Doorgaan naar hoofdcontent

Aanbevolen post

Hoe kan je de IND overtuigen een visumzaak aan te houden? (Kant en klare brief)

Mr Fouad Ben Saddek advocaat te Rotterdam deed mij een geanonimiseerde beslissing toekomen in een zaak van hem waarin de IND stelde dat voor de pandemiesituatie geen aanhoudingsbeleid is binnen de Visumcode. Dat de Visumcode kort cyclisch is en dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden in de situatie van aanvrager. Voorts zou er geen grondslag zijn voor termijnverlenging voor onderzoek en dergelijke. Dit alles maakte dat zijn verzoek om aanhouding werd afgewezen.

Ik heb een artikel geschreven van 10 pagina's in Word waar ik op deze punten inga. Wellicht scheelt dat u een berg werk.


Klik op deze link: Visum bezwaar tijdens Corona


Heeft u geen Paypal maar wilt u voor een bijdrage van 2 euro toch graag dit document ontvangen mail mij even op wytzia@ yahoo.com.
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk ger…

Een grenzenloze wereld of een wereld vol grenzen? Discussie en boekpresentatie

De wereld kent politieke, economische, culturele en morele grenzen. Door de globalisering lijken veel grenzen minder belangrijk te worden. Tegelijkertijd worden sommige grenzen juist  nadrukkelijker getrokken en verdedigd. Wat is de toekomst van de grenzen in de wereld? Zijn we op weg naar een grenzenloze wereld of naar een wereld vol grenzen?

Rechtsfilosoof Ronald Tinnevelt, rechtssocioloog Ashley Terlouw, econoom Esther-Mirjam Sent en conflictdeskundige Willemijn Verkoren gaan met elkaar in discussie. Politiek geograaf Henk van Houtum, voorzitter van de studiegroep Mondiale Rechtvaardigheid, leidt het gesprek.

De studiegroep Mondiale Rechtvaardigheid van het Soeterbeeck Programma schreef gezamenlijk het boek Eerlijke nieuwe wereld. Voorbij de grenzen van de natiestaat (uitgeverij Klement) over de betekenis van grenzen voor de kloof tussen arm en rijk in de wereld. Dit boek wordt tijdens de bijeenkomst gepresenteerd en zal namens de Radboud Universiteit in ontvangst worden genomen door Gerard Meijer, voorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Sprekers
 
Ronald TinneveldtRonald Tinnevelt is filosoof en bestuurskundige. Hij is universitair hoofddocent Rechtsfilosofie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Ashley TerlouwAshley Terlouw is hoogleraar Rechtssociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en sinds maart 2012 rechter plaatsvervanger bij de rechtbank in Arnhem. In 2003 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit op een rechtssociologisch onderzoek naar samenwerking tussen vreemdelingenrechters.
Terlouw publiceert op het gebied van gelijke behandeling, rechtspleging en migratierecht en verricht onderzoek naar discriminatie op grond van ras, nationaliteit en religie en heeft bijzonder interesse voor de spanning tussen homogeniteit en diversiteit. Zij begeleidt promotie-onderzoeken naar het gebruik van transnational legal space, rechtshulpverlening in asielzaken in Frankrijk, Nederland en het UK, waarheidsvinding in asielzaken en etnische registratie in Duitsland en Nederland.
Terlouw werkte onder meer bij het stafbureau Vreemdelingenzaken van de rechtbank Den Haag en als hoofd afdeling vluchtelingen bij Amnesty International Nederland. In de periode 2004-2008 was zij lid van de Commissie Gelijke Behandeling. Tot 1 januari 2012 was Terlouw lid van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ) en tot september 2012 van het bestuur en de beroepscommissie van de stichting voor vluchteling-studenten UAF.


