Posts

Aanbevolen post

Wytzia Raspe over vluchtelingen, AZC’s, cruiseschepen en mensensmokkelaars

Afbeelding
Mr. van de week is Wytzia Raspe. Zij is 25 jaar jurist vreemdelingenrecht in allerlei verschillende rollen. Sinds 2005 schrijft en blogt ze als jurist vreemdelingenrecht over asiel- en migratierecht, waarvan 15 jaar actief op de sociale media. Door redactie Mr. Wytzia Raspe Al 25 jaar! Nog steeds onvermoeibaar? Nou, sinds ik in 2007 kanker heb gehad, ben ik een stuk sneller moe dan vroeger! Maar vreemdelingenrecht blijft iets wat bijna dagelijks de krant haalt en heel veel mensen raakt. Veel mensen hebben er een mening over terwijl het toch een heel gecompliceerd rechtsgebied is dat bijna Angelsaksisch wordt beheerst door jurisprudentie. Je ziet dus veel onjuiste dingen langskomen. Ook is het een loopgravenvak

Oud-INDer bepleit kritische ambtenaren. Ok maar je moet geen saboterende krijgen

 Ik las vanmorgen met belangstelling het volgende artikel: Het geluid van kritische ambtenaren dient juist gekoesterd te worden Geschreven door Thomas Huttinga op 23 november 2023 . Daarin schrijft Thomas onder meer naar aanleiding van het veranderen in het nareisbeleid: "Het was vanaf het begin duidelijk dat deze maatregel  juridisch geen stand zou houden, maar desondanks moest de IND de maatregel uitvoeren. Waar aanvankelijk  binnen de organisaties  kritiek op deze maatregel nog werd gewaardeerd, nam de tolerantie daarvoor in de loop van de tijd steeds meer af. Kritische stemmen werden gesmoord en de druk nam toe om de lijn van de ambtelijke top te volgen. Je kreeg te horen, net zoals ambtenaren dat nu bij het ministerie van Buitenlandse Zaken horen, dat als het beleid je niet beviel, je je moest afvragen of je dan wel voor de IND moest willen werken. Ik diende daarom mijn ontslag in en besloot mijn bezwaren naar buite

IND overschrijdt beslistermijn en vraagt dan client snel te reageren of hij nog wel belang heeft bij zo'n besluit want anders gaat het bezwaar de prullenbak in - mijn antwoord

U vraagt mij te berichten of cliënt nog belang heeft bij de behandeling van zijn bezwaar waar uw organisatie de beslistermijn van 6 maanden heeft laten verstrijken. Dat heeft cliënt en dat heeft hij u reeds telefonisch medegedeeld/laten blijken door op 1 oktober en op 16 oktober met de IND Infolijn te bellen en te vragen of er nu eens niet een besluit kon worden genomen. Bijgevoegd treft u een nieuwe hotelreservering. Zijn er verder nog zaken waar u graag meer toelichting over wilt ontvangen? Het feit dat de IND te laat is met het nemen van een tijdig besluit ontslaat haar niet van de verplichting om het alsnog te nemen. Uit de tekst van artikel 7:10 en 7:11 Awb blijkt dat er ook geen beslisvrijheid is want er is geen sprake van een kan-bepaling maar er wordt geformuleerd "beslist" en "vindt plaats"  De vreemdeling heeft betaald voor zijn aanvraag, tijdig bezwaar gemaakt en dus moet er worden besloten.  De vreemdeling heeft altijd belang want een afgeweze

Wilders is geen reden om bang te zijn.

Inderdaad eerst eens even afwachten. Ik hoorde gisteren #Wilders al gelijk zeggen dat de PVV de Grondwet zou respecteren en over zijn schaduw zou heenstappen. Wellicht wordt de PVV wel NSC-light of een soort SP. Niemand met een #verblijfsvergunning hoeft bang te zijn dat hij of zij door Wilders ideeen over de Islam weg moet. Daar hebben we hier rechtszekerheid voor. Wat heeft Wilders wel gedaan op migratie gebied? Hij heeft tijdens het Gedoogkabinet de regeling laten intrekken dat mensen in Nederland mantelzorg konden bieden aan een oude, alleenstaande ouder. Het scheelde Nederland 800 migranten per jaar maar maakte het leven enorm moeilijk voor mensen met een buitenlandse partner en een bedrijf of een goede baan in Nederland die niet dan maar daarheen konden en velen waren helemaal geen Islamieten . Hier leden Nederlanders onder (nieuwe of geboren). Ook zijn stemmers. We hebben in het verleden ook gezien dat hij zomaar opeens kan opstappen zonder eerst te klagen. Uit de VVD en

In verband met ziekte en overlijden

Afbeelding
Was dit blog lang inactief. Ik ga er weer mee aan de slag. Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en h elp mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. «Enjoyed this post? Never miss out on future posts by following us. Click here Kijk ook eens op dit reisblog: https://www.europevisitandvisa.com/ Kijk ook eens op dit boekenblog bijvoorbeeld voor: -Een avonturenroman op zee tijdens de Tweede Wereldoorlog waarin ook een bezoek aan Amsterdam door dan nog neutrale Amerikanen: http://www.dutchysbookreviewsandfreebooks.com/2023/08/when-you-like-thrillers-set-at-sea.html

VACATURE: Teammanager Visum Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Consulaire Service Organisatie (CSO) is een wereldwijde backoffice waar visumaanvragen en aanvragen voor Nederlandse reisdocumenten centraal worden verwerkt. Binnen de CSO is het visumcluster de grootste afdeling waarbij focus ligt op het kwalitatief hoogwaardig en efficiënt afhandelen van visumaanvragen (KVV Schengen, KVV Carib en MVV). Het visumcluster kent een registratieteam en een zevental beslisteams. Deze teams worden aangestuurd door teammanagers (coördinatoren). Wij zijn op zoek naar een ervaren teammanager! • Als leidinggevende van een team van 15-20 beslismedewerkers ben je – samen met een aantal andere collega’s – verantwoordelijk voor het aansturen van de operationele werkzaamheden binnen het visum cluster. • Als teammanager ligt de focus op het goed laten functioneren en steeds verder verbeteren van je team en je medewerkers. Je staat voor de balans tussen mens- en resultaatgerichtheid: je hebt oog voor de resultaten en KPI’s, én voor de vaardigheden en het gedrag

Je hebt "juridisch gelijk" en "gevoel dat iets klopt" - Hoezo moet een Tanzaniaanse student in Oekraine worden behandeld als de oorlogsvluchtelingen

Toen mensen zonder toegang tot de EU alleen via Polen en Roemenië een land dat werd aangevallen konden ontvluchten maar tegen visavereisten aanliepen terwijl Oekraieners dankzij een verdrag dat wel konden leek het niet meer dan normaal om deze mensen een veilige terugreis naar hun land in Afrika of Azië te bieden en die 3 maanden "visumvrij" beschikbaar te stellen zodat mensen zonder gezenuw een vlucht konden regelen. (We hebben het hier veelal over mensen die een studie volgden of als afgestudeerde in Oekraine waren blijven werken). Of als je in Oekraïne verbleef als geëvacueerde Afghaan je verblijfsvergunning in de VS te krijgen of hier asiel aan te vragen. Opeens werd deze groep Derdelanders gelijk getrokken met de Oekraieners. Er waren ook opeens wel heel veel studerende Derdelanders in Oekraïne geweest. We zijn nu anderhalf jaar verder en blijkbaar zijn ze hier nog. Niet als kennismigrant of als student of als partner van iemand dus met een verblijf

Pakistaanse bankdirecteur krijgt geen visum voor Nederland maar achter elkaar eentje voor Duitsland

Mijn Pakistaanse cliente zag haar visum aanvraag geweigerd worden. Dit terwijl zij bankdirecteur is en haar kinderen tijdens haar vakantie bij opa in Pakistan bleven. Nee Nederland dacht echt dat ze illegaal hier zou willen blijven. In bezwaar wat een eeuwigheid duurt en ze wilde zo graag naar een muziekfestival.  Dan gelijk maar nieuwe aanvraag?   VFS Global had geen afspraakmogelijkheden voor Nederland alleen voor Duitsland. Daar dan maar een aanvraag gedaan en het hele verhaal uitgelegd van het muziekfestival en er dan maar een vakantie in Duitsland er bij (met lijst wat te bezoeken). Visum verleend. Duitsland heeft er een nieuwe vriend 'in den vreemden' bij. Ik citeer: "I am so happy I can't even tell you lol. You feel so worth less after the rejection".                 Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. «Enjoyed this post? Never miss out on future posts by following us. Cl