De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

20 augustus 2019

Cursus "Inleiding Vreemdelingenrecht in 1 dag" - 20 september 2019 - met mij als uw docent samen met twee gastsprekers

Ik geef al jaren een cursus vreemdelingenrecht voor een opleidingsinstituut voor tolken maar die cursus is ook handig als u bijvoorbeeld op een accountantsbureau werkt,op de afdeling personeelszaken, advocaat bent in bijvoorbeeld strafrecht of sociale zekerheidsrecht, bij een sociaal wijkteam werkt, bij de COA, in de relocation of een andere functie en geregeld te maken krijgt met vreemdelingenrecht.

De foto hiernaast is gemaakt tijdens een vergelijkbare cursus in Schotland. U ziet mijn studenten hadden genoten.

De cursus wordt gegeven in Nijkerk en in kleine klasjes dus u hebt volop de kans om vragen te stellen en met de docenten en de overige deelnemers te netwerken.
Nu even naar de officiële informatie van KTV:


Het werken binnen het vreemdelingenrecht stelt specifieke eisen aan de taalvaardigheid en de tolkhouding van de tolk. Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk de achtergrond van de procedures in het vreemdelingenrecht en de vakinhoudelijke termen begrijpt en ze in de juiste context kan plaatsen. Ook is het van belang dat de tolk alert is op de valkuilen in dit specifieke werkveld die het goed functioneren kunnen beïnvloeden. De cursus is geschikt voor mensen die (willen) werken in de asielprocedure bij de IND, willen tolken in opdracht van de rechtbank in vreemdelingenbewaringzaken en asielzaken, als telefonische tolk optreden voor VluchtelingenWerk of voor de Vreemdelingenpolitie of die een vreemdeling willen bijstaan bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning regulier. Ook kan de cursus zinvol zijn voor mensen die als vertaler expatbureaus bijstaan.
Het vreemdelingenrecht kent drie verschillende takken: asielrecht, regulier vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring. Aanverwant zijn nog kwesties rond nationaliteit en inburgering. Tegenwoordig hebben internationale verdragen en EU-richtlijnen een steeds dominantere positie binnen de nationale praktijk. Vaak spelen er enorme emoties en niet iedereen vertelt de waarheid. Als tolk kan het u zomaar overkomen dat iemand stelt Palestijn te zijn, maar u hem nauwelijks kunt verstaan als tolk Klassiek-Arabisch omdat de betreffende persoon uit Marokko komt en Marokkaans-Arabisch spreekt. Of iemand is zo geëmotioneerd dat hij of zij u niet laat uitpraten. Of de procesvertegenwoordiger van de IND spreekt zo snel dat u moeite heeft om diens tekst ter zitting voor de vreemdeling te vertalen.
Programma
Tijdens de cursus gaan we in zijn algemeenheid het vreemdelingenrecht bestuderen. Daarnaast zullen twee advocaten uit de praktijk vertellen over hun ervaringen in het algemeen en specifieker hun ervaringen met tolken.

Docenten:

Wytzia RaspeIn 1995 ging Wytzia Raspe als vrijwilliger aan de slag bij VluchtelingenWerk Leiden op het OC Leiden. In 1997 studeerde ze af in het internationaal recht aan de universiteit van Leiden. Sinds 1999 is zij professioneel werkzaam in het vreemdelingenrecht onder andere als procesvertegenwoordiger bij de IND, griffier bij de vreemdelingenkamer van een rechtbank, op een advocatenkantoor en weer bij Vluchtelingenwerk. Daarnaast is zij al jaren docent vreemdelingenrecht aan het HBO en schrijft zij studiemateriaal op dit rechtsgebied.
Fouad Ben SaddekGastspreker Fouad Ben Saddek is advocaat in Rotterdam. Hij treedt als gemachtigde op in zowel reguliere als asielzaken.
Anton Kleijweg
Gastspreker Anton Kleijweg is advocaat in Leidschendam-Voorburg. Hij treedt als gemachtigde in alle vreemdelingenrechtelijke procedures behalve asielprocedures.

Ochtend: Inleiding tot het vreemdelingenrecht
 • Wat zijn de bronnen van het vreemdelingenrecht?
 • Wat is het verschil tussen regulier en asiel en tussen bepaalde en onbepaalde tijd?
 • Wie kan een visum krijgen?
 • Hoe werkt de reguliere procedure en welke reguliere vergunningen zijn er?
 • Hoe werkt de asielprocedure en wie kan wel en wie kan geen asiel krijgen?
 • Wat is de Dublinprocedure?
 • Wat is vreemdelingenbewaring en hoe gaat dat in zijn werk?
 • Hoe zit het met inburgering?
 • Wie kan naturaliseren?
 • Wat is de WAV 
 • Bespreken van huiswerkopdrachten.
 

Middag: de praktijk
Lezingen en gesprek met gastsprekers:
 • Advocaat mr Anton Kleijweg
  Anton is werkzaam op het gebied van het reguliere vreemdelingenrecht. Waar zouden tolken een rol kunnen spelen bij reguliere aanvragen? Hij treedt ook op als advocaat voor mensen die in vreemdelingenbewaring zijn gesteld ten fine van uitzetting. Welke valkuilen ziet hij daar?
 • Advocaat mr Foaud Ben Saddek
  Fouad is gespecialiseerd in alle aspecten van het vreemdelingenrecht maar tijdens deze lezing concentreert hij zich op zijn ervaringen als advocaat bij de aanmeldcentra voor asielzoekers en zijn werk tijdens de asielprocedure. Hoe gaat het er op een AC tegenwoordig aan toe? Wat voor aandachtspunten zijn er voor de tolken? Waar gaan dingen snel mis? U kunt hem het hemd van het lijf vragen over de asielprocedure en zijn eigen ervaringen als juridisch dienstverlener aan asielzoekers.

Leerdoelen:
Aan het eind van de cursus heeft u als tolk globale kennis opgedaan van het vreemdelingenrecht waardoor u hetgeen u zult horen tijdens uw werkzaamheden makkelijker zult kunnen plaatsen. Tevens heeft u met advocaten werkzaam in dit rechtsgebied van gedachten kunnen wisselen over hun ervaringen in de praktijk. Waar moet een tolk bedacht op zijn?


 • PE 8
 • 09:30
 • 195,- (excl. BTW)
 • Nijkerk


Meer info en aanmelden: https://www.ktv-kennisnet.nl/nl/cursus/tolken-vreemdelingenrecht-2019/2227Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Stijn over de ex nunc toetsing in het asielrecht en het arrest Ahmedbekova


 Op zijn blog over kwesties in het vreemdelingenrecht schrijft Stijn:

Hoe ver gaat de ex nunc toetsing?

Het arrest Ahmedbekova en de in beroep aangevoerde “nova”
Het Hof heeft zich in het arrest Ahmedbekova van 4 oktober 2018[1] uitgelaten over de in artikel 46 lid 3 van richtlijn 2013/32 (de herziene Procedurerichtlijn) bedoelde ex nunc toetsing. Alvorens toe te komen aan bespreking van het arrest Ahmedbekova, is het goed om eerst stil te staan bij de prejudiciële vragen die de Afdeling bestuursrechtspraak bij verwijzingsuitspraak van 4 oktober 2017[2] aan het Hof heeft gesteld over asielmotieven die eerst in beroep bij de bestuursrechter in eerste aanleg worden aangevoerd. De Afdeling heeft deze prejudiciële vragen namelijk bij brief van 5 november 2018 ingetrokken toen het Hof haar had gevraagd of zij daartoe op grond van het arrest Ahmedbekova aanleiding zag. Voorts is die zaak[3] bij beschikking van de president van het Hof van 15 november 2018 doorgehaald in het register van het Hof. Met dit arrest zouden dus de vragen van de Afdeling zijn beantwoord. De Afdeling heeft vervolgens bij uitspraken van 3 juli 2019 het arrest toegepast op de zaken waarin zij de vragen had gesteld.[4]
In dit blog komen dus eerst de zaken aan de orde die ten grondslag liggen aan de verwijzingsuitspraak van 4 oktober 2017 en de vragen die de Afdeling in die zaken heeft gesteld. Vervolgens wordt de zaak Ahmedbekova[5] geschetst, gevolgd door de conclusie van Advocaat-Generaal Mengozzi en het arrest zelf voor zover die zien op de betekenis van de in artikel 46 lid 3 van richtlijn 2013/32 genoemde ex nunc toetsing. Daarna zal worden stilgestaan bij de duiding van het arrest in de Nederlandse literatuur. Voorts zal ik zelf een inktvlekkentest uitvoeren op het arrest en tenslotte zal de uitspraak van de Afdeling van 3 juli 2019 uit de doeken worden gedaan en becommentarieerd.[6]

 Lees hier verder: https://stijnskijkopasielrecht.wordpress.com/2019/08/01/hoe-ver-gaat-de-ex-nunc-toetsing/

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VRAAG: Mag ik iemand met een verblijfsvergunning voor een ander EU land in Nederland voor me laten werken?


De vraag is of hij langdurig ingezetene is van de EU. Dat wil zeggen of hij al 5 jaar legaal in de EU verblijft en een verblijfsvergunning heeft voor onbepaalde tijd. Dan mag hij in Nederland wonen als hij voldoende inkomen heeft. U als werkgever heeft wel een jaar voor hem een tewerkstelligsvergunning nodig. Is hij geen langdurig ingezetene dan heeft u 5 jaar voor hem een tewerkstellingsvergunning nodig.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

UITSPRAAK: Gevalletje OUCH voor de IND en complimenten richting de advocaat

ECLI:NL:RBDHA:2019:8391

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 13-08-2019
Datum publicatie 15-08-2019
Zaaknummer NL19.17396
Inhoudsindicatie
Bewaring. Gegrond. MTV-controle in trein. Staandehouding onrechtmatig omdat die op Belgisch grondgebied heeft plaatsgevonden. Daarom geen sprake van illegaal verblijf na grensoverschrijding als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Vw. Gebrek in het voortraject is in dit geval dermate ernstig dat er geen ruimte is voor een belangenafweging. De rechtbank wijst hierbij op de uitspraak van 2 april 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BW1439) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Rotterdam
Bestuursrecht
zaaknummer: NL19.17396


uitspraak van de enkelvoudige kamer van 13 augustus 2019 in de zaak tussen

[eiser] , eiser

(gemachtigde: mr. W.P.R. Peeters),
en

de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder

(gemachtigde: mr. L. Denishin).


Procesverloop

Bij besluit van 23 juli 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder aan eiser de maatregel van bewaring op grond van artikel 59a, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw) opgelegd.
Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Dit beroep strekt van rechtswege ook tot toekenning van schadevergoeding.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 7 augustus 2019. Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Als tolk is verschenen [naam tolk] . Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.
De rechtbank heeft het onderzoek op 8 augustus 2019 heropend om verweerder in de gelegenheid te stellen zijn standpunt over de staandehouding van eiser nader te motiveren.
Verweerder heeft op 9 augustus 2019 van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Eiser heeft op 12 augustus 2019 gereageerd en daarbij de rechtbank toestemming gegeven om uitspraak te doen zonder nadere zitting. Verweerder heeft die toestemming op 13 augustus 2019 gegeven. De rechtbank heeft het onderzoek op dezelfde dag gesloten.

Overwegingen

1. Eiser voert aan dat de maatregel van bewaring onrechtmatig is, omdat de MTV-controle of in ieder geval zijn staandehouding op Belgisch grondgebied heeft plaatsgevonden. De beroepsgrond slaagt.
1.1. Uit artikel 50, eerste lid, van de Vw, gelezen in samenhang met artikel 4.17a, eerste lid, aanhef en onder b van het Vreemdelingenbesluit 2000, volgt de bevoegdheid om vreemdelingen ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding in treinen staande te houden. Daarbij ziet de aanduiding "illegaal verblijf" op illegaal verblijf in Nederland. Hieruit volgt dat deze bevoegdheid alleen in Nederland mag worden uitgeoefend. Daarbij wijst de rechtbank op de uitspraak van 2 april 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BW1439) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling).
1.2. In het proces-verbaal van staandehouding, overbrenging en ophouding heeft een ambtenaar van de Koninklijke Marechaussee (Kmar) het volgende vermeld:
“Op 23-07-2019, te Breda, om 10:00 uur, was ik, (X) in de internationale trein: In de internationale trein op het traject Brussel (BE) - Amsterdam, in de gemeente Breda met het treinnummer : 9223”
“Op 23-07-2019, te 10:15 uur, heb ik, op de bovengenoemde locatie mobiel toezicht uitgevoerd omdat uit informatie of ervaringsgegevens is gebleken dat via deze route illegaal verblijf en illegale immigratie plaatsvindt. Tijdens dit mobiel toezicht heb ik, (X) in genoemde trein een persoon staande gehouden op grond van artikel 50 van de Vreemdelingenwet 2000 ter vaststelling van de identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie.”
In het proces-verbaal van bevindingen ‘toezicht controle o.b.v. artikel 4.17a VB 2000’ heeft dezelfde ambtenaar van de Kmar het volgende vermeld:
Wij (…) verklaren in aanvulling op het gestelde in het proces-verbaal van staandehouding, overbrenging en ophouding (…) 2. dat het mobiel toezicht en de daarop volgende staandehouding heeft plaatsgevonden in de (internationale) trein op het traject: In de internationale trein op het traject Brussel (BE) - Amsterdam op 23-07-2019, om 10:15 uur (…) 3. dat het mobiel toezicht in deze (internationale) trein heeft plaatsgevonden gedurende ten hoogste dertig minuten na het passeren van de gemeenschappelijke landgrens met Belgie.”
In het aanvullend proces-verbaal ‘ter aanvulling op proces-verbaal [nummer proces-verbaal] Proces verbaal van staandehouding’ is het volgende vermeld:
“Nadat de trein is vertrokken word er door de verbalisanten gewacht met controleren todat zij de landsgrens van Nederland zijn gepasseert. Het moment van passeren van de landsgrens word vastgesteld door naar buiten te kijken uit het raam van de trein. Op het moment dat zij zich er zeker van hebben gemaakt dat de grens reeds gepasseerd is word de controle aangevangen. Aangezien er geen mogelijkheid is om stukken op te maken tijdens de controle of in de trein word dit op een later tijdstip gedaan. Het tijdstip van passeren van de grens word genoteerd in het proces verbaal van staandehouding, echter het moment van
het passeren van de grens en de visuele bevestiging hiervan is leidend.”
1.3. De rechtbank stelt voorop dat het uitgangspunt is dat in beginsel mag worden uitgegaan van de juistheid van de inhoud van een op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakt proces-verbaal. Voormeld proces-verbaal van bevindingen vermeldt dat het mobiel toezicht en de daarop volgende staandehouding heeft plaatsgevonden om 23 juli 2019 om 10.15 uur. Uit deze bewoordingen kan niet anders worden afgeleid dan dat eiser om 10.15 uur staande is gehouden. In de reactie van 9 augustus 2019 heeft verweerder zich op het standpunt gesteld dat de staandehouding van eiser in ieder geval later heeft plaatsgevonden dan 10.16.02 uur, maar verweerder heeft dat standpunt niet nader onderbouwd. Voor zover verweerder betoogt dat tussen de aanvang van het mobiele toezicht om 10.15 uur en het passeren van de landsgrens om 10.16.02 uur te weinig tijd is gelegen om iemand staande te kunnen houden, is ook dat betoog niet onderbouwd.
1.4. Eiser heeft ter zitting een e-mail overgelegd van een medewerker van de Belgische Spoorwegen van 6 augustus 2019 waarin de medewerker bevestigt dat volgens hun intern infosysteem (Passengerweb) de IC-trein 9223 op 23 juli 2019 om 10.16.02 uur het Belgisch grondgebied heeft verlaten. Verweerder heeft dit niet betwist. Verweerders verklaring dat dit het moment is waarop de gehele trein de grens is gepasseerd, en dat de coupé waarin eiser zich bevond de grens op dat tijdstip al kon hebben gepasseerd, volgt de rechtbank niet. Eiser heeft in zijn reactie van 12 augustus 2019 nog een andere e-mail overgelegd van de Belgische Spoorwegen, waaruit blijkt dat het intern infosysteem het genoemde tijdstip heeft geregistreerd op het moment dat de eerste ram (het eerste deel van de trein met de bestuurderscabine) het Belgisch grondgebied verliet. De rechtbank heeft geen aanknopingspunten om aan de juistheid van deze informatie te twijfelen. Dat betekent dat de rechtbank niet kan uitgaan van de juistheid van de processen-verbaal waar zij vermelden dat het mobiele toezicht is aangevangen en eiser is staande gehouden op Nederlands grondgebied.
1.5. Nu eiser in België is staande gehouden, was er ten tijde van de staandehouding geen sprake van illegaal verblijf na grensoverschrijding als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Vw en artikel 4.17a, eerste lid, van het Vb, zodat de ambtenaar van de Kmar niet bevoegd was eiser op grond van de hiervoor genoemde bepalingen staande te houden.
1.6. Het gebrek in het voortraject is in dit geval naar het oordeel van de rechtbank dermate ernstig dat er geen ruimte is voor een belangenafweging. De rechtbank wijst hierbij op de onder 1.1 genoemde uitspraak van 2 april 2012 van de Afdeling. Dat betekent dat de maatregel van bewaring vanaf het moment daarvan onrechtmatig is en dat het beroep gegrond is. De rechtbank beveelt de opheffing van de maatregel van bewaring met ingang van vandaag.
2. Op grond van artikel 106 van de Vw kan de rechtbank indien zij de opheffing van de maatregel van bewaring beveelt aan eiser een schadevergoeding ten laste van de Staat toekennen. De rechtbank acht gronden aanwezig om een schadevergoeding toe te kennen voor 22 dagen onrechtmatige (tenuitvoerlegging van de) bewaring van 1 x € 105,- (verblijf politiecel) en 21 x € 80,- (verblijf detentiecentrum) = € 1.785,-.
3. De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eiser gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 1.280,- (1 punt voor het indienen van het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting en 0,5 punt voor de schriftelijke reactie van 12 augustus 2019, met een waarde per punt van € 512,- en een wegingsfactor 1). Omdat aan eiser een toevoeging is verleend, moet verweerder de proceskostenvergoeding betalen aan de rechtsbijstandverlener.

Beslissing

De rechtbank:
- verklaart het beroep gegrond;
- beveelt de opheffing van de maatregel van bewaring met ingang van 13 augustus 2019;
- veroordeelt de Staat der Nederlanden tot het betalen van een schadevergoeding aan eiser tot een bedrag van € 1.785,-, te betalen door de griffier en beveelt de tenuitvoerlegging van deze schadevergoeding;
- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiser tot een bedrag van € 1.280,-.
Deze uitspraak is gedaan door mr. J. de Gans, rechter, in aanwezigheid van mr. R. Groeneveld, griffier.


 Hier staat de uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:8391Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

19 augustus 2019

UITSPRAAK: Plaatsing van een vreemdeling in de extra begeleiding en toezichtlocatie (EBTL) in Hoogeveen is vrijheidsbeperking en geen vrijheidsontneming in strijd met artikel 5 van het EVRM


ECLI:NL:RBDHA:2019:8422

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 15-08-2019
Datum publicatie 16-08-2019
Zaaknummer NL19.15309
 
 
3.5.1 De rechtbank is op basis van de dossiers, het op zitting besprokene en haar onderzoek ter plaatse in de EBTL van oordeel dat het verblijf in de EBTL in Hoogeveen geen vrijheidsontneming, maar vrijheidsbeperking inhoudt. Daarvoor acht de rechtbank in de eerste plaats van belang dat, zoals tijdens het onderzoek ter plaatse is gebleken, eiser de mogelijkheid heeft om de EBTL en het gebied van de gebiedsbepaling voorgoed te verlaten als hij afziet van voorzieningen op grond van de Rva 2005 en daarvoor tekent. Tijdens het onderzoek ter plaatse heeft Boven de rechter een voorbeeld van een “aftekenformulier” getoond. Weliswaar zou eiser dan helemaal geen opvang meer genieten, maar deze mogelijkheid wijst er naar het oordeel van de rechtbank niet op dat er sprake is van vrijheidsontneming.
3.5.2 Tijdens het onderzoek ter plaatse heeft de rechtbank verder vastgesteld dat eiser zich binnen de EBTL vrij over het terrein kan bewegen. De deuren naar de buitenplaatsen gaan niet op slot en kamerdeuren en de deur van de time-out kamer kunnen van binnen door eiser op slot en open worden gedraaid. Het verschil tussen een gewone kamer en een time-out kamer is dat in de time-out kamer alleen privileges als een televisie en Wi-Fi worden ontnomen. Deze zijn echter wel beschikbaar in algemene ruimtes. Tijdens het onderzoek ter plaatse heeft eiser verklaard dat hij vrij is om de time-out kamer af te gaan.
3.5.3 Verder overweegt de rechtbank dat eiser ook buiten de uren van 14:00 tot 16:00 naar buiten kan, zij het dat het niet volgen van het verplichte dagprogramma voor hem consequenties kan hebben (onder andere plaatsing op de time-out kamer). De rechtbank kan niet uitsluiten dat eiser en andere bewoners van personeelsleden wel eens te horen hebben gekregen dat zij niet naar buiten mogen, maar daarmee is het standpunt van verweerders dat de bewoners in principe wél naar buiten mogen (maar dan wel eventueel met consequenties) nog niet onjuist. Tijdens het onderzoek ter plaatse heeft Boven gesteld dat zij ervan uitgaat dat haar personeel de juiste informatie geeft. Verder is het gebruik van sanitair (douche), een telefoon of smartphone, laptop en internet geheel vrij. Bewoners kunnen bezoek aanmelden (zodat de EBTL kan vaststellen dat dit bezoek door de bewoner gewenst is) en dat onder bepaalde voorwaarden ook ontvangen. De rechtbank volgt eiser dan ook niet in zijn betoog dat hij in de EBTL sociaal wordt geïsoleerd.
3.5.4 Ook de inzet van BOA’s in het buitengebied en het onder begeleiding boodschappen doen, na de aanscherping van de aanpak in Hoogeveen wegens de vele overlast, zoals verweerder 2 in zijn brief van 17 april 2019 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 19 637, nr. 2478) heeft toegelicht, kunnen naar het oordeel van de rechtbank worden gezien als vrijheidsbeperking in de vorm van toezicht, handhaving en voorkoming van overlast en niet als vrijheidsontneming in de vorm van bewaking door BOA’s. Daarbij acht de rechtbank ook van belang dat uit het onderzoek ter plaatse niet is gebleken dat de BOA’s in de praktijk binnen de EBTL optreden, maar in beginsel alleen het buitengebied en naleving van de gebiedsbepaling van de bestreden maatregel controleren.
3.5.5 Gelet op de doelgroep van de EBTL volgt de rechtbank verweerders voorts in hun standpunt dat bewoners daar niet voor niets worden geplaatst en dat daarom een verplicht dagprogramma geldt dat ziet op gedragsverbetering, waarin arbeid als zelfwerkzaamheid past. Dit geldt temeer, zoals verweerder 1 heeft toegelicht, omdat, anders dan in een regulier AZC, bewoners van de EBTL geen financiële verstrekkingen, maar maaltijden en noodzakelijke verzorgingsproducten in natura krijgen. Verweerders stellen zich daarbij niet ten onrechte op het standpunt dat de ligging van de EBTL op een voormalig gevangenisterrein met muren en hekken, het cameratoezicht in de algemene ruimtes en gangen en de fouillering en alcoholcontrole bij binnenkomst van belang zijn voor het toezicht op de bewoners en voor de veiligheid van COa-medewerkers, eiser zelf en zijn medebewoners. Het doel van de EBTL is opvang van overlastgevende asielzoekers van wie opvang in reguliere AZC’s onhoudbaar is geworden, zoals verweerder 2 ook in de brief van 3 juli 2017 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 19 637, nr. 2336) heeft toegelicht. De rechtbank benadrukt dat haar uit het onderzoek ter plaatse is gebleken dat de vrijheidsbeperking niet gering is, maar is wel van oordeel dat, gelet op alle omstandigheden die zij op grond van de stukken en van het onderzoek ter plaatse heeft vastgesteld, die beperking niet zo groot is dat deze overgaat in vrijheidsontneming als bedoeld in artikel 5 van het EVRM. Deze beroepsgrond slaagt niet.
 Lees de hele uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:8422
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

'Groot blijven in de RWN' - Conferentie NationaliteitsrechtDatum: 
10 september 2019
Logo SVMA-SMN-Everaert
Stichting Migratierecht Nederland en SVMA organiseren, in samenwerking met Everaert Advocaten,
een conferentie over Nationaliteitsrecht.
AANMELDEN
Deze conferentie over de Rijkswet op het Nederlanderschap en actuele (Europese) ontwikkelingen brengt het nationaliteitsrecht over het voetlicht als belangrijk, complex specialisme dat zelfstandige erkenning verdient in wetenschap, beleid en praktijk. Tegelijkertijd is het een studiemiddag, waarin advocaten kennis en inspiratie op kunnen doen te behoeve van nationaliteitsrechtelijke procedures (4 PO NOvA). De conferentie is tevens een eerbetoon aan emeritus hoogleraar René de Groot, voortrekker van het specialisme nationaliteitsrecht in de wetenschap.
De middag belooft een bijzondere, internationale en inspirerende uitwisseling te worden, dankzij deelname van zowel Nederlandse als Vlaamse sprekers, advocaten en wetenschappers. Dit alles op een mooie, historische locatie van de universiteit Antwerpen. Voertaal is Nederlands.
Voor advocaten migratierecht en geïnteresseerde migratierechtdeskundigen uit andere werkvelden. 
SprekersEm. prof. René de Groot (Universiteit Maastricht) en em. prof. Ulli d’Oliveira (Universiteit van Amsterdam) spreken over rechtszekerheid en opgewekt vertrouwen, en over de dubbele nationaliteit.
Prof. Patrick Wautelet (Université de Liège) becommentarieert het Nederlandse stelsel vanuit Belgisch perspectief.
Verder aandacht voor de rechtsgevolgen van de uitspraak Tjebbes door mr. Hermie de Voer (advocaat te Amsterdam) en de gevolgen van IPR-regels inzake afstamming voor nationaliteit door mr. Johan Sluymer (rechter Rb Den Haag).
Drs. Johan Winkel (sr. adviseur directie Strategie en Uitvoeringsbeleid, IND) bespreekt tenslotte de geprivilegieerde toekenning van het Nederlanderschap.
Datum, tijd en locatieDinsdag 10 september 2019
12.30-17.30 uur (inschrijving en lunch vanaf 12.00 uur;  borrel om 17.30 uur)
Hof van Liere Prinsstraat 13, Antwerpen
KostenStandaard prijs: € 360,- (4 PO)
SVMA-leden ontvangen 25% korting op de standaard prijs en betalen € 270,-.
TipSnel met de trein naar Antwerpen?  Boek direct uw treinticket voor de Thalys
Minder snel reizen kan ook met de Intercity Direct of de gewone trein.
Punten
Logo NOvA 4PO


of middels deze pagina: https://www.stichtingmigratierecht.nl/cursussen/groot-blijven-de-rwn-conferentie-nationaliteitsrecht

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Cursus Visum kort verblijf: 14 november Amsterdam


Visum kort verblijf

Datum: 
14 november 2019
Centraal in deze cursus staat de Visumcode. De docenten behandelen de verschillende soorten visa met aandacht voor de aanvraagprocedure, voorwaarden, weigeringsgronden en rechtsmiddelen. Naast het gewone Schengenvisum komen onder meer spoedvisa en bijzondere visa bij overmacht, om humanitaire redenen of bij wezenlijk Nederlands belang aan bod. Met ruimte voor casus en actuele ontwikkelingen bent u na deze cursus weer helemaal bij op het onderwerp.
Docenten
mr. I. (Inge) Eggen-te Pas, Kroes Advocaten, Amsterdam
mr. dr. E.R. (Evelien) Brouwer, Vrije Universiteit, Amsterdam
Datum, tijd en locatie
Donderdag 14 november van 12.30 uur tot 16.15 uur (vanaf 12.00 uur inloop met lunch)
NIEUWE LOCATIE: Amsterdam, Spaces Amstel, Mr Treublaan 7
Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academisch geschoolde professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.
Kosten
€ 270 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
€ 330 voor niet-leden,
exclusief btw, inclusief lunch en digitale reader
Niveau
*** / Specialisatie
Punten
Logo NOvA 3PO

 of via deze pagina https://www.stichtingmigratierecht.nl/cursussen/cursus-visum-kort-verblijf-14-11-19


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Stijn bespreekt het Torubarov-arrest op zijn blog


Torubarov, het vervolg op Alheto

Het arrest Torubarov[1] is een vervolg op het arrest Alheto . Artikel 46 lid 3 van de Procedurerichtlijn (richtlijn 2013/32; PRi) – ofschoon het zich richt tot de rechter – werpt haar schaduw vooruit en legt de discretionaire bevoegdheid van het bestuursorgaan aan banden als zij het vonnis van de rechter niet naleeft. 

Lees hier verder: https://stijnskijkopasielrecht.wordpress.com/2019/08/09/torubarov-het-vervolg-op-alheto/
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: Juridisch medewerker Stichting Vluchtelingen in de Knel - Eindhoven


Eindhoven
Parttime, Bepaalde tijd
Stichting Vluchtelingen in de Knel zoekt per 15 september een medewerker voor de functie van:
Juridisch medewerker (m/v) 32 uur per week
Vluchtelingen in de Knel biedt afgewezen vluchtelingen in Eindhoven opvang, sociaal-juridische begeleiding en bemiddeling bij toegang tot basisrechten. Daarnaast zetten we ons actief in om de bewustwording in de samenleving m.b.t. de positie van afgewezen vluchtelingen te vergroten. Op dit moment zijn er circa 70 vrijwilligers actief bij de stichting en werken we met een groot aantal instanties en particulieren binnen en buiten Eindhoven. Ter aanvulling en uitbreiding van ons kernteam zoeken wij een ervaren en enthousiaste medewerker.
Functieomschrijving
Je biedt als juridisch begeleider intensieve juridische begeleiding aan individuele cliënten zodat ze kunnen werken aan een duurzaam toekomstperspectief in Nederland, het land van herkomst of een derde land. Dat betekent dat je op creatieve en strategische wijze de belangen van je cliënt behartigt, juridische ontwikkelingen bijhoudt, je cliënt coacht en contacten met advocaten, artsen en IND initieert en onderhoudt. Samen met de andere collega’s beslis je over opvangaanvragen en de individuele begeleidingstrajecten.
Wat vragen wij?
 • Je beschikt over een hbo- of wo-opleiding op het gebied van recht – met specialisatie vreemdelingenrecht - of op het gebied van maatschappelijke/sociale dienstverlening met ervaring in het vreemdelingenrecht;
 • Je bent betrokken bij onze doelgroep en de ideële doelstelling van de stichting;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als in geschrift;
 • Je beschikt over analytische vaardigheden en het vermogen om snel informatie te verwerken en tactisch te schakelen;
 • Je beschikt over coachende vaardigheden;
 • Je bent een teamspeler, en je kunt zelfstandig werken;
 • Je hebt een flexibele instelling, je bent stressbestendig en je bent bekend met een hectische werkomgeving;
 • Ervaring met het begeleiden van vluchtelingen is een pré;
 • Ervaring met werken in een vrijwilligersorganisatie is een pré.
Aanstelling, salariëring en informatie
Afhankelijk van ervaring is de functie ingeschaald in schaal 7 (junior) of schaal 8 (senior), conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
De aanstelling vindt plaats voor één jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
Voor informatie over de functie kan je contact opnemen met Anoeshka Gehring. Zij is te
bereiken via 040-2569517 of info[at]vluchtelingenindeknel.nl. Ook vind je informatie op de website
www.vluchtelingenindeknel.nl. Sollicitaties met motivatie graag per e-mail uiterlijk 26 augustus 2019 aan Anoeshka Gehring sturen: info[at]vluchtelingenindeknel.nl.
Soort dienstverband: Parttime, Bepaalde tijd

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: (Senior) juridisch medewerker, team Bestuursrecht 1-2 bij de rechtbank in Den Haag


Den Haag
€2.696 per maand

Wat je gaat doen

Als (senior) juridisch medewerker lees je (complexe) juridische dossiers (veelal twee rechtsgebieden) en maak je hiervan een analyse. Op zitting ondersteun je de rechter en stel je het proces-verbaal op. In raadkamer treed je op als gesprekpartner van de rechter en concipieer je op (summiere) aanwijzingen uitspraken. Je bewaakt het gehele proces van activiteiten om te zorgen voor een efficiënt verloop van de zaak. Je houdt wetgeving en jurisprudentie bij.
Bij de senior functie behoren ook werkzaamheden ten behoeve van het team, zoals het opleiden van beginnende juridisch medewerkers.
De rechtbank Den Haag is onderverdeeld in vijftien teams. Er zijn drie bestuursrecht teams. Het betreft een vacature bij team Bestuursrecht 1 (Sociale zekerheid, Participatiewet en Omgevingsrecht) en team Bestuursrecht 2 (Vreemdelingen-, (militaire) ambtenarenrecht en een groot aantal andere bestuursrechtelijke rechtsgebieden)
De teams worden aangestuurd door een teamvoorzitter en twee hoofden juridische ondersteuning. Zij worden ondersteund door twee managementondersteuners en twee roosteraars. Daarnaast bestaat het team uit (senior) rechters, stafjuristen en (senior) juridisch medewerkers.

Wat we je bieden

Een functie vol mogelijkheden om je kennis verder uit te breiden en je persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld volgens het ARAR, het algemeen Rijksambtenarenreglement:
 • Een salaris in schaal 9 of 10. Het salaris bedraagt minimaal € 2.696,11 (schaal 9) en maximaal € 4.229,30 (schaal 10), gebaseerd op een 36-urige werkweek.
 • Verlof van 144 + 21,6 wettelijke resp. bovenwettelijke vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur.
 • Vakantiegeld 8% en eindejaarsuitkering 8,3%.
 • Pensioenopbouw volgens het ABP.
 • Goede regelingen voor ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en vergoeding woon-werkverkeer.
 • Ook heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Wat we van je vragen

Je beschikt over een goed analytisch vermogen, kunt logisch redeneren en snel hoofd- en bijzaken scheiden. Je hebt uitstekende redactionele vaardigheden. Je hebt een flexibele instelling, bent communicatief en je kunt zelfstandig werken. Daarnaast ben je zorgvuldig, accuraat en kun je goed onder (tijds-)druk presteren. Om deze functie op goed niveau te kunnen uitoefenen, heb je ook nog:
 • een juridische academische opleiding afgerond.
 • bij voorkeur kennis van en ervaring in het algemene bestuursrecht en/of vreemdelingenrecht.
 • ervaring in een van bovengenoemde rechtsgebieden (is een pre)
 • een uitstekende beheersing van het Nederlands.

Interesse?

Zoek jij inhoudelijke veelzijdigheid en uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie bij de Rechtspraak iets voor jou. Solliciteer direct via onderstaande button. Dit kan tot 8 september 2019. Je brief richt je aan de heer mr. drs. H.A.G. Nijman, teamvoorzitter.
Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met Ed Rietbroek (team Bestuursrecht 1 via (06) 256 558 27) en Madelon Tijsma (team Bestuursrecht 2 via (06) 256 584 82), beiden Hoofd juridische ondersteuning.
Vragen over de sollicitatieprocedure kan je stellen aan Yolande Roso, medewerker administratie via (06) 256 584 16 of via e-mail: wervingenselectie.rb.denhaag@rechtspraak.nl. Let op: sollicitaties via de e-mail worden niet in behandeling genomen.
Bijzonderheden:
 • (Interne) detachering behoort tot de mogelijkheden.
 • Wij verzoeken je uitsluitend te reageren, indien je aan de gestelde opleidings- en ervaringseisen voldoet.
 • Afhankelijk van opleiding, achtergrond en ervaring zal plaatsing in de functie van juridisch medewerker of senior juridisch medewerker plaatsvinden.
 • Reflecteren naar de functie van Senior Juridisch medewerker is alleen mogelijk indien je reeds voldoet aan de functie-eisen conform het functieprofiel van Senior Juridisch medewerker Schaal 10.
 • Ben je een verplicht Van-Werk-Naar-Werk (VWNW)-kandidaat? Geef dit dan duidelijk aan bovenaan je brief. Wij ontvangen graag een bewijsstuk van je VWNW-status, bijvoorbeeld een besluit. Alleen dan kunnen we je sollicitatie in behandeling nemen. Je kunt als interne kandidaat hier nadere informatie bekijken.
 • Voor een niet VWNW-kandidaat: hou er rekening mee dat de procedure langer kan duren dan de termijn die in de standaard ontvangstbevestiging staat aangegeven. De procedure heeft namelijk een opschortende werking wanneer een VWNW-kandidaat gesolliciteerd heeft.
 • Om te beoordelen of er sprake is van voldoende juridisch inzicht en taalvaardigheid kan het maken van een schrijftest (behandeling van een casus) onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De gesprekken staan gepland in de periode van 16 t/m 27 september 2019.
 • We vragen je altijd een Verklaring Omtrent Gedrag te overhandigen bij indiensttreding.
Binnen de Rechtspraak weten we heel goed zelf onze kandidaten te bereiken. We reageren daarom ook niet op acquisitie of aanbiedingen van bureaus of tussenpersonen.

 https://www.indeed.nl/rc/clk?jk=16abf0a9ad748001&fccid=acae91e63df0d040&vjs=3


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: Teamleider centrale opvang Den Helder voor 32 uur per week (bij Vluchtelingenwerk)

€3.624 per maand
Stichting VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland zoekt per direct een teamleider centrale opvang voor 32 uur per week op het azc in Den Helder op de Nieuweweg en op het azc Den Helder Doggershoek.
VluchtelingenWerk komt op voor de rechten van asielzoekers en vluchtelingen. Wij begeleiden asielzoekers in de juridische procedure en we ondersteunen vluchtelingen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. VluchtelingenWerk voert taken uit in het kader van rechtsbescherming, maatschappelijke begeleiding, informatie en advies, inburgering, taalondersteuning, participatie en arbeidstoeleiding.

De functie

Je bent als teamleider verantwoordelijk voor de werving, aansturing en begeleiding van vrijwilligers en stagiairs, die op de asielzoekerscentra in het werkgebied van Centrale Opvang werken en ondersteuning aan asielzoekers en vluchtelingen bieden. Je zorgt ervoor dat zij gefaciliteerd worden om hun werk goed te doen, je organiseert hun deskundigheidsbevordering. Centraal in de begeleiding staat planmatig werken op basis van een VVA. Verder denk je mee over kansen voor de organisatie en implementeer je vastgesteld beleid. Het werkgebied omvat de asielzoekerscentra in Noord Holland:Standplaats AZC Den Helder Nieuweweg en AZC Den Helder Doggershoek Op AZC Doggershoek gaat het om extra inzet naast de huidige teamleider. Afhankelijk van de behoefte van de organisatie kan je ingezet worden op één of meerdere locaties in het werkgebied van Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland.

De uitdaging

Je vindt het leuk om het overzicht te bewaren en verder te bouwen, durft veranderingen aan te brengen als blijkt dat het beter kan. Je bent in staat contacten te leggen en vindt het leuk deze te onderhouden.
Werken in een dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is, is voor jou geen probleem. Je houdt ervan om toezicht te houden op de voortgang van de werkzaamheden en de administratieve afhandeling. Je hebt een helikopterview. Je hebt affiniteit met organiseren en coördineren en je vindt het geen probleem mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden, ook ben je graag op beleidsmatig niveau bezig. Je kan zowel goed zelfstandig als in samenwerking werken. Je onderschrijft de missie en het beleid van VluchtelingenWerk en draagt dit ook actief uit binnen en buiten de organisatie. Je staat open voor bijscholing en persoonlijke ontwikkeling.

De ideale kandidaat:

 • Heeft HBO werk- en denkniveau
 • Heeft affiniteit met de doelgroep en voelt zich verbonden aan de missie van VluchtelingenWerk
 • Heeft ervaring in leidinggeven aan vrijwilligers of stagiaires
 • Heeft kennis van de asielprocedure en het vreemdelingenrecht in het algemeen;
 • Is in staat zich snel nieuwe kennis op het gebied van asielbeleid eigen te maken en bij te houden.
 • Kan kritisch en analytisch denken
 • Beschikt over goede organisatorische kwaliteiten en werkt geordend
 • Is stressbestendig en kan werken in een omgeving waar diverse zaken zich tegelijk aandienen
 • Is in staat bij te sturen waar nodig, zowel op uitvoerend als op beleidsniveau
 • Is communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk
 • Is collegiaal, organisatie-sensitief en tactvol, maar ook constructief-kritisch
 • Is flexibel en bereid om op verschillende locaties te werken
 • Is in bezit van auto en rijbewijs
 • Bij voorkeur woonachtig in het werkgebied Noord-Holland

Wat we bieden

Een gemotiveerd team van mensen in een organisatie die sterk in beweging is. We bieden de kans om mee te bouwen aan de toekomst van onze organisatie en de dienstverlening aan asielzoekers en vluchtelingen. We bieden vooralsnog een tijdelijke functie voor 1 jaar. Medewerkers vallen onder de CAO Sociaal Werk: Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Inschaling vindt plaats in schaal 8 op basis van vooropleiding, kennis en ervaring. Deze schaal kent een minimaal schaalbedrag van € 2.544,- bruto per maand en een maximum van € 3.624- bruto per maand op basis van 36 uur per week.
Voor meer informatie kun je mailen naar Anne-Els Jansen, regiomanager centrale opvang aejansen@vluchtelingenwerk.nl Je schriftelijke reactie met CV kan je vóór 28 augustus 2019 mailen naar sollicitaties-westmidden@vluchtelingenwerk.nl ter attentie van Anne-Els Jansen. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 2 september in AZC Den Helder Nieuweweg.Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

VACATURE: Sociaal Juridisch Medewerker Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU) - Utrecht


Utrecht
Parttime
De Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU) ondersteunt uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht hebben op overheidsvoorzieningen, maar rechtmatig in Nederland verblijven of waar sprake is van een nieuw perspectief in een asiel of reguliere procedure. Ook wordt ondersteuning geboden aan uitgeprocedeerde asielzoekers die zich voorbereiden op terugkeer naar land van herkomst. Momenteel ondersteunen wij circa 100 mensen door middel van onderdak, leefgeld en sociaal-juridische begeleiding. We zijn een klein hecht team van 7 personen en zijn op zoek naar een nieuwe collega die ons team komt versterken:
Sociaal-juridisch medewerker
24 UUR PER WEEK
Functie-inhoud:
- Geeft ondersteuning aan cliënten op sociaal/juridisch gebied.
- Voert gesprekken met cliënten ten aanzien van mogelijkheden op
perspectief ten aanzien van (verblijfs)procedures of terugkeer.
- Bereidt (in samenwerking met de advocaat) reguliere- of asielprocedure voor.
- Onderhoudt contacten met personen of instellingen die bij de
hulp- of dienstverlening aan ongedocumenteerden betrokken zijn.
-Is indien nodig breed inzetbaar voor allerhande taken binnen de stichting.
Functie-eisen:
- Minimaal een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur richting SJD met daarbij
relevante werkervaring.
- Kennis van- en ervaring met vluchtelingen- en vreemdelingenrecht is een vereiste.
Persoonskenmerken:
- Affiniteit met de doelgroep en doelstellingen van de noodopvang.
- Kan zelfstandig en flexibel werken
- stressbestendigheid, improvisatievermogen en goede sociale vaardigheden zijn essentieel
- Is creatief in het vinden van oplossingen
- Communiceert helder en direct
- Heeft een hulpverlenende instelling
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO welzijn, schaal 8. Aanstelling geschiedt op basis van een tijdelijk contract voor de duur van één jaar met uitzicht op verlenging.
Reacties voor 29 augustus naar Rana van den Burg. De sollicitatie gesprekken vinden plaats in de eerste week van september.
Soort dienstverband: Parttime

 https://www.indeed.nl/company/Stichting-Noodopvang-Dakloze-Vreemdelingen-Utrecht-(SNDVU)/jobs/Sociaal-Juridisch-Medewerker-786c0a95d5238de4?fccid=f968417593603e52&vjs=3
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Stageplek / Vrijwilligerswerk: Medewerker juridische ondersteuning op het asielzoekerscentrum in Hoogeveen

Hoogeveen
Stage
AZC Hoogeveen is een opvanglocatie waar asielzoekers en vluchtelingen tijdelijk verblijven. Mensen met een negatieve beschikking of die in de verlengde procedure verblijven, geven wij informatie en begeleiding tijdens de procedure. Vluchtelingen met een status helpen wij bij gezinshereniging. Uitgeprocedeerden kunnen wij ondersteunen bij het vinden van een nieuw toekomstperspectief Voor deze locatie zoekt VluchtelingenWerk Noord Nederland vrijwilligers en stagiaires voor de functie van sociaal juridisch medewerker (m/v).
Taken
– gesprekken met cliënten
– contact leggen met advocaten, IND en het COA
– Brieven schrijven, mailen, verslaglegging en administratie.

Wij vragen
– je hebt HBO werk- en denkniveau;
– je hebt belangstelling voor Nederlands recht en met name vreemdelingenrecht en je bent bereid om je hierin te scholen;
– als je over coachingsvaardigheden beschikt, is dat een pre;
– je bent beschikbaar tijdens kantooruren voor minimaal 1 dag op de maandag, woensdag, donderdag of vrijdag.
– je hebt een positieve houding t.a.v. vluchtelingen en VluchtelingenWerk;
– je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden;
– je bent betrokken bij de cliënt, maar je beschikt ook over het vermogen om grenzen te stellen.

Wij bieden
– boeiend en leerzaam vrijwilligerswerk binnen een enthousiast team van collega's;
– een goed inwerkprogramma, basisscholing en vervolgtrainingen;
– ondersteuning door beroepskrachten;
– reis- en onkostenvergoeding;
– WA- en ongevallenverzekering.

Over de organisatie
VluchtelingenWerk Nederland is de onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving of veilige terugkeer naar land van herkomst. In tal van internationale verdragen zijn mensenrechten vastgelegd die VluchtelingenWerk als leidraad neemt voor haar activiteiten. Hieronder valt preventie van terugkeer van asielzoekers die te vrezen hebben voor vervolging of onmenselijke behandeling (non-refoulement beginsel). VluchtelingenWerk Noord-Nederland is als onderdeel van VluchtelingenWerk Nederland een professionele vrijwilligersorganisatie met ongeveer 200 betaalde krachten en 2000 stagiair(e)s en vrijwilligers.
Solliciteren, contactgegevens locatie
Azc Hoogeveen
Kinholtsweg 7, 7909CA Hoogeveen
azchoogeveen@vluchtelingenwerk.nl
T 0528-356030
Teamleider: Jan Smid, jsmid@vluchtelingenwerk.nl
JuniorTeamleider: Sasha Badoux, sbadoux@vluchtelingenwerk.nl
geplaatst 26 juli 2018


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Hoe beleven jongeren met een migratieachtergrond hun identiteit?


Jongeren met een migratieachtergrond die in Nederland zijn geboren, hebben te maken met verschillende werelden. Welke invloed heeft dit op hun identiteitsbeleving? En hoe ga je hier al professional mee om?
KIS onderzocht hoe jongeren met een migratieachtergrond hun identiteit beleven. Op welke manier voelen deze jongeren zich verbonden met de Nederlandse samenleving, het land van herkomst en verschillende sociale groepen?

Lees hier verder: https://www.kis.nl/artikel/hoe-beleven-jongeren-met-een-migratieachtergrond-hun-identiteit?utm_medium=email

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Cursus Actualiteiten asielrecht 29 november 2019 Leiden


Het asielrecht is doorlopend in beweging, misschien wel meer dan andere rechtsgebieden. Niet alleen verandert de feitelijke situatie in de wereld en vooral de asiellanden geregeld, ook is het asielrecht voor een groot deel Unierecht: relatief nieuw, en onderworpen aan zowel politieke invloed als veel uitleg door het Europese Hof van Justitie.
Alle recente ontwikkelingen komen in deze cursus aan de orde, voor zover ze in Nederlandse asiel procedures een rol (kunnen) spelen.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
 • recente ontwikkelingen GEAS
 • Dublinovereenkomst
 • Rechterlijke toetsing: feiten, LHBT, religie, opvolgende aanvragen, nieuwe asielmotieven
 • Veilige landen (van herkomst of derde landen)
 • 1F en openbare orde
 • Schorsende werking rechtsmiddelen
 • medische aspecten / advisering (Korosec)

Niveau
Verdiepingsniveau: er wordt verwacht dat de deelnemers over een redelijke basiskennis beschikken.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor professionals die in het migratie- en asielrecht werkzaam zijn. Daarbij dient niet alleen te worden gedacht aan de advocatuur of de rechtspraak, maar ook aan procesvertegenwoordigers of beslismedewerkers van de IND en andere personen werkzaam in de uitvoeringspraktijk.

 Meer info en inschrijven: https://www.paoleiden.nl/cursusaanbod/2019/actualiteiten-asielrecht/
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

The Netherlands: Ruling against return to Greece for vulnerable beneficiaries of international protection

 On 15 July, the Dutch Council of State ruled to suspend the transfer to Greece under the Dublin III Regulation 604/2013 (the Dublin Regulation) of a single mother and her daughter, who were considered vulnerable. The mother and daughter had previously been granted asylum residence permits in Greece.

The Court first recalled the findings of the Ibrahim judgment (C-297/17) from the Court of Justice of the European Union (CJEU), which found that a transfer of a status holder under the Dublin Regulation cannot occur if it risks a violation of Article 4 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the Charter), the equivalent of Article 3 of the European Convention of Human Rights (ECHR). In assessing a transfer appeal, the relevant court must conduct an examination of whether there are structural deficiencies in the Member State concerned or deficiencies that affect certain groups of people. It must make this assessment with regard to the threshold of seriousness required for a violation of Article 4 of the Charter.

In examining the situation in Greece for returning status holders, the Court referenced its own case law from 2018 where it found that returned status holders had difficulties in finding paid work, accessing healthcare and did not receive state support to find accommodation. In the case from 2018, the Court held that the situation did not risk a deprivation of basic material needs and thus did not suspend the transfer.

With regard to the instant case, the Court found that the situation had not changed in Greece since the previous ruling. Nonetheless, given the serious mental health problems faced by the daughter and the fact that she requires constant care from her mother, it held that they would struggle to earn an income if returned and would have difficulty accessing medical and psychological care.

The Court held that the State Secretary must re-assess the case with due consideration of the vulnerability of the applicants and examine whether they would risk exposure to inhuman or degrading treatment if returned to Greece.
 Hier gevonden: https://mailchi.mp/ecre/elena-weekly-legal-update-9-august-2019


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Twee Nederlandse Afghaanse zaken die nu aanhangig zijn bij het EHRM

 The European Court of Human Rights (ECtHR) has recently communicated the following asylum-related cases:


 
 • Z.H. v. the Netherlands (Application No. 45582/18): The applicant is an Afghan national. She applied for asylum in the Netherlands in 2017 and her application was refused on the grounds that it was not believed she was threatened by the Taliban. The applicant complains under Article 3 that if expelled to Afghanistan she will be at risk of ill treatment because she is a Westernised woman who was formerly employed by a foreign NGO.
 
 • M.J. v. the Netherlands (Application No. 49259/18): The applicant is an Afghan national from Laghman province. In 2015, he applied for asylum in the Netherlands. The application was refused as it was found that an internal protection alternative was available in Kabul. The applicant complains under Article 3 that no internal protection alternative exists in Kabul. He further complains under Article 13, taken in conjunction with Article 3, regarding the lack of access to an effective remedy.

Hier gevonden: https://mailchi.mp/ecre/elena-weekly-legal-update-9-august-2019
 


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Deportaties in Turkije: 'Ze hebben hem naar Syrië gestuurd'

 

Een arrestatie in Istanbul NOS

Deportaties in Turkije: 'Ze hebben hem naar Syrië gestuurd'Geschreven door
Lucas Waagmeester
correspondent Turkije
De Turkse regering ontkent stellig, maar er komt steeds meer bewijs boven tafel dat Syrische vluchtelingen vanuit Turkije de grens met Syrië over worden gezet. Het zou sinds eind juli gaan om enkele duizenden gevallen. In Istanbul worden mensen gearresteerd die dagen of weken later opduiken in Syrië. Volgens Turkije gaat het om vrijwillige terugkeer, maar gedeporteerde Syriërs ontkennen dat.

Lees hier verder: 
 https://nos.nl/artikel/2297678-deportaties-in-turkije-ze-hebben-hem-naar-syrie-gestuurd.html


Germany: Suspended Dublin transfer to Greece due to risk of chain refoulement to Turkey

On 17 July, the Administrative Court of Munich ruled to suspend the transfer of a Syrian national to Greece under the Dublin III Regulation 604/2013 (the Dublin Regulation).

The applicant previously applied for asylum on the island of Kos, Greece in 2018. In Greece, his application was deemed inadmissible as Turkey was considered the ‘First Country of Asylum’. The applicant subsequently travelled to Germany to join his parents and two brothers who live in Nuremberg. The German Federal Police apprehended the applicant following a border police check on a bus coming from Austria on 13 June 2019 and placed him in detention, refusing entry to the territory. Proceedings were then launched to return the applicant to Greece under the Dublin Regulation.

In examining the case, the Court held that the applicant, if returned to Greece, would likely risk chain refoulement to Turkey. While it recognised that return to a safe country is provided for under Article 38 of the recast Asylum Procedures Directive 2013/32/EU (rAPD), the third country must meet certain requirements in order for this concept to be applied. It held that it was doubtful as to whether Greece fully complies with Article 38 (1)(c) of the rAPD, which requires that the third country acts in accordance with the principle of non-refoulement enshrined in the Geneva Convention and that there is the possibility in that country to apply for protection.

The Court found that Turkey does not sufficiently implement the Geneva Convention in granting protection status for all applicants for asylum. It found that Syrian nationals are granted “temporary protection” but not a genuine status in accordance with the Geneva Convention. It ruled that this does not meet the requirements of Article 38 (1) of the rAPD.

The Court also held that the German-Greek Bilateral Agreement did not apply in the instant case as the applicant was denied entry to the territory on the grounds that he did not have the correct documentation. The Court also found that the Dublin Regulation proceedings were launched too soon and not in accordance with established procedure of the Regulation. The Court held that while the Dublin Regulation does not prohibit border procedures, transfers should be carried out following the steps laid out in the Regulation. As a result, the Court ruled to suspend the return order, awaiting a further hearing.

The case was litigated with support of Pro Asyl, RSA and Equal Rights Beyond Borders.

The EWLU would like to thank Vinzent Vogt  (Equal Rights Beyond Borders) for bringing our attention to this case. Based on an unofficial translation by the EWLU team. 
 
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator