De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

08 juli 2019

Verblijfsvergunning vanwege overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU)

Omdat dit tijdens de Studiedag afgelopen donderdag aan de orde kwam.
 
 
U werkt bij een buiten de Europese Unie (EU) gevestigde onderneming en wordt overgeplaatst naar een vestiging in Nederland.
Hiervoor hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?
In het kader van intra EU-mobiliteit kunt u onder bepaalde voorwaarden ook worden overgeplaatst naar een  vestiging van deze onderneming in een andere lidstaat van de EU die de richtlijn heeft ingevoerd (Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland doen niet mee).
Uw werkgever vraagt een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan. Dit is een vergunning die recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken. De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de TWV. U hoeft maar één vergunning aan te vragen, bij één instantie (de IND). De IND kan advies vragen aan UWV over het arbeidsmarktgedeelte. UWV beoordeelt de vraag om advies aan de hand van de criteria volgend uit de Richtlijn. De IND neemt een beslissing op basis van het advies van UWV. Is de beslissing positief en wordt de GVVA afgegeven? Dan informeert de IND u hierover.
Uw werkgever kan zich vrijwillig laten erkennen. Dit is niet verplicht. Erkenning als referent heeft verschillende voordelen.

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden de volgende voorwaarden:
 • U hebt niet de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland.
 • U hebt hoofdverblijf buiten de EU op het moment van de aanvraag.
 • U gaat werken als leidinggevende of specialist (zogenoemd sleutelpersoneel) of als trainee
 • U wordt overgeplaatst van een onderneming buiten de EU naar een vestiging in Nederland.
 • U bent voor het moment van overplaatsing al ten minste 3 maanden in dienst bij de onderneming buiten de EU.
 • U hebt een geldige arbeidsovereenkomst met een buiten de EU gevestigde onderneming of een opdrachtbrief van de werkgever. Hierin staan de volgende gegevens:
  • bijzonderheden over de duur van de overplaatsing en de plaats van de vestiging in Nederland;
  • gegevens die aantonen dat u een functie gaat bekleden als leidinggevende, specialist of trainee-werknemer;
  • de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden tijdens de overplaatsing;
  • gegevens die aantonen dat u na het einde van de overplaatsing kan worden overgeplaatst naar een vestiging die tot dezelfde onderneming behoort en in een derde land is gevestigd;
 • U hebt de kwalificaties en ervaring die vereist zijn als leidinggevende of specialist in de vestiging waarnaar u wordt overgeplaatst. Als trainee-werknemer moet u in het bezit zijn van een masterdiploma. Als u een gereglementeerd beroep (zoals architect of arts) hebt, moet u beschikken over een erkenning van de buitenlandse beroepskwalificaties.
 • De arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen of arbeidsomstandigheden liggen ten minste op het niveau dat wettelijk vereist en in deze bedrijfstak gebruikelijk is. Het loon moet dus marktconform zijn. Dit is het looncriterium voor arbeid als kennismigrant.
 • De vestiging in Nederland is niet opgericht om toelating van overgeplaatste werknemers tot de EU eenvoudiger te maken.
 • Nederland is de lidstaat van het langste verblijf tijdens de overplaatsing.
 • De werkgever of vestiging in Nederland verricht economische activiteiten.
 • U hebt in de periode van 6 maanden direct voorafgaande aan de aanvraag niet in Nederland verbleven voor een eerdere overplaatsing binnen de onderneming.
 • De werkgever of vestiging in Nederland heeft in de 5 jaar direct voorafgaande aan de aanvraag geen sanctie opgelegd gekregen wegens overtreding van artikel 2 van de Wet arbeid vreemdelingen of wegens het niet of onvoldoende afdragen van loonbelasting, premies voor de werknemersverzekeringen of volksverzekeringen.
 • Als u trainee-werknemer bent, volgt u een traineeprogramma en wordt u niet als normale werknemer ingezet.
Meer informatie over de voorwaarden op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) vindt u op www.werk.nl/werkvergunning.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Online aanvraag

Uw werkgever kan deze aanvraag ook online indienen. Dit kan hij doen via het Portaal Zakelijk.
Online aanvraag

Kosten

Deze aanvraag kost ​​​€ 285.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met uw aanvraag moet meesturen.
Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 Bron: https://ind.nl/werk/Paginas/Overplaatsing-binnen-een-onderneming.aspx


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator