Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Aanbevolen post

‘I quit my job as a senior NHS doctor in Nottinghamshire after my mother was forced to leave the country’

Something I see in my practise often as well. People who migrated even decades ago and have a flourishing career earning good salaries or having their own company see parents abroad get old and frail and sole survivors of their generations. Like the British government the Dutch also refuse them a residence permit forcing people to choose between parents and a career and family and friends here. "Labour MP Stephen Timms, chair of the All-Party Parliamentary Group on Immigration Law and Policy, has secured a debate in Westminster Hall today which he hopes “sheds light” on a policy he said is damaging the NHS. Mr Timms told i: “Nine years ago, the Government changed the immigration rules, making it extremely difficult for overseas nationals working in the UK to bring their parents here when they need to care for them. "   ‘I quit my job as a senior NHS doctor in Nottinghamshire after my mother was forced to leave the country’ Exclusive MPs will debate the exodus of ov
Recente posts

Werkinstructie 2021/10 Beleids- en procedurelijn wanneer de gegevens van vreemdelingen in BPR en bij de IND niet gelijk zijn

Werkinstructie 2021/19 van 15 november 2021 bevat beleids-en procedurelijn voor de IND medewerkers over hoe te handelen wanneer de gegevens van de vreemdelingen in de BRP (zoals de identiteit of nationaliteit) afwijken van gegevens waarover de IND beschikt. Deze instructie bevat een beleids- en procedurelijn voor de wijze waarop de IND- medewerker moet handelen in het geval gegevens in de BRP met betrekking tot de identiteit, nationaliteit of burgerlijke staat afwijken van gegevens waarover de IND beschikt en het volgen van de BRP-gegevens zou leiden tot een onjuiste beslissing op een verblijfsrechtelijke aanvraag, verzoek om naturalisatie of andersoortig verzoek aan de IND. In het eerste deel van deze instructie staat het juridische kader ten aanzien van de relatie met de BRP en een aantal voorbeelden uit de huidige praktijk. In het tweede en laatste deel staan de beleids- en procedurelijn en de regels waaruit deze is opgemaakt. Deze lijn, waarvan gelet op het belang va

CURSUS: Actualiteiten Handvest van de Grondrechten van de EU

Indien door (nieuwe) verstrengde maatregelen opleidingen niet op locatie kunnen doorgaan, wordt er een digitaal alternatief voorzien. Het Handvest van de Grondrechten van de EU is in werking sinds 1 december 2009, inmiddels dus 11 jaar oud. Na het succes van de studienamiddag vorig jaar n.a.v. het tienjarig bestaan van het Handvest i.s.m. Universiteit Antwerpen volgt een moment om stil te staan bij rol en haar betekenis en met name de actualiteiten. Er wordt daarnaast ook een antwoord gezocht op de vragen: Wat kunt u met de grondrechten uit het handvest? Welke trends en ontwikkelingen hebben er plaatsgevonden? Waar kunt u terecht als de rechten worden geschonden? Wat is de concrete meerwaarde van het handvest voor de rechtsbescherming, de bescherming van de persoonlijke vrijheid, de persoonsgegevens en het gezinsleven? En wat zijn de toekomstverwachtingen? Volledige inhoud

VACATURE Spaanstalig klantenservice medewerker consulaire zaken bij Buitenlandse Zaken

  Spaanstalig klantenservice medewerker 's-Gravenhage € 16,50 - 22,70 per uur 24 - 32 uur, 3 - 4 dagen per week HBO Ministerie van Buitenlandse Zaken Als Spaanstalig Klantenservice medewerker bij de Rijksoverheid voer je gesprekken met mensen over de hele wereld. Je gaat aan de slag in een internationale werkomgeving. Gaat jouw Spaanse corazón hier sneller van kloppen? Lees snel verder! wat bieden wij jou Een opdracht voor 1 jaar mét kans op verlenging Een uurloon tussen €16,82&€22,74 (o.b.v. ervaring)

UITSPRAAK: Chavez waarbij leeftijd bijna volwassen kinderen en zorgonvermogen van moeder een rol speelde

In deze zaak had verweerder verzuimd te motiveren waarom de leeftijd van de kinderen en het feit dat moeder allerlei hulp nodig heeft voor de opvoeding en de kinderen daardoor gevaar liepen in hun ontwikkeling. Instantie Rechtbank Den Haag zp Rotterdam Datum uitspraak 03-11-2021 Datum publicatie 03-11-2021 Zaaknummer AWB 20/966   http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:11924       3.2 Anders dan eiser betoogt acht de rechtbank het niet in strijd met het arrest Chavez-Vilchez, noch met het hiervoor onder 3.1 genoemde beleid dat verweerder eveneens in zijn beoordeling betrekt of een onevenredige verstoring van het evenwicht van het kind zal plaatsvinden of dat het kind onevenredig zwaar in zijn ontwikkeling zal worden getroffen als aan de ouder geen verblijfsrecht in Nederland zou worden toegekend. Het hogere belang van het kind brengt niet mee dat als het in het belang van het kind is dat aan de ouder verblijf wordt toegestaan, e

Uitspraak: Tunesië is een veilig land van herkomst ook bij atheïsme en de vergelijking met LGBT slaagt niet

  Instantie Rechtbank Den Haag zp Middelburg Datum uitspraak 28-10-2021 Datum publicatie 03-11-2021 Zaaknummer NL21.13617 5. Bij de recente herbeoordeling is de aanwijzing van Tunesië als veilig land van herkomst ongewijzigd voortgezet. 3 In de herbeoordeling zijn een tweetal uitzonderingscategorieën opgenomen. 4 Volgens eiser zouden atheïsten ook tot de uitzonderingscategorieën moeten behoren. Eiser heeft weliswaar verwezen naar een aantal artikelen waaruit zou blijken dat Tunesië voor atheïsten niet veilig is, maar verweerder wijst er naar het oordeel van de rechtbank terecht op dat deze stukken dateren van ruim vóór de heroverweging van 6 mei 2021. Met betrekking tot de vrijheid van godsdienst zijn er geen wijzigingen sinds de laatste herbeoordeling in september 2020. Tunesië wordt ook niet genoemd in het Annual Report of the U.S. Commission on International Religious Freedom over 2020. Verweerder heeft er terecht op gewezen dat vrijheid van godsdienst in de

Raad van State: Horen om te bepalen of iemand rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan heeft? Hier had dat wel gemoeten.

Een jongeman uit Ghana heeft met zijn Britse vader eerst in Spanje gewoond en nu in Nederland. Verweerder wees af en hoorde ook niet in bezwaar.  4.       De staatssecretaris kan van het horen in bezwaar afzien als het bezwaar kennelijk ongegrond is (artikel 7:3, aanhef en onder b, van de Awb). Anders dan de rechtbank heeft overwogen, is de Afdeling van oordeel dat de staatssecretaris in dit geval ten onrechte van het horen heeft afgezien. De feiten en omstandigheden zijn daarvoor onvoldoende duidelijk. Nader onderzoek was in dit geval op zijn plaats geweest naar de vraag op welke wijze moet worden bepaald dat de vreemdeling vanaf zijn eenentwintigste ten laste komt van zijn vader. Dat Ghana daarvoor in dit geval als uitgangspunt moet dienen, lijkt niet te volgen uit de Unieregelgeving. De vreemdeling verblijft al geruime tijd buiten zijn land van herkomst en is ook niet rechtstreeks vanuit dat land Nederland ingereisd. Daarbij betrekt de Afdeling dat niet kan worden uitgesl

Uitspraak: Artikel 8 EVRM en medische problematiek waardoor een moeder voor een volwassen kind zorgt (leerzaam om te zien hoe je zo'n zaak onderbouwt)

Beroep gegrond. Verweerder heeft zowel voor de belangenafweging van het familieleven als die van het privéleven niet alle relevante feiten en omstandigheden betrokken. Verweerder heeft onder meer het overgelegde klinisch psychologisch rapport niet betrokken alsmede de medische situatie van de moeder en stiefvader, de overgelegde informatie waarin staat vermeld dat het niet mogelijk is om je te verzekeren voor al bestaande diagnoses en de veiligheidssituatie in het land van herkomst.   Instantie Rechtbank Den Haag zp Amsterdam Datum uitspraak 14-09-2021 Datum publicatie 01-11-2021 Zaaknummer NL21.8141 en NL21.8142 Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:11902         4.1 In geschil is de vraag of verweerder zich niet ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat de belangenafweging in het nadeel van eiseres uitvalt en dat er geen sprake is van schending van artikel 8 van het EVRM indie

UITSPRAAK: verweerder had beter moeten doorvragen

  ECLI:NL:RBDHA:2021:11512 Instantie Rechtbank Den Haag zp Arnhem Datum uitspraak 22-10-2021 Datum publicatie 25-10-2021 Zaaknummer NL21.8968 Bekering, geloofwaardigheidsbeoordeling. Verweerder heeft op (meerdere punten) tijdens het nader gehoor onvoldoende doorgevraagd. In het nader gehoor is (meerdere malen) te lezen dat eiseres antwoord geeft op een vraag en vervolgens wordt afgekapt. De rechtbank is van oordeel dat indien de verklaringen van eiseres onvoldoende waren, het op de weg van verweerder had gelegen om hier verder op door te vragen (vergelijk met ABRvS 2 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1982 ). Eiseres heeft daarom onvoldoende de gelegenheid gehad haar asielrelaas naar voren te brengen.  De hele uitspraak staat hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:11512  Dit is een asiel zaak rond bekering waar aan de geloofwaar

Zitting inzake afgewezen visum

Vorige week geprobeerd met mijn beste Awb argumenten en feitenkennis over visa de rechter tegen de stroom van de MK jurisprudentie in te laten zwemmen. "Dat gaat vandaag niet gebeuren", zei ze gelijk bij het begin. Desondanks mijn stinkende best gedaan. De zitting liep enorm uit. De IND had aangegeven vanwege COVID niet te horen en ging ongemotiveerd voorbij aan een verzoek om aanhouding van iets van 7 kantjes. Dus net even anders. Ik vind het argument "Vraag nu maar een nieuw visum aan" voorbij gaan aan 500 euro legeskosten. Waarom moet je (willen) beschikken als IND terwijl de vreemdeling aangeeft aanhouding te willen en af te zien van dwangsommen of andere schadevergoeding? (Werkt in ziekenhuis dus kon ook niet weg). En dan heb je nog dat een afwijzing je wordt tegengeworpen meestal of gebruikt door een ander land om bezwaar te hebben tegen verlening van een visum. Omdat mijn client uit de UAE online aanwezig was deed ze direct mondeling uitspraak. Ongegrond.

IN DE MEDIA: VWO-leerlinge Milena wil een normaal leven opbouwen in Nederland, maar dreigt te worden uitgezet

  VWO-leerlinge Milena wil een normaal leven opbouwen in Nederland, maar dreigt te worden uitgezet De 14-jarige Milena woont al twaalf jaar in Nederland, maar de laatste twee jaar komt ze amper van de zolderkamer af. Het Jezidische gezin uit Armenië is uitgeprocedeerd en dook onder. De vader van het gezin vreest voor zijn leven als hij terug wordt gestuurd. Als laatste strohalm is een juriste een petitie gestart voor Milena. ‘De staat maakt hier een grove fout.’    Lees hier verder: https://brendastoter.nl/milena-14-dreigt-te-worden-uitgezet/ Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op e

VACATURE bij de Afdeling die landenonderzoek doet bij de IND

  Medewerker advisering RIC Ter Apel HBO Salarisindicatie €16,82-16,83 36 Uren per week Fulltime #1AV0066059 Over de functie Voor een van onze opdrachtgevers binnen de Rijksoverheid zijn wij op zoek naar een Medewerker Advisering voor het Informatie Centrum. Als medewerker advisering ben je adviseur en onderzoeker voor je interne klant. Jouw voornaamste taak is het doen van onderzoek op geografisch en online vlak, op basis van verzoeken en vragen uit het primaire proces. Dit zijn vaak vragen die op korte termijn moeten worden beantwoord, en een adequate behandeling vragen. Je bent daarom ook constant bezig met kwaliteits- en termijnbewaking. Het einddoel van de vragen is een analyse te maken op basis van geografische, culturele, etnische en politieke omstandigheden. Het documenteren, verwerken en updaten van de informatie is daarbij tevens onderdeel

STAGE bij de Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid – afdeling Visum- en Reisdocumentenbeleid (EU-visumcluster)

  De afdeling DCV-VR (visum- & reisdocumentenbeleid) is op zoek naar twee fulltime stagiairs voor de periode 1 februari 2022 t/m 31 juli 2022. De stagevacatures voor het EU-visumcluster en het MVV en Caribisch visumcluster worden apart gepubliceerd. Werkomgeving De Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid is verantwoordelijk voor consulaire dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland en aan visumplichtige buitenlandse burgers die naar Nederland willen reizen. Als onderdeel van deze directie is de afdeling Visum- en Reisdocumentenbeleid (DCV-VR) onder andere verantwoordelijk voor het Schengenvisumbeleid, het Caribisch visumbeleid, het afgeven van machtigingen tot voorlopig verblijf (mvv) aan vreemdelingen die langer dan drie maanden in Nederland willen wonen en het uitvoeren en afnemen van basisexamens inburgering in het buitenland. Op al deze terreinen werkt DCV-VR nauw samen met andere departementen en uitvoeringsorganisaties, zoals het Ministerie van Justiti

VACATURE: Beleidsondersteuner (S10) Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie

 Functie­omschrijving Ben je een duizenpoot en kom je de directie Migratiebeleid versterken als beleidsondersteuner? Als beleidsondersteuner maak je deel uit van het team Ondersteuning van de afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ) binnen de directie Migratiebeleid. Het grootste deel van jouw werkzaamheden verricht je ten behoeve van de afdeling Toezicht, Regulier en Nationaliteit (TR&N). Binnen de afdeling TR&N werken we aan uiteenlopende onderwerpen op het terrein van toezicht (grenstoezicht en vreemdelingentoezicht), reguliere migratie (iedereen die voor werk, studie of gezin naar Nederland wil komen of bedrijven die zich hier willen vestigen) of nationaliteit (verkrijgen of verlies van het Nederlanderschap). Daarnaast ondersteun je de afdeling Asiel, Opvang en Toegang (AO&T) en je eigen afdeling JAZ en help je bij directiebrede activiteiten. Wij zoeken een beleidsondersteuner om het werk aan uiteenlopende beleidsthema's te ondersteunen en bijbehorende projecten

Afghanistan country information repository

  #Afghanistan country information repository Asylos, ARC Foundation and Clifford Chance have put together a country information package to help support Afghan asylum claims. It is a collection of media, United Nations and NGO reports on all sorts of human rights issues, from the application of Sharia law to attacks on disability activists. It is also bang up to date, with a new edition every Thursday for the time being.  The document is not something to throw into an asylum case in its entirety. Asylum seekers and their lawyers should go through it to pick out relevant evidence and submit that as part of the claim. Anyone who has done so already and has feedback is being invited to join a one-hour focus group. To take part, or suggest material for inclusion, email JulieM@refugee-action.org.uk. https://www.freemovement.org.uk/afghanistan-country-information-repository/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=afghanistan-country-information-repository&utm_source=Free+M

Abonneren

Recente berichten


en meer