De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

25 juli 2011

Rechter geeft 16 kwekers gelijk in geschil met UWV

Rechter geeft 16 kwekers gelijk in geschil met UWV

25-07-2011
De Bestuursrechter in Den Haag heeft de beslissing van het UWV om 16 kwekers geen tewerkstellingsvergunningen te geven geschorst. Dat betekent in de praktijk dat de 16 kwekers nu tijdelijk toch Roemenen en Bulgaren mogen inschakelen.

Rechter geeft 16 kwekers gelijk in geschil met UWV
De rechter vindt dat het UWV te makkelijk af gaat op de bewering van uitzendbureaus dat er voldoende andere werknemers beschikbaar zijn. Dat is onvoldoende hard gemaakt,vindt de rechter. Daarnaast vindt de rechter dat uitzendbureaus ook betaalbaar personeel moeten kunnen aanbieden. Uit de 16 gevallen waar de rechter zich over boog, blijkt dat soms hoge bemiddelingskosten worden gevraagd. In een geval zelfs 1000 euro per persoon en dat vindt de rechter bedrijfseconomisch niet verantwoord.

Tot slot zegt de bestuursrechter in haar oordeel dat het er veel van weg heeft dat het UWV de laatste tijd meer inspanningen van kwekers verwacht om personeel te vinden dat volgens de regelgeving voorrang verdient boven Roemenen en Bulgaren. Die wijziging van het beleid is niet tijdig aan de kwekers gemeld, vindt de rechter, en daarmee is het vertrouwensbeginsel geschonden.

Tijdelijk
De 16 kwekers zijn nu tijdelijk uit de brand. Zij spanden de rechtzaak aan op het moment dat het UWV hun bezwaar tegen de beslissing nog aan het behandelen was. De rechter geeft de kwekers nu tot zes weken na de beslissing van het UWV op het bezwaar de tijd om weer met Bulgaren en Roemenen te werken.

Andere kwekers
LTO Nederland reageert verheugd op de beslissing van de rechter. Voor de 16 kwekers is het personeelsprobleem nu even opgelost. Wat de beslissing betekent voor alle andere kwekers is nog onduidelijk. LTO Nederland gaat er voor pleiten dat alle afwijzingen aan het oordeel van de rechter wordt getoetst.


Bron: http://www.deboomkwekerij.nl/nieuws/7102/rechter-geeft-16-kwekers-gelijk-in-geschil-met-uwv


Bestuursrechter schorst afwijzingen tewerkstellingsvergunningen Roemenen in tuinbouw 

Den Haag  , 22-7-2011 
De voorzieningenrechter (sector bestuursrecht) van de rechtbank in Den Haag heeft vandaag de afwijzing van aanvragen tot het verlenen van tewerkstellingsvergunningen (twv’s) voor Roemenen in de seizoensarbeid in de tuinbouw door het UWV geschorst.Het betreft aanvragen door 16 werkgevers in de tuinbouw. Het UWV heeft deze aanvragen afgewezen. Tegen deze beslissing hebben de tuinbouwers bij het UWV bezwaarschriften ingediend. In afwachting van de beslissing op de bezwaarschriften hebben zij een verzoek om een voorlopige voorzieningingediend bij de voorzieningenrechter in Den Haag.De voorzieningenrechter heeft bepaald dat de afwijzingen van het UWV worden geschorst tot zes weken nadat het UWV op de bezwaarschriften heeft beslist. Gedurende die periode mogen de Roemenen voor wie de vergunning was aangevraagd, bij de betreffende werkgevers seizoensarbeid verrichten. Op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) wordt een twv alleen verstrekt als geen voldoende en concreet 'prioriteitgenietend aanbod' (pga) aanwezig is. Dat wil zeggen aanbod van werknemers uit Nederland en de EU, met uitzondering van Roemenië en Bulgarije. In deze zaak is in geschil of een dergelijk aanbod aanwezig is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient het pga daadwerkelijk op de arbeidsmarkt beschikbaar te zijn. Dit betekent dat afwijzing van het verzoek om verlening van een twv alleen mogelijk is als sprake is van concreet pga voor de vervulling van de vacature die aan het verzoek om een twv ten grondslag ligt. Ook moet er volgens de voorzieningenrechter sprake zijn van aanbod dat enigszins bedrijfseconomisch verantwoord kan worden ingezet. Omdat het UWV zijn centrale stelling dat sprake is van voldoende en concreet pga voornamelijk heeft onderbouwd door te verwijzen naar uitzendbureaus waarvan op geen enkele manier is gebleken dat zij daadwerkelijk over voldoende concreet aanbod beschikken en voorts naar een uitzendbureau dat € 1000 bemiddelingskosten per werknemer rekent, is de afwijzing van de aanvraag volgens de voorzieningenrechter niet voldoende gemotiveerd. Vervolgens is de vraag aan de orde of de tuinbouwers hebben aangetoond voldoende inspanningen te hebben gepleegd om de vacatures te vervullen met pga dat wèl op de arbeidsmarkt beschikbaar is.Het UWV en LTO Nederland hebben in april 2009 een stappenplan opgesteld waarin bepaald wordt welke wervingsinspanningen de tuinbouwers moeten verrichten voordat ze een twv kunnen aanvragen. Het UWV lijkt dit jaar meer concrete inspanningen te verwachten van de tuinbouwers, zonder dat dit tijdig kenbaar is gemaakt. Dit acht de voorzieningenrechter in strijd met het vertrouwensbeginsel. Voorts leidt het in theorie beschikbare pga naar het oordeel van de voorzieningenrechter nauwelijks tot invulling van concreet openstaande vacatures voor seizoensarbeid in de tuinbouw.De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat het oorspronkelijke besluit in de bezwaarschriftprocedure niet in stand zal kunnen blijven. Daarom heeft de voorzieningenrechter de afwijzing van de aanvragen tot het verlenen van de twv’s geschorst.


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator