De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

21 januari 2010

Als de IND weet dat ze te laat hebben beslist en het beroep van rechtswege is ontstaan hoeft de IND niet eerst in gebreke gesteld om een dwangsom te laten verbeuren (uitspraak)

LJN: BK9309,President Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Amsterdam , AWB 09/26749, 09/26750

Datum uitspraak: 21-12-2009
Datum publicatie: 20-01-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak

Inhoudsindicatie: Niet tijdig nemen van een besluit / Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen / nieuwe beslistermijn / artikel 8:55d Awb
Het beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit is van rechtswege ontstaan doordat verweerder het bestreden besluit heeft ingetrokken op 4 december 2009 en dateert daarom van na 1 oktober 2009. Daarom is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van toepassing. Omdat het beroep van rechtswege is ontstaan kon van eiser niet worden verwacht dat hij voorafgaand aan dat beroep verweerder in gebreke stelde. Bovendien wist verweerder op het moment van intrekken van het bestreden besluit dat hij in gebreke was tijdig op het bezwaar te beslissen, gelet op de eerder door de rechtbank gestelde beslistermijn van 12 weken bij haar uitspraak van 28 april 2009. Nu geen verder (feitelijk) onderzoek in de zaak nodig is, ziet de rechtbank niet in waarom het zorgvuldig motiveren van een nieuw besluit op bezwaar niet binnen twee weken kan plaatsvinden. Verweerder dient daarom binnen twee weken alsnog een besluit op het bezwaar te nemen. Verweerder verbeurt een dwangsom van € 100,-- voor elke dag waarmee de hiervoor genoemde termijn wordt overschreden, met een maximum van € 10.000,--.

Bron: rechtspraak.nl

Maar ik zou voor de zekerheid toch het formulier ingebreke stelling verzenden....

Euuuh die wet geldt toch nog niet in het vreemdelingenrecht?????
1 opmerking:

Gart Adang zei

De wet geldt wel voor de rechterlijke dwangsom, die altijd al kon worden opgelegd (in de praktijk pas bij een tweede beroep fictief), nog niet voor de automatische dwangsom na ingebrekestelling in bezwaar.

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator