Bestuursprocesrecht voor de migratierechtpraktijk **

Datum: 
07 april 2016
In het migratierecht is uitstekende kennis van het bestuursrecht onmisbaar. Met deze cursus kunt u uw kennis van bestuurs(proces)recht bijspijkeren en verdiepen. U bent in een middag als praktijkjurist helemaal up-to-date. Vragen die aan de orde komen zijn: Hoe verhoudt de vreemdelingenwet zich tot de Algemene wet bestuursrecht? Hoe kunt u de rechter verleiden tot finale geschilbeslechting? Waar let u op met betrekking tot de omvang van het geding, waar liggen de grenzen? Hoe zorgt u ervoor dat de rechter het voorliggende besluit intensief genoeg toetst? Hoe levert u zo effectief mogelijk bewijs en wie bewijst wat? Welke rol spelen rol spelen deskundigenadviezen? De cursus bespreekt ook het nieuwe digitale procederen in migratierechtelijke zaken, waarmee in oktober een eerste begin is gemaakt. De cursus is speciaal geschikt voor juristen die onlangs zijn overgestapt naar het migratierecht maar die geen bestuursrechtelijke achtergrond hebben of voor juristen bij wie het bestuursprocecht wat is weggezakt en die hun uw kennisniveau willen verhogen.
In de cursus is plaats voor maximaal twintig deelnemers, waardoor er veel ruimte is voor vragen en gedachtewisseling.
Het cursusmateriaal wordt voorafgaand digitaal verspreid.
Docenten
mr. B. (Bas) van Velzen, senior rechter Rechtbank Rotterdam.
mr. dr. F.M.J. den Houdijker, universitair docent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden
Datum, tijd en locatie
7 april 2016
Amsterdam, Surinameplein 124
12.30 tot 17.15 uur.
(12.00 uur inloop met lunch; 12.30 aanvang)
Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.
Punten
NOvA 4 PO
Niveau
** / verdieping
Deze cursus is speciaal geschikt voor juristen die onlangs zijn overgestapt naar het migratierecht en die geen bestuursrechtelijke achtergrond hebben en voor juristen bij wie het bestuursprocesrecht wat is weggezakt.
Kosten
€ 372,- voor WRV leden, € 434,- voor niet-WRV leden (geen BTW), inclusief lunch en digitale reader.