Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2009 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

Wie helpt N. aan de slag?

N. is een oud cliente van mij. Zij is een 39-jarige Iraakse weduwe met schoolgaande kinderen die in Irak "Administration" heeft gestudeerd en voor haar huwelijk bij een bank aan de balie werkte. Inmiddels woont ze drie jaar in Nederland.

Haar Nederlands is "charmant" en ze heeft geen rijbewijs. Bovendien moet ze na schooltijd thuis zijn. Dus dan gaat een baan vinden natuurlijk heel makkelijk!

Graag zou ze een aantal dagdelen werken. En voor een baan bij een bank is haar Nederlands nog niet goed genoeg. Dus bedacht N. dat ze dan we graag bij oude mensen thuiszorg zou willen bieden want eten koken en schoonmaken kan ze heel goed en door met Nederlanders te praten verbetert haar taalvaardigheid.

Maar misschien zit u wel juist te wachten op iemand die vloeiend klassiek Arabisch spreekt en leest en de zakenwereld in Irak kent.

Mocht u een leuke (ervarings) baan in de regio Leiden weten reageer dan onder dit bericht.

Overigens zo ken ik ook Turkse en Marokkaanse juriste…

FIJNE JAARWISSELING EN EEN GEZEGEND 2010

Bij deze wens ik u met uw geliefden een fijne oudejaarsdag en een gelukkig, gezond en succesvol 2010!

Wellicht kunnen we in het nieuwe jaar eens wat organiseren voor al de mensen die dit weblog lezen. Heeft u een interessant idee over een cursus of een markt?


Vacature: VluchtelingenWerk in TNV Ter Apel zoekt vrijwilligers (m/v) voor juridisch werk

1 of 2 dagen per week
voor voorlichting, vluchtverhaalanalyse en belangenbehartiging
reiskostenvergoeding


Wil je 1 of 2 dag(en) per week je tijd zinvol invulling geven? Zoek je werkervaring of stage in de juridische dienstverlening? Of allebei?
Wil je kennis opdoen over asielprocedures in Nederland? En over mensen uit allerlei landen, politiek en culturen? Woon je in de ruime omgeving van Ter Apel (op de oostgrens van provincies Groningen-Drenthe)?Kom dan werken bij VluchtelingenWerk in Ter Apel
Interesse? Bel tel 0599-481334 of mail: vwn4@hotmail.com Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. voor alle informatie.
Wij zoeken met spoed extra mensen voor de volgende taken:

Voorlichting
Het mag duidelijk zijn dat de pas aangekomen asielzoeker nog niet op de hoogte is van alles wat bij asiel aanvragen (en wel of niet krijgen) komt kijken. De vrijwilligers van VluchtelingenWerk geven daarom dagelijks voorlichting. Dit gebeurt collectief als e…

Zaak waarin de IND het pas in een tweede procedure noemen van homoseksualiteit door Iranier niet gelooft (uitspraak rechtbank)

Nou komt het natuurlijk vaker voor dat mensen die afgewezen zijn opeens bedenken dat bijvoorbeeld het feit dat in hun land een bepaald geloof of seksuele identiteit tot gevaar leidt en een verblijfsvergunning kan opleveren. In zo'n geval is het voor de IND moeilijk om te onderscheiden of iemand door vrees of schaamte iets niet durfde te zeggen of ronduit gladhard zit te liegen. Omdat in mijn eigen kring veel homo's zitten lees ik deze uitspraken altijd met belangstelling. Soms merk je dat de contactambtenaar van de IND zelf ook niet zo veel weet van homo's en daardoor tenenkrommende dingen zegt, in andere zaken zie je dat men zijn best doet om constructief door te vragen. Het lijkt me hardstikke moeilijk omdat het enorm gelogen kan worden en je moeilijk kan kijken of iemand een erectie krijgt bij het kijken naar een naakte jongeman. En ook ik ken mensen die pas eind 20 opeens als een blok voor een man vielen en nooit naar een andere vent hebben gekeken en zich ook echt nie…

Bekeerde Christenen lopen in Irak gevaar (uitspraak rechtbank)

LJN: BK7598, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Assen , AWB 09/24393

Datum uitspraak: 17-12-2009
Datum publicatie: 24-12-2009Inhoudsindicatie: Iran bekeerde christenen / 3 EVRM


Iran. Op grond van het vorenstaande, beschouwd in samenhang met de in het thematisch ambtsbericht van mei 2009 genoemde praktijkvoorbeelden van bekeerde christenen tegen wie in gevangenschap geweld is gebruikt, is de rechtbank van oordeel dat er concrete aanwijzingen zijn dat tegen bekeerde christenen in Iran geweld wordt gebruikt. Gelet daarop heeft verweerder naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gemotiveerd waarom eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij, als bekeerde christen, bij terugkeer naar Iran een reëel risico loopt op een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. Daarom heeft verweerder de aanvraag ten onrechte in het kader van de AC-procedure afgewezen.

Gezocht voor de groep "vreemdelingenrecht" op Linkedin juristen asiel en regulier

Zodat juridische vragen gesteld aan http://www.vreemdelingenrecht.com/ kunnen worden besproken. Goed voor de collegiale intervisie en u houdt er wellicht clienten aan over.

"Daarom stel ik het volgende voor: Als er een wat gecompliceerdere vraag komt zet ik die (geanonimiseerd) als discussie op Linkedin Vreemdelingenrecht (op zo'n manier dat de IND-ers niet bang hoeven te zijn dat ze iemand herkennen) en jullie juristen kunnen dan je visie geven. Deze mail ik vervolgens, als ik die kwalitatief goed vind, aan de vraagsteller door met de contactgegevens van de beantwoorders. Als ze dan een advocaat/bellen willen dan kunnen ze jullie bellen.


Als dank voor de klandizie kunnen jullie dan eventueel later een donatie doen aan het KWF Kankerfonds en mij een vakantiekaart sturen :)


Natuurlijk mogen de wetenschappers, IND-ers, docenten en dergelijke ook hun licht over de vragen laten schijnen maar voor hun is het dan net als bij mij geheel pro deo (en dan ook letterlijk). "

Bijkome…

Notities van een inburgeraar

Inburgeringsplicht
Sinds 1 januari 2007 is in Nederland de Wet inburgering van kracht. Op basis daarvan is elke vreemdeling tussen de 15 en 65 jaar van buiten de EU die in Nederland duurzaam wil en mag wonen of verblijven, verplicht in te burgeren. Het verkrijgen van een verblijfsvergunning is hiermee afhankelijk geworden van het behalen van het inburgeringsexamen, dat bestaat uit een taalexamen en een examen kennis van de Nederlandse samenleving. Op bepaalde gronden kan hierop een uitzondering worden gemaakt.


Hiermee is Nederland het enige land ter wereld dat deze eisen stelt voor langdurig verblijf op zijn grondgebied. Internationaal gelden dit soort eisen veelal alleen voor mensen die willen naturaliseren en een paspoort willen verkrijgen.


Genoemd inburgeringsexamen is iets anders dan het Inburgeringsexamen buitenland, dat moet worden afgelegd op een ambassade in het land van herkomst voordat niet-westerse vreemdelingen voor langere tijd naar Nederland mogen komen.

Ruim 20 jaar gelede…

Nieuwe wetten per 1 januari 2010

Per 1 januari 2010 treedt er een aantal nieuwe wetten in werking. In dit nieuwsbericht vindt u daarvan een overzicht.

Bescherming kinderen tegen seksueel misbruik
Personen die zich toegang verschaffen tot kinderporno op internet worden strafbaar. Deze strafbaarstelling vergroot de mogelijkheden tot optreden tegen kinderporno op internet en andere informatiesystemen. Het biedt een belangrijke aanvulling op het verbod op bezit van kinderporno. Dit staat in een wet die op 1 januari 2010 in werking treedt en kinderen beschermt tegen seksueel misbruik. De regeling volgt op de ondertekening van het Verdrag van Lanzarote door minister Hirsch Ballin van Justitie in 2007.

Ook regelt de wet dat personen die (met bijvoorbeeld een creditcard) betalen voor het bekijken van real-time aangeboden kinderporno kunnen worden vervolgd. Niet langer hoeft te worden aangetoond dat de bekeken kinderporno ook in bezit was (bijvoorbeeld op de harde schijf of dvd). Uit de betalingsgegevens van de creditcard of h…

Tweede Kamercommissie VWS ontvangt rapport DvdW

Op dinsdagmiddag 15 december bood Dokters van de Wereld in Den Haag de publicatie 'NIET VERGETEN' aan Pauline Smeets aan, voorzitter van de Tweede Kamercommissie VWS. Deze publicatie is een volledig rapport van de bevindingen, conclusies en aanbevelingen omtrent de problemen rondom de toegang tot zorg voor ongedocumenteerden.

18 December Internationale Migrantendag
Dokters van de Wereld vraagt deze week aandacht voor het recht op medisch noodzakelijke zorg voor ongedocumenteerde migranten. Een fundamenteel mensenrecht in de Europese Unie, dat in Nederland niet goed uitgeoefend wordt. Ruim 4 jaar inspanning door Dokters van de Wereld toont dat deze kwetsbare groep mensen nog steeds veel moeite heeft om medisch noodzakelijke zorg te krijgen.


Sinds 2000 wordt Internationale Migrantendag wereldwijd gevierd op 18 december.
Deze dag biedt de gelegenheid om:

de bijdragen te erkennen die miljoenen migranten wereldwijd leveren aan de ontwikkeling en het welzijn van vele landen;
te ei…

Vragen over het vreemdelingenrecht gratis beantwoord (indien mogelijk)

Op http://www.vreemdelingenrecht.com/ kunt u vragen stellen over verblijfsvergunningen, mvv-aanvragen, visa, inburgering en dergelijke en die worden indien mogelijk beantwoord door een juriste vreemdelingenrecht met ruim 10 jaar ervaring.

Aangezien zij op het moment zelf geen praktijk houdt door ziekte kan het zijn dat zij u aangeeft dat uw zaak te gecompliceerd is voor een vraag over de e-mail en u er goed aan doet een advocaat of jurist te zoeken. Of zij geeft aan wat u zelf kunt doen en wanneer het handig is externe hulp in te huren.

In dit soort gevallen geeft zij u of een lijst namen of ze plaatst uw vraag geheel geanonimiseerd en onherkenbaar in de groep "vreemdelingenrecht" op Linkedin. Mocht daar dan een jurist zijn of haar visie geven en bereid zijn u verder te helpen dan zal ze die antwoorden aan u doorsturen. Met zo'n jurist of advocaat moet u zelf verder onderhandelen over de kosten.

Aangezien dit gewoon een hobby is en de eigenaar van http://www.vreemdeling…

Leuk voor ons juristen: mag een Poolse jurist in Duitsland als stagiaire aan de slag en welke rechten geeft het Europese recht dan qua vrij verkeer van werknemers?

Arrest 10 december 2009 (*)

„Vrij verkeer van werknemers – Artikel 39 EG – Weigering van toegang tot juridische stage ter voorbereiding op uitoefening van gereglementeerde juridische beroepen – Kandidaat die rechtendiploma in andere lidstaat heeft behaald – Criteria voor onderzoek van gelijkwaardigheid van verworven kennis”

In zaak C‑345/08,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Verwaltungsgericht Schwerin (Duitsland) bij beslissing van 8 juli 2008, ingekomen bij het Hof op 28 juli 2008, in de procedure

Krzysztof Peśla

tegen

Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Derde kamer),

samengesteld als volgt: J. N. Cunha Rodrigues, president van de Tweede kamer, waarnemend voor de president van de Derde kamer, P. Lindh, A. Rosas, U. Lõhmus en A. Ó Caoimh (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: E. Sharpston,

griffier: C. Strömholm, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 2 juli 2…

Recente berichten


en meer