De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

09 december 2009

Mollink Wünsch Notarissen biedt gereduceerd tarief van 315, - aan speciaal voor het oprichten van een stichting ten behoeve van een goed doel

Heeft u een goed doel op het oog en wilt u daarvoor fondsen gaan werven dan is het raadzaam om een stichting op te richten. Dan is uw vermogen en dat van de stichting gescheiden en zullen instanties ook eerder subsidie geven en kunt u bijvoorbeeld als een belangengroep uit één naam procederen enzovoort. Nu weet ik dat bij mij in Leiden een notaris een bewonersvereniging tegen een ringweg daarvoor ruim 500 euro in rekening bracht. Ook voor ons in het vreemdelingenrecht spelen stichtingen vaak een rol. Wil je je inzetten om migranten aan het werk te krijgen, vluchtelingen op te vangen etc. dan wordt dit vaak in een stichtingsvorm gedaan. Maar juist tegen de kosten van het oprichten van zo'n stichting kan je als groepje idealisten aan zitten te hikken want dat moet eerst dan worden opgehoest.

Mijn oud studiegenoot aan de Leidse universiteit, Ronald Mollink, is inmiddels al jaren notaris in Losser en hij draagt bij aan het oprichten van stichtingen ten bate van goede doelen vanuit ideëel oogmerk door zelf daarvoor een zeer gereduceerd tarief van €.315, - incl. BTW in rekening te brengen.

Aangezien jullie daarvoor wellicht ook belangstelling hebben hier de volgende toelichting door notaris Mollink:

"
De oprichting van een stichting dient altijd bij notariële akte te gebeuren, voor de oprichting van een vereniging is dat niet verplicht. Het is echter in veel gevallen wel verstandig ook hierbij een notaris in te schakelen, gezien de consequenties voor persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders en de rechtsbevoegdheid van de vereniging. Ook als de statuten van een stichting of een bij de notaris opgerichte vereniging veranderen, moet dat in een notariële akte worden vastgelegd.

Voor het speciale gereduceerde tarief geldt dan de volgende procedure:


- de oprichting van een stichting volgens ons kantoormodel;


- variabel zijn, respectievelijk we moeten weten:


a. de naam


b. plaats van vestiging en feitelijk adres (zijnde een adres van een bestuurslid met het oog op het gegeven dat wij anders de status van het woonrecht moeten checken (huur of eigendom)


c. het doel


d. de bestuursleden (zie ook het volgende punt) van ieder bestuurslid heb ik nodig:


- voorna(a)m(en) (voluit) en achternaam


- geboortedatum en –plaats


- adres


- burgerlijke staat (ongehuwd/gehuwd/als partner geregistreerd (niet te verwarren met samenwonen met een samenlevingscontract)


- een kopie van een geldig legitimatiebewijs;


- verder gaan we uit van een oneven aantal bestuursleden met een minimum van 1, het bestuur bepaalt zelf haar omvang en taakverdeling (voorzitter/secretaris/ penningmeester);


- wij regelen dat er maximaal 3 bestuursleden worden opgenomen in de akte, zij dienen dan ook alle drie oprichter te zijn (zodat wij weten dat men ook bestuurder wenst te zijn;


- wij verzorgen de inschrijvingsformulieren van het handelsregister. Hierop moeten de bestuursleden dan nog wel hun handtekening zetten (het formulier wijst zich vanzelf);


- men draagt zelf zorg voor de inschrijving van de stichting in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, dat kan doorgaans ter plaatse aan de balie gedurende kantoortijd. Men moet de formulieren (getekend door bestuursleden en een aangever), kopieën van de legitimatiebewijzen van de bestuurders en een afschrift van de akte van oprichting aldaar overhandigen en een bedrag van ongeveer €.30 betalen. Doorgaans kan men dan wachten op een uittreksel uit het handelsregister (verschilt per Kamer van Koophandel);


- men kan bij ons langskomen, maar de stichting kan ook bij volmacht worden opgericht (vaak praktischer) indien men van een volmacht gebruik maakt moeten de handtekening(en) van de oprichter(s) worden gelegaliseerd door een notaris in de buurt. Daarvoor moet men dan een geldig legitimatiebewijs tonen bij de notaris waar men zijn handtekening laat legaliseren. LET WEL: een notaris brengt kosten voor een legalisatie in rekening, die kosten zijn niet bij het tarief inbegrepen. Men kan uiteraard aan de betreffende notaris vooraf vragen hoe hoog die kosten zijn.


- de volmacht met de gelegaliseerde handtekening(en) moeten uiteraard naar ondergetekende via de post (dus niet gescand via de email) worden gestuurd;


- de €.315 wordt vooraf gedeclareerd en moet uiterlijk op de dag van de ondertekening zijn betaald;


- voor de volledigheid: wij doen geen fiscale werkzaamheden. Na de oprichting kan het bestuur een brief van de fiscus verwachten waarin men om inlichtingen vraagt om te kunnen bezien of en in hoeverre de stichting belastingplichtig is. Voor het fiscale regime betreffende goede doelen zie: http://www.belastingdienst.nl/variabel/niet_commerciele_organisaties/niet_commerciele_organisaties.html#P0_0


- maatwerk is mogelijk tegen een meerprijs op uurbasis, gelieve dit vooraf af te stemmen."

Commerciële jongens als woekerpolisclaimers mogen natuurlijk ook langs komen bij hem maar zij betalen dan wel een marktconformer tarief.


Zijn contactgegevens zijn:

mr R.P.J.A. Mollink, notaris
Mollink Wünsch Notarissen
Bernhard Leurinkstraat 107
7581 AZ LOSSER
PO Box 12
7580 AA LOSSER

053 - 53 83 777
 ronald@mollink.nl
 http://www.mollink.nl/


Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator