De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

05 april 2012

CDA staat achter Nederlands beleid m.b.t. 1F-vluchtelingenOp dit moment is er veel discussie over een 1F-er die momenteel nog met zijn gezin verblijft in Giessenlanden. We merken dat veel mensen niet weten wat de 1F status van het Vluchtelingenverdrag inhoudt. Het asielrecht is ingesteld om personen te beschermen die hun land moeten ontvluchten omdat zij worden vervolgd wegens hun geloof, politieke overtuiging, ras, nationaliteit, of het behoren tot een bepaalde sociale groep (Artikel 1A van het Vluchtelingenverdrag). Het is niet bedoeld om mensen te beschermen die oorlogsmisdrijven hebben begaan en aan berechting trachten te ontkomen.

Artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag houdt in dat een asielzoeker niet voor een vluchtelingenstatus in aanmerking komt als er ernstige redenen zijn voor verdenking van oorlogsmisdaden of andere misdrijven tegen de menselijkheid. Zo iemand wordt een ‘1F-er' genoemd.

Als de IND ernstige redenen heeft om te veronderstellen dat een vreemdeling betrokken is geweest bij oorlogsmisdaden, wordt de vreemdeling gelegenheid gegeven om aan te tonen dat dit niet zo is. Hierbij wordt altijd uitgegaan van een individuele toetsing. Blijft de IND bij zijn conclusie, dan kan de vreemdeling daartegen in beroep gaan bij de rechter en daarna eventueel in hoger beroep. Wijst de rechter het beroep af, dan is de vreemdeling verplicht Nederland te verlaten.

Voor toepassing van artikel 1F Vluchtelingenverdrag is het voldoende dat er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat een vreemdeling betrokken is geweest bij oorlogsmisdrijven. Hiervoor hoeft geen sprake te zijn van een strafrechtelijke veroordeling. Dit is geheel in overeenstemming met richtlijnen van de UNHCR, de EU en de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU. Nederland voert dit beleid al jaren en dit is tot vandaag de dag ongewijzigd van kracht. Vaak kunnen oorlogsmisdadigers niet worden teruggestuurd naar het land van herkomst, omdat het Vluchtelingenverdrag en het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) verbieden dat iemand terecht komt in een situatie waarin kans bestaat op een onmenselijke behandeling. De minister kijkt per geval altijd of daar sprake van kan zijn.

In zulke gevallen is de vreemdeling verplicht te vertrekken naar een ander land dan het land van herkomst. De meeste 1F-ers weigeren te voldoen aan de plicht Nederland te verlaten. Zij blijven dan illegaal in Nederland. Gedurende die tijd worden vaak meerdere asiel- of andere vreemdelingenprocedures aangespannen, die vervolgens telkens worden afgewezen. Daardoor verblijven deze mensen en hun gezinnen vaak langdurig in Nederland.

De discussie over oorlogsmisdadigers gaat vaak over mensen die in Afghanistan hebben gewerkt voor de Afghaanse geheime dienst, de KhAD/WAD. In een ambtsbericht van de minister van Buitenlandse Zaken van februari 2000 is op basis van onderzoek geconcludeerd dat alle onderofficieren en officieren verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor ernstige mensenrechtenschendingen.

Dit heeft tot gevolg dat op alle Afghaanse (onder)officieren artikel 1F van toepassing is verklaard. Het ambtsbericht is meermalen onderwerp geweest van stevige kritiek en discussie, maar telkens heeft dit geresulteerd in bevestiging van de informatie in het ambtsbericht. Zowel de minister van Buitenlandse Zaken als de hoogste nationale rechter in vreemdelingenzaken (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) zijn na nader onderzoek en inzage van de onderliggende bronnen (bij herhaling) tot dit oordeel gekomen.

In de meerderheid van de Afghaanse 1F-zaken is vastgesteld dat er tegenwoordig bij terugkeer van (onder)officieren van de KhAD/WAD geen sprake (meer) is van een reëel risico op een onmenselijke behandeling als bedoeld in artikel 3 EVRM. Van betreffende 1F'ers wordt dan ook verlangd dat zij voldoen aan hun vertrekplicht en terugkeren naar hun land van herkomst, of naar een ander land. Dit doen zij echter bijna nooit.

Het kan zijn dat de gezinsleden van een 1F-er een verblijfsvergunning in Nederland hebben. Als de 1F-er moet terugkeren, staan deze gezinsleden voor de moeilijke keuze mee te gaan of in Nederland te blijven. Dit is de consequentie van het beleid dat Nederland geen vluchthaven mag en wil zijn voor personen die zich hebben schuldig gemaakt aan oorlogsmisdrijven of andere ernstige misdrijven.

De CDA fractie staat achter dit beleid.


Bron: http://www.cda.nl/knops/Actueel/Nieuws/2012/4/14/CDA_staat_achter_Nederlands_beleid_m_b_t__1F_vluchtelingen.aspx


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

5 opmerkingen:

CVDH zei

In de voorlaatste zin is sprake van "personen die zich schuldig gemaakt hebben aan oorlogsmisdrijven en andere ernstige misdrijven."

Maar 1F'ers zijn personen t.a.v. wie er ernstige redenen zijn om hen daarvan te VERDENKEN (zie tweede alinea).

Dat is totaal iets anders!

PH zei

Dit artikel van het CDA is wel heel kort door de bocht.

Er is een zeer goed gedocumenteerde website met achtergondinformatie om tot een wat genuanceerder beeld te komen van deze 1F problematiek. Inclusief bronnen, recente publicaties en een heldere uitleg over wat er nu eigenlijk aan de hand is.

PAM zei

En die website is:

TekenVoorRechtvaardigheidInNederland

Inderdaad zeer verhelderend.

Anoniem zei

Wat vindt het CDA over dit vluchteling?
Een leider van een militante organisatie: En toch kreeg officiële steun. Hij werd onderscheiden met de Orde van Oranje-Nassau. http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdullah_al-Mansouri

Dhr. Al-Mansouri is de leider van de Ahwaz Liberation Organisation (ALO). Een militante organisatie die strijdt onder andere met bomaanslagen. Op grond van zijn functie in deze organisatie en de aanslagen die hij in Iran heeft gepleegd wordt al-Mansouri door de Iraanse autoriteiten als een terrorist beschouwd. Al-Mansouri vluchtte in 1988 naar Nederland. Hij werd onderscheiden met de Orde van Oranje-Nassau. Hij werd op 11 mei 2006 tijdens een verblijf in de Syrische gearresteerd en uitgeleverd aan Iran. De Kamer en de minister toonden zich geschokt. De SP had de wake georganiseerd om de Iraanse autoriteiten te wijzen op de situatie van de in Iran gevangen gehouden Nederlandse mensenrechtenactivist Mansouri. Onder de aanwezigen waren een aantal Kamerleden van de SP, GroenLinks en de PVV. Ook de directeur van Amnesty International, Eduard Nazarski, was er. In de Nederlandse media ontstond in oktober 2007 controverse rond de humanitaire activiteiten van Al-Mansouri, nadat het actualiteitenprogramma NOVA een video toonde die zij had gedownload van de Ahwaz Revolutionairy Council website. Op deze video is te zien hoe gemaskerde militanten van deze organisatie een spijkerbom prepareren en bomaanslagen plegen. In 2007; De minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen: zou zich intensief met de zaak bezig hebben gehouden en enkele protesten hebben aangetekend. Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) stuurt daartoe zijn hoogste politieke adviseur naar Teheran (Iran). Eind februari 2009 werd bekend dat Al-Mansouri veroordeeld is tot 30 jaar gevangenisstraf (in Iran) , wegens betrokkenheid bij terroristische activiteiten. In mei 2009 werd in zijn woonplaats Maastricht actie gevoerd door Amnesty, in aanwezigheid van de directeur van Amnesty International, Eduard Nazarski. Svp: zie wikipedia

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdullah_al-Mansouri

Jan zei

Wat vindt het CDA over dit vluchteling?

Een leider van een militante organisatie: En toch kreeg officiële steun. Hij werd onderscheiden met de Orde van Oranje-Nassau. http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdullah_al-Mansouri

Dhr. Al-Mansouri is de leider van de Ahwaz Liberation Organisation (ALO). Een militante organisatie die strijdt onder andere met bomaanslagen. Op grond van zijn functie in deze organisatie en de aanslagen die hij in Iran heeft gepleegd wordt al-Mansouri door de Iraanse autoriteiten als een terrorist beschouwd. Al-Mansouri vluchtte in 1988 naar Nederland. Hij werd onderscheiden met de Orde van Oranje-Nassau. Hij werd op 11 mei 2006 tijdens een verblijf in de Syrische gearresteerd en uitgeleverd aan Iran. De Kamer en de minister toonden zich geschokt. De SP had de wake georganiseerd om de Iraanse autoriteiten te wijzen op de situatie van de in Iran gevangen gehouden Nederlandse mensenrechtenactivist Mansouri. Onder de aanwezigen waren een aantal Kamerleden van de SP, GroenLinks en de PVV. Ook de directeur van Amnesty International, Eduard Nazarski, was er. In de Nederlandse media ontstond in oktober 2007 controverse rond de humanitaire activiteiten van Al-Mansouri, nadat het actualiteitenprogramma NOVA een video toonde die zij had gedownload van de Ahwaz Revolutionairy Council website. Op deze video is te zien hoe gemaskerde militanten van deze organisatie een spijkerbom prepareren en bomaanslagen plegen. In 2007; De minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen: zou zich intensief met de zaak bezig hebben gehouden en enkele protesten hebben aangetekend. Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) stuurt daartoe zijn hoogste politieke adviseur naar Teheran (Iran). Eind februari 2009 werd bekend dat Al-Mansouri veroordeeld is tot 30 jaar gevangenisstraf (in Iran) , wegens betrokkenheid bij terroristische activiteiten. In mei 2009 werd in zijn woonplaats Maastricht actie gevoerd door Amnesty, in aanwezigheid van de directeur van Amnesty International, Eduard Nazarski. Svp: zie wikipedia

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdullah_al-Mansouri

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator