De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

15 december 2009

BIj aanvraag moet wel de verblijfsgrond maar niet de beperking worden opgegeven (uitspraak)

Dit komt nog al eens voor als iemand zich op verblijf vanwege klemmende humanitaire redenen beroept

LJN: BK6523, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Haarlem , AWB 09/27461 & AWB 09/42053


Datum uitspraak: 03-12-2009
Datum publicatie: 15-12-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak

Inhoudsindicatie: Uit de wettelijke bepalingen volgt niet dat bij de aanvraag, behalve het specifieke verblijfsdoel, ook de beperking dient te worden opgegeven. De voorzieningenrechter stelt vast dat verzoeker in het aanvraagformulier onder nummer 2. “de persoonlijke gegevens van de verblijfsgever (referent)” de gegevens van zijn dochter heeft ingevuld. Verzoeker heeft in het aanvraagformulier onder 6. “doel van het verblijf in Nederland” aangekruist “anders, vanwege bijzondere en individuele omstandigheden”. In de brief van 16 maart 2009 heeft de gemachtigde van verzoeker de aanvraag toegelicht en aangegeven dat verzoeker op grond van artikel 8 EVRM een verblijfsvergunning moet worden verleend voor verblijf bij zijn dochter. Onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (JV 2008, 161) van 22 januari 2008 is de voorzieningenrechter van oordeel, dat anders dan verweerder meent, uit de wettelijke bepalingen niet volgt dat verzoeker bij zijn aanvraag, behalve het specifieke verblijfsdoel, ook de beperking dient op te geven. Het is aan verweerder om naar aanleiding van het opgegeven specifieke verblijfsdoel te bepalen welke aan de verblijfsvergunning te verbinden beperking van toepassing is. Uit de door verzoeker bij zijn aanvraag gegeven toelichting en de overige bij de aanvraag overgelegde stukken, komt onmiskenbaar naar voren dat verzoeker verblijf bij zijn dochter beoogt. Verweerder heeft dit ook niet betwist. Gelet hierop heeft verzoeker voldaan aan de op hem rustende verplichting om het specifieke verblijfsdoel, in verband waarmee hij verblijf wenst, op te geven en kan het enkele feit dat hij op het aanvraagformulier niet de juiste hoofdreden van verblijf heeft aangekruist niet aan verzoeker worden tegengeworpen. Uit het vorenstaande volgt dat verweerder zich in het bestreden besluit ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat verzoeker de gevraagde verblijfsvergunning niet kan worden verleend omdat verzoeker de verkeerde beperking heeft aangegeven bij zijn aanvraag. Het standpunt van verweerder dat artikel 3.100 Vb zich tegen het vorengaande verzet, volgt de voorzieningenrechter niet, nu verzoeker het door hem opgegeven verblijfsdoel, te weten verblijf bij zijn dochter, hangende de besluitvorming niet heeft gewijzigd. Beroep gegrond. Verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen.

Bron: rechtspraak.nl

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator