Wat is het geval? 
De politie draait sinds kort proef met 125 mobiele vinger­scanners. Daarmee kunnen agenten ter plekke een vingerafdruk afnemen en nagaan of iemand legaal in Nederland verblijft. Het moet de opsporing van de naar schatting honderdduizend illegale vreemdelingen makkelijker maken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie overweegt de vingerscanners na de proefperiode breder in te zetten, bijvoorbeeld om te controleren of iemand nog een boete heeft open staan.
Mag dat zomaar? 
Zoals het nu gaat wel. De politie moet wel aanleiding hebben een burger te vragen naar diens identiteit; er moeten gronden zijn om aan te nemen dat iemand illegaal is. Of de vinger­scanner straks ook bij ‘gewone’ staandehoudingen mag worden ingezet, is de vraag.
Wat gebeurt er met de vingerafdrukken? 
Ze worden niet opgeslagen, zo benadrukt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ze worden al­leen gebruikt ter verificatie van iemands identiteit.
Maar dat kan toch alleen als er ergens vingerafdrukken zijn opgeslagen in een databank? 
Klopt. Voor vreemdelingen bestaat zo’n databank, de ‘basisvoorziening vreemdeling­enke­ten’. Hierin staan vingerafdruk­ken van alle vreemdelingen die in Nederland de asielprocedure zijn ingegaan. Dit is geregeld in de ‘nieuwe’ Vreemdelingen­wet van 2000.
En boeven? Daarvan bewaart de politie toch ook vingerafdrukken? 
Inderdaad. De politie kan iedereen die ze aanhoudt bevelen vingerafdrukken af te staan als dat in het belang van het onderzoek is. In de cellencomplexen is het inmiddels gangbare praktijk ge­worden om van alle arrestanten die binnenkomen de vingeraf­druk af te nemen. Die gegevens worden opgeslagen, maar moe­ten in principe worden verwij­derd als de betreffende burger geen verdachte meer is. Vaak gebeurt dit pas als de burger erom vraagt.
Wat gebeurt er met vingeraf­drukken die we voor paspoorten afstaan? 
Sinds mei is de overheid gestopt met het opslaan van vingeraf­drukken voor het paspoort, om­dat er twijfel is over de veiligheid en de betrouwbaarheid. Ze staan dus alleen nog op de chip van het paspoort. Het kabinet wil dat er uiteindelijk wel zo’n nationale databank van vingerafdrukken komt.

bron: http://www.metronieuws.nl/algemeen/mobiele-vingerscan-mag-dat/SrZkgu!V3Q15AkgecWs/