De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

27 januari 2010

Plegen van een delict langer tegengeworpen in een verblijfsprocedure

Staatssecretaris Albayrak van Justitie rekt de termijnen op waarbinnen gepleegde criminele feiten een reden kunnen zijn om een verblijfsvergunning te weigeren. Dat schrijft zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor levensdelicten zal in het vreemdelingenrecht in het geheel geen termijn meer gaan gelden; op dit moment geldt daarvoor een termijn van tien jaar. Voor ernstige delicten waarop meer dan zes jaar gevangenisstraf is gesteld, zoals misdrijven tegen de zeden, mishandeling en misdrijven tegen de openbare orde of het openbaar gezag, als mensenhandel en wapendelicten, zal een termijn van twintig jaar gaan gelden; nu is dat tien jaar. Er vindt altijd een individuele belangenafweging plaats waarbij het belang van het verblijf van de vreemdeling wordt afgewogen tegen het algemeen belang van de samenleving ter bescherming van de openbare orde en veiligheid. Daarnaast wordt er altijd getoetst aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Door de maximale termijn te verlengen naar twintig jaar voor delicten waarop meer dan zes jaar gevangenisstraf is gesteld, en geen termijn te hanteren bij levensdelicten, wordt de rechtshandhaving doelgericht gediend, want er kan vreemdelingenrechtelijk effectiever worden opgetreden tegen daders van ernstige delicten. Met deze beleidswijziging wordt de samenleving langdurig beschermd tegen plegers van dergelijke delicten.

Staatssecretaris Albayrak heeft tijdens het begrotingsdebat van Justitie in de Tweede Kamer aangekondigd dat zij de maximale termijnen voor het tegenwerpen van antecedenten in vreemdelingenrechtelijke procedures zou aanscherpen. Zij deed deze toezegging naar aanleiding van een individuele eerwraakzaak.1)

Bron: http://www.justitie.nl/actueel/persberichten/archief-2010/100126plegen-van-een-delict-langer-tegengeworpen-in-een-verblijfsprocedure.aspx?cp=34&cs=579


1) Noot webmaster: volgens mij die zaak waar de Fritsma (PVV) al jaren gerechtigheid in probeert te krijgen (iets wat ik wel een pluspuntje aan hem vindt)

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator