De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

01 juli 2011

Herziene asielprocedure stap in goede richting

De herziene asielprocedure heeft een aantal verbeteringen gebracht, concludeert VluchtelingenWerk Nederland na onderzoek. Een jaar na invoering van het nieuwe asielsysteem geeft VluchtelingenWerk haar eerste bevindingen weer in de Asielbarometer. "We zijn gematigd positief, maar om echt tot een zorgvuldige asielprocedure te komen, moet met name de kwaliteit van het medisch advies verbeterd worden", stelt directeur Dorine Manson. "Daarnaast vragen we ons af of de herziene procedure niet te kort is om tot een zorgvuldige beslissing te komen." Download hier het onderzoek.

Verbeteringen
Positief is dat door het instellen van de rust- en voorbereidingstermijn asielzoekers over het algemeen beter voorbereid de procedure in gaan. Ook het voorbereidende gesprek met de advocaat en de voorlichting door VluchtelingenWerk in de rust- en voorbereidingstermijn zijn winstpunten, zo blijkt uit het onderzoek. "Al voor het eerste gesprek ging ik naar de advocaat om me voor te bereiden en bewijsmateriaal te verzamelen", vertelt een asielzoekster uit Uganda. "Mijn advocate maakte er een rapport van, dat in de procedure is ingebracht".

Knelpunten
Eén van de knelpunten die uit het onderzoek naar voren komt, is de kwaliteit van het medisch advies. Uit het medisch advies voorafgaand aan de procedure moet blijken of een asielzoeker psychisch in staat is om door de IND gehoord te worden. Op dit moment is dit advies zo summier dat het weinig toegevoegde waarde heeft. Geïnterviewde advocaat: "In het medisch advies stond niets over psychische klachten. Terwijl ik het, voor zowel mijn cliënt als zijn omgeving, belangrijk vind om te weten of mijn cliënt bijvoorbeeld suïcidaal is." 
Andere signalen die uit het onderzoek naar voren komen, zijn dat de algemene asielprocedure te kort is om een asielaanvraag zorgvuldig af te handelen. Er is weinig tijd om achtergrondinformatie en documenten op te vragen in het land van herkomst, de beroepstermijn is te kort en de mogelijkheden tot ondersteuning en rechtshulpverlening zijn beperkt. Deze signalen moeten nader onderzocht worden. 

Aanbevelingen
VluchtelingenWerk heeft twee concrete aanbevelingen die van de herziene asielprocedure ook echt een zorgvuldige asielprocedure maken. Ten eerste moet de kwaliteit van het medisch advies worden verbeterd. Het is belangrijk om te weten of de asielzoeker in staat is om goed gehoord te kunnen worden. Dan kan de IND hier rekening mee houden bij het nemen van een beslissing op de asielaanvraag, aldus de directeur van VluchtelingenWerk. We zijn ook erg blij dat hier meer aandacht voor is, alleen moet wel duidelijker worden wat de diagnose is en welke conclusies er verbonden moeten worden aan een bepaalde diagnose. 
Ten tweede moet de versnelde achtdagenprocedure alleen gebruikt worden voor asielverzoeken die overduidelijk gegrond of ongegrond zijn. Dit moet na het houden van het nader gehoor op dag vier en na de correcties en aanvulling op het gehoor door de asielzoeker en diens advocaat duidelijk kunnen zijn. 

Bron: http://www.vluchtelingenwerk.nl/persberichten/onderzoek-asielbarometer-vluchtelingenwerk-nederland.php

Law Blogs
Law blog

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator