De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

08 augustus 2013

VACATURE Hoor- en beslismedewerkers IND Zwolle

 Immigratie- en Naturalisatiedienst in ZWOLLE

Functieomschrijving
- Beoordeelt of het dossier volledig is en voldoet aan de formele procedureregels;
- Onderzoekt de ingediende zaken, analyseert deze inhoudelijk, al dan niet in het licht van nieuwe informatie;
- Bestudeert de vigerende beleidsregels, de geldende instructies, de jurisprudentie
en relevante ambtsberichten;
- Voert, indien nodig en na ruggespraak, overleg met betrokkenen bij de zaak
(IND-medewerkers, gemachtigde);
- Analyseert het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten en weegt de spelende
belangen;
- Stelt voor aanvullend onderzoek te verrichten c.q. te laten verrichten;
- Stelt voor (de vertegenwoordiger van) de aanvrager/referent zonodig (nader) te
horen c.q. te laten horen;
- Vormt zich een oordeel over de zaak, concipieert na overleg de conceptbeslissing
en laat deze resumpteren en tekenen;
- Draagt zorg c.q. laat zorgdragen voor de afhandeling van de beslissing
(administratief en procedureel);
- Doet in voorkomende gevallen voorstellen over het vervolgtraject van de behandeling;
- Adviseert, na ruggespraak, diverse instanties (rijksoverheden, gemeenten,
werkgevers) over aan de zaak gerelateerde aangelegenheden c.q. verzoeken;
- Volgt ontwikkelingen op het gebied van de uitvoering van het beleid, de wet- en
regelgeving op het gebied van het vreemdelingenrecht en de uitspraken hierover;
- Onderhoudt de noodzakelijke functionele contacten, in- en extern.

Functie-eisen:
- Minimaal een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van Rechten of een
academische opleiding;
- Kennis van het algemeen bestuurs- en bij voorkeur vreemdelingenrecht;
- Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse
taal;
- Zelfstandig, flexibel, analytisch en resultaatgericht.
- Ervaring op het gebied van vreemdelingenrecht en bestuursrecht is een pre;
- Ervaring met het beslissen op het op dossiers bij IND, Ministerie of Agentschap is
grote pre.

Duur en plaats van de opdracht
Begindatum: 1 sept 2013
Einddatum: 31 dec 2013
Locatie: Zwolle

http://www.randstad.nl/mwp2/faces/baanDetails?aanvraagnummer=1402614&_adf.ctrl-state=69c4cu9x3_25&sc=0&_afrLoop=2532238075092918


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator