De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

16 januari 2016

Uitspraak: Veilig land van herkomst. Van der Toorn-Volkers namens een Albanese bekeerde Christen die vreest geen bescherming te krijgen


ECLI:NL:RBDHA:2016:227

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 07-01-2016
Datum publicatie 14-01-2016
Zaaknummer 15/2200 en 15/22342
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie Albanië, bekering, veilig land van herkomst
Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Middelburg
Bestuursrecht
Zaaknummers: AWB 15/21998 en 15/22341 (beroepen) en
AWB 15/22000 en 15/22342 (voorzieningen)
V-nummers: [V-nummers]
proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter en de enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken van 7 januari 2016 in de zaak tussen

[naam2] , eiser en verzoeker, hierna: eiser,

[naam1] eiseres en verzoekster, hierna: eiseres,
mede namens hun minderjarige kinderen [naam3] en [naam4],
verder te noemen: eisers,
gemachtigde mr. M.B. van den Toorn-Volkers,
en
de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verweerder,
gemachtigde: mr. J. Raaijmakers.

Procesverloop

Bij afzonderlijke besluiten van 11 december 2015 (de bestreden besluiten), genomen in de zogeheten algemene asielprocedure, zijn de asielaanvragen van eisers als kennelijk ongegrond afgewezen.
Eisers hebben tegen de bestreden besluiten beroep ingesteld en de voorzieningenrechter
verzocht een voorziening te treffen die ertoe strekt de uitzetting achterwege te laten totdat
op het beroep is beslist.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 7 januari 2016. Eisers zijn verschenen, bijgestaan door hun gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Tevens is verschenen N. Rexhepi, tolk Albanees.

Overwegingen

1. De rechtbank doet na afloop van het onderzoek ter zitting onmiddellijk mondeling uitspraak. De rechtbank overweegt het volgende.
2. De rechtbank stelt vast dat verweerder de asielrelazen van eisers geloofwaardig heeft bevonden. Eiser is bekeerd tot het christendom en vreest vanwege zijn afvalligheid voor zijn leven. Recent is hij bedreigd door zijn vader. Verweerder heeft de asielaanvragen van eisers als kennelijk ongegrond afgewezen, omdat Albanië – het land van herkomst van eisers – als veilig land van herkomst wordt beschouwd.
3. Ter zitting hebben eisers het recente rapport van de Europese Commissie van 2015 aangehaald. Nu hierop niet eerder een beroep is gedaan, laat de rechtbank dit rapport buiten beschouwing wegens strijd met de goede procesorde.
4. De rechtbank is van oordeel, gelet op de door verweerder in de bestreden besluiten, en de daaraan voorafgaande voornemens, genoemde landeninformatie, dat verweerder Albanië terecht heeft aangemerkt als een veilig land van herkomst. Het is vervolgens aan eisers om aannemelijk te maken dat Albanië voor hen, gelet op de door hen aangevoerde specifieke feiten en omstandigheden, geen veilig land van herkomst is.
5. Dat Albanië – zoals blijkt uit het rapport van de Europese Commissie van 2011 over Albanië – nog een lange weg te gaan heeft en dat corruptie een probleem is, betekent niet dat het op voorhand zinloos is om bescherming te vragen bij de (hogere) autoriteiten. Ook uit de door eiser ter zitting genoemde verklaring (die op internet zou staan) van de minister van Binnenlandse zaken van Albanië kan niet worden afgeleid dat het zinloos is bescherming te vragen.
6. De beroepsgrond dat verweerder te makkelijk is voorbijgegaan aan de bekering tot het christendom van eiser, treft geen doel. Reeds in het voornemen heeft verweerder gewezen op artikel 24 van de Albanese Grondwet, waarin staat dat iedereen vrij is om zijn geloof te kiezen of te wijzigen. Uit de landeninformatie blijkt niet dat wijziging van godsdienst extra problemen oplevert. Eisers hebben niet aannemelijk gemaakt dat de garantie die de Grondwet biedt in de praktijk niet wordt nageleefd.
7. De slotsom is dat verweerder de asielaanvragen van eisers terecht als kennelijk ongegrond heeft afgewezen.
8. De beroepen zijn ongegrond. Dit betekent ook dat er geen aanleiding is voor toewijzing van de gevraagde voorlopige voorzieningen. Evenmin bestaat er aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Beslissing

De rechtbank:
in de zaken met AWB nummers 15/21998 en 15/22341
- verklaart de beroepen ongegrond.
De voorzieningenrechter:
in de zaken met AWB nummers 15/22000 en 15/22342
- wijst de verzoeken om een voorlopige voorziening af.
Deze uitspraak is gedaan door mr. B.F.Th. de Roos, rechter, in aanwezigheid van mr. A.E. Paulus, griffier, op 7 januari 2016.
Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen één week na de dag van verzending van het proces-verbaal daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:227

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator