De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

12 januari 2010

E-mailbericht was een toch ontvankelijk bezwaarschrift

Sinds 1 juli 2004 bestaat de mogelijkheid tot elektronisch berichtenverkeer met de overheid. Daarbij gelden wel enige (rand)voorwaarden. Een burger kan via de e-mail een bezwaarschrift indienen bij de gemeente tegen bijvoorbeeld een belastingaanslag van een gemeentelijke belasting.

Hof Amsterdam heeft onlangs beslist dat een ondernemer in Amsterdam ontvankelijk was in zijn op 14 april 2004 via de e-mail verzonden bezwaar tegen de opgelegde aanslag reinigingsrecht. Hoewel het e-mailbericht (uiteraard) geen handtekening bevatte -wat een vormverzuim is naar het bestaande bestuursprocesrecht- had de gemeente Amsterdam de ondernemer niet gewezen op dit vormverzuim en had het bezwaar toch in behandeling genomen.

In het aanhangig gemaakte beroep voor Hof Amsterdam nam de gemeente eerst het standpunt in dat de ondernemer niet ontvankelijk was in zijn bezwaar. Later op de zitting van het hof kwam de gemeente op dat standpunt terug en gaf aan dat zij in de bezwaarprocedure niet consequent had gehandeld en dat de ondernemer daarvan niet de dupe mocht worden. Het hof volgde de gemeente daarin en ging over tot een inhoudelijke beoordeling van het beroep. Momenteel is bij de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet elektronisch bestuurlijk verkeer aanhangig. Dit wetsvoorstel gaat het digitaal procederen bij de bestuursrechter (waaronder de belastingrechter) wettelijke basis geven.

Sinds 1 juli 2004 bestaat de mogelijkheid tot elektronisch berichtenverkeer met de overheid. Daarbij gelden wel enige (rand)voorwaarden. Een burger kan via de e-mail een bezwaarschrift indienen bij de gemeente tegen bijvoorbeeld een aanslag van een gemeentelijke belasting.

Hof Amsterdam heeft onlangs beslist dat een ondernemer in Amsterdam ontvankelijk was in zijn op 14 april 2004 via de e-mail verzonden bezwaar tegen de opgelegde aanslag reinigingsrecht. Hoewel het e-mailbericht (uiteraard) geen handtekening bevatte -wat een vormverzuim is naar het bestaande bestuursprocesrecht- had de gemeente Amsterdam de ondernemer niet gewezen op dit vormverzuim en had het bezwaar toch in behandeling genomen.

In het aanhangig gemaakte beroep voor Hof Amsterdam nam de gemeente eerst het standpunt in dat de ondernemer niet ontvankelijk was in zijn bezwaar. Later op de zitting van het hof kwam de gemeente op dat standpunt terug en gaf aan dat zij in de bezwaarprocedure niet consequent had gehandeld en dat de ondernemer daarvan niet de dupe mocht worden.

Het hof stelde vast dat het bezwaarschrift nog voor de inwerkingtreding van de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer per 1 juli 2004 was ingediend en sprak zich daarom niet uit over de vraag of de bepalingen van deze wet van toepassing waren op het e-mailbericht. Het hof merkte op dat het ontbreken van de handtekening op het bezwaarschrift voor de gemeente aanleiding had kunnen zijn om de ondernemer niet-ontvankelijk te verklaren. In dat geval had de gemeente de ondernemer dan wel eerst moeten wijzen op het vormverzuim en hem de mogelijkheid moeten bieden om dit verzuim te herstellen. Dit was niet gebeurd. Integendeel. De gemeente had in haar ontvangstbericht (eveneens een e-mailbericht) aan de ondernemer aangegeven dat de gemeente uitspraak zou gaan doen. Bij de gemeente bestond kennelijk geen twijfel over de betrouwbare herkomst (authenticiteit) van het e-mailbericht. Dit bracht het hof tot het oordeel dat de gemeente uitspraak had kunnen doen op het bezwaarschrift. Het bezwaarschrift was daarom inderdaad ontvankelijk. Het hof ging vervolgens over tot inhoudelijke beoordeling van het beroep en verklaarde de ondernemer in het materiële geschil deels in het gelijk.

Opmerking
Momenteel is bij de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter aanhangig. Dit wetsvoorstel gaat het digitaal procederen bij de bestuursrechter (waaronder de belastingrechter) wettelijke basis geven. Burgers en bedrijven hoeven daardoor hun procesvoering niet langer uitsluitend via papier te laten verlopen. Ook regelt het wetsvoorstel de mogelijkheid om een rechtszitting te houden door middel van een videoconferentie (via videocamera of webcam). Hetzelfde geldt voor het ‘telehoren’ van een procespartij of getuigen of deskundigen door een bestuursrechter. Momenteel lopen binnen verschillende gerechten al diverse pilots met het digitaal procederen. Het wetsvoorstel treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.

Bron: http://rechtennieuws.nl/27025/e-mailbericht-was-een-toch-ontvankelijk-bezwaarschrift.html


Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator