De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

30 augustus 2016

Hoe overtuig je een vreemdeling te vertrekken?


Er komen steeds minder vluchtelingen naar Nederland, maar het blijft lastig om mensen terug te sturen. De Dienst Terugkeer en Vertrek is daarom bezig om zijn medewerkers een nieuwe gesprekstechniek aan te leren. Ondertussen zijn er al 630 Syriërs en Irakezen sinds november zelf teruggekeerd, omdat de procedure hun te lang duurt.
Op het moment verlaat zo’n 52 procent van de mensen die weg moeten, ook daadwerkelijk ons land, zegt directeur van DT&V Rhodia Maas: 'Het is een ingewikkeld proces. Wij proberen mensen te laten vertrekken op een vrijwillige manier, vooral omdat gedwongen vertrek niet altijd mogelijk is.'

Gedwongen vertrek
Gedwongen vertrek is bijvoorbeeld niet mogelijk bij Irakezen, omdat hun land van herkomst niet meewerkt. 'Bij die mensen is het extra moeilijk om vrijwillige terugkeer tussen de oren te krijgen.' Daarom is een gesprekstechniek ontwikkeld door de Hogeschool Utrecht. Maas: 'Je probeert mensen ervan te overtuigen dat hier geen toekomst voor ze is. Je wilt dat ze gaan nadenken over wat nou voor hen maakt dat ze een leven in de illegaliteit meer waard vinden dan een leven in het land van herkomst.'

Maas hoopt volgend jaar te kunnen zien wat deze nieuwe methode oplevert: 'Dat betekent niet dat we onmiddellijk veel meer vrijwillig vertrek hebben. Dat blijft altijd heel ingewikkeld. Maar het zou wel moeten maken dat het gesprek professioneler plaatsvindt.'

Nareistermijn
Syriërs en Irakezen krijgen meestal wél een vergunning, maar er zijn inmiddels al heel wat vluchtelingen uit die landen teruggekeerd vóórdat hun procedure is afgerond. Dat komt doordat de nareistermijn is verlengd, zegt Maas: 'Tegenwoordig mogen vrouw en kinderen pas na 15 maanden overkomen. Wat je nu ziet, is dat die mannen weer teruggaan, omdat ze vinden dat het te lang duurt.' Deze mensen gaan dus weer terug naar een gevaarlijk land. Maas: 'Het zijn volwassen mensen die zelf de keuze maken om terug te gaan.'


Hier staat het artikel en kun je het interview bij BNR beluisteren: http://www.bnr.nl/nieuws/binnenland/10309464/hoe-overtuig-je-een-vreemdeling-te-vertrekken

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

DEBAT: wo 7 sep / 20:00 Vluchtelingendeals migratiebeleid zonder humaniteit?


Podium / wo 7 sep / 20:00

Vluchtelingendeals

migratiebeleid zonder humaniteit?
In maart sloot de EU, onder Nederlands voorzitterschap, een deal met Turkije om de vluchtelingenstromen naar het Europese vasteland in te dammen. Op basis van het aantal asielzoekers dat in Griekenland arriveert is de deal een succes: 160.000 in 2016 (tot nu toe) tegenover 860.000 in 2015. Amnesty International constateert echter dat de omstandigheden en vooruitzichten van vluchtelingen en migranten in de buurlanden van Syrië en in Griekenland verslechteren. In hoeverre kunnen we hier spreken van een succesvolle afspraak?
Gerald Knaus, de bedenker van de deal, blijft optimistisch en wijst op het feit dat er veel minder asielzoekers in Griekenland arriveren én dat er aanzienlijk minder mensen verdrinken. De keerzijde is dat er nog maar weinig vluchtelingen zijn teruggestuurd naar Turkije, een land dat bovendien door velen niet als veilig wordt beschouwd. Volgens Amnesty International heeft de EU de situatie in Turkije opzettelijk verkeerd voorgesteld in een meedogenloze poging te voorkomen dat migranten naar Europa komen. Bovendien houdt Turkije zich niet aan het vluchtelingenrecht door vluchtelingen illegaal terug te sturen naar Syrië.
Deze situatie roept een aantal vragen op: is de deal met Turkije een houdbare oplossing? En daarmee een blauwdruk voor toekomstige afspraken over migratie, bijvoorbeeld met landen in Noord-Afrika? Hoe verhoudt zich dat tot een duurzaam internationaal vluchtelingensysteem? Een systeem waarin mensenrechten en gedeelde verantwoordelijkheid centraal staan?

Tijdens deze avond gaan we in gesprek met o.a. Gerald Knaus (directeur European Stability Initiative), Eduard Nazarski (directeur Amnesty International Nederland), Fransje Molenaar, research fellow Clingendael en Europarlementariër PvdA Kati Piri over vluchtelingendeals, de spanning tussen mensenrechten- en migratiebeleid en tot slot blikken we vooruit naar de VN-top over vluchtelingen en migranten in september. Het gesprek staat onder leiding van Marcia Luyten.
Voertaal: Engels

 Hier kunt u kaartjes kopen: http://www.debalie.nl/agenda/podium/vluchtelingendeals/e_9782486/p_11767058/

In mijn opinie vergelijkt Amnesty appels met peren. Het niet opvangen van asielzoekers in West Europa en het moeten verbeteren van opvang in de regio zijn twee verschillende dingen.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

25 augustus 2016

Farewell seminar Prof. Gerard-René de Groot: "The future of nationality law"


Farewell seminar Prof. Gerard-René de Groot

The future of nationality law Bron: https://www.maastrichtuniversity.nl/events/future-nationality-law


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Masterclass: Geloofwaardigheidsbeoordeling van asielrelazen in cultureel perspectief

Binnen de asielprocedure neemt het asielrelaas een centrale plaats in. Komen er tegenstrijdigheden of ongerijmdheden in voor, dan kan het zijn dat het relaas ongeloofwaardig wordt bevonden. Dat is niet altijd terecht: culturele verschillen tussen een ambtenaar en een cliënt kunnen een oorzaak zijn voor tegenstrijdigheden en ongerijmdheden.
IND Werkinstructie 2014/10 heeft aandacht voor culturele aspecten. Hierin staat dat ambtenaren bij het uitvoeren van de toets rekening moeten houden met interculturele barrières. Dit roept de volgende vraag op: om welke interculturele barrières gaat het met name als we het hebben over de geloofwaardigheidsbeoordeling van asielrelazen? Deze vraag staat centraal in de Masterclass “De geloofwaardigheidsbeoordeling van asielrelazen in cultureel perspectief”. Ook is er aandacht voor de vraag wat advocaten en andere rechtshulpverleners kunnen doen om de kans te beperken dat de verklaringen van cliënten vanwege culturele misverstanden ongeloofwaardig worden bevonden.

Onderwerpen

 • Culturele normen, waarden en gewoontes in belangrijke herkomstlanden
 • Factoren van interculturele communicatie
 • Culturele factoren betrekken in een nabespreking en zienswijze

Leerdoelen

 • Deelnemers verdiepen hun inzicht in de vraag hoe culturele verschillen de beoordeling van een asielaanvraag kunnen hebben beïnvloed.
 • Deelnemers kunnen de culturele context van de verklaringen van cliënten beter in beeld brengen tijdens een nabespreking.
 • Deelnemers zijn beter in staat deze culturele context naar voren te brengen in een zienswijze.
 • Datum, locatie, bijdrage

  Datum: vrijdag 21 oktober 2016
  Duur: van 12.30 tot 17.30 uur (vanaf 12.00 uur inloop met lunchbuffet)
  Locatie: Utrecht centrum
  Bijdrage: € 345,00 p.p.

  Opleidingspunten 

  De algemene raad van de NOvA is van mening dat het aan de advocaat zelf is om op basis van de Verordening op de advocatuur en de Regeling op de advocatuur te beoordelen of de cursus zijn vakbekwaamheid ten goede komt en aan de voorwaarden uit artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur voldoet. De instelling die de cursus aanbiedt hoeft niet door NOvA erkend te zijn. Bent u als advocaat van mening dat de gevolgde cursus bijdraagt aan uw vakbekwaamheid en voldoet aan de genoemde voorwaarden, dan kunt u punten verkrijgen. Volgens de genoemde regelgeving staat voor één uur onderwijs één opleidingspunt.


   Hier aanmelden: http://intercultureeldialoog.nl/masterclass-geloofwaardigheidsbeoordeling-en-cultuur/
  Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


  Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

  Vacature: Medewerker Central International Office met hoofdtaak Admission & Mobility


  Faculteit/afdeling: Onderwijs- en Studentenzaken
  Niveau: HBO
  Functie-omvang: 32 uur per week
  Contractduur: 1 jaar met uitzicht op verlenging
  Salaris: Min € 2.412,- Max € 3.642,- bruto p/m

  Onderwijs- en Studentenzaken

  De directie Onderwijs- en Studentenzaken ondersteunt het onderwijs met het voeren van de onderwijsadministratie, onderwijsbeleid, begeleiding van studenten, ondersteuning van buitenlandse studenten, promovendi en medewerkers, sport, cultuur, didactische trainingen voor docenten en advies. De directie Onderwijs- en Studentenzaken bestaat uit het Shared Service Center waarin onder meer de onderwijsadministratie wordt gevoerd, het Central International Office, de afdeling Studenten- en Docentenvoorzieningen en de Unit Sport & Cultuur.

  Het Central International Office (CIO) zorgt voor aanmelding, beoordeling en toelating van internationale studenten; stimuleert mobiliteit van studenten en staf, en de opvang van internationale studenten, promovendi en staf. Belangrijk is ook ondersteuning bij services als huisvesting en visa. Het CIO onderhoudt wereldwijd contacten met partneruniversiteiten. Ca.30 medewerkers, verdeeld over een Front Office en de afdelingen Services en Admission & Mobility verzorgen de dienstverlening. Mede dankzij de inzet, klantgerichtheid, creativiteit, oplossingsgerichtheid en proactieve houding van de afdeling, zijn jaarlijks meer dan 2000 internationale studenten verzekerd van uitstekende opvang.

  Functie omschrijving

  De interactie met jonge excellente klanten is altijd boeiend. Net als het streven naar een steeds betere service en een hoge klanttevredenheid. Als Medewerker CIO met als hoofdtaak Admission & Mobility ga je werken in een omgeving vol interessante uitdagingen! Je ondersteunt het Admission & Mobility team bij het het aanmeldings-, beoordelings-en toelatingsproces van (internationale) studenten met een buitenlandse vooropleiding. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor het voeren van de (financiële) administratie voor het Erasmus+ beursprogramma; en het informeren en begeleiden van studenten en facultaire exchange coördinatoren bij de beursaanvraagprocedure.

  Gezien het toenemend aantal aanmeldingen van de TU Delft onderken je het belang van het continu bijstellen en optimaliseren van de admission- en exchangeprocessen. Naast je kerntaken kun je worden ingezet als ondersteuner binnen de verschillende afdelingen van het CIO. CIO verwerkt ca. 4000 internationale studie aanmeldingen per jaar.

  Functie eisen

  Van de nieuwe medewerker verwachten we enthousiasme en betrokkenheid bij de doelgroep. Je hebt inlevingsvermogen, weet de weg binnen sociale media en je uitdrukkingsvaardigheid is in het Nederlands en in het Engels uitstekend. Je hebt plezier in het contact met klanten uit de hele wereld, teamspirit, een flexibele opstelling en een leergierige houding.

  Als medewerker CIO met als hoofdtaak Admission & Mobility beschik je over:
  - een HBO werk- en denkniveau;
  - werkervaring op het terrein van toelating van studenten met een buitenlandse vooropleiding is een pre;
  - near-native Engelse taalvaardigheid en een goede beheersing van het Nederlands
  - het vermogen om je snel in te leren in het gebruik van de systemen die de afdeling Admission & Mobility gebruikt;
  - bekendheid met Osiris is een pre;
  - goede beheersing van Microsoft Office met een uitstekende beheersing van Excel;
  - uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
  - organisatietalent en improvisatievermogen;
  - ervaring met sociale media;

  verder ben je:
  - flexibel, stressbestendig en in staat om onder hoge werkdruk en met deadlines te werken;
  - zelfstandig en klantgericht;
  - enthousiast en betrokken.

  Arbeidsvoorwaarden

  De functie heeft een omvang van 0.8 fte per week. Het betreft een tijdelijke aanstelling van 1 jaar, met bij goed functioneren uitzicht op verlenging. Het salaris is gebaseerd op schaal 8/9 (met een maximum van € 3.642,- bruto per maand bij een volledige aanstelling). Daarnaast biedt TU Delft een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een flexibele werkweek, korting bij zorgverzekeraars, en de mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen. Op de campus is een Internationaal Kindcentrum met kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en een internationale basisschool. Verder biedt Dual Career Services ondersteuning aan meekomende partners. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten.

  Informeren en solliciteren

  Voor specifieke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Carla Flühr, Teamleider Admission & Mobility, tel: 015 - 27 89001, e-mail:c.j.m.fluhr@tudelft.nl. Voor informatie over de selectieprocedure kun je terecht bij mw. Ruth Vidal-Brown, secretaresse, tel: 015 - 27 81223, e-mail: po.ud@tudelft.nl. Je kunt je brief met curriculum vitae richten aan mw. Carla Fluhr en voor 23 september 2016 sturen naar: Technische Universiteit Delft, Universiteitsdienst, t.a.v. Ruth Vidal, Postbus 5, 2600 AA Delft; of solliciteer per e-mail via po.ud@tudelft.nl onder vermelding van het vacaturenummer AT/UD/O&S/2016-19.   Bron: https://vacature.beta.tudelft.nl/vacaturesite/permalink/586699/?lang=nl&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed

  Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


  Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

  VACATURE: Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (medewerker Laissez-Passer) Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Terugkeer en Vertrek

  Functieomschrijving

  De Dienst Terugkeer en Vertrek helpt vreemdelingen bij het aanvragen van een  vervangend reisdocument bij de diplomatieke vertegenwoordiging van zijn land. Jij zorgt niet alleen voor een correcte afhandeling van deze aanvraag, maar denkt ook mee over aanpassingen van de werkwijze van de dienst.
  Je behandelt de aanvragen voor (vervangende) reisdocumenten, een laissez passer, voor vreemdelingen uit Franstalige landen in Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. Hiervoor heb je dagelijks contact met diplomatieke vertegenwoordigingen over het indienen, de voortgang en het intrekken van de ingediende aanvragen voor (vervangende) reisdocumenten. Ook controleer je of de aangeleverde aanvraag voldoet aan de overeengekomen inhoudelijke kwaliteitsvereisten.
  Je begeleidt, samen met collega's van de Dienst Terugkeer en Vertrek, persoonlijke gesprekken van de vreemdelingen met de diplomatieke vertegenwoordiging. Daarnaast signaleer je vanuit de uitvoering de noodzaak tot aanpassing van de werkwijze of strategie ten aanzien van een bepaald land en doet voorstellen tot verbetering.

  Functie-eisen

  • Je hebt hbo-niveau.
  • Je hebt kennis van de Vreemdelingenwet 2000 en van de interne processen binnen de Dienst Terugkeer en Vertrek.
  • Je hebt een goede kennis van de Franse taal.
  • Je kunt goed samenwerken.
  • Je kunt je verplaatsen in anderen en hebt een goed leervermogen.
  • Je beschikt over omgevingsbewustzijn, aanpassingsvermogen, professionele integriteit en multicultureel bewustzijn.

  Arbeidsvoorwaarden

  Salarisniveau schaal 9, schaal 10
  Salaris Min €2519 - Max €4049 bruto per maand het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.
  Salarisomschrijving Aanloopschaal 9 en eindschaal 10
  Minimum salaris:         € 2.581 bruto per maand                             
  Maximum salaris:        € 4.049 bruto per maand
  Dienstverband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
  Contractduur 1 jaar
  Maximaal aantal uren per week 36

  Overige arbeidsvoorwaarden

  Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

  Bijzonderheden

  • Herplaatsings- of verplichte VWNW-kandidaten binnen de Rijksoverheid hebben een voorrangspositie. Mocht je tot een van deze doelgroepen behoren, stuur dan  de aanwijzingsbrief mee met je sollicitatiebrief. 
  • Functievervulling op basis van IF of detachering is mogelijk. 
  • Een functiegericht assessment (op basis van competenties) kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
  • Een veiligheidsonderzoek kan onderdeel uitmaken van de procedure.

   Bron: https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/detail/medewerker-behandelen-en-ontwikkelen-medewerker-laissez-passer?utm_source=indeed&utm_medium=jobboard&utm_campaign=organic


  Ik vraag me alleen af welke landen in Noord- en Zuid Amerika Franstalig zijn. Bij Azie kan ik me nog wel wat voorstellen.


  Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


  Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

  Toestemming voor toelating of een visum? Is er een verschil?

  Vandaag las ik in de krant dat Europa een soort van horde wil maken voordat mensen die visumvrij kunnen inreizen ook daadwerkelijk worden toegelaten tot het grondgebied.

  " BRUSSEL - Reizigers vanuit landen die geen visum nodig hebben voor de Europese Unie moeten in de toekomst wellicht toestemming vragen om binnen te komen. De Europese Commissie werkt aan een voorstel dat is gebaseerd op het Amerikaanse ESTA-systeem, waarbij tegen betaling van 14 dollar online een aanvraag kan worden gedaan." http://www.telegraaf.nl/buitenland/26477261/__Horde_bij_visumvrij_reizen__.html

  - In hoeverre verschilt dat dan van een visum?

  - Je paspoort wordt toch al gecheckt bij binnenkomst van het Schengengebied? Of gaat het hier over reizen binnen Schengen en is het een poging om al die asielzoekers niet meer vrij door Europa te laten trekken zodra ze de buitengrens over zijn?


  Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


  Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

  24 augustus 2016

  Meedenkvraag over de rust-en voorbereidingstijd op het AC

  Een LOI student van mij stelde de volgende vraag: (Ja die studenten daar zijn heel goed en laten soms hun docent in de boeken duiken :) )

  Vraag mbt asielprocedure.
  In het leerboek migratierecht in de praktijk staat bij de leerstof onder 6.4.1. 'de algemene asielprocedure het volgende vermeld:
  • Is aan een vreemdeling de toegang geweigerd (en wordt hem de vrijheid ontnomen op grond van art. 6 Vw 2000) dan moet hij o.g.v. art. 3.42 lid 3 VV 2000 een kennisgeving van de asielaanvraag doen op AC Schiphol.
  • De rust- en voorbereidingstermijn o.g.v. art. 3.49 VV 2000 geldt dan niet.
  • Is de toegang niet geweigerd dan doet hij de kennisgeving op één van de AC's in DEN Bosch, Ter Apel of Zevenaar (art. 3.49 lid 1 VV 2000)
  Ik heb het idee dat bovengenoemde niet klopt maar wellicht zit ik er naast.
   art. 3.42 VV 2000 -->In mijn wetten bundel (editie 2016 / 2016) is bij art. 3.42 VV 2000 vermeld dat dit artikel is vervallen. Als ik het voorschrift vreemdelingen raadpleeg via www. wetten.nl dan staat er het volgende vermeld:Voor de termijnen, genoemd in artikel 3.110, eerste en tweede lid, van het Besluit, tellen mee de dagen gedurende het weekeinde en de met algemeen erkende feestdagen gelijkgestelde dagen, bedoeld in artikel 3, tweede en derde lid, van de Algemene termijnenwet.
  Er wordt dus niets vermeld waar de kennisgeving moet worden gedaan. Volgens mij is staan de regels die gelden voor de asielprocedure in de vreemdelingen circulaire deel C. Klopt dit?
  art. 3.49 VV 2000 --> In mijn wetten bundel gaat dit artikel niet over een rust- of voorbereidingstermijn. Hier is een tekst opgenomen die gelijk is aan de tekst op www.wetten.nl en gaat over indienen aanvraag om terugkeer te verhinderen.
  Er wordt dus niets vermeld over de rust- en voorbereidingstijd. Volgens mij staan die in art. 3.109 Vb en zijn in Vc 2000 deel C onder C1/ 2.2 de uitzondering m.b.t. asielprocedure opgenomen.Klopt dit? . 
  art. 3.49 lid 1 VV 2000 --> Komt in mijn wetten bundel niet voor en ook niet in de tekst op www.wetten.nl Volgens mij is dit opgenomen in Vc 2000 deel C onder C1 / 2.1.


  Geachte mevrouw T,

  Allereerst complimenten voor het gedegen lezen en controleren.

  Ik ga uw vraag eens even uitzetten bij de schrijver van het boek (een rechter vreemdelingenrecht) en bij de groep Vreemdelingenrecht op Linkedin waar veel INDers lid zijn.

  Er is recent veel veranderd in de wet- en regelgeving en daarom lopen zelf de recentste boeken wel eens achter.

  Ik heb het vermoeden dat het geheel naar de Vreemdelingencirculaire is getild. Ik ziet hier staan

  "

  2.5. De Grensprocedure

  Het verloop van de grensprocedure is geregeld in artikel 3, derde tot en met achtste lid Vw en artikel 3.109b Vb. In de grensprocedure worden de artikelen 3.109 en 3.112 tot en met 3.115 Vb overeenkomstig toegepast, tenzij anders is bepaald.
  De rust- en voorbereidingstermijn
  In artikel 3.109 Vb is de rust- en voorbereidingstermijn beschreven. Conform artikel 3.109b, tweede lid Vb kan in de grensprocedure een kortere rust- en voorbereidingstermijn dan zes dagen gelden. De vreemdeling neemt het initiatief hiertoe, waarna in samenspraak met de IND de duur van de rust- en voorbereidingstermijn wordt bepaald. De IND heeft een inspanningsverplichting om volgens het verzoek van de vreemdeling te handelen.

  Voortzetting grensprocedure
  De IND toetst tijdens de behandeling van de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd voortdurend of de aanvraag conform artikel 3, derde lid Vw binnen de grensprocedure kan worden behandeld. Het uitgangspunt is dat de IND uiterlijk na het nader gehoor, op basis van volledige informatie, aan de vreemdeling kenbaar maakt indien zijn aanvraag niet in de grensprocedure verder kan worden behandeld. Hiervan kan worden afgeweken indien in een eerder of later stadium de relevante informatie voorhanden is.
  In ieder geval in de volgende situaties zal reeds na het eerste gehoor geconcludeerd worden dat zijn aanvraag niet binnen de grensprocedure (verder) zal worden behandeld:
  • Indien na het eerste gehoor de identiteit, nationaliteit en herkomst van de vreemdeling met voldoende zekerheid is vastgesteld, waarbij geconcludeerd wordt dat de vreemdeling onder de werking van een besluit- of vertrekmoratorium valt, en er geen sprake is van contra-indicaties of 1F indicaties.
  • Indien na het eerste gehoor de identiteit, nationaliteit en herkomst van de vreemdeling met voldoende zekerheid is vastgesteld, waarbij in het betreffende landgebonden beleid is opgenomen dat er sprake is van een uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 15c van de Definitierichtlijn (2011/95/EU) en de vreemdeling daardoor waarschijnlijk in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, en er geen sprake is van contra-indicaties of 1F indicaties.
  • Indien na het eerste gehoor de identiteit, nationaliteit en herkomst van de vreemdeling met voldoende zekerheid is vastgesteld, waarbij geconcludeerd wordt dat dit om overige redenen bepalend is voor het inwilligen van de asielaanvraag, en er geen sprake is van contra-indicaties of 1F indicaties.
  Indien de IND concludeert dat de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd niet binnen de grensprocedure verder kan worden behandeld, dan wordt van rechtswege de toegang verleend en de vrijheidsontnemende maatregel bedoeld in artikel 6, derde lid Vw, opgeheven. De IND meldt de vreemdeling uiterlijk om 18.00 uur aan bij het COA ten behoeve van de uitplaatsing. De behandeling van de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd zal in dit geval worden opgeschort en verder worden behandeld in de algemene asielprocedure of de verlengde asielprocedure. De IND bepaalt in overleg met de gemachtigde van de vreemdeling, wanneer en op welke locatie de behandeling van de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd zal worden voortgezet. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de opschorting een week duurt.
  Afwijzing binnen de grensprocedure
  Indien de IND de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd binnen de grensprocedure afwijst, motiveert de IND in de beschikking de voorzetting van de vrijheidsontnemende maatregel als bedoeld in artikel 6, eerste en tweede derde lid Vw. De IND betrekt hierbij of deze maatregel ten aanzien van de vreemdeling onredelijk bezwarend is en of er zicht op uitzetting bestaat.
  De uitgestelde/opgeschorte toegangsweigering wordt definitief bij het afdoen van de asielaanvraag in de grensprocedure.
  Afwijken van de AA-termijnen binnen de grensprocedure
  De IND bepaalt tijdens de grensprocedure of de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd verder wordt behandeld binnen de grensprocedure onder voortzetting van de vrijheidsontnemende maatregel bedoeld in artikel 6 Vw.
  Als de behandeling van de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd niet afgerond kan worden binnen de termijnen van de algemene asielprocedure, kan de IND de behandeling voortzetten indien het vermoeden bestaat dat de aanvraag zal worden afgedaan met toepassing van artikel 30, 30a en 30b, Vw en de behandeling naar verwachting binnen de termijn als bedoeld in artikel 3, zevende lid, Vw kan worden afgerond.
  Dit doet zich onder andere voor indien er nader onderzoek noodzakelijk is naar:
  • 1. De identiteit, nationaliteit of reisroute van de vreemdeling.
  • 2. Mogelijk misbruik van de asielprocedure of naar mogelijke fraude.
  • 3. De mogelijkheid om de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd af te wijzen op grond van artikel 1F Vluchtelingenverdrag, op grond van openbare orde of op grond van nationale veiligheid.
  Ad. 1
  Dit kan onder andere door middel van:
  • nader onderzoek naar de documenten van de vreemdeling op echtheid of authenticiteit.
  • taalanalyse of een ander onderzoek naar de herkomst van de vreemdeling.
  • onderzoek naar de leeftijd van de vreemdeling.
  De IND moet de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd in de grensprocedure voortvarend behandelen.
  Indien duidelijk is dat de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd niet binnen de termijn zoals bedoeld in artikel 3, zevende lid, Vw kan worden afgedaan, verkrijgt de vreemdeling van rechtswege toegang tot Nederland en wordt de vrijheidsontnemende maatregel ex. artikel 6, derde lid, Vw opgeheven.
  Inbewaringstelling op grond van artikel 59b Vw na grensprocedure
  Indien de vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid, terwijl de aanvraag niet binnen de termijn zoals bedoeld in artikel 3, zevende lid, Vw kan worden afgedaan, verzoekt de IND aan de ambtenaar belast met het toezicht op vreemdelingen, zijnde de Hulpofficier van Justitie, de vreemdeling aansluitend in bewaring te stellen op grond van artikel 59b, Vw. Hiervan is in ieder geval sprake indien de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd mogelijk met toepassing van artikel 1F Vluchtelingenverdrag kan worden afgewezen (zie paragraaf A5/6.3 Vc).

  Groeten,

  Wytzia Raspe

  Beste mensen die dagelijks op het AC werken: klopt dit?

  Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


  Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

  23 augustus 2016

  Gratis boek: Flight From Syria: Refugee Stories


  Flight From Syria: Refugee Stories Kindle Edition
  Flight from Syria: Refugee Stories features the writing and photography of nine Pulitzer Center grantees– journalists who reported on Syrian refugees between 2012 and 2015. Their travels took them from Syria to Sweden, and from crowded camps to cramped apartments in city suburbs. Each of the journalists– Hugh Eakin, Lauren Gelfond Feldinger, Stephen Franklin, Joanna Kakissis, Alia Malek, Holly Pickett, Alisa Roth, Alice Su, and Selin Thomas– lends a unique perspective. Originally published in Al Jazeera, BBC News, Guernica, In These Times, Marketplace, NPR, The Atlantic and The New York Review of Books, these stories tell of an abandoned homeland, an indifferent world, and an uncertain future. They trace the history of one of the biggest displacements of modern times– providing a testament to the suffering and courage of those who fled.
  Edited by Kem Knapp Sawyer
  Designed by Evey Wilson
  Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


  Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

  One NGO has created a rumour tracker to investigate and disprove the myths circulating the refugee camps - Mediterranean Rumour Tracker


  Rumours and lies: 'The refugee crisis is an information crisis'

  As refugees desperately search for reliable information, one NGO has created a rumour tracker to investigate and disprove the myths circulating the camps
  “You need to puncture your raft before you arrive, or they’ll send you back.” “If you apply for the relocation programme, they send you to Venezuela.” “In Europe you won’t need money, everything is free.”

  These are just three of the many confusing rumours that migrants and refugees might hear. Some of them are downright dangerous, like the one about the raft. Others cause people to make the wrong decisions or take risks.

  In response, the Mediterranean Rumour Tracker project has been launched to better inform migrants of the facts. Fieldworkers who speak Arabic or Farsi engage with people in the Greek camps, collect the rumours that are circulating, and then verify or dispel them. This information is posted on a dedicated website and corresponding Facebook pages in English, Arabic, Farsi and Greek.

