Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2010 weergeven

Aanbevolen post

Inreisverbod voor studenten en kennismigranten opgeheven

Als de grenzen van een land open zijn voor Nederlandse toeristen en er gelden geen quarantainemaatregelen bij binnenkomst in dat land dan kan het reisadvies van ‘oranje’ (niet-noodzakelijk reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) veranderen. Op dat moment geldt dan het advies dat reizen ook voor toeristische doeleinden weer tot de mogelijkheden behoort.Landen die al op oranje of rood stonden op basis van de veiligheidssituatie worden uiteraard niet afgeschaald als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
Daarnaast zijn de uitzonderingscategorieën waarvoor het inreisverbod nu geldt uitgebreid met personen uit derde landen die naar Nederland komen om te studeren of als kennismigrant waarbij het niet mogelijk is het werk van afstand te vervullen of dit uit te stellen. Ook zal voor personen die naar EU+ gebied reizen met EU/Schengen-nationaliteit of verblijfsrecht niet langer gelden dat deze reis als doel huiswaarts keren moet hebben.
Zie Kamerbrief met o.a. een lijst "veilige …

45 Americans claim asylum in Britain

Home Office statistics reveal dozens of applications by people claiming persecution in the USThe figures reveal 45 applications were submitted to the UK Border Agency by Americans between 2004 and 2008. Photograph: PA

They hail from the land of the free, the home of the brave, a place where it is said anyone can prosper regardless of colour, creed or religion. But dozens of Americans have tried in recent years to gain asylum in the UK by claiming they were persecuted in their homeland, according to figures released to the Guardian under the Freedom of Information Act.

Home Office statistics show that between 2004 and 2008, 45 Americans submitted asylum applications to the UK Border Agency claiming they had fled the US and were unable to go back because they had a well-founded fear of persecution. Fifteen Canadians also applied. All 60 were turned down.

A US government source said the American applications were most likely submitted by self-declared "political refugees" claim…

Family wins £100,000 for detention ordeal

Bolivian asylum seekers were falsely imprisoned and children traumatised after being held at centre

A refugee has won a settlement of £100,000 from the Home Office after it admitted falsely imprisoning her and her children at an immigration detention centre.

Carmen Quiroga, originally from Bolivia, spent 42 days at Oakington detention centre in Cambridgeshire with her son and three daughters, aged between three and 11, in what her solicitor describes as "appalling conditions" that were unsuitable for children, and despite the fact that a judicial review into her asylum plea was continuing for much of that period.

In what is thought to be one of the highest payments for a case of this nature, the high court today approved the settlement, offered as compensation for the unlawful detention in 2004 and for serious psychological injuries that it accepted the children had suffered. Such was the distress they experienced that six years later the family have required "significa…

Somalische asielzoekers mogen afgewezen worden als ze frauderen met hun vingertoppen en daar mee doorgaan (MK rechtbank Dordrecht)

LJN: BL1013, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Dordrecht , AWB 09/27008


Datum uitspraak: 29-12-2009
Datum publicatie: 28-01-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Somalie, manipulatie vingertoppen Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder in de omstandigheid dat eiser zijn vingertoppen heeft gemanipuleerd aanleiding kunnen zien de aanvraag af te wijzen. Het is ingevolge artikel 31, eerste lid, van de Vw 2000 aan eiser om aannemelijk te maken dat hij recht heeft op een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Voorts mag van eiser, nu hij de bescherming van de Nederlandse autoriteiten heeft ingeroepen, worden verwacht dat hij volledig meewerkt aan het onderzoek van verweerder naar de inwilligbaarheid van zijn aanvraag. Eiser heeft zijn vingertoppen opzettelijk bewerkt om het maken van bruikbare vingerafdrukken onmogelijk te maken en hij heeft, naar ter zitting van de rechtbank namens hem is erkend, nie…

UItzettingen naar Irak (uitspraak rechter)

LJN: BL1005, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Dordrecht , AWB 09/10247


Datum uitspraak: 15-09-2009
Datum publicatie: 28-01-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie: Samenvatting: Irak, uitzetting, UNCHR-rapport Verzoeker heeft verder gesteld dat zijn uitzetting naar Bagdad in strijd is met artikel 3 EVRM, nu in Centraal Irak sprake is van een gewapend intern conflict. Hieromtrent overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Niet in geschil is dat er thans geen beleid van categoriale bescherming wordt gevoerd ten aanzien van vreemdelingen, afkomstig uit Irak. Verweerder komt bij de uitoefening van zijn uitzettingsbevoegdheid in beginsel keuzevrijheid toe ten aanzien van het deel van het land van herkomst waarnaar zal worden uitgezet. Dat is slechts anders indien aannemelijk is gemaakt dat verzoeker een reëel risico loopt op schending van artikel 3 EVRM door de wijze van uitzetting. De bewijslast hieromtrent ligt bij verz…

Waarom de staatssecretaris mag besluiten om geen categoriaal beschermingsbeleid voor Afghanisatn te voeren (uitspraak)

LJN: BL0551,President Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Amsterdam , AWB 09/30854


Datum uitspraak: 22-01-2010
Datum publicatie: 26-01-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Afghanistan / artikel 29, eerste lid, aanhef en onder d, van de Vw 2000
Verweerder heeft ter zitting aangevoerd dat de situatie in Afghanistan weliswaar is verslechterd en dat hij dit ook heeft meegewogen, maar dat de indicator als neergelegd in artikel 3.106, onder c, van het Vb 2000 doorslaggevend blijft. Volgens vaste jurisprudentie van de AbRS komt aan verweerder een ruime beoordelingsvrijheid toe bij de beoordeling van de situatie in het land van herkomst en bij de beantwoording van de vraag of er aanleiding bestaat gebruik te maken van de bevoegdheid om een categoriaal beschermingsbeleid te voeren. Alleen als het besluit niet strookt met wettelijke voorschriften of verweerder, bij afweging van alle daarvoor in aanmerking komende belangen e…

Volgens Party: "Geheime relatie Albayrak "

Nebahat Albayrak heeft een inschattingsfout gemaakt door tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer, dat live wordt uitgezonden, te flirten en, na het lezen van een sms, zelfs met haar borsten te schudden. De dikke dossiers die de staatssecretaris moet doorspitten om tijdens debatten niet met haar mond vol tanden te staan, vallen in het niet bij de zorgen die zij vanaf dat moment heeft in haar liefdesleven…

Bron: http://www.weekbladparty.nl/index.php/component/content/article/4-voorpagina/216-geheime-relatie-albayrak


Verstoten advocaat wacht aangifte fraude

Den Haag, 30 jan. De Raad voor de Rechtsbijstand zal aangifte doen wegens fraude of oplichting tegen een Haagse vreemdelingenadvocaat. Ook eist de Raad dan het te veel betaalde bedrag terug.

De advocaat mr. J.P.H. Thissen, werd deze week door de tuchtrechter voor het leven geschorst wegens wangedrag. Als het Hof van Discipline het beroepsverbod bevestigt „zullen we zeker deze actie ondernemen”. Dat zegt regiomanager Patrick Buijs van de Raad voor de Rechtsbijstand in Den Haag. De Raad betaalt advocaten om burgers met lage inkomens juridisch bij te staan.

Volgens de tuchtrechter vroeg Thissen „structureel en op grote schaal” vergoedingen voor rechtsbijstand namens onwetende kantoorgenoten die „niet eens op de hoogte zijn van het bestaan van de cliënt”. Dit zou bovendien „onderdeel van het systeem” van misleiding zijn. Uit onderzoek bleek dat de advocaat stelselmatig zijn quotum gefinancierde zaken ontdook. De zaken die hij aannam, vooral van illegale vreemdelingen, waren bovendien ka…

Wie zou wat u betreft ook mogen worden geschorst?

Mr Thissen is nu geschorst wegens financieel gedoe en het niet goed voorlichten van zijn clienten en zonder hun opdracht handelen.

Dat hij prutkwaliteit leverde lijkt me een erger euvel en zo kennen we er meer want een vreemdeling klaagt toch niet ter zaken kundig. Of ze klagen niet uit dankbaarheid voor de gratis advocaat of er wordt geklaagd over de wet en daar kan een advocaat ook niets aan veranderen. Dus veel prutsers kunnen jarenlang blijven werken in het vreemdelingenrecht.

Wat mij betreft een aantal punten van aandacht die je veelvuldig terug ziet:

1) Vreemdelingenrecht "er bij" doen: het is toch een heel gespecialieerd rechtsgebied met veel ontwikkelingen in de jurisprudentie die je daarom wel goed moet bijhouden en dat kan niet een beetje half.

2) Waarnemen tijdens ziekte van kantoorgenoten of overnemen van een zaak nadat iemand is weggegaan puur om het geld binnen te slepen terwijl je zelf niets van vreemdelingenrecht af weet;

3) Naar een zitting gaan zonder het …

Talentregeling | Ima: 'Kans krijgen om een baan te vinden'

Ima Shaista heeft geschiedenis geschreven. De Indonesische heeft als eerste gebruik gemaakt van de Talentenregeling voor hoogopgeleide buitenlanders. ‘In Nederland voel ik me thuis. Als zelfstandige vrouw heb je alle kansen. Dat is me op het lijf geschreven.’
De Talentenregeling is onderdeel van het Modern Migratiebeleid dat Justitie heeft ingezet. Buitenlanders die in aanmerking komen voor de regeling, zijn hoog opgeleid aan een Nederlandse instelling of aan een topinstituut elders. Ze mogen niet langer dan drie jaar hun master of een andere titel hebben. De ‘kennismigrant’ krijgt een jaar de tijd om werk te vinden of een eigen bedrijf te starten. De verwachting is dat uiteindelijk zo’n vijfhonderd buitenlanders na een ‘zoekjaar’ in Nederland economisch grond onder de voeten krijgen.

De 34-jarige Shaista is een doorzetster. In het overwegend Islamitische Indonesië is het voor een meisje lastig om een hogere opleiding te volgen. ‘Een vrouw is voorbestemd om een gezin te vormen, kinder…

Vreemdelingenrecht advocaat Thissen voor het leven geschorst (NRC artikelen + uitspraak)

Tuchtrechter zet advocaat uit beroep

Den Haag, 28 jan. De Raad van Discipline van de Haagse Orde van Advocaten heeft een vreemdelingenadvocaat wegens wangedrag voor onbepaalde tijd geschorst. Hij is daardoor uit zijn beroep gezet en mag nooit meer procederen.

De Raad verwijt de advocaat, J.P.H. Thissen, onbehoorlijke praktijkuitoefening en het negeren van uitspraken van de tuchtrechter. De advocaat hield zich bezig met verblijfsvergunningen voor illegale vreemdelingen. Daarvoor vroeg hij vergoedingen bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

Volgens de Raad van Discipline ging het „vrijwel zonder uitzondering” om zaken waarvan „duidelijk is dat de kans van slagen uitermate gering tot nihil is”. Daarover informeerde de advocaat zijn cliënten niet. Dat is strijdig met de gedragsregels van de advocatuur en onfatsoenlijk, omdat het vaak „om kwetsbare cliënten” gaat.

De advocaat gaat in beroep bij het Hof van Discipline. Hij denkt dat zijn kantoor, waar nog vier advocaten werken, binnen enkel…

Recepten uit het land van uw client: Iraqi White Bean Stew recipe

Needless to say, this is a very popular stew in iraq.it is easy,simple and delicious. it's eaten for lunch with white rice(basmati or anbar)and green salad on the side.it is cooked with lamb meat, not beef. it is very important to note that when you boil the beans you don't get them fully cooked in order to allow them to be fully cooked in the stew itself

SERVES 4 (change servings and units)

Ingredients
1 cup dry white bean, soaked over-night and cooked in the morning until they are half-done
400 g lamb
1 medium onion, finely chopped
4 tablespoons corn oil (or any oil you usually use)
2 tablespoons tomato paste
1 cup crushed tomatoes
1 teaspoon curry powder (i prefer madras curry powder-product of india with green label)
salt and pepper

Directions
1 put the lamb meat in a pot, cover with water.
2 bring to the boil,let it boil for about 30 minutes, lower heatand let it simmer for about 1 hour.
3 in another pot, fry the onions in corn oil on medium heat until it becom…

Vele advocatenkantoren melden zich aan voor website maar toch leeft kennisuitwisseling minder in Nederland dan elders

Recentelijk heb ik een oproep geplaatst waarin specialisten vreemdelingenrecht werden opgeroepen zich te melden voor de website http://www.advocatenvreemdelingenrecht.nl/. Velen melden zich aan maar toch zie je in advocaturend Nederland een grote laksheid of onkunde op het gebied van de nieuwe media. Zelfs als ze een mailtje kregen dat ze al jaren door mij op de site stonden vermeld maar verzocht werden hun gegevens te controleren en wat extra informatie te geven (en dit alles voor noppes) hoorde je van velen niets terug. Bang dat je dan misschien iemand eens een kerstkaartje moet sturen of zo?

Blijkbaar doen dit soort kantoren geen onderzoek naar waar hun clienten vandaan komen. Diegenen die dat wel doen schreven mijzelf aan net na de lancering van de site jaren geleden. En dat waren dan mails als: "Dank voor de plaatsing. Waar heb ik dat aan te danken? Ik kreeg opeens allerlei clienten die mijn naam op uw site hadden zien staan". Iemand had berekend dat hij er zo 20 zaken…

baanbrekende uitspraak Raad van State: Somaliër mag blijven (+ Update: de tekst van de Uitspraak)

Somalische vluchtelingen in Nederland (De Volkskrant/ Joost van den Broek)AMSTERDAM - Staatssecretaris Albayrak (Justitie) is door de Raad van State teruggefloten in de zaak van een Somalische asielzoekster. De vrouw dreigde te worden uitgezet, maar heeft met succes aangetoond dat de omgeving van de hoofdstad Mogadishu te gevaarlijk is om naar terug te keren. De uitspraak heeft volgens de Raad van State gevolgen voor vele asielprocedures van Somaliërs in Nederland.De vrouw heeft zich namelijk beroepen op een artikel uit de Europese richtlijn voor asielzaken, dat stelt dat in uitzonderlijke gevallen niet hoeft te worden aangetoond dat iemand door individuele omstandigheden gevaar loopt. Als er in een gebied sprake is van ‘willekeurig geweld’ kan dat voldoende grond zijn voor een verblijfsvergunning.Nu de Raad van State heeft bepaald dat er in de omgeving van Mogadishu sprake is van willekeurig geweld, heeft dat dus ook gunstige gevolgen voor andere Somalische vluchtelingen uit he…

Recente berichten


en meer