Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2016 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Heel veel vluchtelingen - inburgeraars in 2016 en daarna - toekomstvisie

Door Ad Appel
Alles wijst op een overrompeling van de inburgerings-scholen en instituten door de massale instroom van vluchtelingen. In 2014 waren het enkele duizenden, in 2015 waren er plotseling enkele tienduizenden. In 2016 en in de jaren erna vele tienduizenden ... Alle vluchtelingen krijgen een zak euro's mee om in te burgeren en dat was voor Vluchtelingenwerk Nederland in 2014/2015 een reden om een nieuwe koers te varen: zich toeleggen op inburgeringscursussen, zelfstandig of met hulp van NLTraining of andere voorkeurs-scholen. Miljoenenopbrengsten. Ook voor VW.
VW zou zich volgens mij met onpartijdige voorlichting moeten bezig houden, maar argumenteert dat er geen opleidingen/scholen genoeg waren, en dat zij daarom in het gat gesproken waren. Een gelegenheidsargument en niet eerlijk, want hierom doken zij niet in het gat.
De overstroming zal in 2016/2017 doorzetten. Wie er dan in het gat springt?
Inderdaad, ik vermijd met moeite het woord tsunami ...

Belangrijk is …

Wat vreselijk: Hussein pleegt zelfmoord terwijl hij belt met z'n vrouw omdat Nederlandse overheid hem zijn paspoort niet wil teruggeven en hij daarom niet zijn vrouw kan gaan helpen in Irak

Irakees wilde terug naar gezin, maar kreeg paspoort niet terug De Irakese vluchteling Hussein Ali Abdel Amer (30) hing zichzelf uit wanhoop op in de noodopvang in Alphen. © Rens de Haan en Stichting Hoop voor Vluchtelingen. De lange wachttijd voor zijn asielaanvraag dreef de Irakese vluchteling Hussein Ali Abdel Amer (30) de dood in. Hij wilde terug naar zijn gezin, maar kreeg zijn paspoort niet terug. Uit wanhoop hing hij zichzelf op in de noodopvang. Wanhopig filmde hij zijn cel om aan zijn vrouw te laten zien waar hij verbleef en verhing zichzelf tijdens het telefoongesprek: hij zag geen uitweg meer Akram Shawki (Hoop voor Vluchtelingen) Hussein Ali Abdel Amer liet zijn vrouw en drie kinderen in de oorlog in Irak achter. Als vooruitgeschoven pion van zijn gezin hoopte hij in Nederland een veilig bestaan voor hen te vinden. Maar hij moest wachten tot zijn asielaanvraag in behandeling werd genomen. Terwijl hij wachtte in het veilige Alphen aan den Rijn, werd de situatie v…

Migratie(recht) in de krant - overzichtje van wat ik interessant leesvoer vond

Steeds meer vluchtelingen vertrekken vrijwillig Steeds meer vluchtelingen raken ontmoedigd door de Nederlandse asielprocedure en vertrekken vrijwillig uit Nederland. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), de intergouvernementele organisatie die migranten helpt bij vrijwillige terugkeer. Meer: http://www.volkskrant.nl/binnenland/steeds-meer-vluchtelingen-vertrekken-vrijwillig~a4226905/?utm_source=twitter&utm_content=free&utm_medium=social&hash=9c6f8689a44e5a81ab626a64710996025f3023fa&utm_campaign=shared%20content

Amerikaanse: "Syrische vluchtelingen hebben me gered in Keulen"http://www.demorgen.be/buitenland/amerikaanse-syrische-vluchtelingen-hebben-me-gered-in-keulen-b127477e/ 'EU-beleid verergerde vluchtelingencrisis'
Artsen zonder Grenzen heeft in een rapport hard uitgehaald naar het vluchtelingenbeleid van de Europese Unie. Dat leidde volgens de organisatie vorig jaar tot een 'dramatische verergering van de vluchte…

Gesprekken tussen toeristen en Syrische asielzoekers op Lesbos

Every summer many European tourists travel to the Greek island Lesbos for a sunny holiday. This year thousands of refugees crossed the sea from Turkey and arrived on the island as well, looking for a safe haven in the European Union. Filmmakers Philip Brink and Marieke van der Velden invited tourists and refugees to talk one another about life

while sitting on a little bench overlooking the sea. The result is a short documentary with conversations of war, fleeing, home, work, love, but also cars and pets. It's an ode to humanism and shows what happens when we take time to sit down and talk with each other in stead of about each other. (23 min)

Hier gevonden: http://www.theislandofalltogether.com/
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.c…

Kind en mensenhandel in het vreemdelingenrecht

Kinderhandel is een ernstig misdrijf met een grote impact op de slachtoffers en de maatschappij. Alleenstaande minderjarige buitenlandse slachtoffers zijn extra kwetsbaar. AuteurStefan KokDatum14 december 2015 Zij bevinden zich zonder eigen netwerk in een vreemd land. Naast het bieden van veiligheid en ondersteuning moet in hun geval ook een besluit worden genomen over verblijf in Nederland dan wel terugkeer naar eigen land.
De vraag over toelating wordt beheerst door tal van internationale verdragen, Unierecht en nationale regelingen. Het gaat daarbij om specifieke regelingen met betrekking tot mensenhandel, het asielrecht en de rechten van het kind. In de praktijk in Nederland heeft dit geleid tot verschillende vreemdelingrechtelijke trajecten. In dit rapport, Kind en mensenhandel in het vreemdelingenrecht, worden de internationaalrechtelijke, Unierechtelijke en nationale kaders omtrent toelating van de buitenlandse minderjarige slachtoffers beschreven en wordt ingega…

Cursus: Bestuursprocesrecht voor de migratierechtpraktijk

Bestuursprocesrecht voor de migratierechtpraktijk ** Datum:  07 april 2016 In het migratierecht is uitstekende kennis van het bestuursrecht onmisbaar. Met deze cursus kunt u uw kennis van bestuurs(proces)recht bijspijkeren en verdiepen. U bent in een middag als praktijkjurist helemaal up-to-date. Vragen die aan de orde komen zijn: Hoe verhoudt de vreemdelingenwet zich tot de Algemene wet bestuursrecht? Hoe kunt u de rechter verleiden tot finale geschilbeslechting? Waar let u op met betrekking tot de omvang van het geding, waar liggen de grenzen? Hoe zorgt u ervoor dat de rechter het voorliggende besluit intensief genoeg toetst? Hoe levert u zo effectief mogelijk bewijs en wie bewijst wat? Welke rol spelen rol spelen deskundigenadviezen? De cursus bespreekt ook het nieuwe digitale procederen in migratierechtelijke zaken, waarmee in oktober een eerste begin is gemaakt. De cursus is speciaal geschikt voor juristen die onlangs zijn overgestapt naar het migratierecht maar die…

Dinsdagmiddag en nog plaatsen vrij: Cursus Actualiteiten inreisverbod

Datum:  26 januari 2016 Sinds de Terugkeerrichtlijn per 31 december 2011 in de Nederlandse vreemdelingenwetgeving is geïmplementeerd wordt de praktijk met een aantal nieuwe en soms gecompliceerde kwesties geconfronteerd. In deze cursus komen jurisprudentie over het inreisverbod en de consequenties voor de praktijk aan bod. Nog steeds zijn er veel rechtsvragen over het inreisverbod; de ontwikkelingen in de jurisprudentie volgen elkaar dan ook in snel tempo op. In deze cursus zal aandacht worden besteed aan de recente rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Hoge Raad over het inreisverbod en de Terugkeerrichtlijn. In een middag bent u volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen rond het inreisverbod.
In de cursus is plaats voor maximaal vijfentwintig deelnemers, waardoor er veel ruimte is voor vragen en gedachtewisseling.
Het cursusmateriaal wordt voorafgaand digitaal verspreid.
Docenten
mr. M.F. Wijngaarden, advocaat te Amste…

De ChristenUnie gaat Kamervragen stellen over de zelfmoord van een Irakees in het asielzoekerscentrum in Alphen aan den Rijn

Volgens de Stichting Hoop voor Vluchtelingen was de asielzoeker gefrustreerd door de lange wachttijd voor zijn asielaanvraag. Hij reisde een paar keer vanuit Alphen aan den Rijn naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om zijn paspoort terug te krijgen om daarna terug te keren naar zijn gezin in Irak.

Lees het artikel in de Telegraaf hier: http://www.telegraaf.nl/binnenland/25021467/__Vragen_Kamer_na_zelfmoord__.htmlInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopi…

Uitspraak: Veilig land van herkomst. Van der Toorn-Volkers namens een Albanese bekeerde Christen die vreest geen bescherming te krijgen

ECLI:NL:RBDHA:2016:227 Instantie Rechtbank Den HaagDatum uitspraak 07-01-2016Datum publicatie 14-01-2016 Zaaknummer 15/2200 en 15/22342
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie Albanië, bekering, veilig land van herkomstVindplaatsen Rechtspraak.nl
Uitspraak RECHTBANK DEN HAAG Zittingsplaats Middelburg Bestuursrecht Zaaknummers: AWB 15/21998 en 15/22341 (beroepen) en
AWB 15/22000 en 15/22342 (voorzieningen) V-nummers: [V-nummers] proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter en de enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken van 7 januari 2016 in de zaak tussen [naam2] , eiser en verzoeker, hierna: eiser, [naam1] eiseres en verzoekster, hierna: eiseres,
mede namens hun minderjarige kinderen [naam3] en [naam4],
verder te noemen: eisers,
gemachtigde mr. M.B. van den Toorn-Volkers, en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verweerder,
gemachtigde: mr. J. Raaijmakers. Pro…

Prejudiciële vraag: Is het in bewaringstellen van asielzoekers rechtmatig?

Prejudiciële vraag, rechtmatigheid bewaring ex artikel 59b, eerste lid aanhef en onder a en b, Vw gezien geldigheid artikel 8, derde lid, aanhef en onder a en b, Opvangrichtlijn.

Ingevolge artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: het VWEU) is de rechtbank gehouden zich tot het Hof te wenden om, bij wijze van prejudiciële beslissing, uitspraak te doen over de geldigheid van artikel 8, derde lid, aanhef en onder a en b, Opvangrichtlijn. Hetgeen hiervoor is overwogen brengt de rechtbank tot de hierna te formuleren prejudiciële vraag:

Is artikel 8, derde lid, aanhef en onder a en b, Opvangrichtlijn geldig in het licht van artikel 6 van het Handvest:

(1) in de situatie dat een onderdaan van een derde land krachtens artikel 8, derde lid, aanhef en onder a en b, Opvangrichtlijn in bewaring is gesteld en krachtens artikel 9 Procedurerichtlijn het recht heeft om in een lidstaat te mogen blijven totdat in eerste aanleg een beslissing…

Je ne suis PAS Charlie Hebdo ----- bah wat een misselijke cartoon!

Charlie Hebdo - u weet wel dat blad wat door extremisten werd aangevallen en waar die grote mars in Parijs voor werd gehouden - plaatste linkse Cartoon: "Wat zou er van Kleine Aylan zijn terechtgekomen als hij was opgegroeid" en dan met wat aapachtige types die achter een vrouw aanrennen (denk even "Keulen"). WALGELIJK. Hier in het Westen zijn we onschuldig tot dat schuld is bewezen en om over de rug van een omgekomen kind dit te doen....... PJOEK.


 De Jordaanse koningin Rania plaatste de rechter tekening als antwoord op Twitter: Hier is de vraag in het Engels "Wat zou kleine Aylan zijn geworden als hij groot was?" en je ziet er een jongetje via scholier dokter worden.

Afschuw en walging was mijn deel toen ik de reacties onder het artikel op Telegraaf.nl zag: http://www.telegraaf.nl/buitenland/25018208/__Koningin_twittert_cartoon__.html.
De haat maar ook de domheid van onze medeinwoners van Nederland slaat je tegemoet.

"Dan gaan ze in Jordanie eerst …

WAV: Malinese leemstructuurzaak lijkt op zaak van Japans theehuis - hier boete 50%

Sommigen van u zijn bekend met de zaak van een groepje Japanse timmermannen die voor een Japans theehuis in Nederland hun in Japam gebouwde constructie kwamen opzetten. Volgens mij zelfs vrijwillig. Die stichting kreeg een enorme WAV boete die als ik het goed heb onderuit ging op het Japans Handelsverdrag.

Onderstaande zaak lijkt er op. Hier komt iemand Malinese leemstructuren bouwen en heeft dat al eerder gedaan. De opdrachtgever heeft zich goed laten informeren over de eerdere keren en overleg met de ambassade gehad. Maar BINGO daar komt een enorme WAV-boete.

Dit zegt vervolgens de Raad van State:

"5. [appellante] betoogt verder dat de rechtbank niet heeft onderkend dat wegens het samenstel van feiten en omstandigheden de boete moet worden gematigd. Hiertoe voert zij het volgende aan. [appellante] heeft bij de bouw van haar nieuwe pand gezocht naar natuurlijke, unieke, ambachtelijke en met sfeer en passie aangebrachte muurbekleding die bij haar visie past. Via haar archite…

Vluchteling Tarek wil kok worden en heeft een opleidingsplek, maar werd van Noodopvang naar AZC ver weg overgeplaatst en kan geen kamer vinden

Tarek Karim aan het werk in de keuken Sannaz Moghaddam / Facebook
Het leek alsof zijn droom was uitgekomen, daar in de keuken van een Haagse koksopleiding. De 25-jarige Tarek Karim vluchtte uit Syrië en kwam uiteindelijk in de hofstad terecht.
In het pand waar hij werd opgevangen, zat toevallig ook de koksopleiding van de Horeca Academie. "Als ik in de keuken sta, ben ik in de hemel op aarde", zegt Tarek.
Gratis opleiding Zijn talent voor koken viel schooldirecteur Antoine Defesche direct op toen zijn leerlingen samen met de vluchtelingen een maaltijd bereidden. Hij besloot Tarek gratis een opleiding aan te bieden die normaal gesproken 3000 euro kost. Ook twee andere vluchtelingen mochten van Defesche meteen beginnen. Voor hen zoekt hij nog naar sponsors.
"Het is zonde als alles volgens het exacte traject gaat zoals het wordt uitgestippeld. Dus eerst maand…

VACATURE: Defence for Children zoekt voor de helpdesk Kinderrechten en Migratie een creatieve jurist

De vacature vindt u hier: http://www.defenceforchildren.nl/images/68/4142.pdf
Het is een WORD document en dat is vreselijk moeilijk zonder het te moeten overschrijven hier te herplaatsen.

VOOR 25 januari solliciteren!!!!


--------------------------

Te koop via een klik op onderstaande knop
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is g…

Kamerstukken vreemdelingenrecht vanaf 1 januari 2016

Leesvoer voor het weekend: Kijk eens met een niet-Westerse bril naar geschiedenis en waar verschilde Duitsland nou in met Irak

Ik ben lid van een leesgroep waarbinnen we iedere 6 weken een boek over een geschiedenisonderwerp bespreken in de Centrale Bibiliotheek. Deze week was het nog "Savage Continent" over de periode rond het einde van de Tweede Wereldoorlog en de paar jaar erna .Wat de Amerikanen hadden moeten kunnen lezen voor ze Irak hadden binnengevallen - Europa was net zo'n chaos als Irak na de val van Saddam. Het enige verschil dat ik kon ontdekken was dat in Duitsland alle mannen werden geinterneerd of dood waren en er dus niemand meer kon bommen leggen.  Het is ook gelijk duidelijk waarom het Vluchtelingenverdrag in 1949 tot stand kwam. Hele bevolkingen waren door Europa aan het trekken. Niet alleen Joden die de kampen hadden overleefd maar ook etnische Duitsers, Duitsers wiens land Polen was geworden en ook Roemenen, Oekraieners en Polen lagen overhoop. Dankzij asielrelazen hebben we een sterke maag maar dit is 400+ pagina's ellende. Syrie is opeens niet zo ver weg meer.

Middels…

Recente berichten


en meer