De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

11 april 2013

Tuchtrecht: piketdienst


5.2 Van een advocaat met piketdienst mag worden verwacht dat hij na een melding van de piketcentrale zo spoedig mogelijk contact opneemt met degene die om rechtshulp heeft verzocht. Vaststaat dat verweerster dit niet heeft gedaan. Verweerster had op 21 april 2011 piketdienst en heeft die middag een melding van de piketcentrale ontvangen dat klager alsnog rechtsbijstand wenste. Verweerster heeft naar aanleiding van die melding alleen contact opgenomen met de politie en heeft - toen zij had vernomen dat klager niet op het bureau was, maar al vijf dagen daarvoor elders onderdak had gevonden - ervan afgezien met klager contact op te nemen.

5.3 Verweerster heeft derhalve zonder eerst klager te benaderen een afweging gemaakt of het noodzakelijk was om klager te bellen en is bij haar beslissing om geen contact met hem op te nemen uitgegaan van de veronderstelling dat klager geen spoedeisend belang bij rechtshulp kon hebben, omdat hij al vijf dagen elders verbleef en het tijdelijk huisverbod over enkele dagen zou aflopen. Die veronderstelling is onjuist en getuigt van een te beperkte opvatting van de verplichtingen uit hoofde van de piketdienst tijdelijk huisverbod. Immers, dat degene aan wie het tijdelijk huisverbod is opgelegd geen huisvestingsprobleem heeft, laat onverlet dat de betrokkene om andere redenen behoefte kan hebben aan rechtshulp, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een voorlopige voorziening, waarbij klager - anders dan verweerster meende - nog wel belang zou kunnen hebben, zoals hierna nog ter sprake zal komen.

5.4 Verweerster was uit hoofde van de piketmelding dan ook verplicht zich in verbinding te stellen met klager, ongeacht of zij meende dat de rechtshulpvraag urgent was en of zij wat voor klager kon betekenen. Door dit na te laten heeft verweerster gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die van verweerster als piketadvocaat bij de behartiging van de aan haar toevertrouwde belangen mag worden verwacht.


Bron: http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2012/YA2537?ljn=YA2537&Pagina=1&ItemIndex=1
en
http://www.advocatenblad.nl/site/tuchtrecht/eerste-item.html

-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator