Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …
Recente berichten

Tesseltje de Lange e.a.: Highly Skilled Entrepreneurial Refugees: Legal and Practical Barriers and Enablers to Start Up in the Netherlands

This article analyses how highly skilled refugees experience barriers and enablers to entrepreneurship in the Netherlands. Using the welcoming talent model, the article claims that material and procedural norms as well as the governance of support for refugee entrepreneurship in the Netherlands needs a new design. Through socio‐legal research on the experiences of highly skilled Syrian refugees, private support structures and municipalities with migration, integration and welfare policies and practices, we reveal that financial independence through entrepreneurship requires not just entrepreneurial skills but meeting the right people and not running into municipalities propagating work first. Policies and practices need to be developed in which welcoming entrepreneurial (highly skilled) refugees is key. Welcoming policies and practices are to offer refugees nationwide, equally accessible, transparent support structures, and access to finance instead of barriers towards financial inde…

"Children of War" van Ahmet Yorulmaz - Turkse vluchtelingen literatuur

Ik las vandaag dat het Journaal Vreemdelingenrecht aandacht gaat besteden aan de vreemdeling in de literatuur. Ik weet niet of jullie er mee bekend zijn maar al jaren lees en recenseer ik boeken voor een Amerikaanse boekensite. Deze keer ben ik de roman aan het lezen van een beroemd Turks schrijver die nu in het Engels is vertaald. Hij vertelt daarin in een geromantiseerde vorm zijn eigen verhaal. Hoe hij als moslim jongetje op een divers en multicultureel eiland opgroeit maar dan van zijn geboortegrond wordt verjaagd omdat Turkije en Griekenland over wilden op een eenvormige bevolking.

Voor de recensie is het nog te vroeg want ik ben pas op een kwart maar het is echte vluchteling literatuur. De oude man vertelt over zijn jeugd en hoe hij zich in Anatolie compleet vervreemd voelt. Heel mooi en beeldig geschreven.

Ik laat jullie alvast wat zien op Amazon:


Hassanakis is a young Muslim boy of Turkish descent growing up on Crete during WWI.
Fifteen generations of his family have lived o…

Betekent deze uitspraak nu dat een illegaal bij de rechter op zitting asiel kan vragen? (en telt dat als datum aanvraag?)

Court of Justice extends the concept of authorities enabled to receive applications for international protection under the Asylum Procedures DirectiveThe Court of Justice has just given its judgment in Ministerio Fiscal (Autorité susceptible de recevoir une demande de protection internationale) (C-36/20 PPU), a preliminary ruling requested by the Court of Preliminary Investigation No 3 of San Bartolomé de Tirajana, Spain (Juzgado de Instrucción nº 3 de San Bartolomé de Tirajana). The case concerns the interpretation of Article 6(1) and Article 26 of the Asylum Procedures Directive 2013/32 and of Article 17(1) and (2) and Article 8(3) of Directive 2013/33 on standards for the reception of applicants for international protection.
The request was made against the background of a refoulement decision taken, inter alia, against a Malian national who made an application for international protection to the referring court after the boat in which he was travelling was intercepted by th…

Nu te zien: een prachtige documentaire over de (on)mogelijkheid van integreren in Nederland

Waarom lukt integratie zo vaak niet? De documentaire Een vreemde wereld zoekt een antwoord op die vraag en volgt daarbij vier vluchtelingen die een nieuw leven in Nederland proberen op te bouwen. Tot en met 5 juli te zien op De Correspondent.

Dat integratie in Nederland niet altijd een succes is, hoeft niemand je te vertellen. Vluchtelingen die al jaren in Nederland wonen en de taal niet spreken, of al die tijd van een uitkering leven – ja, die zijn er. En het is de voedingsbodem waar partijen als de PVV en Forum voor Democratie als kool op groeien.

Maar waarom lukt integratie niet? En hoe kan het dan anders?

Dat zijn de vragen waarmee filmmaker Julia von Graevenitz haar documentaire Een vreemde wereld begint. Ze volgt vier mensen die net een vluchtelingenstatus hebben gekregen in Amsterdam, in het eerste jaar van hun integratie. En dat geeft een uniek inkijkje in het integratievraagstuk – niet vanuit theorie, of politiek, maar vanuit de mensen om wie dit gaat.
De vier zij…

A conversation with Marta Cartabia, President of the Italian Constitutional Court about the dialogue between the Court of Justice of the European Union and constitutional courts

"In our latest Podcast, we had the honour of interviewing Marta Cartabia, the President of the Italian Constitutional Court. We talked to her about dialogue between the Court of Justice of the European Union and constitutional courts, COVID-19 and the importance of national constitutional law in the development of EU Law. Hear it on EU Law Live. https://lnkd.in/eAdMFVs"

Listen here: https://eulawlive.com/podcast/a-conversation-with-marta-cartabia-president-of-the-italian-constitutional-court/

(I am listening while typing. It is interesting EU law)

He states that the EU court is more and more becoming a human rights powerhouse. She is the president of the national court and says very wisely that it is not the question which court is boss but that the sole aim of human rights law is the protection of those rights and it does not matter which court that does. Ok Boris J and all Brexiteers start shaming.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het…

Brexit noodwet aangenomen die Nederlanders in Groot Brittanie wil beschermen tegen verlies nationaliteit

Zover ik begrijp gaat deze wet alleen maar in werking als Boris er een soepzooi van maakt en Nederlanders alleen hun rechten in het VK kunnen beschermen door Brit te worden. Normaal zou je dan je Nederlanderschap verliezen. LEES de artikelen goed want anders bent u toch nog de sigaar.

https://www.nederlanders-in-den-vreemde.org/12-brexit-noodwet-voorstel-35130-r2119/

http://www.nederlanders-in-den-vreemde.org/brexit-dutch-nationality-law-accepted-but/


UITSPRAAK: De rechtbank vindt dat de IND Corona als smoes gebruikt

De rechtbank overweegt als volgt. Verweerder had al ruim voor de Coronacrisis intrad gevolg moeten geven aan de uitspraak van de rechtbank van 26 september 2019. De uitspraak laat geen ruimte aan verweerder om anders dan binnen de in die uitspraak gestelde termijn op de asielaanvragen te beslissen. Verweerder wordt geacht er alles aan te doen de uitspraak van de rechtbank na te leven. De mededeling van verweerder dat het niet mogelijk is toezeggingen te doen omtrent de termijn waarbinnen in de voorliggende zaak kan worden beslist, vindt de rechtbank in het licht van de opdracht in de uitspraak van 26 september 2019 ongepast. Echter nu verweerder heeft aangegeven een aanvullend gehoor te willen houden draagt de rechtbank verweerder op uiterlijk binnen vier weken na verzending van deze uitspraak besluiten te nemen op de aanvragen.
Procesverloop Bij besluiten van 3 maart 2017 (de bestreden besluiten) heeft verweerder de aanvragen van
eisers tot het verlenen va…

Stoute asielzoekers krijgen voortaan time out

Zo’n time-out kan volgens de staatssecretaris worden opgelegd ’na een incident met grote impact, zoals agressie en geweld tegen COA-medewerkers of andere azc-bewoners’. De overlastgever wordt dan verplaatst naar ’een sobere ruimte’. Bovendien wordt er dan even geen leefgeld uitgekeerd. De raddraaier wordt dan ’in natura ondersteund’, blijkt uit het schrijven, en er kan extra beveiliging worden ingezet.

Voor de rest wijs ik naar de krant: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1067958368/antwoord-staatssecretaris-op-asieloverlast-een-time-out


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenleze…

Uitspraak: Vluchtelingenwerk adviseert foutief over bezwaartermijn, bezwaar te laat, IND strijkt niet over het hart. Rechtbank toetst de wet

Ik mis hier een overweging WAAROM het niet verschoonbaar is maar dat komt wellicht omdat de advocaat daartoe niets heeft aangevoerd. Je zou wellicht kunnen zeggen dat Vluchtelingenwerk een officiele rol lijkt te hebben gekregen door de overheid in procedures. In bepaalde gevallen wordt Vluchtelingenwerk subsidie gegeven en kan een advocaat geen toevoeging krijgen (aanvragen, nareizen). Zou deze meneer als buitenlander dan niet hebben mogen vertrouwen op goed advies?
Aan de andere kant wordt een slechte advocaat een eiser ook toegerekend. Dat is de advocaat wel aansprakelijk voor de schade. Zou in deze zaak Vluchtelingenwerk daar niet op kunnen worden aangesproken?
De rechtbank doet op grond van artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitspraak zonder zitting.
Eiser heeft verzocht om vrijstelling van de griffierechten. Hij heeft zijn verzoek onderbouwd met een verklaring van afwezigheid van inkomen en vermogen. Mede gelet op de uitspraak van de Centrale Raad va…

Na bijna 50 jaar legaal verblijf wordt grote boef uitgezet! Raad van State uitspraak over toetsing 8 EVRM

201908940/1/V2.
Datum uitspraak: 1 juli 2020
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK
Uitspraak op de hoger beroepen van:
1.    de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
2.    [de vreemdeling],
appellanten,
tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Groningen, van 15 november 2019 in zaak nr. 19/1051 in het geding tussen:
de vreemdeling
en
de staatssecretaris.
Procesverloop
Bij besluit van 14 juli 2017 heeft de staatssecretaris de aan de vreemdeling verleende verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd ingetrokken, de vreemdeling opgedragen de Europese Unie onmiddellijk te verlaten en een inreisverbod tegen hem uitgevaardigd.
Bij besluit van 11 februari 2019 heeft de staatssecretaris het daartegen door de vreemdeling gemaakte bezwaar opnieuw ongegrond verklaard.
Bij uitspraak van 15 november 2019 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep gegrond verklaard,…

Interessante verblijfsvergunningen in andere Europese landen op het gebied van werk en werkzoeken

De schrijver van dit stuk ken ik niet persoonlijk en ik kan niets zeggen over de kwaliteit van zijn werk maar wat ik van hem gezien heb bij het beantwoorden van vragen klinkt hij bekwaam. Maar mocht u hem inhuren zelf goed checken dus. Hij schreef dit stuk om Zoekjaar mensen alternatieven te laten zien.


"I hope that all the graduates on this site manage to stay in the NL. However, it may be worth checking out all the available visa options offered by the other EU countries. As we live in the glorious European Union, it might be a good idea to look beyond the national (“provincial”) borders. I am going to list below all the visas that I know. Everyone is welcome to share his/her own experiences and/or to add any other missing ones. 1. Germany Germany offers a search ‘half year’ visa. They call it the Job Seeker Visa or Aufenthaltserlaubnis für die Arbeitssuche. This visa is open to both bachelor and master graduates from non-Germany universities. Standing in contrast to the NL sear…

Zoekjaar-studenten vragen om hulp (met foto's van Hamdi die bij de demonstatie was)

Van het kastje naar de muur gestuurd voelen ze zich. Terwijl Nederland in een semi-lockdown zat verstreek het jaar dat zij op zoek konden naar een baan na hun studie. De IND was "dicht" en verlenging aanvragen is juridisch niet mogelijk. Alhoewel de mensen bij de IND aangaven dat er achter de schermen echt werd gezocht naar een oplossing worden mensen wanhopig. Hun studenten bijbaantjes zijn door bazen soms gestopt vanwege de Corona en andere werkgevers zijn soms niet bereid om zich nu in een verblijfsvergunning als wetenschappelijk medewerker te verdiepen.

Vorige week ging dan ook een deel van de groep protesteren in Den Haag. Het mocht in een hoekje bij het Centraal Station. Niet iedereen durft midden in een pandemie met de trein (mocht ook niet eigenlijk) of heeft er geen geld voor. Andere mensen waren in paniek op het laatste vliegtuig naar India gestapt en kunnen niet terug.

Als ik zo die groep hoor dan denk ik: visa voor kort verblijf werden zo verlengd. Visa vrije per…

"Hand out for migrants with a zoekjaar." by lawyer mr Kleijweg

A few weeks ago mr Kleijweg and I hosted a webinar for people who were here with a Searchyear permit. During the meeting it became clear that those former students were not always well informed about the benefits for them. A former student who has a Zoekjaar verblijfsvergunning (Seachyear permit) does not need those high salary amounts a normal highly qualifies migrant does AND the employer does not need a workpermit for the employee. So mr Kleijweg made a handout for those foreign students.
The basis of the migrationlaw in The Netherlands is the national interest. Only if there is a national interest, a residencepermit will be granted. For that reason there is the “High skilled migrants permit”. When you are granted the “zoekjaar” there is a special arrangement in place. During this “zoekjaar” you are allowed to do any job without salary threshold. See https://ind.nl/en/work/Pages/Looking-for-a-job-after-study-promotion-or-research.aspx. If you want to continue working after yo…

EU travelrestrictions lifted for this list of countries but was that a wise recommendation by the European Commission?

The EC recommended that the travel restrictions for non-essential travel should be lifted for travellers from the following countries. Check with the local embassy (VFS) if you can apply for a visa (if you need one) or when they will start processing applications again.

· Algeria
· Australia
· Canada
· Georgia
· Japan
· Montenegro
· Morocco
· New Zealand
· Rwanda
· Serbia
· South Korea
· Thailand
· Tunisia
· Uruguay
(China, subject to confirmation of reciprocity)

Residence in a third country for which the restrictions on non-essential travel have been lifted should be the determining factor (not nationality). This list will be reviewed each 2 weeks using the European Commission’s checklist that was published on 11/06/2020.

As regards the epidemiological situation, third countries should meet the following criteria, subject to regular review:

+ close to or below 16 new COVID-19 cases over the last 14 days and per 100,000 inhabitants, + the trend of new cases over the same period in comparison to…

Recente berichten


en meer