Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juli, 2019 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

De verschillen in participatie en sociaal-culturele posities onder Syrische statushouders zijn opvallend groot, meldt het SCP-rapport ‘Opnieuw beginnen’.

Dit wijst op uiteenlopende mogelijkheden, aspiraties en wensen en vereist individuele ondersteuning bij integratie.
Door Jaco Dagevos, Emily Miltenburg, Willem Huijnk, Roxy Damen
11 juli 2019 Er wonen op dit moment ongeveer 90.000 Syriërs in Nederland, de meesten zijn hier pas enkele jaren. Syriërs vormen de grootste groep onder de asielmigranten en nareizigers die hier sinds 2014 hun toevlucht zochten. Wij deden onderzoek naar de participatie en sociaal-culturele posities van Syrische statushouders die nog maar kort in Nederland wonen.
Participatie: vooral taal leren en weinig combinaties van participatie Bij participatie keken we breder dan betaald werk. De weinige Syrische statushouders die werken hebben flexibele, kleine banen zonder vast arbeidscontact. We keken daarom ook naar werk zoeken, stage, vrijwilligerswerk, taalcursus en regulier onderwijs.
Ons onderzoek onderscheidt vier groepen. De grootste groep noemen we ‘taal’ (66%): iedereen volgt een taalcursus, verder is…

Verslag van de Studiedag Vreemdelingenrecht aan de hand van Engelstalige Linkedposts (met foto's)

Het was een mooie zonnige dag waardoor onze zaal in de middag met de volle zon er op toch wel tropisch ging aanvoelen. Ik niesde en snotterde me een ongeluk dankzij een airco in het vliegtuig. Iedereen leek zich best te vermaken en de boel interessant te vinden. We waren met een mannetje m/v of 35. Deze keer helaas niemand van de IND, COA of DTenV. Wellicht omdat het een gewone werkdag was en die mensen dan vrij moesten vragen of toestemming om naar de Studiedag. Maar ik hoop dat ze er net als alle voorgaande jaren wanneer we het op zaterdagen deden de volgende keer weer bij zijn. Deze keer was het een gezelschap van advocaten en expatbureau's met een aantal vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Mijn dank gaat uit naar al de sprekers die gratis hun tijd en kennis ter beschikking stelden en naar Dima, Imad en Carla voor de achtervang.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen…

Een (gratis) abonnement op de nieuwe berichten op dit weblog?

Bijblijven? Neem een abonnement op het blog door uw emailadres in te vullen en aandachtig uw inbox en uw spambox in de gaten te houden. U moet uw abonnement nog bevestigen voordat het gaat werken.Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hie…

Verblijfsvergunning vanwege overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU)

Omdat dit tijdens de Studiedag afgelopen donderdag aan de orde kwam.
U werkt bij een buiten de Europese Unie (EU) gevestigde onderneming en wordt overgeplaatst naar een vestiging in Nederland. Hiervoor hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?
In het kader van intra EU-mobiliteit kunt u onder bepaalde voorwaarden ook worden overgeplaatst naar een  vestiging van deze onderneming in een andere lidstaat van de EU die de richtlijn heeft ingevoerd (Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland doen niet mee).
Uw werkgever vraagt een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan. Dit is een vergunning die recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken. De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de TWV. U hoeft maar één vergunning aan te vragen, bij één instantie (de IND). De IND kan advies vragen aan UWV over het arbeidsmarktgedeelte. UWV beoordeelt de vraag om advies …

UItspraak Raad van State over eerst in beroep aangevoerde achtergehouden of nieuwe asielmotieven

ECLI:NL:RVS:2019:2073 Instantie Raad van StateDatum uitspraak 03-07-2019Datum publicatie 03-07-2019 Zaaknummer 201604484/3/V2
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie Bij verwijzingsuitspraak van 4 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2669 (hierna: de verwijzingsuitspraak), heeft de Afdeling het Hof van Justitie verzocht bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak te doen op de gestelde vragen over de uitleg van de Procedurerichtlijn (PB 2013 L 180). De Afdeling heeft daarbij de behandeling van het hoger beroep geschorst tot het Hof uitspraak zal hebben gedaan en iedere verdere behandeling aangehouden.

103 Gelet op het voorgaande dient op de achtste vraag te worden geantwoord dat artikel 46, lid 3, van richtlijn 2013/32, gelezen in samenhang met de verwijzing in artikel 40, lid 1, van deze richtlijn naar de beroepsprocedure, aldus moet worden uitgelegd dat de rechterlijke instantie waarbij beroep is ingest…

MK uitspraak: Terugkeerbesluit bij herhaalde aanvraag en Gnandi arrest

ECLI:NL:RBDHA:2019:6671 Instantie Rechtbank Den HaagDatum uitspraak 27-06-2019Datum publicatie 08-07-2019 Zaaknummer NL19.3105

Gnandi
7. Eiser betoogt dat verweerder ten onrechte de rechtsgevolgen van het bestreden besluit niet automatisch heeft opgeschort. Het door verweerder eerder opgelegde terugkeerbesluit herleeft weer door de niet-ontvankelijk verklaring van eisers opvolgende asielaanvraag. Indien daarin geen schorsende werking wordt toegekend, ontstaat een situatie die strijdig is met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 19 juni 2018 (Hof) in de zaak van Gnandi, zaaknummer C-181/16, ECLI:EU:C:2018:465 (arrest Gnandi). Eiser verwijst hierbij naar de uitspraak van deze rechtbank, zittingsplaats Middelburg van 27 september 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:12162.
7.1 De rechtbank overweegt dat uit het arrest Gnandi volgt dat het beroep tegen het (op een asielaanvraag volgende) terugkeerbesluit van rechtswege …

Uitspraak visumzaak: als zelfs een achterblijvende man niet genoeg is wat dan wel?

In deze zaak heeft mevrouw een echtgenoot die thuis blijft maar de rechter oordeelt dat de IND dat onvoldoende mag vinden om geen vestigingsgevaar aan te moeten nemen.

Laat ik eerst beginnen met wat uitleg: Bij het aanvragen van een visum voor kort verblijf is het zaak dat je de Nederlandse overheid er van overtuigt dat je ook netjes aan het eind van je vakantie, zakenreis of familiebezoek weer naar huis zult gaan. Dat er dus geen vestigingsgevaar is. Hoe doe je dat?  Je toont aan dat je sociale en economische banden met je land van herkomst hebt. Wat zijn die economische banden bijvoorbeeld? Denk aan een baan, een huis, een spaarrekening, een lap grond. U moet daarvan wel het bewijs bijvoegen. Wat zijn sociale banden? Denk aan een echtgenoot, een oudere ouder, kinderen en dergelijke. Alles gezamenlijk moet de overheid dan overtuigen.

Hier behandelt de rechter het punt voor punt. Mevrouw heeft zo te zien niets overgelegd aan economische banden en heeft al eerder afwijzingen gekregen. Z…

VACATURE: (senior) juridisch medewerker, Bestuursrecht bij de Rechtbank te Rotterdam

Rotterdam €3.885 per maand Het rechtsgebied bestuursrecht heeft drie zittingsteams. De teamvoorzitter en een hoofd juridische ondersteuning sturen een team aan. Daarnaast bestaat een team uit (senior) rechters, (senior) stafjuristen en (senior) juridisch medewerkers. De teams worden ondersteund door twee roosteraars en drie managementassistentes. Voor onze teams zijn we op zoek naar enthousiaste en leergierige (senior) juridisch medewerkers.
Wat je gaat doen Als (senior) juridisch medewerker beoordeel je (complexe) juridische dossiers en maak je hiervan een analyse. Het bijhouden van relevante jurisprudentie en vakliteratuur is in deze functie van groot belang. Je bereidt de zaak voor, bent griffier ter zitting en treedt op als gesprekspartner van de rechters. Aan de hand daarvan verzorg je de juridische nabewerking, waaronder het maken van concept-uitspraken. Ook lever je een bijdrage aan de coördinatie van de behandeling. In beginsel zal je worden ingezet op zaken op het …

VACATURE: Consulent Tewerkstellingsvergunning

Den Haag Centrum €38 per uur Als Consulent TWV behandel je aanvragen TWV (Tewerkstellingsvergunning ), adviesverzoeken GVVA en verstrekt informatie aan werkgevers. Daarnaast worden verzoeken om vrijwilligersverklaringen behandeld en advies
gegeven aan de IND inzake marktconformiteit loon en arbeidsmarkttoelatingen. De externe klantcontacten vinden hoofdzakelijk schriftelijk en telefonisch plaats en zijn gericht op de werkgever. Je treedt deskundig op, op het gebied van de Wet arbeid vreemdelingen en aanverwante wet- en regelgeving. Daarnaast ben je goed op de hoogte van de actuele stand van de arbeidsmarkt evenals van recente ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de behandeling van aanvragen.
Als Consulent TWV krijgt niet altijd correcte en/of volledige informatie toegespeeld en wordt soms door de aanvrager onder druk gezet. Als Consulent moet je desondanks de juiste informatie boven water zien te krijgen en juist interpreteren door goed door te vragen en te onde…

Nog steeds zorgen over veiligheid terugkeer Syrische asielzoekers

Nieuwsuur Nog steeds zorgen over veiligheid terugkeer Syrische asielzoekers Vrijdag, 16:14Binnenland Geschreven door Reinalda Start researchredacteur  Het is niet veilig voor vluchtelingen om terug te gaan naar Syrië, als ze hebben samengewerkt met de oppositie. Dat staat in een rapport van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken over de veiligheidssituatie in Syrië. "Politieke opposanten kunnen het slachtoffer worden van verdwijningen, willekeurige arrestaties en detentie, martelingen en andere mensenrechtenschendingen", schrijven de opstellers van het rapport. Ook lopen mannen en jonge jongens het risico dat ze het leger in moeten. Dat geldt voor alle regio's in Syrië. Het rapport is van belang voor het asielbeleid van Nederland. Op basis ervan bepaalt staatssecretaris Broekers-Knol of Syrische vluchtelingen teruggestuurd worden. Acht jaar conflictgebied Meer dan 13 miljoen mensen zijn binnen en buiten Syrië op de vlucht, vo…

Voor ons die veel met Engelstalige klanten of Engelstalige instanties moeten communiceren een handig stukje

Op het Blog "Branch out: legal English staat een goed voorbeeld van de fouten die wij Nederlanders dikwijls maken in Nederlandse teksten. Voor mij is het VWO al weer een paar decennia terug dus ik vond dit een goede opfrisser en wil die u niet onthouden.


What’s in a language? (38)July 1, 2019What's in a language? Als voorbereiding op onze training Legal English Writing Skills sturen deelnemers altijd twee, door hen zelf geschreven, teksten in. Eén formele en een informele. Deze teksten voorzien wij van commentaar naar analogie van onze trainingsmaterialen. Hieronder vindt u een voorbeeld: de oorspronkelijke tekst, ons commentaar en de nieuwe versie. (NB: het is natuurlijk niet een “echte” tekst; deze tekst is samengesteld uit een aantal teksten die we het afgelopen jaar hebben ontvangen).
“Ingestuurde” tekst:
Zwolle, May 18th 2019[1][2]
Dear Ms. Courtney[3],
In the context of pre-course task for the English language course that has been[4]
organized[5] by Branch …

Recente berichten


en meer