  “With our Facebook pages, we reach about 350,000 people,” says Stijn Aelbers of InterNews, the organisation that has set up the rumour tracker in collaboration with two other NGOs: Translators without Borders and ActionAid. “But we think face-to-face contact is just as important. People like to talk with a real person, they want to be able to ask questions.”
  Migrants and refugees are constantly on the move; this means traditional media often don’t reach them. So they get their information from hearsay, from stories that circulate among their group. Aelbers says: “As many of these stories are unfounded or only half true, they run the risk [of taking the] important next steps on the basis of false information.’’
  Some rumours arise simply because people misinterpret information they get. “The rumour about Venezuela, which as a South American country cannot be part of the EU-relocation programme, probably stems from a Greek ferry boat called Venizelos,” he adds.

  Rumours can also be damaging in other ways. Some may be told not tell the authorities that they are Muslim, leading them to lie during registration procedures, which can cause problems later on. And rumours in refugee camps that some groups are treated better than others, or simply get better food, can lead to conflict and brawls.


  Continue here in The Guardian: https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/aug/18/rumours-and-lies-the-refugee-crisis-is-an-information-crisis  KINDLE BOOKS (dus gewoon op de telefoon of de computer te lezen en in Amerika veel goedkoper)


  Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


  Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

  Sarah van Walsum lezing 5 september 2016 Social Justice, Gender and Legal Change in Asylum Law


  Sarah van Walsum lecture

  • Startdatum 05-09-2016
  • Tijd 16:00-17:00
  • Locatie Vrije Universiteit Amsterdam, main building room Agora 1 | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | Amsterdam
  • Titel Sarah van Walsum lecture: Social Justice, Gender and Legal Change in Asylum Law
  • Spreker Deborah Anker
  • Onderdeel Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  • Categorie Rechten
  • Evenementtype Lezing
  Social Justice, Gender and Legal Change in Asylum Law
  Professor Deborah Anker (Harvard Law School)
  At the opening of the master’s track International Migration and Refugee Law, and in commemoration of Sarah van Walsum (professor of Migration Law and Family Ties, 1955-2014), Deborah Anker will present the second Sarah van Walsum Lecture on 5 September 2016 at 16.00 in the Agora (main building).
  Legal change is often thought of as change from the top down – change brought about by new legislation, regulations, precedent administrative, and federal court decisions, or changes resulting from major impact litigation. Gender asylum in the United States, however, tells an unusual story of legal change from the bottom up, grounded, at least in significant part, in direct representation of women refugees.
  Deborah Anker will tell the story of gender asylum in the United States, which provides a counter-example of how direct representation can actually change the culture of decision-making and be an effective vehicle for meaningful legal change. At the same time, such representation, rather than disempowering clients, can create authentic and non-hierarchical relationships between lawyer and client.
  Deborah Anker is Clinical Professor of Law and Director of the Harvard Law School Immigration and Refugee Clinical Program (HIRC). Author of a leading treatise, Law of Asylum in the United States, Anker has co-drafted ground-breaking gender asylum guidelines and amicus curiae briefs. Professor Anker is one of the most widely known asylum scholars and practitioners in the United States.
  You are kindly invited to attend this lecture.

  Dit bericht staat hier: http://www.rechten.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2016/jul-sep/sarah-van-walsum-lecture.aspx


  Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


  Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

  UN report looks at migration flows between Iraq and Europe


  UNITED NATIONS – Valerie Parker – A new report examining the migration flows between Iraq and Europe and the reasons behind it, has been released by the International Organization for Migration (IOM).
  The findings revealed that the main reasons cited for emigration from Iraq were lack of security, perceived lack of equality and social justice and political instability. Economic stability was considered secondary to security concerns.
  Many of the participants selected a country of destination based on the presence of friends or relatives, or the ease of obtaining residency permits.
  However, many migrants report that life in Europe had been idealized and that the reality was more difficult.

  Continue reading in this Turkish newspaper: http://www.turkishjournal.com/2016/08/17/un-report-looks-at-migration-flows-between-iraq-and-europe/  Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


  Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

  19 augustus 2016

  Samir, Bosnië-Herzegovina: "'Ik wil vertellen hoe het is om te vluchten'"

  In 1995 vluchtte Samir Maglajic met zijn zwangere vrouw vanuit Bosnië-Herzegovina naar Nederland. Inmiddels werkt hij op een basisschool en een kinderdagverblijf en verscheen in 2015 zijn eerste boek: 'Nederland door de ogen van een vluchteling'.

  De wens om te gaan

  'Mijn vrouw en ik waren heel tevreden in Bosnië. Ik kan dat denk ik wel voor iedereen zeggen. We hadden alles wat we nodig hadden: goede scholing, goede infrastructuur, het was goed. Het idee of de wens om weg te gaan, was nog nooit bij me opgekomen. En toen kwam de vreselijke oorlog en moesten we wel vluchten. In Nederland aangekomen, kregen we een asielvergunning, omdat er zoveel doden vielen. Nu heb ik 35 kennissen wereldwijd wonen.'

  Discriminatie

  'Nooit eerder in mijn leven had ik willen schrijven. Voor mij was het altijd muziek, sport en kinderen. Maar hier kreeg ik de behoefte om de pen op te pakken. Ik merk dat de kloof tussen buitenlanders en Nederlanders steeds groter wordt. De sfeer verandert en wordt scherper. Mijn vrouw en ik hebben ons niet vaak gediscrimineerd gevoeld, maar om ons heen zien we het wel meer gebeuren dan in de jaren negentig.'

  Aansporen tot nadenken

  'Na het zien en merken van deze veranderingen, wilde ik hierover schrijven. 'Nederland door de ogen van een vluchteling' is een mix geworden van eigen ervaringen en fictie. Ik wil vooral mensen aansporen om zelf na te denken en niet alles over te nemen van wat de media en politici zeggen. Dat probeer ik ook op mijn werk en in dagelijkse gesprekken. Ik wil met het boek geen geld verdienen, maar Nederland bedanken dat ik hier mag wonen.'
  Wil je het boek bestellen? Stuur dan een mailtje naar vluchtelingbosnie@gmail.com

   Hier gevonden: http://www.vluchtelingenwerk.nl/persoonlijke-verhalen/vluchteling/samir
  Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


  Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

  VACATURE: adjunct-directeur Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland  adjunct-directeur

  • Opdrachtgever: Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland
  • Standplaats: Groningen
  • Referentienummer: R1787
  • Tijdsplanning Download bestand
  • Functieprofiel Download bestand

  Organisatie

  Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) adviseert en begeleidt asielzoekers, vluchtelingen en migranten, in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe, vanaf hun aankomst in Nederland tot en met het verwerven van een eigen plek in Nederland. VWNN is door de hoge instoom van asielzoekers en veranderend overheidsbeleid sterk gegroeid. Dit vraagt om herinrichting van processen en professionalisering van de organisatie. De kernwaarden zijn: onafhankelijk, betrokken, deskundig en verbindend naar de samenleving. Kandidaten uit de doelgroep worden van harte uitgenodigd te reageren. Uw standplaats is Groningen. Zie ook: vluchtelingenwerk.nl

  Functie

  U bent medeverantwoordelijk voor bedrijfsvoering en voor de aansturing van projecten. U realiseert kwalitatieve organisatieontwikkelingen en de veranderslag op bedrijfsvoering en op externe positionering en samenwerking. U geeft leiding aan het hoofd bedrijfsvoering en projectontwikkelaar en -leiders. U rapporteert aan de directeur-bestuurder en bent lid van het MT. U beschikt over een wo werk- en denkniveau en kennis van en ervaring met (financiële) veranderprocessen. U hebt ruime managementervaring in een (welzijns)omgeving met vrijwilligers. U bent inspirerend, mensgericht, verbindend en analytisch.

   Meer info hier: https://www.beljon.westerterp.nl/Items/nl-NL/Vacatures/Algemeen-Management/adjunct-directeur

  Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


  Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

  Uitspraken inzake afwijzingen van aanvragen voor nareis


  ECLI:NL:RBDHA:2016:9735

  Instantie Rechtbank Den Haag
  Datum uitspraak 25-07-2016
  Datum publicatie 18-08-2016
  Zaaknummer AWB 15 / 20692 
  Machtiging voorlopig verblijf (MVV) in het kader van nareis afgewezen wegens het ontbreken van een feitelijke gezinsband tussen eisers en referent, de oudere broer van eisers. Na het overlijden van de vader heeft referent moeder ondersteund bij de opvoeding van de jongere kinderen. De rechtbank oordeelt dit onvoldoende om een feitelijke gezinsband op te baseren, temeer nu moeder nog steeds bepaalde taken voor haar rekening neemt. De gezinsband tussen moeder en eisers is niet doorbroken. Het beroep is ongegrond.

  9. De rechtbank overweegt allereerst dat de aanvragen van eisers gekwalificeerd dienen te worden als aanvragen om verlening van een mvv in het kader van nareis asiel. Een aanvraag om een mvv dient te worden beoordeeld aan de hand van dezelfde criteria als die gelden voor de beoordeling van een aanvraag om verlening van de (uiteindelijk) beoogde verblijfsvergunning. Naar de rechtbank begrijpt is het doel van eisers om uiteindelijk in het bezit gesteld te worden van een afgeleide verblijfsvergunning asiel, als bedoeld in artikel 29, tweede lid, aanhef en onder a, van de Vw 2000. Voor de onderhavige procedure is daarom van belang de vraag of eisers feitelijk deel uitmaakten van het gezin van referent. Eisers dienen dit aannemelijk te maken.
  10. De rechtbank begrijpt, mede gelet op het hierboven aangehaalde beleid, het standpunt van verweerder in het bestreden besluit aldus dat biologische kinderen (in beginsel) tot het gezin van hun ouders behoren en dat deze gezinsband slechts in zeer uitzonderlijke situaties eindigt. Ook in het geval dat een kind zelf de zorg heeft voor afhankelijke gezinsleden, zoals referent stelt dat het geval was bij hem en eisers, brengt dit niet met zich dat het kind niet langer feitelijk behoort tot het gezin van de ouders, behalve als het betreffende kind zelfstandig woont en voorziet in zijn eigen onderhoud, dan wel als het kind een huwelijk of relatie is aangegaan. Van een van de twee laatstgenoemde omstandigheden is niet gebleken. De rechtbank acht het door verweerder gehanteerde beleid noch de toepassing hiervan en de stellingname in het bestreden besluit onredelijk. Voor de onderhavig zaak brengt het bovenstaande met zich dat in beginsel ervan uitgegaan moet worden dat zowel referent als eisers tot het gezin van hun moeder behoren en dat de omstandigheid dat referent, zoals hij beschrijft, zijn moeder feitelijk (onder meer financieel) ondersteund heeft bij de opvoeding en verzorging van eisers, net als zijn vader voorheen deed, niet maakt dat op grond hier van een ‘pleegouder-pleegkind’ relatie kan worden aangenomen tussen referent en eisers of dat hiermee een apart (pleeg)gezin is ontstaan. Immers, niet is gebleken dat de moeder geen verzorgende en opvoedende rol meer vervulde en dat dit hoofdzakelijk door referent werd gedaan. Verweerder heeft in dit verband meer waarde kunnen hechten aan de biologische band tussen de moeder en eisers en de verzorgende rol die de moeder in het gezin had, ten opzichte van de overwegend financieel ondersteunde rol die referent (waarbij hij overigens in enige mate werd geholpen door zijn broer [naam broer] ) vervulde (hetgeen niet betekent dat hij niet belast was met zorgtaken, zoals het doen van boodschappen en de was). Vervolgens rijst de vraag of er andere omstandigheden spelen waardoor geconcludeerd moet worden dat de feitelijke gezinsband tussen eisers en hun moeder verbroken moet worden geacht, maar waardoor er wel sprake zou zijn van een feitelijke gezinsband tussen hen en referent. Hiertoe overweegt de rechtbank als volgt.
  11. Hetgeen eisers naar voren hebben gebracht over de medische situatie van hun moeder leidt niet tot het oordeel dat niet langer kan worden gesproken van een feitelijke gezinsband. Immers, niet is gebleken dat zij vanwege de medische klachten niet in staat was zorg voor eisers te dragen of als gezinshoofd te fungeren, dan wel dat zij zelf volledig afhankelijk was van referent. Referent heeft immers aangegeven dat zijn moeder in huis deed wat zij kon doen voor gezinsleden (waaronder koken) en dat zij helder van geest was. Verweerder heeft zich in dit verband verder op goede gronden op het standpunt gesteld dat niet is gebleken dat de moeder van eisers onder actieve behandeling van een arts stond. Eisers hebben weliswaar in dit verband betoogd dat het asielrelaas van referent geloofwaardig is bevonden en dat ook ervan moet worden uitgegaan dat de verklaringen over de gezondheid van de moeder correct zijn, maar dit laat onverlet dat ook uit de verklaringen van eisers en referent niet volgt dat hun moeder onder behandeling stond van een arts. Referent heeft enkel verklaard dat zijn moeder al langdurig sukkelt met haar gezondheid en dat hij voor haar medicijnen (maagtabletten) en Vinto (een soort jus van geperst fruit) kocht en injecties haalde bij de apotheek. Gelet hierop is niet gebleken dat de klachten van de moeder van eisers van dermate serieuze aard waren dat zij niet meer de rol van hoofd van het gezin kon vervullen en de gezinsband tussen haar en haar kinderen daarom als verbroken zou moeten worden beschouwd.
  12. Met betrekking tot de gewijzigde situatie na het vertrek van referent uit Ethiopië en de omstandigheid dat eisers en hun moeder thans gescheiden leven, overweegt de rechtbank dat dit niet valt aan te merken als een uitzonderlijke situatie waardoor het gezinsleven als beëindigd moet worden aangemerkt. Zoals overwogen onder 8 maakt de omstandigheid dat er in een periode weinig of geheel geen contact is geweest tussen ouders en biologische kinderen nog niet dat er geen sprake meer is van een feitelijke gezinsband en zijn er andere zwaarwegende feiten nodig om het gezinsleven als beëindigd te kunnen aanmerken. Deze zijn in het onderhavige geval niet gebleken. Daarbij komt dat, nu niet is gebleken van een feitelijke gezinsband (in de vorm van een pleegouder-pleegkinderen verhouding) tussen referent en eisers vóór de binnenkomst van referent in Nederland, het verminderde contact tussen eisers en hun moeder nog niet maakt dat er thans wel een feitelijke gezinsband tussen referent en eisers is ontstaan. Als door het gescheiden leven de gezinsband tussen moeder en kinderen als verbroken beschouwd zou moeten worden, geldt dit temeer voor de gezinsband tussen referent en eisers.
  13. Gelet op het bovenstaande hebben eisers niet aannemelijk gemaakt dat zij niet meer behoren tot het gezin van hun moeder en dat er sprake is van een feitelijke gezinsband tussen hen en referent. De rechtbank is niet gebleken dat verweerder niet alle omstandigheden in de besluitvorming zou hebben betrokken en dat in strijd met onderdeel C2/4.1 van de Vc 2000 zou zijn gehandeld.
  14. Ten slotte overweegt de rechtbank dat volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) de Vw 2000 buiten artikel 29, tweede lid, geen grond biedt voor verlening van een verblijfsvergunning asiel ter bescherming van "family life", als bedoeld in artikel 8 van het EVRM en dat de beoordeling van de toepassing van artikel 8 van het EVRM buiten voormelde bepalingen plaats dient te vinden in de procedure over een verblijfsvergunning regulier (zie onder meer de uitspraak van de Afdeling van 1 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:651). Reeds hierom kan het beroep van eisers op artikel 8 van het EVRM niet slagen.


  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:9735


  ECLI:NL:RBDHA:2016:9678

  Instantie Rechtbank Den Haag
  Datum uitspraak 25-07-2016
  Datum publicatie 18-08-2016
  Zaaknummer AWB 15 / 20290 
  Machtiging voorlopig verblijf (MVV) in het kader van nareis afgewezen wegens het ontbreken van een familierechtelijke relatie tussen eiseres en referent, de oom van eiseres. Geen toestemmingsverklaring van de nog in leven zijnde biologische moeder. Beroep ongegrond.


  13. De rechtbank is allereerst van oordeel dat verweerder zich op het standpunt heeft kunnen stellen dat eiseres tot op heden niet beschikbaar is geweest voor onderzoek. Verweerder heeft eiseres eerst een termijn van vier weken geboden om zich te melden bij de Nederlandse ambassade. Op verzoek heeft verweerder deze termijn vervolgens verlengd tot 1 oktober 2015. De rechtbank ziet geen aanleiding voor het oordeel dat verweerder de termijn nog verder had moeten verlengen en is van oordeel dat verweerder eiseres voldoende in de gelegenheid heeft gesteld gehoord te worden. In dit verband acht de rechtbank van belang dat de gemachtigde van eiseres in zijn brief van 21 juli 2015 enkel heeft aangegeven dat eiseres niet kon uitreizen vanwege het regenseizoen en dat het regenseizoen tot halverwege augustus zou duren. Gelet op deze informatie heeft verweerder een voldoende ruime termijn gehanteerd door (conform het verzoek van de gemachtigde) tot 1 oktober 2015 eiseres in de gelegenheid te stellen zich te melden. Vervolgens is er vóór 1 oktober 2015 geen nieuw verlengingsverzoek meer ingediend door eiseres en heeft eiseres evenmin uitgelegd waarom zij buiten haar schuld niet in staat was zich te melden in de periode tussen augustus en oktober. Verweerder heeft, gelet hierop, niet langer hoeven wachten en heeft over kunnen gaan tot besluitvorming. De omstandigheid dat gedurende de hoorzitting van 15 oktober 2015 is aangegeven dat het regenseizoen inmiddels was afgelopen en dat eiseres zich zou melden zodra een toestemmingsverklaring van haar moeder voor handen was, maakt dit niet anders. Nu werd het zich melden immers afhankelijk gesteld van een nieuwe omstandigheid waarvan het nog onduidelijk was hoe lang dit zou duren (het ontvangen van de toestemmingsverklaring). Ten slotte brengt ook het betoog van eiseres in beroep en ter zitting de rechtbank niet tot een ander oordeel. Wat er verder ook zij van het betoog dat Eritreeërs hun land niet mogen verlaten zonder toestemming van de autoriteiten (uitreizen vindt plaats via een moeilijk te verkrijgen uitreisvisum) en dat een poging het land te ontvluchten zeer gevaarlijk is en kan leiden tot de dood; eiseres heeft deze omstandigheden pas in beroep aangevoerd en heeft van tevoren nooit aangegeven dat zij vertraging opliep omdat het moeilijk was (illegaal) uit te reizen en er sprake was van een overmachtssituatie. Ook gedurende de hoorzitting werd in dit verband enkel het regenseizoen aangehaald. Daarnaast werd gedurende de hoorzitting door referent aangegeven dat het, als gebruik wordt gemaakt van omwegen om je schuil te houden, zes uur lopen is om de grens over te steken. Reeds vanaf het begin was eiseres aldus voornemens de grens illegaal over te steken en uit het bovenstaande kan niet worden opgemaakt dat dit erg lastig of onmogelijk was. Zelfs als het gevaarlijk is Eritrea uit te reizen, dan doet dit naar het oordeel van de rechtbank niet af aan de omstandigheid dat het aan eiseres en referent is de gestelde feitelijke gezinsband aannemelijk te maken. Daartoe heeft verweerder het nodig kunnen achten om ook eiseres te horen. Het voorstel van de gemachtigde van eiseres ter zitting om voorshands een mvv te verlenen, eiseres naar Nederland te laten komen, en in Nederland na te gaan of de verklaringen van referent over het bestaan van een feitelijke gezinsband stroken met die van eiseres, kan de rechtbank, gelet op voornoemde bewijslastverdeling, niet volgen. Verweerder zou met de aanwezigheid van eiseres hier te lande immers met een voldongen feit worden geconfronteerd. Dit geldt temeer nu het de vraag is of, zoals verderop in de uitspraak zal worden overwogen, in de door referent beschreven situatie sprake is (geweest) van een feitelijke gezinsband tussen hem en eiseres.
  14. De rechtbank ziet voorts aanleiding in te gaan op de overige door verweerder gebezigde redenen voor de afwijzing van de aanvraag van eiseres.
  15. De rechtbank overweegt allereerst dat de aanvraag van eiseres gekwalificeerd dient te worden als een aanvraag om verlening van een mvv in het kader van nareis asiel. Een aanvraag om een mvv dient te worden beoordeeld aan de hand van dezelfde criteria als die gelden voor de beoordeling van een aanvraag om verlening van de (uiteindelijk) beoogde verblijfsvergunning. Naar de rechtbank begrijpt is het doel van eiseres om uiteindelijk in het bezit gesteld te worden van een afgeleide verblijfsvergunning asiel, als bedoeld in artikel 29, tweede lid, aanhef en onder a, van de Vw 2000. Voor de onderhavige procedure is daarom van belang de vraag of eiseres feitelijk deel uitmaakt van het gezin van referent. Eiseres dient, zoals gezegd, dit aannemelijk te maken.
  16. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich op goede gronden op het standpunt gesteld dat eiseres onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van een feitelijke gezinsband met referent. De rechtbank constateert allereerst dat eiseres geen documenten heeft overgelegd die de gestelde gezinsband onderbouwen. De rechtbank ziet echter geen noodzaak voor het (doen) uitvoeren van een oom-tante DNA test, nu niet in geschil is dat eiseres de dochter is van de overleden broer van referent. Voorts dient, zoals eiseres ook stelt, te worden bezien of eiseres en referent door middel van aanvullende gegevens en/of plausibele, aannemelijke en consistente verklaringen aannemelijk hebben gemaakt dat er sprake is van een gezinsband. Hier zijn zij niet in geslaagd. Verweerder heeft zich in dit verband op goede gronden op het standpunt gesteld dat het onaannemelijk is dat referent de zorg zou hebben gekregen over eiseres op het moment dat hij zelf pas dertien jaren oud was en hij als minderjarig kind nog deel uitmaakte van het gezin van zijn ouders. Het lag dan meer in de rede dat de ouders van referent de zorg over eiseres zouden krijgen. Dit wordt bevestigd door de verklaring van referent gedurende het eerste gehoor van zijn asielprocedure dat de zorg voor eiseres in eerste instantie aan zijn ouders was overgedragen. Het betoog van referent dat hij de zorg over eiseres kreeg omdat zijn vader reeds in 2004 leed aan tuberculose en zijn moeder ook een slechte gezondheid (hoge bloeddruk) had volgt de rechtbank, nog daargelaten dat dit betoog niet met documenten is onderbouwd, niet. Immers, kennelijk stond de ziekte van de vader en de gezondheid van de moeder van referent er niet aan in de weg dat zij, zoals verklaard in het eerste gehoor, in eerste instantie de feitelijke zorg over eiseres kregen. Ook kan niet gezegd worden dat de ouders van referent in 2004 al dermate oud waren dat zij niet voor eiseres konden zorgen. Immers, de vader en moeder van referent waren in 2004 respectievelijk 53 en 41 jaar oud en hadden binnen het eigen gezin nog de zorg over referent en een dochter van slechts vier jaar oud. Het betoog van de gemachtigde van eiseres ter zitting dat het in Eritrea anders is qua leeftijd dan in Nederland, dat van een kind van dertien jaar oud meer wordt gevergd en dat mensen al eerder ‘oud’ zijn brengt de rechtbank niet tot een ander oordeel als hierboven overwogen. Aannemelijk is dat zowel referent als eiseres tot het gezin van hun (groot)ouders hebben behoord, dat er aldus met deze grootouders een feitelijke gezinsband heeft bestaan en dat referent en eiseres niet binnen het gezin van hun (groot)ouders een apart eigen gezin hebben gevormd. De enkele omstandigheid dat referent zich (veel) bezig hield met de zorg voor eiseres, maakt niet dat reeds daarom zijn gezinsband met zijn ouders als verbroken moet worden beschouwd en dat er een nieuw gezin is ontstaan. Het beeld ontstaat dat er sprake is geweest van een groot gezamenlijk gezin met de (groot)ouders waarbij referent, zoals ook gebruikelijk is als mannelijk gezinslid in de betreffende cultuur, een belangrijke rol vervulde, maar waarin hij niet fungeerde als gezinshoofd, zoals zijn ouders wel deden. Uit de verklaringen van referent gedurende de hoorzitting van 15 oktober 2015 volgt met name dat hij, omdat hij werk had, bijdroeg aan de financiering van zaken zoals scholing, de kleding en voeding, en dat hij belangrijke beslissingen nam met betrekking tot eiseres. Echter geeft referent ook aan dat hij (slechts) soms hielp bij het bereiden van het eten of het voeren, maar dat dit ook soms door zijn moeder werd gedaan. Dit bevestigd het bovenbeschreven beeld.
  17. Op grond van het bovenstaande heeft verweerder op goede gronden geconcludeerd dat aannemelijk is dat eiseres in 2004 feitelijk tot het gezin van haar grootouders is gaan behoren. Ook toen referent zijn militaire dienstplicht moest vervullen is eiseres altijd bij haar grootouders blijven wonen en tot op de dag van vandaag zijn zij in staat gebleken om voor eiseres te zorgen. Zodoende kan ook niet worden geconcludeerd dat de gezinsband tussen eiseres en haar grootouders inmiddels is verbroken.
  18. Hetgeen eiseres heeft aangevoerd omtrent de omstandigheden in Eritrea en de gezondheidssituatie van de ouders van referent kan aan het bovenstaande niet afdoen. Dit maakt immers niet dat er, anders dan voorheen, thans wel sprake is van een gezinsband tussen eiseres en referent en dat er niet langer van een gezinsband tussen eiseres en haar grootouders kan worden gesproken. Wat er verder ook zij van de gestelde medische problematiek van de grootouders; vooralsnog is niet gebleken dat zij niet langer in staat zijn zorg te dragen voor eiseres. Dit geldt eveneens voor het betoog van eiseres dat Eritrea erg arm is en dat een groot deel van de bevolking niet in de eigen voedselbehoefte kan voorzien. Niet gesteld of gebleken is dat dit ook geldt voor het gezin van eiseres. Ten slotte acht de rechtbank in dit verband van belang dat in de onderhavige procedure niet de vraag voorligt of eiseres in Eritrea bepaalde risico’s loopt, ongeacht of deze risico’s betrekking hebben op een verlies van basisvoorzieningen of op de in Eritrea bestaande dienstplicht. Aangezien er getoetst dient te worden aan de eisen van artikel 29, tweede lid, aanhef en onder a, van de Vw 2000, ligt enkel de vraag voor of eiseres aangemerkt kan worden als het pleegkind van referent en of er sprake is van een feitelijke gezinsband. De vraag of er sprake is van risico’s als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vw 2000 speelt hierbij geen rol.
  19. Nu eiseres en referent de gestelde feitelijke gezinsband niet aannemelijk hebben gemaakt, is niet gebleken dat eiseres het pleegkind is van referent en dat artikel 29, tweede lid, aanhef en onder a, van de Vw 2000 op haar van toepassing is. Reeds hierom komt eiseres niet in aanmerking voor een mvv en heeft verweerder de aanvraag van eiseres af kunnen wijzen.
  20. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat hetgeen eiseres tot nu toe in dit verband heeft overgelegd onvoldoende is om een toestemmingsverklaring als bedoeld in onderdeel C2/4.1 van de Vc 2000 aanwezig te achten. Anders dan de gemachtigde van eiseres ter zitting heeft betoogd, kan verweerder de eis stellen dat er sprake moet zijn van een identiteitsbewijs met een zichtbare handtekening, die vervolgens kan worden vergeleken met de handtekening op de toestemmingsverklaring. Op de kopie van het door de gemachtigde van eiseres overgelegde identiteitsbewijs is de handtekening niet duidelijk te zien. Voorts heeft verweerder ter zitting op goede gronden verwezen naar de brief van verweerder van 9 februari 2015, waaruit volgt dat (in beginsel) nodig is dat de toestemmingsverklaring door de achtergebleven ouder in persoon wordt afgegeven bij een diplomatieke post, zodat door middel van DNA-onderzoek de gestelde biologische band met eiseres kan worden onderzocht. Niet gebleken is dat de biologische moeder van eiseres niet in staat is een deugdelijke toestemmingsverklaring over te leggen bij een diplomatieke post. Immers, zij is niet vermist of overleden en er is tussen haar en referent contact geweest. Het is van groot belang dat de situatie waarbij eiseres zonder toestemming van haar biologische ouder naar Nederland wordt gehaald, wordt vermeden.
  21. Ten slotte merkt de rechtbank op dat verweerder heeft aangegeven dat, mocht er opnieuw voor eiseres een aanvraag worden ingediend om een mvv in het kader van nareis, de nareistermijn door de onderhavige procedure veilig is gesteld.
  22. Gelet op het bovenstaande is het beroep ongegrond.

  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:9678


  Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


  Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

  Recente berichten


  en meer

  Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

  Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

  Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

  Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

  Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator