN3826, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Roermond , Awb 09/47193 en 10/27029

Datum uitspraak: 02-08-2010
Datum publicatie: 12-08-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Alhoewel aan artikel 8 van het EVRM in het kader van vergunningverlening als gevolg van artikel 29, eerste lid, sub e en f, geen zelfstandige betekenis toekomt, oordeelt de rechtbank dat waar het de uitleg van de term ‘family life’ betreft, deze in harmonie dient te zijn met de uitleg die het EHRM daaraan heeft gegeven in het kader van artikel 8 van het EVRM. Geconcludeerd wordt dat er een te grote discrepantie is tussen de door verweerder in de onderhavige zaak voorgestane uitleg van het begrip ‘feitelijke gezinsband’ in artikel 29, eerste lid, onder e en f, van de Vw 2000 en de door het EHRM daaraan gegeven invulling in de zaak Tuquabo-Tekle versus Nederland van 1 december 2005 (JV 2006, 34). Uitgangspunt dient te zijn dat een feitelijke ge…

Een tewerkstellingsvergunning kan alleen worden aangevraagd met een schriftelijk arbeidscontract en ook deze Roemenen moeten een TWV hebben. (uitspraak Raad van State)

LJN: BN3738, Raad van State , 201002243/1/V6


Datum uitspraak: 11-08-2010
Datum publicatie: 11-08-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 8 december 2008 heeft de Raad van bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen (hierna: de CWI) aanvragen van [appellante] om verlening van tewerkstellingsvergunningen ten behoeve van [vreemdeling A] en [vreemdeling B] van Roemeense nationaliteit (hierna: de vreemdelingen) afgewezen.

BETREKKING OP NEDERLANDE ARBEIDSMARKT

2.2.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 13 januari 2010 in zaak nr. 200901239/1/V6), heeft Nederland gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, conform de in 2.1. weergegeven passage van Bijlage VII, voor zover thans van belang, het vrij verkeer van werknemers, zoals neergelegd in artikel 39 van het EG-Verdrag, thans, na wijziging, artikel 45 van het VWEU, tijdelijk te beperken zodat gedurende de overgangsperiode de uit het gemeenschapsrecht voor…

Recente berichten


en meer