De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

23 september 2011

Zicht op uitzetting naar Sierra Leone (uitspraak rechtbank)

LJN: BT2340, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats 's-Hertogenbosch , AWB 11/24920 en 11/25266

Datum uitspraak: 24-08-2011
Datum publicatie: 22-09-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Bewaring; zicht op uitzetting naar Sierra Leone.
Door tussenkomst van de IOM zijn er in 2010 acht personen teruggekeerd naar Sierra Leone. Tot en met juli 2011 waren dat zes personen. De DT&V heeft op 17 december 2010, 28 januari 2011 en 23 maart 2011 diverse (vervolg)overleggen met de Sierra Leoonse ambassade in Brussel gevoerd, gericht op afgifte van laissez passers voor gedwongen terugkeer door de ambassade en op hervatting van de gesprekken met de Sierra Leoonse autoriteiten over de effectuering van gedwongen terugkeer. De DT&V is in afwachting van een reactie van de Sierra Leoonse autoriteiten en blijft aandringen op gesprekken over terugkeer. Aan de autoriteiten van Sierra Leone is voorgesteld een bezoek te brengen aan Freetown. Hierop is nog niet gereageerd. Voorts heeft de Sierra Leoonse vertegenwoordiging aangegeven laissez passers te verstrekken aan vreemdelingen die een verklaring afleggen dat zij vrijwillig willen terugkeren. Eiser heeft hier geen blijk van gegeven. Het niet verstrekken van laissez passers hangt nauw samen met de vraag of vreemdelingen een verklaring afleggen dat zij vrijwillig wensen terug te keren naar Sierra Leone. Nu de autoriteiten van Sierra Leone hebben verklaard dat zij laissez passers aan DT&V verstrekken zodra de vreemdeling een verklaring aflegt dat hij vrijwillig wenst terug te keren, terwijl op eiser de rechtsplicht rust om hieraan mee te werken, kan niet worden gesteld dat een redelijk vooruitzicht op verwijdering ontbreekt, aldus verweerder.
De rechtbank overweegt dat niet is gebleken dat de verklaring om volledig mee te werken aan een vrijwillige terugkeer die eiser moet afleggen om zijn terugkeer mogelijk te maken, een zodanige strekking heeft dat deze verder gaat dan binnen het bestek van de door zijn niet nagekomen verplichting Nederland eigener beweging te verlaten redelijkerwijs van eiser zou kunnen worden verlangd. De rechtbank verwijst in dit verband naar de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 september 2008 (200805361/1, LJN: BF0502), van 7 november 2008 (200802536/1, LJN: BG4452) en van 23 april 2009 (200901771/1, LJN: BI3894). Voor zover eiser stelt dat hij niet in het bezit is van documenten, wordt overwogen dat niet is gebleken dat eiser zijn volledige medewerking heeft verleend om aan documenten te komen. Eiser heeft bovendien niet aannemelijk gemaakt dat het voor hem onmogelijk is om aan documenten te komen die nodig zijn om een laissez passer te verkrijgen. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat volgens de mededeling van verweerder in diens fax van 18 augustus 2011 sinds 1 januari 2009 ongeveer tien vreemdelingen zijn uitgezet naar Sierra Leone zonder gebruikmaking van een laissez passer maar met een geldig paspoort en verwijst in dit verband nog naar de uitspraak van nevenzittingsplaats Dordrecht van 10 augustus 2011 (LJN: BR5119), waarin het volgende is overwogen: “Dat eiser naar gesteld niet over een paspoort beschikt, betekent, ook als wordt aangenomen dat deze stelling juist is, niet dat eiser niet kan worden uitgezet. Eiser is verplicht actief en volledig mee te werken aan zijn uitzetting, wat in dit geval inhoudt dat hij het redelijkerwijs mogelijke doet om in het bezit te komen van een geldig paspoort. Niet is gebleken dat eiser in het verleden heeft geprobeerd een (nieuw) paspoort te verkrijgen of dat het voor hem onmogelijk of op voorhand zinloos was om dit te doen. Evenmin is gebleken dat het niet mogelijk is om vanuit vreemdelingenbewaring een paspoort aan te vragen. Onder deze omstandigheden ziet de rechtbank geen reden om aan te nemen dat uitzetting van eiser niet mogelijk is als hij daaraan de van hem te verwachten actieve en volledige medewerking verleent.”

Bron: rechtspraak.nl

Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator