Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Aanbevolen post

Wytzia Raspe over vluchtelingen, AZC’s, cruiseschepen en mensensmokkelaars

Mr. van de week is Wytzia Raspe. Zij is 25 jaar jurist vreemdelingenrecht in allerlei verschillende rollen. Sinds 2005 schrijft en blogt ze als jurist vreemdelingenrecht over asiel- en migratierecht, waarvan 15 jaar actief op de sociale media. Door redactie Mr. Wytzia Raspe Al 25 jaar! Nog steeds onvermoeibaar? Nou, sinds ik in 2007 kanker heb gehad, ben ik een stuk sneller moe dan vroeger! Maar vreemdelingenrecht blijft iets wat bijna dagelijks de krant haalt en heel veel mensen raakt. Veel mensen hebben er een mening over terwijl het toch een heel gecompliceerd rechtsgebied is dat bijna Angelsaksisch wordt beheerst door jurisprudentie. Je ziet dus veel onjuiste dingen langskomen. Ook is het een loopgravenvak
Recente posts

Nee geen sabbatical gewoon druk met mantelzorg

U vraagt zich wellicht af waarom ik al ruim 6 weken niet blogde. Ik beheer het huis van mijn ouders en ben de mantelzorger van mijn moeder. Een grote woonboerderij met tuin en 12 kippen is een boel meer werk als een postzegelflatje in Leiden. Dit gecombineerd met het overlijden van twee van mijn naaste vrienden in december 2022.      Maar dit blog komt wel weer tot leven.           Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik

Uitspraak Raad van State: Bij beroep op Jongvolwassenenbeleid kan niet worden afgewezen door puur te constateren dat iemand te oud is

3.       In hun tweede grief klagen de vreemdelingen en referent terecht dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de staatssecretaris deugdelijk heeft gemotiveerd dat de vreemdelingen niet onder het jongvolwassenenbeleid vallen. De rechtbank heeft dit, net als de staatssecretaris, gebaseerd op de enkele vaststelling dat de vreemdelingen ten tijde van de aanvraag respectievelijk 28 en 27 jaar oud waren, en dus ouder waren dan de door de staatssecretaris gehanteerde leeftijdsgrens van ongeveer 25 jaar. De rechtbank heeft daarmee niet onderkend dat de staatssecretaris niet mag volstaan met die enkele vaststelling. De Afdeling verwijst naar haar uitspraken van 28 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1260, onder 4, en 23 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1775, onder 2. De grief slaagt. 4.       Het hoger beroep is gegrond. De uitspraak van de rechtbank wordt vernietigd. Het is niet nodig wat de vreemdelingen en referent verder aanvoeren te bespreken. Het beroep is gegrond

Nieuwe regels voor leefgeld en opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne

    De belangrijkste aanpassingen in het kort Per 1 december 2022 Vluchtelingen die langdurige zorg nodig hebben, bijvoorbeeld in een kliniek of ziekenhuis, krijgen ook het leefgeld voor kleding en persoonlijke uitgaven. Het gaat om € 56,12 per maand. Voor vrijwilligerswerk in en om de gemeentelijke opvanglocatie krijgen vluchtelingen een vergoeding van € 14,- per week.  Vluchtelingen hebben geen recht meer op opvang als ze naar de gevangenis moeten van de rechter, als hun aanvraag voor verblijf wordt afgewezen of als blijkt dat zij de Nederlandse nationaliteit hebben. Als een vluchteling langer dan 28 dagen niet aanwezig is in de opvang, dan kan de gemeente de opvang en leefgeld stopzetten. Per 1 februari 2023 Het bedrag voor eten wordt afhankelijk van de grootte van het gezin. Hoe meer mensen in het gezin, hoe lager het bedrag per persoon. In een gemeentelijke opvanglocatie kan de gemeente ervoor kiezen om maaltijden te verzorgen. Het gezin krijgt dan geen geld voor et

Zulllen we de mvv-plicht laten vervallen mocht een bedrijf een asielzoeker willen inhuren als kennismigrant?

In de AZCs zitten de nodige hooggekwalificeerde mensen die daar jaren moeten wachten op een beslissing of zij asiel krijgen - ook als ze uit een land komen waar dat bijna altijd gebeurt - en in de tussentijd niet kunnen werken. Ik heb pas een idee gesuggereerd om voor mensen die nu reeds in de asielprocedure zitten de mvv plicht te laten vervallen als een bedrijf hen wil inhuren als kennismigrant (reguliere vergunning). Dan hebben ze binnen 2 weken een verblijfsvergunning. Hun eerste salaris zo'n 6 weken later en moeten ze zelf huisvesting zoeken (waar bedrijf vaak bij faciliteert). Zo kan een bedrijf de kandidaat echt zien bij de sollicitatieperiode; is de asielzoeker snel legaal en een openstaande vacature ingevuld en komt er plek vrij op het AZC. Ook veiligheid en verblijf. Wel gelijk moeten werken maar 3 keer zoveel salaris als Bijstand en de maatschappij hoeft geen 30.000 euro per jaar te besteden aan de opvang in het AZC. Voordelen: - Deze mensen kunnen aan het werk

Home Office research report on why asylum seekers come to the UK - the pull factors

  Social networks often play an important role in shaping migrant decision-making and movements (p20) Where migrants can exert a degree of agency over their destination choice, social networks often play an important role in shaping their journeys. These networks are usually understood to comprise friends and family members, community organisations and intermediaries. Welfare policies and labour market access have little impact on migrant decision making (p24) Economic rights do not act as a pull factor for asylum seekers. A review of the relationship between Right to Work and numbers of asylum applications concluded that no study reported a long-term correlation between labour market access and destination choice. Very few migrants have any experience of a welfare state such as exists in the UK and imagine that they will be able to (if not expected to) work and support themselves upon arrival. Does grant rate act as a pull fa

Tekstblok over horen in bezwaar (te gebruiken voor procedures)

Zoals de Afdeling heeft overwogen bij uitspraak van 6 juli 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1918), is het uitgangspunt dat een vreemdeling wordt gehoord in bezwaar en dient de staatssecretaris terughoudend om te gaan met uitzonderingen op zijn hoorplicht. Gelet op alles wat de vreemdelingen in bezwaar hebben aangevoerd, bezien vanuit de onder 5.2 van die uitspraak genoemde gezichtspunten, kon de staatssecretaris in dit geval redelijkerwijs niet tot het oordeel komen dat het bezwaar ongegrond was zonder de vreemdelingen in de gelegenheid te stellen gehoord te worden over hun aanvraag. De rechtbank heeft dit niet onderkend.   Zie de uitspraak van de Raad van State van  17 oktober 2022 https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2022:2974 In die bovengenoemde uitspraak formuleert de Afdeling aldus:   5.       Naar het oordeel van de Afdeling is de hierboven uiteengezette werkwijze van de staatssecretaris in algemene zin in overeenstemming met het wettelijk kader (artikelen

UITSPRAAK: Immateriële schadevergoeding vanwege onterecht ingetrokken verblijfsvergunning

verzoek schadevergoeding n.a.v. intrekking asielvergunning – geen materiele schadevergoeding, maar wel immateriële schadevergoeding ECLI:NL:RBDHA:2022:10877 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 19-10-2022 Datum publicatie 21-10-2022 Zaaknummer AWB 22/799 Uitspraak Rechtbank DEN HAAG Zittingsplaats Rotterdam Bestuursrecht zaaknummer: AWB 22/799 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 19 oktober 2022 in de zaak tussen [naam verzoeker] , verzoeker, V-nummer: [V- nummer] gemachtigde: mr. T. Hüpscher, en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder, gemachtigde: mr. P.P. Zweedijk. Procesverloop Verzoeker heeft bij bri

Deze advocaat begrijp ik niet

Hier krijgt de vreemdeling asiel en zijn advocaat gaat daartegen in beroep en laat vervolgens nooit meer wat horen. Is het teveel moeite om een druk bezette rechtbank te schrijven dat je per ongeluk beroep had ingesteld?   ECLI:NL:RBDHA:2022:10372 Instantie Rechtbank Den Haag zp Middelburg Datum uitspraak 05-10-2022 Datum publicatie 11-10-2022 Zaaknummer NL22.15186   https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:10372   Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de kran

De rechter is boos

  3. Verzoeker verzoekt de voorlopige voorziening reeds nu toe te wijzen, onder protest en hiertoe gedwongen door het onrechtmatig (voorgenomen) handelen van verweerder, namelijk de vreemdelingendetentie en de voorgenomen overdracht aan Duitsland op 11 oktober aanstaande. Indien dit niet gebeurt is er voor verzoeker geen effectief rechtsmiddel tegen de bestreden beschikking mogelijk en is het voor hem niet mogelijk de behandeling van het beroep op 2 november bij te wonen. Verzoeker geeft daarbij aan dat dit verzoek ten overvloede is nu immers het verzoek om een voorlopige voorziening tijdig werd ingediend en dit verzoek conform het bepaalde in de bestreden beschikking ervoor zorgt dat het beroep in Nederland mag worden afgewacht. 4. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het belang van verzoeker om de behandeling van het beroep in Nederland te mogen afwachten weegt zwaarder dan het belang van verweerder om hem op dit moment aan Duitsland te

Illegale Marokkanen kunnen weer naar Marokko worden teruggestuurd

"Sinds kort is het ook weer mogelijk Marokkaanse vreemdelingen terug te sturen. Na „constructieve gesprekken” gaf Marokko daar toestemming voor, staat in een interne mail die medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid twee weken geleden ontvingen. Het land heeft de nationaliteit bevestigd van honderd Marokkanen die op de nominatie staan voor terugkeer, de eerste reisdocumenten zijn al verstrekt. Nederland kan, zo staat in de interne mail, weer beginnen met het oppakken van Marokkaanse vreemdelingen, voor een gedwongen uitzetting. Een direct gevolg van de verbeterde betrekkingen. Maar tegen welke prijs? NRC sprak met betrokkenen bij de deal met Marokko over wat Nederland moest inleveren." https://www.nrc.nl/nieuws/2022/10/01/kritiek-op-marokko-alleen-nog-achter-de-schermen-a4143796 #Marokko #Marokkanen #vreemdelingenrecht #vreemdelingenbewaring Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog

ACVZ presenteert rapport over arbeidsmigratie in de Zorg. Ik kijk naar de life feed

Nu via de site van de Adviesraad Migratie (ACVZ) een live presentatie over #arbeidsmigratie voor werk in de Langdurige (Ouderen) Zorg. Interessant. Tesseltje de Lange blijft leuk. Ze begint met "Ik doe dit al 30 jaar en dan denk je eerst 'Daar gaan we weer'" Ze is nu inhoudelijk het rapport aan het bespreken. Aanrader. Nu een meneer van het FNV die aangeeft dat er maar 1,3% ipv 6% mensen met een #migratieachtergrond in de zorg werken. Waarom is dat dan? Die zijn hier al. Waarom zo weinig #diversiteit.Hij ziet er dit niet onderzocht in het rapport   Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal e

Overzichtsuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over artikel 8:29 Awb: verzoek tot geheimhouding van stukken bij de bestuursrechter

Recent werd mij de vraag voorgelegd hoe nu om te gaan met artikel 8:29 Awb in een vreemdelingrechtelijke procedure moet omgaan. Hierover een lang stuk  geschreven maar ik wil jullie alvast wijzen op dit interessante artikel wat Stibbe op hun site heeft staan:   Overzichtsuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over artikel 8:29 Awb: verzoek tot geheimhouding van stukken bij de bestuursrechter 22/06/2020 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een overzichtsuitspraak van 10 juni 2020 de jurisprudentie over artikel 8:29 Awb op een rij gezet. Deze belangrijke uitspraak geeft duidelijke handvatten voor de rechtspraktijk met betrekking tot de vraag wanneer een procespartij onder geheimhouding stukken aan de bestuursrechter mag toezenden, zodat andere partij(en) er geen kennis van kunnen nemen. Inleiding: een overzichtsuitspraak De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“ Afdeling “) ziet soms aanleiding een

VACATURE: Wetenschappelijk Medewerker bij de IND

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij afdeling Onderzoek & Analyse van directie Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA) een vacature voor de functie van wetenschappelijk medewerker (FGR: Wetenschappelijk Medewerker S12). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan er een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangeboden, voor de duur van een jaar. In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Haag aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende. Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen Nederlander worden. Dit brengt veelzijdige vraagstukken met zich mee. Zo ook in de functie van wetenschappelijk medewerk

VACATURE: Senior gerechtsjurist vreemdelingenrecht bij de rechtbank in Middelburg

Werken bij de Rechtspraak betekent werken aan een rechtvaardige samenleving. Ook als senior gerechtsjurist vreemdelingenrecht draag je hier actief aan bij. Is verdieping van je kennis en het uitzoeken van de finesses van een zaak aan jou goed besteed? Lees dan verder. Je komt te werken in een enthousiast en betrokken cluster van administratief medewerkers, gerechtsjuristen en rechters op de locatie Middelburg, waarin uitsluitend vreemdelingenzaken worden behandeld en waar korte lijntjes zijn met de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de advocatuur. De sfeer is informeel en collegiaal. Naast Middelburg, doe je ook regelmatig zitting in Breda. Benieuwd hoe je werkzaamheden eruit zien? Je bent de (juridische) steun en toeverlaat van de rechter. Je overlegt tijdig met de rechter over de zaken. Als senior gerechtsjurist beoordeel je juridische dossiers en maak je hiervan een analyse. Daarnaast kijk je of er praktische dingen geregeld moeten worden, maatwerk dus. Zo bel je

Abonneren

Recente berichten


en meer