Esther-Mirjam SentEsther-Mirjam Sent is hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid. Haar onderzoeksinteresses omvatten gedragseconomie, experimentele economie en economisch beleid alsmede de geschiedenis en filosofie van de economische wetenschappen en de economie van de wetenschap. Aandachtspunten hierbij zijn beperkte rationaliteit, emotie en gender.
Esther-Mirjam Sent studeerde en werkte in de Verenigde Staten. Ze promoveerde in 1994 aan Stanford University onder de begeleiding van Nobelprijswinnaar Kenneth Arrow. Haar proefschrift is beloond met de Joseph Dorfman Best Dissertation Prize 1995 en haar eerste boek met de Gunnar Myrdal Prize 1999. Sent is tevens mede-redacteur van de Journal of Institutional Economics.


Willemijn VerkorenWillemijn Verkoren (1978) is politicoloog en historica en gepromoveerd in de ontwikkelingsstudies. Zij is verbonden aan de Radboud Universiteit als universitair hoofddocent en hoofd van het Centrum voor Internationaal Conflict-Analyse en Management (CICAM). Haar onderzoek richt zich op het analyseren van gewelddadig conflict en van vredesprocessen in een veranderende mondiale context. Zij publiceerde onder meer de boeken Postconflict Development: Meeting New Challenges (2005, met Gerd Junne) en The Owl and the Dove: Knowledge Strategies of Peacebuilding NGOs (2008). Zij is lid van de Commissie Vrede en Veiligheid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en bestuurslid van de Stichting Interkerkelijk Vredesberaad (IKV).


Henk van HoutumGespreksleider Henk van Houtum is hoofddocent Politieke Geografie en Geopolitiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar Geopolitiek van Grenzen aan de Universiteit Bergamo. Daarnaast is hij hoofd van het Nijmegen Centre for Border Research. In 2009 en 2010 schreef hij een serie van columns voor de Groene Amsterdammer getiteld Ach, Europa.
Henk van Houtum heeft veel gepubliceerd over de (on)rechtvaardigheid van grenzen, het grensregime van Europa, Europese integratie, migratie, nationale identiteit, urban identiteit, hyperkapitalisme en steden. Henk van Houtum is tevens mede-hoofdredacteur van het Journal of Borderlands Studies.
    
 

Deelname
Deelname is gratis, inschrijven is gewenst.
Inschrijven
 
Datum, tijd, locatieDatum: woensdag 21 november 2012
Tijd: 16.00 - 17.30 uur
Locatie: Spinozagebouw, SP 01.09, Montessorilaan 3, Nijmegen | routebeschrijving

Vindplaats: http://www.ru.nl/soeterbeeckprogramma/agenda/informatie-2012/debatten/discussie/

Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Reacties

Recente berichten


en meer

Populaire posts van de afgelopen 30 dagen

Marokkaanse clienten? Dan is dit een leuk boek om te lezen en hebben jullie wat te praten over Marokkaanse geschiedenis

In het Nederlands en in het originele Engels verkrijgbaar
Bookreview: "The tenth gift" A woman is abducted to become a slave in Morocco in the 16th century. In the 20th century a descendant retraces her story. A year ago I read a book written by a British lady who explained she had written a prior novel about white slavery in Morocco and when she was doing research in Morocco she fell in love with a Moroccan guy. When I saw that this earlier novel was for sale I bought it. Reading I discovered that the story started in Mousehole in Cornwall. Mousehole the place one of my Facebook lived. So I mailed her and Sue said: "I know. I know the lady and her Moroccan husband." Talking of living in a small world.

That small world is also a theme in the book itself. The leading lady is given a book by her boyfriend on the evening of him breaking up with her. Reading is she discovers notes in it written in the 17th century by a young woman from Cornwall. It turns o…

Britse rechter over de vraag of bij herhaalde aanvraag opvang moet worden geboden (uitspraak)

182.
No fair-minded person would be unsympathetic to the practical difficulties faced by the hard-pressed officials who have to deal with a large number of “fresh” asylum applications at the same time as applications for section 4 support. All judges of the Administrative Court will themselves have seen purported “fresh” submissions which are no such thing and submissions which, in their presentation, are voluminous and unfocused. I have certainly seen submissions of that nature in my judicial capacity and that is why the suggestion that only about 15% of such submissions ultimately are found to be true “fresh” submissions within Rule 353 comes as no real surprise. Equally, it would be wrong not to acknowledge that the formulation of guidance to case owners dealing with such matters must undoubtedly be a difficult task. Furthermore, the resources available to deal with these matters doubtless face the same constraints that every other publicly-funded task faces at present.

183.
Howeve…

Het EVRM is er niet alleen voor immigranten. Voor sommige onderdanen de enige weg om recht te halen

“UK must not think only of itself”: Massacre families urge UK not to leave ECHR – Alice Donald Photo credit: Guardian.co.uk The Conservative Party’s proposals to introduce a British Bill of Rights and Responsibilities that would weaken the UK’s obligations under the European Convention on Human Rights (ECHR) – and the legal chaos that would ensue if it was ever enacted – have been hotly debated. The proposal makes clear that if the Council of Europe was to reject the UK’s unilateral move, as it would be bound to, the UK ‘would be left with no alternative but to withdraw’ from the Convention.
The policy is highly isolationist. The brief section on the ‘international implications’ of the plan does not pause to consider the impact of withdrawal on the other 46 states on the Council of Europe or the Convention system as a whole. Nor does it address the implications for the UK’s ability to promote human rights and the rule of law in countries with significantly worse human righ…

Startup visa for Italy

Italy offers a streamlined visa program for foreigners intending to set up an innovative startup or to join an already established startup https://www.mazzeschi.it/italy-startup-visa/. In addition, Italy provides a favourable environment for the establishment and the development of innovative companies, thanks to the generous incentive scheme provided by the government https://www.ice.it/en/markets/united-kingdom/smart-start-italy-most-generous-incentive-scheme-start-ups-world
Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingen…

Searchyear permits and COVID-19 / Corona -- Zoekjaar en Corona

A group of people who are in The Netherlands with a Zoekjaar-residence permit (a permit that allows you a year in The Netherlands while you look for a job there) are lobbying for an extension of their permit now exceptional circumstances with Corona and a semi-lockdown are making it very difficult for them to find that job.

But what are the legal remedies when you cannot fly back home but overstaying might see you in trouble with your insurances and maybe a mark on your immigrational future?


Situation 1: Your Zoekjaar permit is still valid for over 3 months

Use your time to apply for jobs. Are you familiar with http://www.academictransfer.com? In The Netherlands a Phd position is a paid job and comes with a residence permit. Also read up on doing an extra Master as also studying comes with a permit and while you study you can go and look for a Kennismigranten or Research job as well.
In the meantime lobby at parliament and talk with journalists but focus on job-hunting.

Situation 2: Yo…

"Morocco, maybe" - leuk boek voor mensen met veel Marokkaanse clienten of wie er zelf zijn geweest

For those who ever visited Morocco and did the "Royal cities"- tour around the country this book is a feast of recognition as we say in Dutch. But the book offers so much more.


Sara is a young corporate attorney who ruthlessly goes for the kill to further her career. In this case to stop an archaeological dig in Afghanistan so her client a Chinese mining corporation can start mining.


But when she attends a charity function with her fiancé Nathan it is clear that her life is very "empty". She is the only one who takes the time to go and look at the artwork from Afghanistan, the rest is discussing golf. Her fiancé does not bother to have a look even when Sara used to study Art and he must know it is something that hugely interests her. There is only one other person interested in the art, a handsome man. He advises her to bid on the trips in the auction and that is what she tells her fiancé Nathan to do. To be flabbergasted that the guy she chatted with at the art e…

Britse uitspraak over Azeri alleenstaande moeder met kind van gemengd ras (uitspraak met landeninfo))

Het gaat hier om een zaak waarbij een Christelijke Azeri dame met een moeder die na tweede huwelijk moslim is geworden naar de Caribbean gaat en daar zwanger wordt van een zwarte meneer. Ze krijgt een koffiekleurig kindje en vraagt in Engeland asiel aan omdat ze volgens haarzelf zo problemen in Azerbeidzjan zal krijgen.

Deze uitspraak http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/IAC/2013/00046_ukut_iac_sl_ors_azerbaijan_cg.html geeft veel achtergrond informatie over Azerbeidzjan.

De rechtbank komt tot de volgende comclusie:


108. Having considered all the evidence before us we conclude: 1.Azerbaijan is a country with high levels of corruption and there is clear evidence that political dissent is not tolerated. 2.There is nothing to indicate that the State would in any way penalise unmarried mothers (approximately 10% of mothers) or those who have mixed race children. There are in place some support mechanisms for single parents. 3.In order to access benefits, accommodation or work a residence pe…

Vacature bij de IND in team over verlies van nationaliteit en het Tjebbes-arrest

Je gaat werken in een klein specialistisch team dat zich bezig houdt met de unierechtelijke evenredigheidstoets bij verlies van het Nederlanderschap. Dit is voor de IND een nieuwe werksoort waarin kennis van zowel het nationaliteitsrecht als het EU-recht samenkomen. Voor jou betekent dat een uitdaging om mee te denken over en mee te doen aan de opbouw van een vakkundig en efficiënt team. Een mooie uitdaging in een dynamische omgeving!!

Je beslist in eerste aanleg en vervolgprocedures.

Eerste aanleg

Je analyseert het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten, aan de hand van beleid, instructies, en jurisprudentie en maakt een afweging van belangen. Op basis hiervan stel je een beslissing op. Tijdens je werkzaamheden wissel je informatie uit met collega’s en met ketenpartners en verstrek je informatie aan klanten en hun vertegenwoordigers.

Vervolgprocedure

Op basis van jouw controle van het dossier en de juridisch-inhoudelijke analyse ervan beslis je in bezwaarzaken. Je kun…

Duitsland stopt met het leggen van Dublinclaims voor Syrische asielzoekers die via een ander EU-land zijn ingereisd

Dublin-Prüfung für syrische Flüchtlinge ausgesetzt 25.08.2015 - 18:25 Uhr
Berlin/Brüssel (dpa) - Deutschland will syrische Asylbewerber nicht mehr in andere EU-Länder zurückschicken, über die sie in die Europäische Union eingereist sind. Eine neue Regelung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sieht vor, dass das Dublin-Verfahren für Syrer ausgesetzt wird. Normalerweise wird bei jedem Asylbewerber zwingend geprüft, ob er zuerst in einem anderen Land europäischen Boden betreten hat. Ist dem so, muss der Betroffene eigentlich dorthin zurück. Darauf wird bei Syrern nun offiziell verzichtet. Es gelten aber ohnehin schon seit Monaten gelockerte Vorgaben für Flüchtlinge aus dem Krisenstaat. Die sogenannte Dublin-Verordnung sieht vor, dass derjenige Mitgliedstaat für ein Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Asylbewerber erstmals europäischen Boden betritt. Die Prüfung ist aber aufwendig. Auch der Prozess der Rücküberstellung eines Flüchtlings an…

Een boek wat het belang van mensenrechten uitlegt in een roman. Halbe Zijlstra lees je mee?

Het was een beetje hectisch de laatste tijd vandaar dat u niet zoveel nieuws hier zag. Ik was net voor mijn studenten op aan het schrijven wat Habeas Corpus was toen de schrijver van deze roman me een exemplaar gaf. Dit is "gewoon" een roman maar het belang van de rem die mensenrechten hebben op een doorschietende overheid kan niet beter worden uitgelegd. Aanrader!As our then crown prince married a daughter from a minister during the Argentinian junta days I think we in The Netherlands know a lot more about that dark episode than for instance people from Poland. She became a respected and very popular queen by the way. The sins of the fathers should not be blamed on the children and at least dad was not welcome at the wedding.The day before I started to read the book I got as a present from the writer, I met someone who was a refugee from Syria. A nice hardworking young man who told me he had saved up during 10 years working in the Emirates, had come back home, bought a ho…