De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

25 februari 2014

Waarom een Nigeriaan in België in beroep moet tegen de afwijzing van zijn Nederlandse visum aanvraag

 Mensen uit landen zoals Nigeria moeten bij de Belgische of Franse ambassade een visum aanvragen wanneer ze in Nederland op vakantie willen. Hoe zit dat precies en waar moet een vreemdeling procederen als zo’n visum wordt afgewezen? (......)


Formeel standpunt Nederlandse rechters – vragen Nationale Ombudsman
In verschillende procedures hebben Nederlandse advocaten gewezen op het gebrek aan rechtsbescherming tegen visumweigering, wanneer dit besluit namens Nederland door een andere staat wordt genomen. De Nederlandse rechters volgen het argument van de Nederlandse overheid dat de aanvrager zijn beroep moet instellen in de staat die het ‘finaal besluit’ inzake de visumaanvraag heeft genomen. Ook werd door de advocaten aangevoerd dat de Nederlandse overheid  de visumaanvrager ten onrechte niet doorverwijst naar de juiste beroepsinstanties in het buitenland. Dit zou in strijd zijn met de zogenaamde doorzendplicht zoals neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Volgens de huidige rechtspraak hoeft de Nederlandse overheid de aanvrager niet door te verwijzen omdat de doorzendplicht niet zou gelden tussen Europese bestuursorganen onderling.
Inmiddels heeft de Nationale Ombudsman in een brief van 24 oktober 2013, en later nog eens op 5 februari 2014, zijn zorgen geuit over het gebrek aan rechtsbescherming bij deze bilaterale visumvertegenwoordiging. In deze brieven vraagt de Ombudsman niet alleen de Minister van Buitenlandse Zaken, maar ook de Tweede Kamer om oplossingen te bedenken. De beschreven praktijk staat naar het oordeel van de Ombudsman haaks op het grondrecht op effectieve rechtsbescherming zoals neergelegd in artikel 47 van het EU Handvest voor de Grondrechten. Een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU zou over deze kwestie duidelijkheid kunnen bieden, zie ook hoogleraar Boeles in 2013. Tot nu toe hebben de Nederlandse rechters echter geen aanleiding gezien hierover een prejudiciële vraag te stellen volgens de procedure van artikel 267 VWEU.

Lees het hele artikel van  Evelien Brouwer hier: http://verblijfblog.nl/2014/02/25/waarom-een-nigeriaan-in-belgie-in-beroep-moet-tegen-de-afwijzing-van-zijn-nederlandse-visum-aanvraag/#more-557


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator