De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

04 november 2015

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is gestart met een onderzoek naar het gebruik van profielen in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid

Steeds meer organisaties en bedrijven, zowel binnen als buiten de overheid, maken gebruik van profilering. Profilering houdt in het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons) gegevens met als doel iemand in te delen in een bepaalde categorie. Met profilering kan een organisatie ook het gedrag van mensen voorspellen of een beslissing over hen nemen. Profilering wil dus zeggen dat iemand aan de hand van een (risico)profiel wordt beoordeeld.

De overheid ziet profilering als een instrument dat kan helpen bij de keuze waar de beperkte middelen die beschikbaar zijn het beste kunnen worden ingezet. Het kan hier gaan om inzet van opsporingscapaciteit, maar ook om het bereiken van de juiste doelgroepen voor bijvoorbeeld een informatiecampagne. Organisaties die belast zijn met de uitvoering van, of de controle op, het vreemdelingenbeleid zijn bezig met het verkennen van de mogelijkheden die profilering kan bieden, of maken al gebruik van dit instrument. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden tussen ketenpartners waarbinnen informatie wordt gedeeld, met als mogelijke uitkomst dat op basis van die informatie profielen tot stand komen. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de ACVZ daarom verzocht hierover een advies uit te brengen.

De ACVZ heeft de volgende adviesvraag geformuleerd:

Hoe kan het gebruik van profielen bijdragen aan een efficiënte, effectieve en verantwoorde uitvoering van het vreemdelingenbeleid?

De adviesvraag zal worden beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: Hoe wordt profilering momenteel ingezet bij de uitvoering van het vreemdelingenbeleid?

    Hoe wordt profilering momenteel ingezet bij de uitvoering van het vreemdelingenbeleid?
   Wat zijn de ervaringen en behaalde resultaten?
    In hoeverre voldoet de wijze van profilering aan waarborgen op het gebied van privacy, databescherming en non-discriminatie?
    Welke lessen zijn te trekken uit de ervaringen op andere beleidsterreinen?

Het adviesrapport zal naar verwachting najaar 2016 gereed zijn.

Nadere info over dit adviesproject:

Mevrouw Sonja Avontuur, s.a.a.avontuur@acvz.minvenj.nl
Tel: 06 46840908


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator