Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Aanbevolen post

UITSPRAAK: In een Chavez Vilchez procedure moet de IND 8 EVRM ook toetsen als daar een beroep op is gedaan

Regulier; Chavez-Vilchez; ambtshalve toets aan artikel 8 van het EVRM. Verweerder heeft terecht overwogen dat eiser niet in aanmerking komt voor een Chavez-verblijfsrecht, omdat eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat zijn Italiaanse verblijfsrecht is komen te vervallen. Hij valt dus niet onder de reikwijdte van het arrest Chavez-Vilchez. Verweerder heeft echter onvoldoende gemotiveerd waarom hij niet ambtshalve heeft getoetst aan artikel 8 van het EVRM. De gegeven toelichting in beroep brengt de rechtbank niet tot een ander oordeel. Beroep gegrond. Uitspraak RECHTBANK DEN HAAG Zittingsplaats Arnhem Bestuursrecht zaaknummer: NL21.14830 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 20 mei 2022 in de zaak tussen [eiser] , v-nummer [nummer] , eiser (gemachtigde: mr. M.J. Verwers), en de staatssecretaris van Justitie en
Recente posts

Een hoorzitting in bezwaar en een demente client

Ik zit de IND een brief te schrijven over een demente ouder en zoek documentatie er bij. Maar zelf zit ik in een zelfde schuitje. In mijn optiek is het horen van een dement iemand in een procedure niet van toegevoegde waarde (zo nu en dan praat de patiënt onbedoeld onzin) en het vergroot de angst en onrust die een symptoom is van de ziekte. Stukje uit mijn brief: "De kinderen maken zich zorgen als ze hun ouder zouden meenemen naar een hoorzitting. Demente mensen kunnen heel slecht tegen prikkels.Ik ben helaas ook zelf ervaringsdeskundige. Mijn moeder zit in een verpleeghuis en daar kom ik vaak. Waar wij gezonde mensen iets weten te plaatsen kan een dement mens dat niet. Op de site "Waardigheid en Trots" staat dit zo uitgelegd: "Beschadigd brein: Angst en onrust ontstaan voor het grootste gedeelte in de dieper gelegen hersenen. Waar een gezond brein allerlei prikkels, waarnemingen en sensaties interpreteert en verwerkt, gaat dat bij mensen met dementie

VACATURE: Visum beslismedewerker

 s-Gravenhage € 2.676 - 3.617 per maand 18 - 36 uur, 3 - 5 dagen per week MBO, HAVO, VWO Ministerie van Buitenlandse Zaken Als Visumbeslismedewerker ben jij verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen over de visumaanvragen op basis van ingediende aanvraagdossiers. Je komt in deze functie te werken bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken! Een interessante baan waarbij je vanaf huis kunt werken, wat een fijne privé- werk balans betekent!  Zie hier de vacature: https://www.tempo-team.nl/vacatures/532605/visumbeslismedewerker     Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaa

Interested in including EU immigration and asylum systems, labour migration, and immigrant integration? INTERNSHIP / STAGE

    Migration Policy Institute Europe is looking for a recent graduate with a real commitment to the analysis of these issues to join its team for a six-month internship in Fall 2022. The successful candidate will have the opportunity to gain in-depth knowledge and substantive practical experience working with top-level experts in a range of policy areas. Candidates must be eligible to work in Belgium. Apply by 5 June! More details here: https://www.migrationpolicy.org/programs/mpi-europe/internships   Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid he

De Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Turkije zit op slot want VFS heeft geen tijd voor mvv-stickers of (facilitaire) visa

Bij de Nederlandse vertegenwoordiging in Turkije is er geen afspraakmoment beschikbaar om een mvv sticker (inreisvisum) op te halen. Dit klemt te meer omdat de echtgenoot een afspraak dacht te hebben voor zijn hele gezin en hij toen alleen werd geholpen. Zijn vrouw en kinderen moesten maar terugkomen. Hoe dan? Zonder dat er afspraakmomenten zijn? Wie heeft hier ook ervaring mee? Wie weet een oplossing? Je mag dus legaal naar Nederland maar kan de grens niet over geraken. Ook dit gaat via VFS.  En ook in Turkije: geknoei rond facilitaire visa voor iemand die van de IND bericht heeft dat ze verblijfsrecht heeft. 

1F Refugee Convention: what constitutes a “crime against humanity” and “serious non-political crime”

The signatories of the Refugee Convention thought that some people didn’t deserve protection on account of having committed particularly heinous crimes. They therefore introduced “exclusion clauses”, found at Article 1F of the Convention. (...) If you are looking for a detailed review of exclusion clauses 1F(a) and 1F(b), look no further than the case of KM (exclusion, Article 1F(a), Article 1F(b))[2022] UKUT 125, The Upper Tribunal does an impressively deep dive into what constitutes a “crime against humanity” and “serious non-political crime”, and the tests used to assess when someone will fall under those exclusion clauses. https://freemovement.org.uk/upper-tribunal-dives-into-the-refugee-convention-exclusion-clauses/?mc_cid=a62c8caed2&mc_eid=b72b4a153 a THE RULING OF THE COURT Nuetral Citation: [2022] UKUT 00125 (IAC) KM (exclusion; Article 1F(a); Article 1F(b)) Democratic Republic of Congo Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) Heard at F

UITSPRAAK RAAD van STATE: mvv-vereiste en Corona pandemie

  Een Cubaanse homoseksueel reist met een toeristenvisum naar Nederland  In Nederland vraagt hij een verblijfsvergunning bij zijn Nederlandse vriend aan maar hij heeft geen mvv en dat wordt hem tegengeworpen. Meneer zegt echter dat die niet van hem kan worden verlangd vanwege de Coronapandemie. Cuba heeft een negatief reisadvies en er gaan geen vliegtuigen en hij valt onder een uitzonderingscategorie. De IND en de rechtbank kijken echter alleen naar artikel 8 EVRM en dat is niet voldoende volgens de Raad van State. Instantie Raad van State Datum uitspraak 25-04-2022 Datum publicatie 26-04-2022  Zaaknummer 202105464/1/V3 Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak 202105464/1/V3. Datum uitspraak: 25 april 2022 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: [de vreemdeling], appellant, tegen de uitsp

De Europese Commissie wil vanaf eind dit jaar de deur wijder openzetten voor arbeidsmigranten uit Egypte, Marokko en Tunesië

  Migranten als seizoenarbeiders in de aardbeienpluk in Lepe, Spanje. Beeld Anadolu Agency via Getty Images In het ontwerpvoorstel ‘Vaardigheden en talent naar de EU halen’ dat de Europese Commissie naar verwachting woensdag presenteert, staat dat vervolgens ook ‘talent partnerships’ met Senegal, Nigeria, Pakistan en Bangladesh gesloten moeten worden. Over hoeveel arbeidsmigranten de Europese Unie de komende jaren moet toelaten, spreekt de Commissie zich niet uit. Dat is een nationale bevoegdheid. Het zou ‘politieke zelfmoord’ zijn wel een aantal te noemen, zegt een betrokken EU-ambtenaar. ‘De animo onder de lidstaten om over legale migratie te praten is toch al niet groot nu er miljoenen vluchtelingen uit Oekraïne in Europa zijn.’ Voor die laatste groep wil de Commissie nog deze zomer een talentenpool opzetten. Oekraïense vluchtelingen kunnen daarin hun diploma’s, vaardigheden, ervaring en wensen vermelden, zodat de lidstaten en werkg

Opnieuw moeten beginnen in je leven

Wat mij verdriet doet aan sommige reacties hier onder de post van Drs. Guity Mohebbi over een Nigeriaanse leraar op het VMBO maar ook die ik zelf heb beleefd is dat mensen het als "niet gelukt" lijken te zien wanneer iemand die erg goed kon leren geen dokter of advocaat werd maar "slechts" (hier leraar op het VMBO of ik mijn geval juridisch adviseur) wordt. Het leven bezorgt mensen soms een deuk of kras. Je moet vluchten uit je land en komt ergens waar ze niet de 8 talen spreken die jij wel spreekt. Of in mijn geval je hebt die baan als advocaat en je krijgt kanker waardoor je niet meer fulltime kunt werken en de advocaten stage afmaken terwijl je al 10 jaar wekelijks de rechtbank van binnen hebt gezien. Mensen doen dan net of je er niet meer toe doet omdat je geen hoogleraar of topmanager bent. En ja de HRM twintigers leggen dit soort mensen ook standaard op de afgewezen stapel. Veel te ingewikkeld. Ook de reageerders onder Guity met hun goede bedoe

VACATURE: Secretaris migratie en samenleving

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Functieomschrijving Houd jij van een flinke uitdaging waarin je veel verschillende belangen samenbrengt? Dan ben jij de secretaris van de nieuwe Ministriële Commissie Migratie en Samenleving die wij zoeken. In deze afwisselende functie bij de directie Samenleving en Integratie in Den Haag draag je bij aan een sociaal stabiele maatschappij. Waar iedereen die in Nederland verblijft deel van uitmaakt, aan kan bijdragen en gelijke kansen krijgt. Als secretaris van de Ministeriële Commissie Migratie en Samenleving (MCMS) zorg jij dat de commissieleden hun werk goed kunnen doen. Je doet dit met collega’s van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit ministerie vult samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de secretariaatsfunctie in. In de MCMS zitten leden van het kabinet. Samen praten zij over de grote opgaven op het snijvlak van migratie en samenleving en over actuele onderwerpen rond deze thema’s. Jij

TUSSENUITSPRAAK: Heeft iemand nog steeds recht op een asielstatus in Italie? Verweerder moet dat bewijzen.

Op het advocatenoverleg kwam de vraag langs of als je in het verleden ergens een status hebt gehad als vluchteling die kan "Herleven". Hier speelt ook die vraag en in de uitspraak staat ook veel inhoudelijk informatie over hoe dat zit met Italië Vragen die verweerder van de rechter aan de Italiaanse autoriteiten moet stellen:   24. Gelet op het dossier, het verhandelde ter zitting en de rechtsvragen die voorliggen, zal de rechtbank verweerder opdragen om zich door middel van het stellen van vragen aan de Italiaanse autoriteiten nader te vergewissen van het navolgende: - “In uw brief van 17 februari 2022 heeft u aangegeven dat “a residence permit for "subsidiary protection" issued by the Police Department in Frosinone, expired on 13/11/2018”. Is aan eiser internationale bescherming zoals bedoeld in de Kwalificatierichtlijn verleend of is aan eiser een verblijfsvergunning op nationaalrechtelijke gronden verleend ? -

De asielzoeker met het ongeloofwaardige verhaal met minderjarige kinderen

  Voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV) is het belangrijk om te beseffen dat ook bij een ongeloofwaardig geacht relaas als kinderen hier meer dan 5 jaar verblijven het dan uiterst moeilijk wordt om ouders nog uit te zetten (zie post hieronder). Dus investeer tijd in het spoedig afwikkelen van asielaanvragen die geen grondslag in het asielrecht hebben. Voor ons rechtshulpverleners is het wellicht ook wel goed om ouders te wijzen op een rapport waaruit blijkt dat lange onzekerheid ergens en toch hechten aan waar je dan verblijft enorm slecht voor je kinderen is. Daarbij komt ook nog overerfd trauma wat we kennen van Jodenvervolging en van de mensen die de Joegoslavië oorlog hebben doorstaan. Als je je kinderen opvoedt met een horrorstory die niet waar is beschadig je ze ook want de IND mag je niet geloven maar zij doen het wel.  En misschien eens doorvragen: de IND gelooft niet dat je uit een bepaald land komt door een accent. Was je miss

UITSPRAAK MK: Kinderpardon: bij eigen begunstigend beleid moet je motiveren waarom je niet nog meer wilt afwijken

Afsluitingsregeling, art 4:84 Awb, 8 EVRM, belangenafweging, BIC-assessment, worteling en psychische klachten, certain degree of hardship, art 3.6b Vb.     ECLI:NL:RBDHA:2022:3555 Instantie Rechtbank Den Haag zp Zwolle Datum uitspraak 14-04-2022 Datum publicatie 19-04-2022 Vindplaatsen Rechtspraak.nl Verrijkte uitspraak Uitspraak RECHTBANK DEN HAAG Zittingsplaats Zwolle Bestuursrecht zaaknummer: AWB 21/90 uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiser] , geboren op [geboortedag 1] 2003, V-nummer [nummer], eiser, [eiseres 1] , geboren op [geboortedatum], V-nummer [nummer], eiser

Abonneren

Recente berichten


en meer