De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

07 januari 2016

Cursus: Hoe kan de culturele achtergrond van asielzoekers een verklaring zijn voor tegenstrijdigheden, vaagheden en/of hiaten in het asielrelaas?


Verkrijg meer inzicht in deze vraag in de Masterclass Geloofwaardigheidsbeoordeling en Cultuur d.d. donderdag 28 januari 2015 te Utrecht (van 12.30 tot 17.30 uur). Informatie en inschrijven: http://intercultureeldialoog.nl/masterclass-geloofwaardigheidsbeoordeling-en-cultuur/ "


Masterclass geloofwaardigheidsbeoordeling en cultuur

De relatie tussen culturele factoren en het oordeel over de geloofwaardigheid van asielrelazen, krijgt met de afschaffing van de POK-toets en de herziene Procedurerichtlijn steeds meer aandacht binnen het Nederlandse vreemdelingenrecht. Zo dient volgens IND Werkinstructie 2014/10 bij het uitvoeren van de toets rekening te worden gehouden met interculturele barrières. Maar hoe zien deze interculturele barrières eruit en welke invloed hebben zij op de beoordeling? In het antwoord op deze vragen brengt de masterclass “geloofwaardigheidsbeoordeling en cultuur” verdiepend inzicht. Ook is er aandacht voor de vraag hoe advocaten en rechtshulpverleners optimaal kunnen inspelen op de groeiende aandacht voor culturele barrières die een oorzaak kunnen zijn van een ongeloofwaardig relaas.

Onderwerpen

De hoofdfocus van de masterclass ligt op de rol van culturele factoren bij de toepassing van de interne geloofwaardigheidsindicatoren. Aan de orde komen:
  • Identiteitsbeleving
  • De rol van hiërarchie
  • De beleving van tijd
  • Verschillende betekenisgeving aan begrippen
  • Verschillende communicatiegewoonten
Centraal staat de vraag hoe deze factoren van invloed kunnen zijn op het detailniveau en de mate van consistentie van de verklaringen tijdens het nader gehoor, en hoe ze aldus het uiteindelijke oordeel over de geloofwaardigheid kunnen beïnvloeden.
Daarnaast is er aandacht voor de vraag hoe advocaten en rechtshulpverleners optimaal kunnen anticiperen en reageren op mogelijke culturele barrières die van invloed kunnen zijn op de beoordeling.

Datum, locatie, bijdrage

Datum: donderdag 28 januari 2016
Duur: van 12.30 tot 17.30 uur (vanaf 12.00 uur inloop met lunchbuffet)
Locatie: Utrecht centrum
Bijdrage: € 345,00 p.p.

Opleidingspunten 

De algemene raad van de NOvA is van mening dat de advocaat die onderwijs volgt, zelf in staat is te beoordelen of dit onderwijs bijdraagt aan zijn vakbekwaamheid en of het niveau van dit onderwijs voldoende is. Het is daarom aan de advocaat zelf om op basis van de Verordening op de advocatuur en de Regeling op de advocatuur te beoordelen of de cursus zijn vakbekwaamheid ten goede komt en aan de voorwaarden uit artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur voldoet. Het hoeft niet te gaan om een door de de NOvA erkende opleidingsinstelling. Is de advocaat van mening dat de cursus die hij volgt voldoet aan de genoemde voorwaarden, dan komt het volgen van deze bijeenkomst in aanmerking komt voor puntentoekenning. Volgens de genoemde regelgeving staat voor één uur onderwijs één punt.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator