De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

19 augustus 2016

Oordeel over uitleveringsverzoek aan Turkije uitgesteld (Implicaties voor bewaringszaken?)


De rechtbank Gelderland heeft 19 augustus 2016 uitspraak gedaan op de vordering van de officier van justitie om een 23-jarige man uit Nijmegen aan Turkije uit te leveren.

De rechtbank heeft vandaag geen einduitspraak gedaan maar een tussenbeslissing genomen. In deze tussenbeslissing geeft de rechtbank aan dat – vanwege de huidige instabiele en onduidelijke omstandigheden in Turkije en de onzekerheden over hoe de situatie zich daar zal  ontwikkelen - op dit moment niet goed kan worden beoordeeld of uitlevering toelaatbaar is.
Pas als de toestand in Turkije is gestabiliseerd is het voor de rechtbank mogelijk een goed oordeel te vormen over de toelaatbaarheid van de uitlevering. De rechtbank heeft daarom de beslissing aangehouden voor onbepaalde tijd. De zaak wordt pas weer op zitting gepland als de officier van justitie van oordeel is dat dit kan.

Verzoek uitlevering

De man wordt verdacht van het plegen drugsmokkel naar Turkije. Turkije heeft daarom op 15 december 2015 verzocht de man aan Turkije uit te leveren zodat hij in dat land berecht kan worden. Nederland heeft een verdragsrechtelijke plicht tot uitlevering. Of een persoon daadwerkelijk wordt uitgeleverd, is echter afhankelijk van de beslissing die de Minister van Justitie hierover neemt. De Minister van Justitie mag deze beslissing pas nemen als een rechtbank heeft geoordeeld dat de uitlevering toelaatbaar is.

Toelaatbaarheid uitlevering

De rechtbank die een beslissing moet nemen over de toelaatbaarheid, beoordeelt of alle formaliteiten rondom het verzoek in orde zijn. Als dit zo is, is uitlevering doorgaans toelaatbaar. De Staat die om uitlevering wordt verzocht, moet er in beginsel op vertrouwen dat de verzoekende Staat de grondrechten van de persoon in kwestie waarborgt. Dat is slechts anders als:
  • bij uitlevering het risico aanwezig is dat de persoon in kwestie geen eerlijk proces zal krijgen, zoals bedoeld in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM),
  • bij uitlevering de persoon in kwestie ook geen mogelijkheid heeft om tegen die inbreuk op zijn rechten op te komen.

Achtergrond

Sinds de poging tot het plegen van een staatsgreep is in Turkije de noodtoestand afgekondigd. Daarbij is onder meer het EVRM buiten werking gesteld en zijn vele duizenden rechters, aanklagers en advocaten op non-actief gesteld. Aangenomen mag worden dat de rechtspleging daardoor ernstige vertraging zal oplopen. Onduidelijk is hoe lang de noodtoestand zal voortduren en wat hiervan de gevolgen zullen zijn. Ernstige vertraging van de rechtspleging kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat een uitgeleverde persoon onevenredig lang in voorarrest zou kunnen verblijven. Dit is in strijd met het EVRM.
De rechtbank kan op dit moment niet beoordelen of aan Turkije uitgeleverde personen aanspraak kunnen maken op de aan hen toekomende grondrechten. En als dit niet zo zou zijn, of een uitgeleverde persoon dan kan worden bijgestaan door een onafhankelijke advocaat en kan worden berecht door een onafhankelijke rechterlijk college.

 Vindplaats: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland/Nieuws/Paginas/Oordeel-over-uitleveringsverzoek-aan-Turkije-uitgesteld.aspx

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator